Sunteți pe pagina 1din 3

Numele ................................... Data ..............................

Înmulțirea când unul dintre


factori este 8

1.Scrie adunările repetate de termeni egali ca înmulțiri.


5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = __________________________________
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _____________________________
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ________________________________
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ______________________________________
2.Scrie înmulțirile corespunzătoare imaginilor și află numărul de elemente din fiecare.

_____ x _____ = ______

_____ x _____ = ______

_____ x _____ = ______


3. Colorează casetele în care apar numerele de 8 ori mai mari decât: 2, 8, 4, 6, 5.

24 16 48 15 64 15 32 21 40

4. Calculează:
5X8= 8X4= .... X 8 = 48 .... X 8 = 56
1X8= 8X9= 8 X ....= 32 8 X .... = 16
8X2= 3X8= .... X 8 = 80 8 X .... = 8
9X8= 10 X 8 = 8 X ....= 40 8 X .... = 64
4X8= 2X8= .... X 8 = 24 .... X 8 = 48
5. Găsește
6 X 8 factorii
= înmulțirilor:
7X8= .... X 8 = 72

16 24 20
___ x ___ ___ x ___ ___ x ___

___ x ___ ___ x ___ ___ x ___

6. Află:

a) triplul numerelor 4 și 8;
b) dublul numerelor 9 și 8;
c) numerele de 8 ori mai mari decât
numerele 5 și 7.

7. Adevărat sau fals (A/F)?


a) Numărul de 8 ori mai mare decât 6 este 48.
b) Triplul lui 8 este cu 8 mai mare decât dublul lui 8.
c) Numărul cu 8 mai mare decât 9 este 15.

8. Din produsul numerelor 8 și 9 scade triplul produsului numerelor 2 și 3. Ce număr ai


obținut?

9. Ana a citit timp de 3 zile câte 8 pagini pe zi și timp de 5 zile câte 7 pagini pe zi. Câte
pagini a citit Ana?