Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITĂŢI

LIBER
ALESE
PROIECT
DIDACTIC
DATA : 05.12.2017

GRUPA : Grupa mijlocie „Albinuţele”

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1


„Gulliver” –Suceava

PROPUNĂTOR : Nechita Ana-Denisa

PROFESOR COORDONATOR : Prof.înv.preşcolar Robu Mihaela

TEMA ANUALĂ : „Când, cum şi de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII : „Stele de zăpadă se aştern pe stradă”

CATEGORIA DE ACTIVITATE : Activităţi liber alese 2

TEMA ACTIVITĂŢII : „Ţinteşte pălăria omului de zăpadă”

MIJLOC DE REALIZARE : joc de mişcare

SCOPUL ACTIVITĂŢII : Satisfacerea nevoii de mișcare, recreere a copiilor,


prin exersarea deprinderilor motrice de bază însușite anterior și prin crearea
unei atmosfere competitive, de destindere și bună dispoziție

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

O1 –să execute acţiunea motrică de aruncare a mingii (bulgărelui) ;


O2 –să se orienteze în spațiul dat;
O3 –să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului;
O4 –să dea dovadă de răbdare într-o sarcină ce implică așteptare;
O5 –să execute corect sarcinile jocului în vederea reușitei echipei;
O6 –să respecte regulile jocului;
O7 –să participe afectiv și efectiv la joc;
REGULA JOCULUI : La comanda de începere a jocului, primul copil din
fiecare echipă aruncă mingea pentru a ţinti pălăria omului de zăpadă. Odata
ajunşi la echipă, predau ştafeta şi se duc la capătul rândului.

ELEMENTE DE JOC: întrecerea, supriza, aplauze

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversația, explicația, observaţia, demonstrația,
exercițiul, jocul.
 Resurse materiale: mingi de polistiren (bulgări), pălăria omului de
zăpadă
 Forma de organizare: frontal

BIBLIOGRAFIE :
 Silvia Dima, Elena Firea, Elena Bojin, Ileana Sima “Jocuri si
exerciții pentru dezvoltarea fizică a preșcolarilor”, Editura EDP
București, 1995