Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele studentului: TUMAC Andreea

A. Portofoliului practicii pedagogice /care va Punctaj: Puntaj acordat


cuprinde: 70 puncte de mentor
-4 fișe de observare a lecțiilor (detaliate) ale lecțiilor la 50 p
care studenții au asistat
( studenții asistă la activități, își iau notițe și construiesc, în
urma discuțiilor/analizei lecțiilor proiectele fiecărei
activități)
-Instrucțiuni pentru completarea catalogului + modul de 5p
încheiere a mediilor semestriale (foto)
-Orarul clasei / Regulile clasei 5p
-Planificarea activităților/ședințelor cu părinții 5p
-Teste de evaluare - model ( 2 teste sumative la discipline 5p
diferite)
- Fișe de lucru- model (2 fișe de lucru)
+ alte materiale relevante: plan de învățământ, programe
școlare, planificare calendaristică, proiectarea unei unități
de învățare, proiecte ale unor activități integrate etc. pe care
le pot descărca de pe site-ul www.ise.ro etc.)

B. Atitudine, interes, motivație, receptivitate, 30 p


implicare, punctualitate,participare la discuția
lecțiilor etc. în cadrul activităților de practică
pedagogică.
TOTAL 100 p

NOTA FINALĂ
Semnătura mentorului: Prof.metodist înv. primar,
Ana Teodorescu