Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

DATA:26 martie 2009

CLASA: a-VII-a

DISCIPLINA:Limba şi literatura română

SUBIECTUL:Numeralul şi ortografia lui

TIPUL LECŢIEI: lecţie de formare/dezvoltare a competenţei de


achiziţionare a cunoştinţelor
COMPETENȚA SPECIFICĂ:
Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii
române.
SUBCOMPETENȚA:
Valorificarea potenţialului expresiv al părţilor de vorbire în textul
produs.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să definească numeralul;
-să numească şi să recunoască numeralul cardinal şi numeralul
ordinal;
-să determine valoarea morfologică a numeralului;
-să introducă în enunţuri expresiile ce conţin numerale;
-să ortografieze numeralul cardinal şi numeralul ordinal ,respectînd
genul.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a.Metode şi procedee:
învăţarea prin descoperire,explicaţia,conversaţia,exemplul
b. Mijloace de învăţământ:
tabla , manualul,fişe de lucru,markere;
c.Forme de organizare a activităţii:
activitate pe grupe,activitate frontală,activitate individuală.

1
T
Etapele Ob i Activitatea Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evalua
lecţiei m profesorului procedee organizare re
p
u
l
I.Capta 3 ,, Bună! Azi suntem în ................ Completează spaţiile Mesajul Activitate
rea min martie, ...........lună de primăvară, în libere frontală
atenţiei anul............, în a ................zi din
săptămînă. E ora..........”
-Ce parte de vorbire sunt cuvintele care
le-aţi pus în locul punctelor?
- Identificaţi felul numeralelor. Cardinal, ordinal orală
-Determinaţi valoarea lor morfologică. Adjectivală, subst.
II.Anun 2 Profesorul anunţă tema şi obiectivele pe Elevii îşi scriu titlul Activitate Forma
ţarea min înţelesul elevilor. lecţiei în caiete. frontală. tivă
obiective Noteaza la tablă titlul lecţiei noi .
lor lecţiei
III.Achi O1 10 Repere teoretice p.146 Citesc independent Lucrul cu Activitate
ziţiona min manualul frontală.
rea
noilor O2 Ex.1
competen De cinci zile încoace, Dikomes o căuta Cinci- numeral, Lucrul la
ţe O3 pe Ursula. cardinal,g.fem., c. tablă Activitate
Ac., f. sin. atribut individuală
Pe tot parcursul dirijării învăţării îi
monitorizez îi ajut şi le explic dacă e Simplu:de la unu
O4 cazul până la
Le explic elevilor că atât numeralul zece,sută,milion,mie, Conversaţia
cardinal cât şi cel ordinal pot fii simple miliard.
şi compuse.. Compus:de la
Reţinem: unsprezece în sus cu
Numeralul cardinal este: excepţia celor
O5 Exemple de numerale compuse: menţionatre anterior Lucrul în
Şapte+spre+zece- grup
Descoperim împreună că primele două şaptesprezece
numerale sunt alcătuite din :numeral Opt+spre’zece-
+prepoziţie+numeral iar ultimul din optsprezece Conversaţia
numeral+numeral. Două+zeci-douăzeci
Numeralul ordinal este:
*Simplu:primul
,întâi,prima,secund,secundă
Observăm ca există forme si de feminin
şi de masculin Explicaţia
*Compus:al treilea ,a unsprezecea
articol genitival+numeral
cardinal+articol hotărât ‚particula
invariabilă a

articol genitival+numeral Exemplul


cardinal+articolul hotărât a

- cum înţelegeţi expresia în doi peri ? cu înţeles neprecizat Activitate


Amintiţi-vă şi alte expresii cît şapte-foarte mult frontală
frazeologice ce conţin numerale. Şi În doi timpi şi trei
care este sensul ei? mişcări-foarte
repede
A umbla cu doi
bani în trei pungi-a Forma
se purta necinstit tivă
Cît patru- peste
limitile obişnuite

3
I. gr.
Acordaţi numeralele ordinale al Lucrul în Activitate în
doilea, a doua cu substantivele Numeralul ordinal se grup grup
întrebare, problemă, pas, exemplu, acordă în gen cu
lucrare, zi, an, fişă. substantivul pe care
II. gr. îl însoţeşte.
Amintiţi-vă regulile de scriere a
numeralelor compuse. Scrieţi cu cifre şi p.88
cu litere numeralele cardinale. Formaţi
numerale ordinale de la ele.
19, 24, 100, 2010, 256, 1988-
III. gr.
Combină şi formează, din cele două
coloane de mai jos, îmbinări de cuvinte. Concluzie:
Clasă 6 Dacă numeralele de
Elev 25 la 20 în sus sînt
Odaie 3 însoţite de
Loc 1 substantive, între
Gram 500 acestea se utilizează
Oră 12 prepoziţia de.
Zi 365 Prepoziţia de se
foloseşte şi în
componenţa
numeralelor
compuse, cînd zecile
sînt urmate de mii,
milioane, miliarde:
treizeci de mii....

4
IV.Siste 20
matiza min I. gr.
rea şi O3 Comentaţi sensul fiecărui proverb, Elevii rezolvă Lucrul în Activitate în
fixarea precizînd ce valoare are numeralul. sarcina propusă. grup grup
competen Cine ştie carte are patru ochi. Consultă dicţionarul
ţelor Şapte pe unul nu-l aşteaptă. de proverbe
O2 Ori la unu, ori la o sută, tot o lumînare comentate
luminează.
II. gr.
Ce indicii cantitative (numerale) sînt
importante pentru descrierea localităţii
voastre? Pentru şcoală/clasa în care
învăţaţi? Relataţi despre numerele şi
numeralele care ajută la identificarea
O5 voastră.
III. gr.
Citiţi şi observaţi greşelile de acord din
enunţurile de mai jos. Transcrieţi-le,
făcînd şi corectările necesare.
a) Fratele meu învaţă în clasa
întîia.
b) Din clasa a întîia şi pînă în
clasa patra am învăţat în altă
şcoală
c) În clasa doua am fost
premiant.
d) Elevii clasei a doisprezece
se pregătesc de bacalaureat

5
V. 10 Rezolvarea testului FIŞĂ Lucrează pe fişe Lucrul Activitate
Evalua min 1.Cuvintele trei, a şasea, doisprezece, independent individuală
rea două mii, ca parte de vorbire
perfor sînt............................
manţelor 2.Numeralul care exprimă o cantitate
exactă de obiecte se numeşte.................
3. Subliniază forma corectă
doisprezece martie /douăsprezece
martie
4. Numeralul din îmbinarea al doilea
elev are valoare ...................................
5.Completează spaţiul punctat cu
numeral ordinal
Aniversarea ................................( zece)
Apreci
Notarea elevilor ere cu
note
Tema pentru acasă Ex. 8, p-147

6
7
I.
Comentaţi sensul fiecărui proverb, precizînd ce
valoare are numeralul.
Cine ştie carte are patru ochi.
Şapte pe unul nu-l aşteaptă.
Ori la unu, ori la o sută, tot o lumînare luminează.

II.
Ce indicii cantitative (numerale) sînt importante
pentru descrierea localităţii voastre? Pentru
şcoală/clasa în care învăţaţi? Relataţi despre
numerele şi numeralele care ajută la identificarea
voastră.

III.
Citiţi şi observaţi greşelile de acord din enunţurile
de mai jos. Transcrieţi-le, făcînd şi corectările
necesare.
e) Fratele meu învaţă în clasa întîia.
f)Din clasa a întîia şi pînă în clasa patra am învăţat
în altă şcoală
g) În clasa doua am fost premiant.
h) Elevii clasei a doisprezecea se pregătesc de
bacalaureat.
8
I.
Acordaţi numeralele ordinale al doilea, a doua
cu substantivele: întrebare, problemă, pas,
exemplu, lucrare, zi, an, fişă.
Două din ele introduceţi-le în enunţuri.

II.
Amintiţi-vă regulile de scriere a numeralelor
compuse. Scrieţi cu litere numeralele cardinale.
Formaţi numerale ordinale de la ele.
19, 24, 100, 2010, 256, 1988.

III.
Combină şi formează, din cele două coloane de
mai jos, îmbinări de cuvinte.
Clasă 6
Elev 25
Odaie 3
Loc 1
Gram 500
Oră 12
Zi 365
9
FIŞĂ INDIVIDUALĂ FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Numele,prenumele...................................... Numele,prenumele......................................

1.Cuvintele trei, a şasea, doisprezece, 1.Cuvintele trei, a şasea, doisprezece,


două mii, ca parte de vorbire două mii, ca parte de vorbire
sînt............................ sînt............................

2.Numeralul care exprimă o cantitate exactă 2.Numeralul care exprimă o cantitate exactă
de obiecte se numeşte.................................... de obiecte se numeşte....................................
. .
3. Subliniază forma corectă doisprezece 3. Subliniază forma corectă doisprezece
martie /douăsprezece martie martie /douăsprezece martie

4. Numeralul din îmbinarea al doilea elev 4. Numeralul din îmbinarea al doilea elev
are valoare ............................................... are valoare ...............................................

5.Completează spaţiul punctat cu numeral 5.Completează spaţiul punctat cu numeral


ordinal ordinal
Aniversarea ......................................... Aniversarea .........................................
( zece) ( zece)

FIŞĂ INDIVIDUALĂ FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Numele,prenumele...................................... Numele,prenumele......................................

1.Cuvintele trei, a şasea, doisprezece, 1.Cuvintele trei, a şasea, doisprezece,


două mii, ca parte de vorbire două mii, ca parte de vorbire
sînt............................ sînt............................

2.Numeralul care exprimă o cantitate exactă 2.Numeralul care exprimă o cantitate exactă
de obiecte se numeşte.................................... de obiecte se numeşte....................................
. .
3. Subliniază forma corectă doisprezece 3. Subliniază forma corectă doisprezece
martie /douăsprezece martie martie /douăsprezece martie

4. Numeralul din îmbinarea al doilea elev 4. Numeralul din îmbinarea al doilea elev
are valoare ............................................... are valoare ...............................................

5.Completează spaţiul punctat cu numeral 5.Completează spaţiul punctat cu numeral


ordinal ordinal
Aniversarea ......................................... Aniversarea .........................................
( zece) ( zece)

10
11