Sunteți pe pagina 1din 13

CONCERT

La Învierea Domnului
  f     
   
Allegretto p
SOPRANO  
    

As - tăzi tot creş - ti - nul se ve - se leş - te şi se bu - cu -

      
p
       
       
f
 
ALTO

As - tăzi tot creş - ti - nu se ve - se - şte şi se bu - cu -


    
  
f
     
 As - tăzi tot creş - ti - nul
TENOR

se ve - se

  f      
BASS
  
As - tăzi tot creş - ti - nul
  
                

     
 
Allegretto

      
ORGAN
             

     
           
5
   
f   
S.      
ră se - ve - se - le - şte şi se bu - cu - ră se ve- se le - şte şi se bu - cu ră as - tăzi tot creş

            
f
A.               

               
- ră se ve - se le - şte şi se bu - cu - ră se ve- se - le - şte şi se bu - cu - ră, as - tăzi tot creş

 
f
      
 le - şte
T.

şi se bu - cu - ră se ve- se - le -şte şi se bu - cu - ră, as - tăzi tot creş            
f

B.
   

                      
se ve- se - le - şte şi se bu - cu - ră, as - stăzi tot creş


             
                
  

       
f
             
2

      p
10

S.                 


ti - nul as - tăzi tot creş - ti - nul se ve - se le - şte şi se bu - cu
p
A.                  
   
ti - nul as - tăzi tot creş - ti - nul se ve - se - le - şte şi se bu - cu -
      
p
          
 ti-nul as - tăzi tot creş - ti - nul
T.

   
 
se ve se leş - te şi se bu - cu -

 
B.
      

   
ti - nul as - tăzi tot creş - ti - nul se ve - se
p
    
                        
      
       
      


14
     
mf
       
S.              
ră se ve - se - le - şte şi se bu - cu - ră se ve se - le - şte şi se bu - cu ră se ve - se -
mf
A.                          
ră se ve - se - le - şte şi se bu - cu - ră, se ve - se - le -şte şi se bu - cu - ră, se ve - se -

   
mf
         
 - ră
T.

se ve - se - le - - şte se ve - se -

           
mf
B.
    

                   
             
le - şte şi se bu - cu - ră se ve - se - le - - şte se ve - se

     

 

    
mf
   
     
3

       
p cresc.
   
19

S.     
le - - şte; ca a în - vi - at Cri stos Cri stos

                     
p cresc.
A. 

         
le - şte şi se bu - cu - ră că a în - vi -at Cri stos Cri stos

           
p cresc.
 
 le - şte şi se bu - cu - ră
T.

 
că a în - vi - at Cri - stos Cri -
    
p   
  

cresc.
B.       

             
le - - şte că a în - vi - at Cri - stos Cri -
 
           
 
                 
p

  
cresc.
         

      mf 
p
24

S.             
Cri - stos şi ia - dul e în - vins. că a în - vi
mf
A.                
Cri - stos şi ia - dul e în - vins că a în - vi - at

   
  
mf p
  
          
 stos
T.

Cri - stos şi ia dul e în - vins că a în - vi

       
mf

     
B.
    

             
stos Cri - stos şi ia - dul e în - vins

        
   
      
    
mf

p
      
    
4

  f     p    mf
        f   
30

S. 
at ca a în - vi - at Cri stos Cri stos Cri tos şi ia - dul
f p mf f
A.                      
că a în - vi - at Cri stos Cri stos Cri stos şi ia - dul
                    
f p mf f
 

 at că a în-vi - at
T.


Cri - stos Cri - stos Cris - stos şi - ia - dul
f  p mf     
      
f
 
B.
      
că a în - vi at Cri - stos Cri - stos Cri - stos şi ia - dul
               
                     
mf
    
p

    
    
 
f
  
f
          

   
36 Andante
            
dim. SOLI
 
p
S.  
e în - vins şi ia - dul e - în - vins. Pe ti - ne

           
dim. p
A.      


e în - vins şi ia - dul e - în - vins. Pe ti - ne
            
dim.
   

T.

e în - vins şi ia - dul e în - vins

         
   
dim.
B.      
e în - vins şi ia - dul e în - vins


  
                
Andante

       

dim.
             
 
5

                    
43

S.          
        

Doa mne Dum ne - ze - u - le în - gla - suri im-nuri te - mă

     
  
      
  
A.

Doa - mne Dum - ne - ze - u - le în gla - suri im-nuri te - mă

      

T.


B.
       

                    
 
            
  
            
      

              

        
49 pp p
S.
   

            
rim Că pen - tru nea - mul nea - mul no stru ai pri - mit cru - cea şi moar -

pp p
A.           
rim Că pen - tru nea - mul, nea - mul no - stru ai pri - mit cru - cea şi moar -
pp
                 

T.

        
că pen - tru nea - mul, nea - mul no - stru şi moar -

   
pp

B.
 
    

 

              
şi moar -

         
că pe - tru nea - mul no - stru

nea - mul
 
         

        
p
pp

       
p     
6

 
56

S.         
tea.

                       
f
A. 
 

      

            
tea. Pe ti - ne Doa -mne Dum - ne - ze - u - le în gla - suri im- nuri

  
f
 
 tea
T.

Pe ti - ne Doa - mne Dum - ne - ze - u - le în gla - suri im- nuri


   
           
f

B.
 
    
tea pe ti - ne Doa - mne Dum - ne - ze - u - le în gla - suri im- nuri

  
                   
  
 
    
   
   
mf
   

 
     
    

   pp
     
p
63

S.           
că pen - tru nea - mul nea - mul no - stru ai pri

     
 
pp p
A.                
  

   
te mă - rim că pen - tru nea - mul, nea - mul no - stru ai pri
 pp
           
   
 te
T.

        

- - mă - rim că pen - tru nea - mul, nea - mul no - stru

pp     
     
B.

      
te - - mă - rim no - stru

că pen - tru nea - mul nea - mul
 

                 



 
     

        
  pp

     
p     
7

       
pp
 
     
70 f
       
S.  

      
mit cru - cea şi moar tea şi moar - tea. Sfă - râ -
 
  
pp f
   
A.
    
  
mit cru - cea şi moar - tea şi moar - tea. Sfă - râ -

     
pp f
            

T.

şi moar - tea şi moar - tea. Sfă - râ -      
pp f

         
B.

      

şi moar - tea şi moar - tea Sfă - râ

      
  
                 
     
 f

pp
           
    

               
p
76

  
       
S.
    
mând por - ţi - le ia - du - lui şi în - vi - ind a tre - ia zi a tre - ia zi cu

 
p
 
A. 

        
                 
 
mând por - ţi - le ia - du - lui şi în - vi - ind a tre - ia zi a tre - ia zi cu
         
T.        
 mând

por - ţi - le ia - du - lui
                      
  p

B.
   
     
mând por - ţi - le ia - du - lui şi în - vi - ind a tre - ia zi a tre - ia zi cu
            
                         
    
  p

                       
  
8

 
82
     f    
    f    mf
mf
            
S.

sla - vă şi în - vi - ind şi în - vi - ind a tre - ia zi cu sla - vă şi în - vi - ind a

         
 
f f
   
A.             

                
sla - vă şi în - vi - ind cu sla - vă şi în - vi - ind a

    
mf f mf f
       

T.
 
şi în - vi - ind şi în - vi - ind a tre - ia zi cu sla - vă şi în - vi - ind a

                     
f f
B.
   

             
sla - vă şi în - vi - ind cu sla - vă şi în - vi - ind a

         
                 
           
f
    f    
              

                   

    

88 p
S.        

               
tre - ia zi cu sla - vă ne'ai mân - tu - it Ne'ai mân - tu - it

       

p

A.
 
      
tre - ia zi cu sla - vă ne'ai mân - tu - it Ne'aimân - tu - it

        
 tre - ia zi cu sla -
T.





      
B.
    

                  
              

tre - ia zi cu sla - vă

        
    

    

   
p

       
9

           
   
95

S.   
  
 
 
 
 
  
ca un iu - bi - tor de oa - meni.

A.            
ca un iu - bi tor de oa - meni

      

T.

     
 
f

B.
       

         
Ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu

 
      
    
       
    
    
 
f
      

  f               f   
101

S.   

        
ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ca un iu - bi -
   
f     f
A.          

                  
ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ca un iu - bi -
 
f f

    
 ne'ai mân-tu - it ne'ai mân -tu - it ne'ai mân -tu - it
T.

     

ca un iu - bi -
       
f
 
B.
    

                      
it ne'ai mân - tu - it ca un iu - bi -

   
  
      

     
 
f

          
10

            
   
    
107 f
S.  

           
tor de oa - meni Doa - mne Doa - mne Sfă - râ - mând

   
f
A.    
   

                     
tor de oa - meni Doa - mne Doa - mne Sfă - râ - mând
 
f

 tor
T.


                        
de oa - meni Doa - mne Doa - mne Sfă - râ - mând

 
f
B.
  
                       
         

-tor de oa - meni Doa - mne Doa - mne Sfă - râ - mând

   
  
     
  

                        
f

   

         p                  mf

115

S.            
por - ţi - le ia - du - lui şi în vi - ind a tre - ia zi a tre - ia zi cu sla - vă şi


  
p
    
A.            
            
ia - du - lui şi în - vi - ind a tre - ia zi a tre - ia zi cu sla - vă
 
por - ţi - le
    
mf
T.          
 por - ţi - le ia - du-lui
 
şi

                      
  p
B.
    

                          
por - ţi - le ia - du - lui şi în - vi - ind a tre - ia zi a tre - ia zi cu sla - vă

                        
  p
       
                     
   
11

     f    
    f    mf
121

             
S.
   
în - vi - ind şi în - vi - ind a tre - ia zi cu sla - vă şi în - vi - ind şi în - vi - ind a
  
         
     
f f
A.           

                   
şi în - vi - ind cu sla - vă şi în - vi - ind şi în - vi - ind a
    
f mf f
        
 în - vi-ind şi în - vi-ind a tre - ia zi cu sla - vă şi în - vi-ind
T.

şi în - vi - ind a
f
 
f
           
    

 
B.
         

               
şi în - vi - ind cu sla - vă şi în - vi - ind şi în - vi - ind a
      
                   
  
   f
f

         
                
 
  

           
127

S.       
tre - ia zi cu sla - vă.

     
  
      
p
           
A.

             
tre - ia zi cu sla - vă ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it
  
p
      
    
 tre - ia zi cu sla - vă
T.

ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it

            

p
B.
              

        
tre - ia zi cu sla - vă ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it

  
                
     

  
    
p
            
              
12


134

S.       

          
A.         

         
ca un iu - bi - tor de oa - meni

           
 ca
T.

un iu - bi - tor de oa - meni

               

f
B.
        
ca un iu - bi - tor de oa - meni ne'ai mân-tu - it ne'ai mân - tu

             
       
  
 

               

f
       

  f               f 
140

   
S.
  
ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ca un iu - bi -
      
    
 
f f
A. 
          

                
ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it ca un iu - bi -
 
f f
      
 ne'ai mân -tu - it ne'ai mân-tu - it ne'ai mân -tu - it
T.

f    
   
ca un iu - bi

      
B.
    

     
it ne'ai mân - tu - it ca un iu - bi -
         
     
                
    
  

       
f f

      
   
13

    
          
146 p f
   
S.
 

         
tor de oa - meni Doa - mne, ne'ai mân - tu - it, ne'ai mân - tu - it

  
  
p f
A.     

         
tor de oa - meni Doa - mne, ne'ai mân - tu - it ne'ai mân - tu - it
  
f 
      
 tor
T.

 
   
  
de oa - meni Doa - mne, ne'ai mân - tu - it

       
f


B.    

    

  
-tor de oa - meni Doa - mne ne'ai mân - tui - it
 
 
   
        
        
  
 
 
f

   
p
         

 f              



151A tempo rit
S.  
ca un iu - bi - tor de oa - meni Doa - mne Doa - mne.

         
 
f
A.     

               
ca un iu - bi - tor de oa - meni Doa - mne Doa - mne.
f 
  

T.

  
                  

ca un iu - bi - tor de oa - meni Doa - mne Doa - mne.


f
B.

   

             
ca un iu - bi - tor de oa - meni Doa - mne Doa - mne.

  
               
  
                  
f

