Sunteți pe pagina 1din 1

Schița

Schița este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni reduse, cu o acțiune


restrânsă la care participă un număr mic de personaje, în care se redă o întâmplare scurtă și
simplă, caracteristică pentru un individ sau pentru viața socială (din italiană schizzo).
Opera literară, „titlul în ghilimele............” de ................. aparţine acestei specii
deoarece prezintă toate particularităţile acesteia.
Fiind cea mai mică specie cultă a genului epic, aceasta prezintă acţiune,
personaje, narator şi moduri de expunere specifice. Naratorul este obiectiv, relatarea
facându-se la persoana a III-a (exemplu.......verbe pronume la persoana a III-a).
În primul rând, personajele schiţei sunt în număr redus: (exemplu.......).
Schiţa prezintă un scurt episod din viaţa unor personaje. Acţiunea este lineară,
complicându-se gradat. Astfel, aflăm că..... (facem un rezumat.........).
Un alt argument în susţinerea speciei îl reprezintă timpul şi spaţiul care sunt
limitate. Timpul este: (exemplu.......), spaţiul ...........(exemplu)
Personajul principal/personajele sunt caracterizate sumar insistându-se
asupra trăsăturilor negative, ironizându-le cu scopul corectării acestora. Din caracterizare
directă aflăm că ........ exemplu.......). Caracterizarea indirectă, desprinsă din dialogul şi
comportamentul personajului reliefează trăsăturile morale ale acestuia: (exemplu.......).
O altă caracteristică a schiţei este caracterul său educativ. Morala acestei schiţe o
reprezintă faptul că.....................
Comicul de nume/situaţie/limbaj reprezitntă o altă însuşire a schiţei: exemplu........
Modurile de expunere sunt: naraţiunea care prezintă în ritm alert întâmplările
(exemplu.......), dialogul care dă o notă de dinamism acţiunii (exemplu.......) şi descrierea
care caracterizează personajele (exemplu.......).
În concluzie, pe baza argumentelor prezentate, putem afirma ca opera literară
„..............” de “.............” este o schiţă.