Sunteți pe pagina 1din 2

Numele ................................... Data ..............................

Înmulțirea când unul dintre


factori este 9

1.Efectuează și încercuiește rezultatul corect:


5 x 6 = 20; 30; 40 1 x 3 x 8 = 24; 64; 72 2 x 1 + 2 x 6 = 16; 14; 18
4 x 8 = 24; 72; 32 3 x 3 x 6 = 38; 70; 54 8 x 8 – 6 x 5 = 34; 54; 64
9 x 4 = 36; 63, 81 2 x 4 x 9 = 72; 81; 90 7 x 3 + 3 x 3 = 40; 20; 30
6 x 3 = 12; 18; 16 2 x 5 x 8 = 90; 80; 70 4 x 8 – 2 x 5 = 22; 12; 17
2.Descoperă regula și continuă șirul de numere.

90
0 9 18 45

3. Compară produsele.
5X4 3X2 6X7 9X9
10 X 3 7X7 5X5 8X9
6X9 4X6 8X8 7X5
3X3 9X1 2X5 6X2
4. Colorează cu galben lumânările pe care sunt scrise produsele înmulțirii cu 9.

81
81 12 36 40 32
54 48 25 72

5. Completează tabelul:

factor 2 5 8 9 4 10 3
factor 5 3 9 4 9 6
produs 18 32 81 54 24 40 12

6.
Află:
a)suma numerelor 7 și 9; _________________________

b) dublul lui 9; __________________________________

c)triplul lui 9; ___________________________________

d)produsul numerelor 6 și 9; ________________________

e)numărul cu 4 mai mare decât 9; _____________________


7. Notează cu A ( adevărat ) sau F ( fals).

5x6=4x8 5x6=4x8

7x9=6x6 1x4< 9x3 7x9=6x6

8x7>8x5 5x7>6x2 8x7>8x5

3x6<4x4 8x9>7x7 3x6<4x4


6x8<9x7

8. La produsul numerelor 8 și 9 adaugă suma acelorași numere.

9. La dublul numărului 9 adaugă triplul numărului 8.

10.Adună numărul 36 cu produsul cifrelor sale.

11. Micșorează cu 10 numărul de 8 ori mai mare decât 9.

12. Dacă un factor este 4, iar celălalt este dublul primului, află produsul dintre cei doi
factori.

13. Un pix costă 9 lei, iar un caiet 5 lei. Cât costă 4 pixuri și 6 caiete.