Sunteți pe pagina 1din 2

OPREAN ANCA DIANA

ANUL I- PS

,,EDUCAȚIA ESTE CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ, CE O PUTEM FOLOSI PENTRU


A SCHIMBA LUMEA”

Un revoluționar sud-african, lider politic și filantrop anti-apartheid, Nelson Mandela a


ocupat funcția de președinte al Africii de Sud între 1994 și 1999. El a fost primul șef de stat negru
al țării și primul ales într-o alegere democratică complet reprezentativă Într-unul din discursurile
sale din Madison Park High School, Boston, la 23 iunie 1990, Nelson Mandela a spus „Educația
este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea”. În aceeași linie, astăzi
am dori să discutăm despre modul în care educația este cea mai puternică armă. În societatea
modernă, educația oferă unuia instrumentele necesare pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții atât
din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere sociologic. Astfel, educația are puterea
de a schimba viața de la promovarea egalității de gen si până la reducerea sărăciei. Educația este
un instrument unic care poate aduce schimbări în societate fără a crea repercusiuni.
Puterea educației poate fi văzută și drept obiectivul dezvoltării durabile include educația
ca unul dintre pilonii săi. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) ale Națiunilor Unite au
adăugat furnizarea tuturor educației primare universale și eliminarea inechităților de gen ca unul
dintre obiectivele care au propulsat multe națiuni și organizații multi-guvernamentale să stimuleze
cheltuielile educaționale. În prezent, situația globală a educației afirmă că aproximativ 61 de
milioane de copii în vârstă primară nu au școală și aproape jumătate dintre ei se află în țările sărace
afectate de conflicte. Chiar și elevii care merg la școală termină fără abilități de alfabetizare și de
calcul: se estimează că 250 de milioane de copii nu pot citi, scrie sau număra bine.
Educația de calitate este unul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului stabilite de
ONU. Fiecare an suplimentar de școlarizare îmbunătățește creșterea medie anuală a PIB-ului cu
0,37% contribuind astfel la atenuarea sărăciei și la eradicarea excluziunii și a marginalizării
sociale. Incluziunea și echitatea pun bazele educației și învățării de calitate. Sistemele de educație
trebuie să fie adaptate copiilor, dizabilității și aspectelor referitoare la sex. Acestea trebuie să ofere
medii de învățare sigure, lipsite de violență, incluzive și eficiente pentru toți. Incluziunea tuturor
elevilor și asigurarea faptului că fiecare persoană are o șansă egală și personalizată în ceea ce
privește progresul educațional reprezintă în continuare o provocare majoră pentru toate sistemele
de învățământ din întreaga lume și din Europa.
„Trecerea la moduri de lucru mai incluzive și echitabile necesită schimbări ce țin de cultură
în întregul sistem de învățământ” . Este o schimbare culturală completă care transformă politicile,
structurile de învățământ și tiparele comportamentale. În acest sens, o atenție deosebită trebuie
acordată grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii romi care se confruntă în mod covârșitor cu situații
de discriminare și stigmatizare. O altă provocare se referă la dezinstituționalizarea copiilor cu
dizabilități și la integrarea acestora în sistemul de învățământ principal.
OPREAN ANCA DIANA
ANUL I- PS

Educația este un proces facilitator de învățare și dobândire a cunoștințelor, valorilor,


credințelor și obiceiurilor. Metoda educațională poate avea loc precum predarea, învățarea de la
persoana experimentată, contactul direct și discuția, de asemenea. Școlile, colegiile, instituțiile
sunt locul de bază pentru a obține educație sau cunoștințe. După cum știm, fără a avea cunoștințe,
persoana este oarbă. Pentru a lua decizii bune în viața lor, persoana ar trebui să aibă cunoștințe
pentru asta. O mulțime de cunoștințe pe care oamenii le pot câștiga prin intermediul educației
pentru a avea succes în viață. Educația este o cheie a succesului unei persoane, care ajută la o
persoană să deschidă toate ușile fundalului și să îmbunătățească mintea cu deplin din cunoștințe.
Dacă aspirați să reușiți în viața dvs. de carieră, atunci trebuie să vă procurați o educație bună pentru
a vă atinge obiectivul personal.
Fără a obține educație sau cunoștințe, ne va lipsi sensul real al vieții. este important să ai
succes sau fericire în viața ta. Prin urmare, educația este arma puternică pe care o putem folosi
pentru a ne schimba și lumea sau viața.

BIBLIOGRAFIE:
1. http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Pap
2. http://science.sciencemag.org/content/354/6315/1046
3. https://www.edutopia.org/blog/5-fast-formative-assessment-tools-vicki-davis