Sunteți pe pagina 1din 2

Timbus Flaviu

Clasa 9S1

Marile Descoperiri Geografice


Marile descoperiri geografice din sec. XV – XVI realizate de
Europa occidentală au constituit o etapă decisivă în formarea
unei imagini reale asupra globului pământesc și au avut
consecințe complexe , care au exercitat o profundă influență
asupra evoluției omenirii.Călătoriile făcute de europeni în
Asia și descrierile lăsate de ei au jucat un rol important în
cunoașterea Asiei de către europeni.
America precolumbiană :
America precolumbiană cuprindea triburi de vânători-
culegători, dar și civilizații agricole dense în Mexic ( mayași ,
azteci ) , regiunea Anzilor ( incași ) , și pe Valea Mississipi.
 Mayași : mayașii se găsesc în statul federal Chiapas din S
Mexicului și în Guatemala , precum și în peninsula
Yucatan. La sfârșitul secolului al XV-lea la sosirea
spaniolilor, centrul culturii maya era în N Yucatanului ,
iar regiunea depresionară era o populație cu o densitate
mare . În comparație cu alte popoare precolumbiene din
America , mayașii trăiesc și azi în Belize, Guatemala și
Honduras .
Timbus Flaviu
Clasa 9S1

 Azteci : este un termen cuprinzător utilizat pentru a defini


mai multe populații precolumbiene mezoamericane din
partea centrală a Mexicului de azi. De cele mai multe ori
termenul de azteci este coroborat cu populația dominantă
din Imperiul Aztec a cărui extindere temporală a început
în 1248, odată cu fondarea sa, fiind practic terminată
în 1521, datorită cuceririi Mezoamericii de
către conchistadorii spanioli.

 Incași - ( Imperiul Inca ) : a fost cel mai mare imperiu din


America precolumbiană. A fost ridicat în Peru pe la
începutul anului 1200. În 1533 , ultimul împărat incaș a
fost omorât la ordinul conchistadorului ( cuceritor în
limba spaniolă ) Francisco Pizzaro , marcându-se astfel
începutul dominației spaniole.