Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala nr 1 Dobroesti

Anul școlar: 2020–2021


Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână:2
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor: Serban Alina

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A MATERIEI


Semestrul I: (18 săptămâni)
Semestrul II: (17 săptămâni)
Nr.
Unitatea de ore Săptămâna/
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Observaţii
învăţare alocat Data
e
1 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ la o 6 S1-S3
întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar
Le club de ma ● Copilul despre sine, nume, însușiri
classe 2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și
● Elemente de cultură și civilizație –
scurte, respectând pronunția și intonația specifice
nume și prenume tipice
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate
imediată
Gramatica funcțională
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui personaj,
● A saluta prin identificare

● A (se) prezenta 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi


(pe cineva) modele articulatorii/ de intonație și accent

● A descrie simplu 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice


pe cineva pentru viața cotidiană

Elemente de construcție a comunicării 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe
teme familiare
● Fonetică – l’épellation (pronunțarea
pe litere)

● Substantiv – intuirea distincției


masculin/ feminin, singular/ plural

● Articolul nehotărât

● Adjectivul calificativ (culorile,


însușirile personale) – distincția
masculin/ feminin

● Numeralul cardinal 0–10

● Verbul – indicativul prezent al


verbelor être și s’appeler
● Evaluare U1

2 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ la o 14 S4-S10
întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar
Le club des ● Copilul despre sine, vârsta
artistes 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
● Școala – obiectele școlarului
2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și
● Lunile anului, exprimarea datei
scurte, respectând pronunția și intonația specifice

2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate


Gramatica funcțională imediată

● A se prezenta 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui personaj,


prin identificare
● A identifica un obiect
3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice
● A descrie simplu ceva/ pe cineva pentru viața cotidiană

3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe


Elemente de construcție a comunicării teme familiare

● Fonetică – elidarea 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la


prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale
● Articolul hotărât
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu
● Adjectivul – distincția singular/ sprijin, mesaje scurte
plural

● Numeralul cardinal (11–30)

● Verbul – indicativul prezent al


verbului avoir și al verbelor de grupa
I (aimer, adorer, détester)

● Verbul – forma negativă

● Evaluare U2
3 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ la o 10 S12-S16
întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar
Le club des ● Școala – clasa
lecteurs 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
● Zilele săptămânii

Gramatica funcțională
2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și
● A identifica un obiect
scurte, respectând pronunția și intonația specifice
● A descrie simplu ceva
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate
● Exprimarea posesiei/ apartenenței imediată

Elemente de construcție a comunicării 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui personaj,
prin identificare
● Substantivul – exprimarea
apartenenței – de + nume propriu 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi
modele articulatorii/ de intonație și accent
● Adjectivul posesiv
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe
● Verbul – expresiile c’est/ ce sont/ il y teme familiare
a
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la
● Verbul – forma negativă prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale
● Folosirea interogației – Qu’est-ce 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu
que c’est? sprijin, mesaje scurte
● Evaluare U3

Bilan 1 Tema 3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje 4 S17-S18
scrise simple
● Copilul despre sine
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu
● Școala
sprijin, mesaje scurte

Gramatica funcțională

● A identifica un obiect

● A descrie simplu ceva/ pe cineva

● Exprimarea posesiei

Elemente de construcție a comunicării

● Articolul hotărât/ nehotărât

● Adjectivul calificativ – acordul în gen


și număr

● Numeralul cardinal

(0 – 30)

● Verbul – indicativul prezent al


verbelor être și avoir și al verbelor
de grupa I

● Verbul – forma negativă

Sem II Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ la o 12 S19-S25 SAPT 22-SAPT
întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar „ALTFEL”
4 ● Copilul despre sine – însușiri fizice
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
Le club des ● Familia
athlètes 2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și
scurte, respectând pronunția și intonația specifice
Gramatica funcțională
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate
● A (se) prezenta (pe cineva) imediată

● A descrie simplu pe cineva 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui personaj,
prin identificare

3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice


Elemente de construcție a comunicării pentru viața cotidiană
● Adjectivul calificativ – acord în gen și 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe
în număr teme familiare
● Pronumele personal subiect 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la
● Verbul – indicativul prezent al prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale
verbelor aller și faire 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu
● Verbul – verbele de grupa I sprijin, mesaje scurte

● Verbul – forma negativă

● Folosirea adverbelor de afirmație și


de negație – Oui/Non

● Folosirea interogației – Qui est-ce?

● Evaluare unitatea 4
5 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ la o 10 S26-S30
întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar
Le club des ● Locuința – încăperile casei, camera
citadins personală, mobila 1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, dreapta,
aici, acolo, pe, sub, în, în fața, în spatele)
● Elemente de cultură și civilizație –
orașe și țări importante 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple

2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și


scurte, respectând pronunția și intonația specifice

2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate


imediată
Gramatica funcțională
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi
● A localiza elementar modele articulatorii/ de intonație și accent

● A descrie simplu ceva 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice
pentru viața cotidiană
● A mulțumi
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe
teme familiare

3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la


Elemente de construcție a comunicării prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale

● Verbul – verbele de grupa I și 3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje
neregulate la indicativ prezent simple scrise
(reluare) 4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu
● Verbul – distincția est/ il y a sprijin, mesaje scurte

● Verbul – condiționalul prezent ca


expresie a politeții, la persoana I
singular

● Folosirea prepozițiilor de loc

● Evaluare unitatea 5

6 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ la o 6 S31-S33
întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar
Le club des ● Copilul despre sine – naționalitatea
photographes 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
● Anotimpurile 2.1. Reproducerea unor formule/ unor mesaje simple și
scurte, respectând pronunția și intonația specifice

2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate


Gramatica funcțională
imediată
● A identifica un obiect
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei persoane/ unui personaj,
● A descrie simplu ceva prin identificare

● A felicita 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi


modele articulatorii/ de intonație și accent

3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice


Elemente de construcție a comunicării pentru viața cotidiană
● Verbul – folosirea expresiilor c’est/ 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe
ce sont teme familiare
● Adverbul de timp 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la
● Adverbul interogativ – où, comment prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale

● Folosirea prepozițiilor 3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje


simple scrise
● Folosirea interogației – Est-ce
que…?/ intonație ascendentă 4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o
sărbătoare
● Evaluarea unitatea 6
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg/ prieten

4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu


sprijin, mesaje scurte

Bilan final Tema 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice 4 S34-S35
pentru viața cotidiană
● Copilul despre sine
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe
teme familiare
Gramatica funcțională

● A descrie simplu ceva/ pe cineva


4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu
● A localiza elementar sprijin, mesaje scurte

Elemente de construcție a comunicării

● Adjectivul calificativ – acord în gen și


în număr

● Verbul – indicativul prezent al


verbelor studiate

● Folosirea prepozițiilor

În conformitate cu Programa școlară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/ 28.02.2017