Sunteți pe pagina 1din 10

WinGlass

Manual de utilizare
Capitolul 2
Introducere

WinGlass este un program de optimizare a tăierii colilor de sticlă pentru producţia de geam
Termopan. Programul are facilitatea de a importa din WinArhi cotele de sticlă, gestiunea colilor de
sticlă şi a optimizărilor executate.

Informaţii generale

Lista geamurilor din cadrul


Lista de comenzi comenzilor selectate

Conceptul de bază

Comenzi în lucru
- În lista din stânga se găsesc comenzile de sticlă (comenzile pot fi importate direct din
WinArhi sau introduse manual). Numele comenzilor sunt în formatul „data-nume”
- În lista din dreapta se găsesc dimensiunile geamurilor din cadrul comenzilor selectate şi
conţine:
o Fişier – numele fişierului de comandă din care face parte geamul
o Descriere – descrierea geamului (destinaţia şi numărul)
o X şi Y – dimensiunile pe X şi Y
o NrBuc – numărul de bucăţi de geam
o CodGeam – Codul de magazie a geamului folosit la fabricarea termopanului
o CodDist – Distanţierul folosit
Comenzi executate:
- Luna – se selectează luna pentru care se doreşte vizualizarea comenzilor executate
- Filtru – filtrează după criterii listele cu comenzile executate
În primul tabel sunt afişate comenzile executate pentru luna selectată din meniul „Luna”
În tabelul de jos sunt afişate geamurile executate la comenzile selectate din tabelul de mai
sus

Optimizări executate:
- „Luna” – selectează luna pentru care se doreşte vizualizarea optimizărilor executate
- „Filtru” – filtrează după criterii listele cu optimizările executate
- „Cod” – Codul de magazie a colii de geam folosit
- „Denumire” – denumirea tipului de geam
- „La intrare” – numărul de coli şi resturi folosite optimizare
- „La ieşire” – procentul de pierderi, procentul de resturi, totalul resturilor si pierderilor, si
numărul de resturi
- „Previzualizare” – desenul cu coala şi tăieturile de pe coală pentru optimizarea
respectivă.
Capitolul 2
Meniul

2.1 Acţiuni
2.1.1 – Comandă nouă:

După intruducerea numelui comenzii apare:

- Grosime – indică grosimea termopanului


- Geam – tipul geamului folosit
- Distanţier – distanţierul folosit
În tabel:
- „X” şi „Y” se introduc dimensiunile geamului termopan pe orizontală, respectiv
verticală
- „NrBuc” – numărul de bucăţi de geam termopan
- „Închide” – termină editarea ofertei curente (oferta bifată)
Pentru adăugarea unui geam nou, apasaţi butonul „+”

2.1.2 - Modifică Comandă selectată


2.1.3 – Preia comenzi din WinArhi – preia comenzi exportate de programul WinArhi
(cotele de geam). Pentru mai multe detalii legate de exportul de geam, consultaţi
manualul de WinArhi.

ComGeamOpti.cds:
- Nume (nume client)
- NrOferta (numar oferta client)
- Fisier (nume fisier)
- DataLivrare
- CodUnicOferta
- CodUnicComanda
- CodCicluProd
DimGeamOpti.cds:
- Fisier (numele fișierului)
- Descriere (F1-O1)
-X
-Y
- NrBuc
- CodGeam1
- CodGeam2
- CodGeam3
- CodDist1
- CodDist2
- DenTermopan
- FormaNereg (True/False)
- Sprosuri (True/False)
- InCercevea (True/False)
- CodUnicElement_Fereastra
- NrUmplutura
- ObsOchi
2.1.4 Optimizare
Geamurile pentru optimizare

- „Previzualizare” – previzualizează optimizarea (desenul de tăiere)


- „Aplică în Stoc” – identic cu „Previzualizează” cu deosebirea că scade din stoc colile
folisite şi pune în stoc resturile.
- „Optimizează geamul selectat” – Optimizează un singur geam din lista de geamuri
(geamul selectat)
- „La intrare” – numărul de coli şi resturi folosite optimizare
- „La ieşire” – procentul de pierderi, procentul de resturi, totalul resturilor si pierderilor, si
numărul de resturi
- „Timp estimat” – timpul estimat necesar optimizării
- „Timp trecut” – timpul trecut de la începerea optimizării
- Detalii:
- „Pune la pierdere resturile cu X sau Y mai mici ca:” – în cazul în care una dintre laturi
este mai mică decât cea indicată, atunci restul respectiv îi considerat ca pierdere şi nu
este reţinut în stoc
- „Pune la pierdere resturile cu X şi Y mai mici ca:” – în cazul în care ambele laturi sunt
mai mici decât dimensiunea indicata, restul respectiv îi considerat pieredre şi nu mai
este reţinut în stoc.
- „Lăţime minimă pentru tăiere” – lăţimea minimă pentru tăierea unei bucăţi de geam
- „Timp maxim pe coală” – timpul maxim pentru optimizarea unei coli
- „Încearcă mai multe metode” – util în cazul în care dimensiunile sunt foarte diferite, se
încearcă mai multe metode de optimizare. ATENTIE! Timpul necesar pentru aceastră
operaţie este de aproximativ 8 ori mai mare!.

2.2 Document
2.2.1 Previzualizare
- „Consum pe poziţie” – listează cosumul pentru fiecare poziţie în parte pentru
comenzile selectate
- „Etichete” – listează etichete pentru geamuri
- „Dimensiune Termopane” – listează dimensiunile termopanelor din ofertele
selectate
- „Dimensiune Distanţieri” – listează dimensiunile distanţierelor din ofertele
selectate

2.3 Optiuni
2.3.1 Editare Articole
- „Gestiune” –
- „Grosime” – Grosimea (în mm) a articolului
- „TipProfil” – este important ca pentru sticla (geam), tipul de profil introdus sa fie
„Geam”
- „UM” – unitatea de măsura a canităţii articolului respectiv
- „Legături” – funcţiile de legătură. Pentru mai multe detalii consultaţi capitolul 7 din
manualul de utilizare al programului WinArhi
2.3.2 Editare Stoc
Articolele disponibile Stocul curent (coli şi resturi)

În lista din stânga se găsesc articolele disponibile pentru adăugarea în stoc. Apăsând butonul
acestea se adaugă în stoc.
- „X” şi „Y” sunt dimensiunile pe lungime, respectiv pe înălţime.
- „NrBuc” – cantitate din stoc
- „Coala” – conţine „da” în cazul în care articolul este o coala, sau este goală căsuţa în
cazul în care este un rest

ATENŢIE! Este important ca la coli sa fie introdus „Da” în cazul în care este coală sau
codul restului să fie introdus, în caz contrar, articolul este exclus de la optimizare!

2.3.3 Setări
- „Cale import din WinArhi:” – calea de import a cotelor de geam din WinArhi
(consultaţi manualul de WinArhi pentru export)
- „Caută automat WinArhi” – caută calea de import din WinArhi. ATENŢIE la setarea
căii de export din WinArhi!

2.3.4 „Determină timp optimp” – determină timpul optim de optimizare pentru o coală