Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE ARHITECURĂ - Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

Anul universitar 2020-2021


An de studiu IV

A t e l i e r p r o f. d r. a r h. N. G r a m a

SEMESTRUL 8
Domeniu de studiu: Conversie / Extindere, reabilitare, construire în mod sustenabil
________________________________________________________________________________

Tema proiect scurt (4 săptămâni, 3 credite) – realizată pe baza temei cadru an IV/ sem 8
Intervenție pe Calea Moșilor

Exercițiul propus în cadrul atelierului se bazează pe tematica generală a semestrului:


studiul modalității de conversie, extindere și reabilitare a unei clădiri deja existente.
Este un exercițiu prin care constrângerile trebuie transformate în oportunități de
exprimare prin arhitectură in spațiul public, în mod original, ludic, creativ, pe de o parte și
organizat, structurat, clar pe de altă parte.
Revitalizarea unei întregi zone, în cazul nostru strada Calea Moșilor (vechi), poate ține
de conversia unui singur obiect de arhitectură astfel perspectiva de abordare trebuie să țină
seama de o scară urbană largă și de contextul social, mai ales că avem de a face cu o zonă
construită protejată – o stradă tradițională comercială.
Pentru că, prin definiție, păstrarea unei clădiri existente este o abordare sustenabilă,
se vor aborda și alte elemente legate de sustenabilitate, în principal legate de relația
clădirilor cu mediul, materialele de construcții și spațiul verde.

Proiectul scurt va aborda problematica dintr-un punct de vedere particular alegând


unul dintre cuvintele cheie propuse de domeniul de studiu al semestrului: NOU+VECHI,
CONVERSIA-RECONVERSIA, RECICLARE-REVITALIZARE, ADAPTABILITATE-FLEXIBILITATE,
INTEGRARE si SUSTENABILITATE. Totodată, proiectul scurt ar trebui să fie un exercițiu de
introducere pentru proiectul lung al semestrului.

În cadrul acestui proiect studenții vor avea libertatea e a-și alege terenul și clădirea
supusă conversiei de-a lungul străzii Calea Moșilor (vechi), propunând scenarii diferite de
folosință și întocmind propriile teme-program.
Proiectul vizează identificarea, conversia şi extinderea unei clădiri şi integrarea ei într-
un circuit public al zonei, atât ca element de legătură pe un traseu cât şi ca punct de interes,
aceasta constituind o etapă de reabilitare a fondului istoric construit.
Pentru prima parte a proiectului (săptămâna 1) vă propunem studiul în echipe de 3
studenți. Această etapă va aborda analiza urbană și concluziile acesteia pentru situl ales în
strânsă legătură cu caracteristicile și tipologia întregii străzi Calea Moșilor (vechi), așadar și o
perspectivă de ansamblu a zonei protejate.
În a doua parte a proiectului (săptămânile 2-4) fiecare student va detalia propunerea
(de sit și de temă) analizată în echipă în prima parte.

Condiție minimă pentru intrarea proiectului în evaluarea finală: îndeplinirea de peste


50% activitate în cadrul atelierului.

Întocmit,
prof. dr. arh. Niculae Grama
lector dr. arh. Corina Iliescu
lector dr. arh. Radu Petre Năstase