Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: IPLT Alexandru cel Bun


Clasa: a VII-a
Profesor şcolar: Blînda Paula
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Unitatea a III-a. Poezia lirică.
Subiectul: Textul „Acceleratul” de George Topîrceanu. Lectura interogativ- interpretativă.
Vocabularul textului.
Tipul lecţiei: predare de noi cunoştințe
Scopul lecţiei: Lectura diferenţiată a textelor lirice de tip – descriere;
Valorificarea tezaurului poetic caracteristic lui G. Topîrceanu;

Obiective operaţionale:
O1 – să explice semnificația cuvintelor necunoscute din text, alcătuind propoziții cu acestea;
O2 – să citească diferenţiat (prin mai multe tehnici) textul „Acceleratul” de George Topîrceanu;
O3 – să extragă mesajul poeziei(să deducă tema);
O4 – să comunice în baza universului poetic al lui G. Topîrceanu (şi a poeziei studiate);

Strategii didactice: tradiţionale, activ - participative, TIC;


Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura explicativă şi diferenţiată;
Mijloace şi materiale: manualul, videoproiectorul, calculatorul, fişe;
Forme de organizare: în comun, frontală, în perechi, independent;
Durata: 45minute

Secvenţa lecţiei Activitatea comună(profesor – elevi) Strategii


didactice

Evocare Viaţa este asemeni unui tren accelerat ce merge în Computer


direcţii diferite, dar toate au o staţie comună.

(de comentat) Ca suport se pune o melodie instrumentală. Eseul nestructurat

Individual
Audiţie mp3
instrumental

Iniţiere în subiect  Prezentarea unor imagini la proiector(imagini + sunet Proiector


mp3) – 4 imagini (trenuri)
După ce elevii privesc imaginile multimedia, se adresează întrebări Frontal
vis- a – vi de emoţiile elevilor, impresiile, gîndurile lor;

De completat tabelul în perechi: Metoda BBB


Imagini Idei sugestive Idei creative
(tangenţe reale (sens figurat/
din viaţa de toate metaforic/
zilele); simboluri);
Fişe de lucru
Locomotivă ce Asemeni unui
îndeplineşte cursa balaur ce
fumegă
Lucru în perechi

Un tren ce se Viaţa noastră


apropie de staţie este asemeni
unui tren...

Descoperirea A1 Ă2 Â3 B4 C5
subiectului nou
Alfabetul cifrat
D6 E7 F8 G9 H10

I11 Î12 J13 K14 L15 Descoperire

M16 N17 O18 P19 Q20 În comun

R21 S22 Ş23 T24 Ţ25


Proiector
U26 V27 W28 X29 Z30

 Descoperirea subiectului nou: Rechizitele


şcolare
“1, 5, 5, 7, 15, 7, 21, 1, 24, 26, 15”

6,7 Comunicare în
acţiune
9, 7, 18, 21, 9, 7
24, 18, 19, 3, 21, 5, 7, 1, 17, 26
Frontal
Acceleratul de George Topârceanu. (notarea în caiet);

Enunţarea  Anunţarea obiectivelor Fişe - mostre


obiectivelor
 Moment explicativ – se explică sensul cuvîntului accelerat DEX
Explicirea
conţinuturilor ACCELERÁT, -Ă, accelerați, -te, adj., s. n. 1. Adj. Care este iuțit, Explicare
grăbit, zorit, rapid; care are o frecvență mai mare decât cea
normală. Ritm accelerat. Respirație accelerată.  exemplu

ACCELERÁT ~tă (~ți, ~te) v. A ACCELERA. ◊ (Tren) ~ tren cu


viteză mare (care se oprește numai la gările importante). /v. a
accelera ; 2. S.n. Tren cu viteză mai mare decât a personalului (și care
nu oprește în toate gările). – V. accelera.;

 Dezvoltaţi sensul cuvîntului Acceleratul Acrostih

A Ager; atractiv;
C Curat; controlat; cisternă;
Metoda
C Competitiv; convoi; cursă; semnificaţiilor
ascunse
E Energic; evaluat;
L Lung; liber;
E European;
R Rapid; repezit;
A Argintiu; avertizare, alertă, alarmă;
T Transport; teran; tren; teren;
U Următoarea staţie; urmărire;
L Luciu; larg; linie;locomotivă

Realizarea sensului Fişe cu date


biografice

(le primesc şi
 Comunicare despre Goerge Topîrceanu. elevii pentru
Scriitorul umorist, autorul baladelor vesele şi triste portofolii)
1886 – 1937
Dicţionar istoric
Poet, prozator şi publicist, George Topârceanu s-a afirmat ca un
liric marcant al literaturii române interbelice, situat între tradiţionalism Explicare
şi modernism.
Poetul care creează un univers de sentimente şi atitudini,
caracterizat printr-un amestec de lirism suav şi cosmic bonom, Goerge
Topârceanu, a reuşit să imprime o poezie modernă axată pe o varietate
Povestire
de concepte estetice de la universul necuvânătoarelor la spiritul uman.
Lirismul şi plasticitatea feeriilor descrise, fantezismul graţios şi
spiritual, notele melancolice şi exploziile joviale, ritmul sprinţar
conferă versurilor lui G. Topârceanu un farmec deosebit. Evenimentele
mărunte şi banale încântă graţie substanţei artistice şi de o virtuozitate
desăvârşită. Întorsăturile ingenioase: trecerea subită de la grandios la
derizoriu, de la un ton solemn la unul ironic, alternarea de neologisme,
cuvintele tehnice, expresii uzuale caracterizează stilul poetului, unic în
felul său, nici tradiţionalist, nici modernist, într-o epocă când confraţii
săi contemporani se frământau în năzuinţa de a da poeziei o nouă
formă, un nou conţinut şi noi valori.

Comunicare în acţiune:
Opere de factură nostalgică în care poetul iniţiază un ritual magic în
sînul naturii( cu necuvîntîtoarele sau fără ele), pentru a sensibiliza
cititorul:
Balada unui greier mic;
Balada chiriaşului grăbit;
Balada munţilor;
Balada morţii;
Acceleratul;

Comunicare în
acţiune

Recital

Cadranele cu argumente după lectura unui text:


Realizarea sensului Argumente „pro” în Argumente „contra” în Metoda lecturii
favoarea textului favoarea textului explicative

- Vocabularul textului:
Lucru cu manualul  sur = cenuşiu Lectura
şcolar  amurg = înserare diferenţaită
 apus = asfinţit , înserare
 văpaie = vîlvătaie , flacără
 rubin = piatră preţioasă de culoare roşie Individual
 a se ivi = a apărea , a se arăta
 zvon = (aici) zgomot slab şi neclar
 murmur = foşnet , susur , zumzet , zvon Selectiv
 luncă = zăvoi = şes (cîmpie) aflată de-a lungul unei ape
 zare = orizont = tot ce vedem în zona unde ni se pare că cerul
se uneşte cu pămîntul
 vuiet = zgomot produs de diverse lucruri aflate în mişcare
Explicare
 alarmat = neliniştit , îngrijorat
 vâlvoi = zbîrlit , ciufulit
Exemplul

Exerciţiul

Lucru în caiet
Fişă după lectura textului

După lectura textului, pot afirma...; Fişă de lucru în


Realizarea sensului Din textul citit am înţeles...; comun şi
Lectura textului mi-a trezit emoţii de...; individual
Lectura textului m-a făcut să mă gîndesc la...;
Cuvintele magice/ cheie/ importante sunt...;
Mesajul evocator dedus din lectura textului este că...;
Ceea ce m-a impresionat mai mult este că...;
Citind textul, mi-am imaginat un tablou...;
Citind textul, mi-am închipuit ...;
Nu prea am înţeles ...;
Nu mi-a fost clară ideea...;
Am fost uimit de...;
Ideea textului constă în...;
După lectura textului, vreau să declar clasei mele că...;
Lectura textului este necesară, deoarece...;
Intuiesc că poetul/ scriitorul a avut o stare de spirit ...;

Tabloul poetic:
Imagini auditive

Imagini motorice/ dinamice

Imagini ludice

Imagini kinestetice

Imagini mitice
Imagini vizuale

Imagini senzitive

Imagini onirice

Imagini empirice
Ce aud?

Despre vis

Imagini fantastice
Ce văd?

Ce simt?

Ce văd? Ce se mişcă?

Despre foc
Cum se mişcă omul?
joacă? Cine se joacă? Cum se
 SARCINI DUPĂ LECTURA DIFERENŢIATĂ A Lucru frontal
Realizarea sensului TEXTULUI:
• Numiţi elemente ale cadrului de natură întâlnite în poezie;

• Transcrieţi versurile în care poetul compară zgomotele Prezentare PPT


produse de accelerat cu fenomenele naturii; încercaţi să oferiţi
o explicaţie a acestui fapt; Exerciţii

• Dacă aţi fi pictori, ce culori aţi folosi pentru a reda tabloul


descris de poet? Frontal

• Astăzi trenul nu mai sperie pe nimeni. Explicaţi, gândindu-vă


la perioada când a trăit G. Topîrceanu, de ce credeţi că
păsărelele sunt atât de neliniştite.

 SARCINI DE CREATIVITATE DUPĂ LECTURA


TEXTULUI: Individual

- Imaginaţi-vă un dialog de cel puţin zece replici între puiul de Prezentare PPT
piţigoi, care pare a şti mai multe lucruri, şi altul de pitulice, în
care primul să explice de ce acceleratul nu constituie un motiv
de teamă pentru nimeni.
ATELIERUL TEXTULUI:

Titlul textului; În comun


Autor;
Tema textului(despre ce se comunică în text);
Ideea principală/ secundară(ce a dorit autorul să transmită Fişa de reper
cititorului); algoritmul
Mesajul(ce am înţeles din acest text; ce am învăţat/ dedus; la
ce m-a făcut textul să mă gîndesc/ meditez;
Cuvinte- cheie;
Emoţii şi sentimente;
Părerea personală;
 Alcătuiţi un catren/ două care ar continua versurile: Lucru individual
- Ce să fie? Nu-i nimic.
A trecut Acceleratul...

Reflecţii  Ciorăpelul cu impresii (evaluarea lecţiei)


Tema de acasă  De memorat o secvenţă din poezie; de realizat ex. 1 pag. 51;