Sunteți pe pagina 1din 98

Descifrarea fisierului "test-Bioelemente și biomolecule.

Aminoacizii. Proteinele.xml"

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

La ce clase se referă compușii chimici care conțin grupele funcționale?

–NH2 (amine)

–COOH (acizi)

–OH (alcooli)

(amide)

(aldehide)

Selectați denumirile grupelor funcționale.

–SH (sulfhidril)

–NH2 (amino)

–COOH (carboxil)

–OH (hidroxil)

(amidă)

(aldehidică)

(carbonil)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.2. proteine clasificare functii


ro:

Selectați proteinele ce îndeplinesc următoarele funcții:

(actina și miozina)

(imunoglobulinele)
de transport (albuminele plasmatice)

reglatoare (insulina)

catalitică (amilaza)

(colagenul)

Selectați proteinele ce îndeplinesc următoarele funcții:

contractilă (actina și miozina)

de protecție (anticorpii)

de transport (albuminele plasmatice)

(insulina)

(amilaza)

(colagenul)

Selectați proteinele ce îndeplinesc următoarele funcții:

(actina și miozina)

(imunoglobulinele)

de transport (transferina)

reglatoare (glucagonul)

catalitică (pepsina)

(colagenul)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.5.2. Proprietăți proteine ro:

Selectați proprietățile proteinelor ce stau la baza metodelor enumerate de separare și purificare a


proteinelor:

dializa (masa moleculară mare)


electroforeza (sarcina electrică)

cromatografia de afinitate (specificitatea față de un anumit ligand)

(capacitatea de a forma geluri)

(proprietățile optice)

(viteza mare de difuzie)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.2. Aminoacizi clasificare


nomenclatura ro:

Numiți aminoacizii:

(acidul asparagic)

(arginina)

(izoleucina)
(acid glutamic)

(lizina)

(valina)

Numiți aminoacizii:

(cisteina)

(histidina)

(treonina)

(serina)

(metionina)

(triptofanul)

Numiți aminoacizii:
(alanina)

(asparagina)

(leucina)

(serina)

(acidul asparagic)

(valina)

Numiți aminoacizii:

(fenilalanina)

(glicina)
(lizina)

(glutamina)

(arginina)

(alanina)

Numiți aminoacizii:

(glutamina)

(metionina)
(valina)

(acid glutamic)

(cisteina)

(leucina)

Numiți aminoacizii:

(prolina)

(serina)
(tirozina)

(fenilalanina)

(cisteina)

(histidina)

Numiți aminoacizii:

(acidul glutamic)

(triptofanul)
(hidroxiprolina)

(glutamina)

(histidina)

(fenilalanina)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.5.1. Peptide electroforeza ro:

Spre care electrod vor migra peptidele prezentate la pH-ul =7?

(spre anod)

(spre catod)
(nu va migra)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.2. proteine clasificare functii


ro:

Selectați clasele de proteine conjugate, la care se referă proteinele nominalizate:

transferina (metaloproteină)

hemoglobina (hemoproteină)

succinatdehidrogenaza (conține FAD) (flavoproteină)

(lipoproteină)

(nucleoproteină)

(fosfoproteină)

Selectați clasele de proteine conjugate, la care se referă proteinele nominalizate:

ceruloplasmina (metaloproteină)

mioglobina (hemoproteină)

colagenul (glicoproteină)

(lipoproteină)

(nucleoproteină)

(fosfoproteină)
Selectați clasele de proteine conjugate, la care se referă structurile nominalizate:

receptorii (glicoproteine)

ribozomii (nucleoproteine)

(lipoproteine)

(flavoproteine)

Ce funcții îndeplinesc următoarele proteine fixatoare de calciu?

calmodulina (în complex cu ionii de calciu este mesager secundar al hormonilor)

CBP (calcium-binding protein) intestinală (participă la absorbția calciului)

protrombina (participă la procesul de coagulare)

(are funcție de protecție imunologică)

(reprezintă proteină transportoare de calciu a plasmei sangvine)

(participă la transportul plasmatic al hormonilor)

Ce funcții îndeplinesc urmăoarele proteine plasmatice?

anticorpii (imună)

transferina (transportă fierul)

fibrinogenul (participă la coagulare)

(transportă oxigenul)

(transportă hormonii)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.1. Structura proteinelor ro:

Selectați metodele utilizate în următoarele etape de determinare a structurii primare a proteinei:

determinarea aminoacidului N-terminal (metoda Sanger (cu 2,4-dinitro-1-florbenzen))


determinarea aminoacidului C-terminal (metoda Acabori (cu hidrazina))

proteoliza selectivă (cu utilizarea tripsinei)

(dializa)

(cu utilizarea amilazei)

(electroforeza)

Selectați metodele utilizate în următoarele etape de determinare a structurii primare a proteinei:

determinarea succesiunii aminoacizilor în peptidele obținute (metoda Edman (cu


fenilizotiocianat))

determinarea aminoacidului C-terminal (cu utilizarea carboxipeptidazei)

proteoliza selectivă (cu utilizarea pepsinei)

(denaturarea)

(salifierea)

(cu utilizarea lipazei)

Selectați perechile de aminoacizi, radicalii cărora pot forma următoarele legături chimice:

ionice (Lys Glu)

hidrofobe (Ala Val)

disulfidice (Cys Cys)

(Cys Met)

(Leu Asp)

(Glu Asp)

Selectați perechile de aminoacizi, radicalii cărora pot forma următoarele legături chimice:

de hidrogen (Ser Thr)

hidrofobe (Leu Ile)


(Ser Ala)

(Val Glu)

(Asp Pro)

Selectați perechile de aminoacizi, radicalii cărora pot forma următoarele legături chimice:

de hidrogen (Cys Ser)

hidrofobe (Phe Ala)

(Ser Ala)

(Val Glu)

(Asp Pro)

Selectați perechile de aminoacizi, radicalii cărora pot forma următoarele legături chimice:

ionice (Arg Asp)

hidrofobe (Leu Leu)

disulfidice (Cys Cys)

(Met Asp)

(Leu Asp)

(Glu Asp)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Selectați biomacromoleculele: (Multi)

glicogenul

ADN

glicerolul
riboza

acizii grași

Selectați biomacromoleculele: (Multi)

proteinele

ARN

glucoza

aminoacizii

acizii grași

Selectați micromoleculele: (Multi)

glucoza

aminoacizii

ADN

proteinele

glicogenul

Selectați micromoleculele: (Multi)

riboza

acizii grași

ARN

trigliceridele

proteinele

Selectați biomoleculele care conțin grupa funcțională –COOH: (Multi)


proteinele

alcoolii

glucoza

acizii grași

aminoacizii

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.1. Structura, proprietățile și


ionizarea apei ro:

Alegeți afirmațiile corecte ce caracterizează apa: (Multi)

este un solvent bun pentru organismul uman

transportă glucide, vitamine hidrosolubile și proteine la diferite țesuturi

în molecula apei este prezentă legătura ionică

între moleculele apei este imposibilă formarea legăturilor de hidrogen

nu participă la menținerea temperaturii corpului

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți tipul legăturii în molecula metanului (CH4): (Single)

ionică

covalentă polară

covalentă nepolară

donor-acceptor

coordinativă

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :


Care bioelemente dintre cele prezentate mai jos sunt organogene? (Multi)

As

Fe

Mn

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Care valori ale pH-ului corespund mediului acid? (Multi)

10

12

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Ce denumire din cele prezentate corespunde grupei funcționale –COOH? (Single)

carboxil

carbonil

aldehidică

ceto

hidroxil
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți substanțele moleculele cărora sunt formate pe baza legăturii covalente polare: (Multi)

H2O

NaCl

NH3

CaCl2

HCl

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Cărei clase de compuși aparține acetona? (Single)

alcooli

acizi carboxilici

aldehide

cetone

amine

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Conținutul cărui bioelement în % la masa uscată a organismului uman este cel mai mare? (Single)

carbon

azot

oxigen

hidrogen

potasiu
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Principalele sisteme tampon ale sângelui sînt: (Multi)

hemoglobină – oxihemoglobină

sistem tampon hidrogenocarbonat

sistem tampon de aminoacid

sistem tampon amoniacal

sistem tampon fosfat

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți afirmațiile corecte pentru legătura de hidrogen: (Multi)

acest tip de legătură apare intermolecular

acest tip de legătură apare intramolecular

este mai slabă decât forțele van-der-Waals

este mai slabă decât legătura covalentă

este mai puternică decât legătura ionică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Care grupe funcționale creează mediu acid in soluții apoase? (Single)

–COOH

–SH

–NH2

–OH
>C=O

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Ce grupe funcționale se conțin în acidul lactic? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

hidroxil

amidică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Conținutul (%) cărui macroelement după masa lui raportată la masa umedă a organismului este cel mai
mare? (Single)

carbon

oxigen

hidrogen

azot

calciu

Alegeți macroelemente nemetale: (Multi)

Na

O
K

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Care grupe funcționale creează mediu bazic in soluții apoase? (Single)

–COOH

–SH

–NH2

–OH

>C=O

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Ce grupe funcționale se conțin în acidul piruvic? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

carbonil

amidică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

În care molecule apar legături de hidrogen? (Multi)

proteine

vitamina A

ADN
vitamina D

aminoacizi

Alegeți afirmațiile corecte referitor la legătura ionică: (Multi)

este mai trainică decât covalentă

la contactul cu apa ușor disociază

apare în rezultatul atracției electrostatice dintre ionii pozitivi și negativi

apare în rezultatul formării cuplului comun de electroni

este mai slabă decât cea de hidrogen

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Alegeți din variantele propuse particule cu proprietăți de acid în soluții apoase (conform teoriei Bronsted-
Lowry). (Multi)

H2PO4‾

CO32‾

CH3COOH

NH3

NH4+

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Ce grupe funcționale se conțin în cisteină? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino
carbonil

amidică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Selectați din lista propusă macroelemente metale: (Multi)

Cl

Ca

Mg

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți afirmațiile corecte referitor la legătura covalentă: (Multi)

poate fi polară și nepolară

se formează pe baza cuplului comun de electroni

este prezentă în molecula apei și a amoniacului

este mai slabă decât cea de hidrogen

este mai slabă decât cea ionică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Alegeți din variantele propuse particule cu proprietăți bazice în soluții apoase (conform teoriei Bronsted-
Lowry). (Multi)

NH4+

NH3
CO32‾

CH3COOH

PO43‾

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Ce grupe funcționale se conțin în asparagină? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

carbonil

amidică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Din microelementele prezentate mai jos alegeți nemetalele: (Multi)

Cr

Mn

Br

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți afirmațiile corecte referitor la forțele van-der-Waals: (Multi)

fac parte din legături sau interacțiuni non-covalente


apar dintre molecule neutre ca rezultat al forțelor de atracție sau respingere

contribuie la formarea structurii cuaternare a proteinelor

sunt forțe puternice

pentru a depăși forțele van-der-Waals de respingere este necesar de cheltuit o energie mai mică
decât o posedă ele

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Alegeți afirmațiile corecte referitor la pH. (Multi)

reprezintă concentrația H+ in soluție

reprezintă concentrația OH‾ în soluție

pH = -lg[H+]

pH = lg[H+]

pH = 14 – pOH

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Ce grupe funcționale se conțin în treonină? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

carbonil

hidroxil

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :


Din microelementele prezentate mai jos alegeți metalele: (Multi)

Mo

Cr

Mn

Br

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Ce se întâmplă la adăugarea unui acid (H+) la sistemul tampon acetat (CH3COOH/CH3COONa)?


(Multi)

se creează mediul bazic

CH3COO‾ cu H+ formează un acid slab disociat CH3COOH

echilibrul se deplasează spre dreapta în rezultatul disocierii CH3COOH

disocierea acidului CH3COOH se diminuează prin deplasarea echilibrului spre stânga

se mărește considerabil pH-ul soluției

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Din legăturile prezentate mai jos alegeți cele nepolare: (Multi)

O=O

N≡N

F–F

H–Br

H–Cl
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

În care procese participă ionul de bicarbonat (HCO3–): (Multi)

biosinteza glucozei

biosinteza acizilor grași

menținerea echilibrului acido/bazic în sânge

menținerea stării fluide a sângelui

în procesul respirației în calitate de oxidant

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: H2N–CH2–CH2–


OH (Multi)

conține grupele funcționale carboxil și amino

conține grupele funcționale hidroxil și amino

este un amino alcool

este o hidroxil amină

este un acid

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Ce se întâmplă la adăugarea unei baze (OH‾) la sistemul tampon acetat (CH3COOH/CH3COONa)?


(Multi)

OH‾ se consumă

ionii OH‾ se leagă cu H+ formați în reacția disocierii acidului acetic

se formează apa

echilibrul disocierii acidului este deplasat spre stânga


ionii H+ formați la disocierea acidului nu sunt suficienți pentru a neutraliza ionii OH‾

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Selectați afirmațiile corecte referitor la azot: (Multi)

nu se întâlnește în organism în stare moleculară N2

se conține în aminoacizi

se conține în proteine

se conține în acizi nucleici

participă la biosinteza glucozei

Alegeți afirmațiile corecte referitor la hidrogen: (Multi)

în organism se întâlnește în stare liberă atomară H

în organism se întâlnește în stare moleculară H2

în organism se întâlnește în componența diferitor biomolecule

în organism se întâlnește în stare ionizată

ionii H+ contribuie la crearea mediului acid în orgaism

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Ce se întâmplă la adăugarea unei baze (OH‾) la sistemul tampon fosfat (NaH2PO4/Na2HPO4)? (Multi)

OH‾ se consumă

ionii OH‾ se leagă cu H+ formați în reacția disocierii NaH2PO4

se formează apa

echilibrul disocierii NaH2PO4este deplasat spre stânga

ionii H+ formați la disocierea NaH2PO4 nu sunt suficienți pentru a neutraliza ionii OH‾
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Alegeți biomoleculele ce conțin fosfor: (Multi)

acizi nucleici

glucoza

amino acizi

ATP

acizi grași

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Ce se întâmplă la adăugarea unui acid (H+) la sistemul tampon fosfat (NaH2PO4/Na2HPO4)? (Multi)

se mărește considerabil pH-ul

echilibrul se deplasează spre dreapta în rezultatul disocierii NaH2PO4

disocierea NaH2PO4 se diminuează prin deplasarea echilibrului spre stânga

Na2HPO4 cu H+ formează un compus slab disociat NaH2PO4

se creează mediu bazic

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Alegeți denumirea corectă a grupei funcționale >C=O. (Single)

sulfhidril

carbonil

hidroxi

carboxi
aldehidică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Care este configurația electronică a atomului de carbon în starea fundamentală? (Single)

1s22s1

1s22s22p4

1s22s22p2

1s22s22p63s23p2

1s22s22p1

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Care valori ale pH-ului corespund mediului bazic: (Multi)

11

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.1. Structura, proprietățile și


ionizarea apei ro:

Din lista propusă selectați proprietățile fizice care pot caracteriza apa: (Multi)

punct înalt de topire

temperatură de fierbere joasă

căldură de vaporizare înaltă


tensiune superficială mică

constantă dielectrică mică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Selectați bioelementele din lista de mai jos care sunt minerale. (Multi)

Si

Ca

Mg

Alegeți din aminoacizii prezentați mai jos acei ce conțin sulf: (Multi)

asparagina

metionina

treonina

cisteina

acidul glutamic

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Ce se întâmplă la adăugarea unui acid (H+) la sistemul tampon carbonat H2CO3/NaHCO3? (Multi)

se creează mediul bazic

HCO3‾ cu H+ formează un acid slab disociat H2CO3

echilibrul se deplasează spre dreapta în rezultatul disocierii H2CO3

disocierea acidului H2CO3 se diminuează prin deplasarea echilibrului spre stânga


se mărește considerabil pH-ul soluției

Ce se întâmplă la adăugarea unei baze (OH‾) la sistemul tampon carbonat (H2CO3/NaHCO3)? (Multi)

OH‾ se acumulează

OH‾ se consumă

echilibrul disocierii H2CO3 se deplasează spre dreapta

disocierea acidului H2CO3 se diminuează prin deplasarea echilibrului spre stânga

ionii H+ formați la disocierea H2CO3 nu sunt suficienți pentru a neutraliza ionii OH‾

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

În componența căror biomolecule se conține sulf: (Multi)

tiamina

taurina

coenzima A

adenina

uracil

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Care este componența sistemelor tampon intracelulare? (Multi)

H2CO3/NaHCO3

NaH2PO4/Na2HPO4

proteină/proteinat de sodiu

deoxi-Hb/oxi-Hb

KH2PO4/K2HPO4
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

În componența căror vitamine se conține sulf? (Multi)

tiamina

piridoxina

vitamina A

vitamina D

biotina

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Care este componența sistemelor tampon extracelulare plasmatice? (Multi)

H2CO3/NaHCO3

KH2PO4/K2HPO4

proteină/proteinat de sodiu

deoxi-Hb/oxi-Hb

NaH2PO4/Na2HPO4

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Care substanță întră in componența sucului gastric? (Single)

HClO

NaCl

HCl

HClO4

HClO3
Alegeți afirmațiile corecte pentru clor: (Single)

se întâlnește în organism în formă moleculară

formează HClO4 în organismul uman

în organismul uman se întâlnește în formă ionică

în organismul uman se întâlnește în formă atomară

lipsește în plasma sangvină

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Ce are loc la scăderea pH-ului sângelui? (Multi)

crește concentrația H+ și H2CO3 dar revine rapid la normal datorită formării H2O și CO2

concentrația H+ scade iar H2CO3 crește și nu mai revine la normal

scăderea pH-ului sanguin la nivel pulmonar se echilibrează de rezerva CO2 gazos prin
modificarea ventilației pulmonare

creșterea concentrației H+ se transformă în final în creșterea CO2

scăderea concentrației H+ duce la scăderea CO2

Ce are loc la creșterea pH-ului sângelui? (Multi)

creșterea pH-ului la nivel pulmonar va fi rapid echilibrată de rezerva CO2 gazos prin
modificarea ventilației pulmonare

se dereglează ireversibil ventilația pulmonară

pH-ul se restabilește rapid când CO2 din atmosferă se dizolvă și se hidratează la H2CO3

se creează mediu bazic

crește temporar concentrația ionului bicarbonat (HCO3‾) datorită disocierii H2CO3


Alegeți din lista propusă ecuația fundamentală a sistemelor tampon Henderson-Hasselbach. (Single)

pH = -lg[H+]

pH = pKa + lg [sare]/[acid]

[H+] = Ka [HA]/[A‾]

pKa = pH + lg [sare]/[acid]

Ka = [H+][A‾]/[HA]

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Selectați biomoleculele care conțin grupa funcțională –NH2: (Multi)

aminoacizii

proteinele

acizii nucleici

acizii grași

glicogenul

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Alegeți din lista propusă macroelementele nemetale: (Multi)

Cl

Mg
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Alegeți intervalul pH-ului caracteristic pentru sânge. (Single)

4,7 – 5,9

6,0 – 6,3

6,5 – 7,0

7,35 – 7,4

8,1 –8,7

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Care denumire din cele prezentate corespunde grupei funcționale –NH2? (Single)

diazo

amino

imino

nitro

sulfhidril

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Care este configurația electronică a atomului de carbon în stare excitată? (Single)

1s22s12p3

1s22s12p5

1s22s2

1s22s22p63s13p3

1s22s12p2
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.1. Structura, proprietățile și
ionizarea apei ro:

Care proprietăți fizice anomale ale apei enumerate mai jos sunt esențiale pentru funcționarea normală a
organismului? (Multi)

temperatură de fierbere joasă

capacitate termică înaltă

constanta dielectrică înaltă

temperatură de topire joasă

capacitate termică joasă

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Conform teoriei Bronsted-Lowry acizi sunt: (Single)

substanțe capabile de a ceda H+

substanțe capabile de a accepta H+

substanțe capabile de a ceda OH‾

substanțe capabile de a accepta OH‾

substanțe ce nu disociază în soluții apoase

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Alegeți din lista propusă macroelementele metale: (Multi)

Ca

Na

Mn

K
C

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Care denumire din cele prezentate corespunde grupei funcționale –OH? (Single)

nitro

amino

imino

hidroxil

nitrozo

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Conform teoriei Bronsted-Lowry bazele sunt: (Single)

substanțe capabile de a ceda H+

substanțe capabile de a accepta H+

substanțe capabile de a ceda OH‾

substanțe capabile de a accepta OH‾

substanțe ce nu disociază în soluții apoase

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Din legăturile covalente prezentate mai jos alegeți cele polare: (Multi)

C–H

C–O

C–N
C–C

C–S

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.1. Structura, proprietățile și


ionizarea apei ro:

Selectați egalitățile corecte: (Multi)

Kw = [H3O+]·[HO‾] = 10-14

[H3O+] = [HO‾] = 10-7

Kw = [H3O+]·[HO‾] = 10-7

Kw = [H3O+] / [HO‾] = 10-14

[H3O+] + [HO‾] = 10-7

Alegeți afirmațiile adevărate pentru produsul ionic al apei: (Multi)

depinde de temperatură

nu se modifică în soluții neutre

se modifică în soluții acide

se modifică în soluții bazice

valoare Kw se modifică considerabil la creșterea temperaturii

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Alegeți afirmațiile corecte pentru sistemele tampon: (Multi)

sunt formate dintr-un acid slab și sarea lui cu o bază puternică

își modifică pH-ul la adăugarea cantităților mici de acizi și baze

sunt formate dintr-o bază slabă și sarea acesteia cu un acid puternic


se opun variației mari de pH la adăugarea acizilor sau bazelor

sunt formate dintr-un acid slab și sarea lui cu o bază slabă

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Alegeți din elementele prezentate mai jos microelementele: (Multi)

Na

Zn

Cr

Cu

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Din legăturile covalente prezentate mai jos alegeți cele nepolare: (Multi)

C–H

C–O

C–N

C–C

C–S

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Indicați, care din denumiri corespunde grupei funcționale (Single)

carboxil

carbonil
aldehidică

diazo

hidroxil

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți elementele capabile să formeze legătura donor-acceptor: (Multi)

Ca

Na

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Indicați, care din denumiri corespunde grupei funcționale –SH? (Single)

nitro

hidroxil

sulfonică

sulfhidril

aldehidică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Parametrii ce caracterizează sistemele tampon sunt: (Multi)

tensiunea superficială
pH-ul este menținut constant

pH-ul se modifică esențial

capacitatea dielectrică

capacitatea de tamponare

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.1. Structura, proprietățile și


ionizarea apei ro:

Pentru soluții apoase neutre alegeți relația corectă: (Single)

[H3O+] = [HO‾]; [H3O+] = 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-7

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-14

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-14

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Selectați din lista propusă microelementele esențiale: (Multi)

Fe

Zn

Pb

Cd

Al

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți moleculele care pot fi protonate datorită formării legăturii donor-acceptor: (Multi)
HCl

NH3

H2O

NaCl

CaCO3

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Care din amestecurile prezentate mai jos pot fi considerate sisteme tampon? (Multi)

acid sulfuric – sulfat de sodiu

acid azotic – nitrat de sodiu

acid acetic – acetat de sodiu

acid acetic – acetat de amoniu

hidroxid de amoniu – clorură de amoniu

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Indicați, care din denumiri corespunde grupei funcționale (Single)

amidică

amino

nitro

carbonil

hidroxil

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.1. Structura, proprietățile și


ionizarea apei ro:

Pentru soluții apoase acide alegeți relația corectă: (Single)

[H3O+] = [HO‾]; [H3O+] = 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-7

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-14

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-14

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Selectați din lista de jos microelementele neesențiale: (Multi)

Zn

Cd

Pb

Al

Fe

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți substanțele moleculele cărora sunt formate pe baza legăturii covalente nepolare: (Multi)

Cl2

NaCl

H2O

O2

N2
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Care este cel mai important element organogen? (Single)

carbonul

aluminiul

azotul

hidrogenul

oxigenul

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.1. Structura, proprietățile și


ionizarea apei ro:

Pentru soluții apoase bazice alegeți relația corectă: (Single)

[H3O+] = [HO‾]; [H3O+] = 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-7

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-14

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-14

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Teoria disociației electrolitice a lui Arrhenius definește un acid ca fiind: (Single)

substanță care în soluție apoasă pune în libertate OH‾

substanță care în soluție apoasă pune în libertate H+

substanță care acceptă H+

substanță care acceptă OH‾

substanță care nu disociază


$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.3. Legături chimice ro :

Alegeți substanțele în molecula cărora este prezentă legătura ionică: (Multi)

CO2

H2O

NaCl

Na2CO3

HCl

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.2. Biomolecule și grupe


funcționale ro:

Cărei clase de compuși aparține gricerolul? (Single)

acizi carboxilici

aldehide

cetone

alcooli

esteri

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.2.2. pH. Sisteme tampon ro:

Conform teoriei disociației electrolitice a lui Arrhenius o bază reprezintă: (Single)

substanță care în soluție apoasă pune în libertate OH‾

substanță care în soluție apoasă pune în libertate H+

substanță care acceptă H+

substanță care acceptă OH‾


substanță care nu disociază

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.1.1. Bioelemente ro :

Selectați macroelementele esențiale: (Multi)

Al

Cl

Mg

Mn

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid neutru

la pH-ul egal cu 7 sarcina sumară a aminoacidului este 0

este aminoacid indispensabil

este acidul asparagic

în mediu bazic migrează spre anod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)


este aminoacid bazic

la pH-ul fiziologic se încarcă pozitiv

este aminoacid dispensabil

este acidul asparagic

în mediu bazic migrează spre anod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Single)

este derivatul acidului propionic

la pH-ul egal cu 7 nu posedă sarcină electrică

este aminoacid indispensabil

este glicina

în mediu bazic migrează spre catod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)


este aminoacid neutru

la pH-ul egal cu 7 se încarcă negativ

este aminoacid semidispensabil

este asparagina

în mediu acid migrează spre catod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Single)

este aminoacid acid

la pH-ul egal cu 7 migrează spre catod

este aminoacid indispensabil

este acidul asparagic

în mediu bazic migrează spre anod

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.6.1. proteine super ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid proteinogen

este glicina

intră în componența acidului pantotenic

este parte componentă a coenzimei A

în organismul uman se obține prin izomerizarea alfa-alaninei


$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid hidrofil

la pH-ul egal cu 7 nu migrează în câmpul electric

este aminoacid indispensabil

este metionina

în mediu bazic migrează spre anod

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.6.1. proteine super ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este arginina

participă la sinteza ureei

este aminoacid indispensabil

este citrulina

intră în componența coenzimei A


Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este precursorul catecolaminelor

este tirozina

este aminoacid indispensabil

este aminoacid proteinogen

se sintetizează din fenilalanină

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Single)

este aminoacid hidrofil

la pH-ul egal cu 7 migrează spre catod

este aminoacid indispensabil

radicalul acestui aminoacid poate forma legături de hidrogen

este aminoacid heterociclic

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.6.1. proteine super ro:


Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

se obține prin modificări posttranslaționale din acidul glutamic

este aminoacid neproteinogen

pentru sinteza acestui compus este necesară vitamina C

se obține prin carboxilarea glutamatului liber, iar apoi se include în lanțul polipeptidic

se conține în colagen

este prezent în protrombină

pentru sinteza acestui compus este necesară vitamina K

este prezent în calmodulină

este prezent în toate proteinele

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid bazic

la pH-ul egal cu 7 nu migrează în câmpul electric

este aminoacid dispensabil


este alanina

în mediu bazic migrează spre anod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid bazic

la pH-ul fiziologic se încarcă pozitiv

este aminoacid dispensabil

este acidul glutamic

în mediu bazic migrează spre anod

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.6.1. proteine super ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

se obține prin modificări posttranslaționale din lizină

în cantități mari se conține în colagen

pentru sinteza acestui compus este necesară vitamina C

se obține prin hidroxilarea lizinei libere, iar apoi se include în lanțul polipeptidic

este aminoacid neproteinogen

este prezent doar în proteinele fixatoare de calciu


pentru sinteza acestui compus este necesară vitamina K

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

se obține prin modificări posttranslaționale din prolină

în cantități mari se conține în colagen

pentru sinteza acestui compus este necesară vitamina C

se obține prin hidroxilarea prolinei libere, iar apoi se include în lanțul polipeptidic

în cantități mari se conține în toate proteinele

este prezent doar în proteinele fixatoare de calciu

pentru sinteza acestui compus este necesară vitamina K

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid acid

în mediu acid se încarcă negativ

este aminoacid semidispensabil

este triptofanul

în mediu acid migrează spre catod


$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.6.1. proteine super ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este cisteina

este metionina

este aminoacid proteinogen

este intermediar în metabolismul metioninei și a cisteinei

prezintă factor de risc aterogen

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Single)

este aminoacid hidrofil

la pH-ul egal cu 7 se încarcă pozitiv

este aminoacid indispensabil

radicalul acestui aminoacid poate forma legături ionice

este leucina

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)


este aminoacid hidrofob

la pH-ul egal cu 9 se încarcă pozitiv

este aminoacid indispensabil

radicalul acestui aminoacid poate forma legături ionice

este valina

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid bazic

la pH-ul egal cu 7 se încarcă pozitiv

este aminoacid dispensabil

este asparagina

în mediu acid migrează spre anod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)


este aminoacid hidrofil

la pH-ul egal cu 7 se încarcă pozitiv

este aminoacid indispensabil

este cisteina

în mediu bazic migrează spre anod

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.2. Aminoacizi clasificare


nomenclatura ro:

Selectați aminoacizii neproteinogeni: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Incorrect)

(Correct)

(Correct)

Selectați aminoacizii neproteinogeni: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Incorrect)

(Correct)

(Correct)

Selectați aminoacizii neproteinogeni: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Incorrect)

(Correct)

(Correct)

Selectați aminoacizii neproteinogeni: (Multi)

(Incorrect)
(Incorrect)

(Incorrect)

(Correct)

(Correct)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.6.1. proteine super ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)


este aminoacid proteinogen

participă la sinteza ureei

este aminoacid indispensabil

se sintetizează din arginină sub acțiunea arginazei

se sintetizează din lizină prin înlăturarea unei grupări metilen

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid acid

la pH-ul egal cu 7 se încarcă pozitiv

este aminoacid indispensabil

este precursorul hidroxiprolinei

este iminoacid

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.2. Aminoacizi clasificare


nomenclatura ro:

Selectați aminoacizii proteinogeni: (Multi)


(Correct)

(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)

Selectați aminoacizii proteinogeni: (Multi)


(Correct)

(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)

Selectați aminoacizii proteinogeni: (Multi)


(Correct)

(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)
Selectați aminoacizii proteinogeni: (Multi)

(Correct)

(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.1. Aminoacizii ro:


Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Single)

este derivatul acidului butiric

la pH-ul egal cu 7 migrează spre anod

este aminoacid indispensabil

este cisteina

în mediu bazic migrează spre catod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Single)

este aminoacid hidrofob

la pH-ul egal cu 7 migrează spre catod

este aminoacid dispensabil

este aminoacid bazic

este aminoacid heterociclic

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid bazic


în mediu bazic se încarcă negativ

este aminoacid semidispensabil

este serina

în mediu bazic migrează spre anod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid bazic

la pH-ul egal cu 7 se încarcă pozitiv

este aminoacid indispensabil

este precursorul hidroxiprolinei

este aminoacid heterociclic

Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: (Multi)

este aminoacid bazic

la pH-ul fiziologic se încarcă pozitiv

este aminoacid dispensabil

este aminoacid hidrofob

în mediu bazic migrează spre anod


$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.2. proteine clasificare functii
ro:

Referitor la albuminele plasmatice sunt corecte afirmațiile: (Multi)

la pH-ul fiziologic au sarcină sumară negativă

îndeplinesc funcția de transport

mențin presiunea oncotică

sunt proteine bazice

în mediu bazic migrează spre catod

au funcție imunologică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.1. Structura proteinelor ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la alfa-elice: (Multi)

alfa-elicea este stabilizată de legături de hidrogen dintre atomii grupării peptidice

o spiră a alfa-elicei conține 3,6 aminoacizi

o spiră a alfa-elicei conține 10 aminoacizi

alfa-elicea este stabilizată de legături de hidrogen, ionice, hidrofobe dintre radicalii aminoacizilor

alfa-elicea este prezentă în toate proteinele

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.2. Aminoacizi clasificare


nomenclatura ro:

Selectați aminoacizii dispensabili: (Multi)

(Incorrect)
(Incorrect)

(Correct)

(Correct)

(Correct)

Selectați aminoacizii esențiali: (Multi)


(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)

(Incorrect)

Selectaţi aminoacizii hidrofili: (Multi)


(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)

(Incorrect)

Selectaţi aminoacizii hidrofili: (Multi)


(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Incorrect)

Selectaţi aminoacizii hidrofili: (Multi)

(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Incorrect)

Selectați aminoacizii hidrofobi: (Multi)

(Correct)

(Correct)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Incorrect)

Selectaţi aminoacizii hidrofobi: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)

(Correct)
(Correct)

(Correct)

Selectaţi aminoacizii hidrofobi: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)

(Correct)
(Correct)

(Correct)

Selectați aminoacizii semidispensabili: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Correct)

(Correct)

Selectați aminoacizii acizi: (Multi)

(Correct)

(Correct)
(Incorrect)

(Incorrect)

(Incorrect)

Selectaţi aminoacizii bazici: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Correct)

(Correct)

(Correct)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.6.1. proteine super ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la anemia cu celule falciforme: (Multi)

este determinată de substituţia glutamatului din poziţia 6 a lanţului beta al Hb cu valina


(HbS)

are loc micşorarea solubilităţii formei dezoxigenate a HbS, care precipită ușor și deformează
eritrocitul

la persoanele heterozigote manifestări clinice apar doar la micşorarea presiunii parţiale a


oxigenului
persoanele homozigote nu prezintă manifestări clinice

este determinată de deleția valinei din poziţia 6 a lanţului beta al Hb

are loc creșterea solubilităţii HbS, ceea ce determină liza eritrocitelor

durata de viaţă a eritrocitelor falciforme este mai mică decât a eritrocitelor normale

persoanele heterozigote sunt rezistente la malarie

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.1. Structura proteinelor ro:

Referitor la beta-structură sunt corecte afirmațiile: (Multi)

poate fi formată în limitele unui sau mai multe lanțuri polipeptidice

poate fi paralelă și antiparalelă

este stabilizată de legături disulfidice, esterice, pseudopeptidice dintre radicalii aminoacizilor

nu este distrusă la denaturare

reprezintă structura funcțională a proteinelor

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.2. proteine clasificare functii


ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la colagen: (Multi)

este proteină fibrilară a matricei extracelulare a țesutului conjunctiv

unitatea structurală a colagenului este tropocolagenul

este principala proteină din plasma sangvină

îndeplinește funcție de transport

este proteină globulară

Selectați afirmațiile corecte referitoare la componența aminoacidică a colagenului: (Multi)


colagenul conține multă glicină (1/3 din conținutul total de aminoacizi)

în colagen se conține multă hidroxiprolină și hidroxilizină

colagenul conține multă cisteină (1/3 din conținutul total de aminoacizi)

lanțul polipeptidic al colagenului este alcătuit din triplete Cys-X-Y (unde X și Y reprezintă oricare
aminoacid, cu excepția Pro)

în colagen nu se conține prolină

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.5.2. Proprietăți proteine ro:

Selectați legătura chimică care nu este afectată la denaturare: (Single)

peptidică

disulfidică

ionică

de hidrogen

hidrofobă

Referitor la denaturarea proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

este scindarea legăturilor ce stabilizează structurile cuaternară, terțiară și secundară

are loc sub acțiunea factorilor chimici și fizici

constă în scindarea legăturilor peptidice sub acțiunea proteazelor

este un proces reversibil (fară excepții)

nu afectează funcția proteinelor

Selectați afirmațiile corecte referitoare la dializă: (Multi)

reprezintă separarea proteinelor de substanțele micromoleculare prin intermediul


membranelor semipermeabile

este utilizată pentru purificarea plasmei sangvine de produse toxice (uree ș.a.) la pacienții cu
insuficiență renală

este o metodă de determinare cantitativă a proteinelor plasmatice

reprezintă precipitarea proteinelor cu sărurile neutre

este o metodă de determinare a compoziției aminoacidice a proteinelor

Referitor la electroforeză sunt corecte afirmațiile (Multi)

reprezintă separarea fracțiilor proteice în câmpul electric

depinde de sarcina electrică a proteinei

depinde de valoarea pH-lui mediului, la care se efectuează electroforeza

reprezintă o metodă de separare a proteinelor de substanțele micromoleculare

este o metodă de studiere a compoziției aminoacidice a proteinei

Selectați factorii de stabilizare a soluțiilor proteice: (Multi)

membrana apoasă

sarcina electrică

prezența radicalilor hidrofobi în proteină

temperatura înaltă

pH-ul neutru

Selectați metoda de separare a proteinelor reprezentată în imagini: (Single)


gel-filtrarea

electroforeza

salifierea

dializa

cromatografia de afinitate

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.2. proteine clasificare functii


ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la globulinele plasmatice: (Multi)

la electroforeză globulinele se separă în alfa1, alfa2, beta şi gama globuline

gama-globulinele au funcție imună

toate globulinele plasmatice sunt nucleoproteine

globulinele plasmatice îndeplinesc doar funcția de transport

la electroforeză globulinele plasmatice nu se separă în fracții


$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.5.2. Proprietăți proteine ro:

Ce grupare funcțională conferă proteinelor proprietăţi acide? (Single)

guanidinică

metilică

amino

imidazol

carboxilică

Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi bazice? (Multi)

fosforică

carboxilică

amino

metilică

guanidinică

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.2. proteine clasificare functii


ro:

Selectați afirmația corectă referitoare la hemoglobină (Hb): (Single)

Hb este tetramer format din 2 subunităţi proteice alfa și 2- beta

Hb este formată din 4 lanţuri polipeptidice de tip alfa

o moleculă de Hb conține o singură grupare prostetică hem

o moleculă de Hb fixează și transportă o moleculă de oxigen

Hb este formată dintr-un lanţ polipeptidic și 4 hemuri

Selectați afirmațiile corecte referitoare la histone: (Multi)


conțin multă Lys și Arg

sunt componente ale nucleozomilor

sunt componente ale ribozomilor

sunt proteine acide

la pH = 7 nu migrează în câmpul electric

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.1. Structura proteinelor ro:

Referitor la legătura chimică: sunt corecte afirmațiile: (Multi)

este legătura peptidică

poate fi scindată hidrolitic

este în configurația cis

poate fi doar în forma enol

este legătură slabă

Referitor la legătura chimică sunt corecte afirmațiile: (Multi)

stabilizează structura primară a proteinelor

poate forma 2 legături de hidrogen

are configurația cis

poate fi doar în forma ceto

se scindeaază la denaturare
$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.3. Peptide ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)

este peptidă acidă

la pH-ul = 9 migrează spre catod

este alcătuită doar din aminoacizi dispensabili

prezintă reacția ninhidrinică pozitivă

prezintă reacția xantoproteică pozitivă

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)

este alcătuită doar din aminoacizi indispensabili

conține aminoacizi neutri

prezintă reacția xantoproteică pozitivă

la pH-ul = 9 migrează spre catod

prezintă reacția ninhidrinică pozitivă

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)


este neutră

la pH-ul = 7 nu migrează în câmpul electric

este alcătuită doar din aminoacizi acizi

în mediu bazic migrează spre anod

conține aminoacizi neutri

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.5.1. Peptide electroforeza ro:

Selectați peptida punctul izoelectric (pI) al căreia va fi în mediu acid. (Single)

(Correct)

(Incorrect)
Selectați peptida punctul izoelectric (pI) al căreia va fi în mediu bazic. (Single)

(Incorrect)

(Correct)

Selectați peptida punctul izoelectric (pI) al căreia va fi în mediu bazic. (Single)

(Incorrect)
(Correct)

Selectați peptida punctul izoelectric (pI) al căreia va fi în mediu bazic. (Single)

(Incorrect)

(Correct)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.3.3. Peptide ro:

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)


prezintă reacția xantoproteică pozitivă

este alcătuită doar din aminoacizi indispensabili

în mediu bazic se încarcă pozitiv

conține aminoacizi bazici

la pH-ul egal cu 3 migrează spre catod

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)

conține aminoacizi bazici

la pH-ul = 9 se încarcă pozitiv

conține aminoacizi dispensabili

prezintă reacția ninhidrinică pozitivă

nu conține aminoacizi neutri

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)


este acidă

la pH-ul = 7 nu migrează în câmpul electric

este alcătuită doar din aminoacizi bazici

în mediu acid migrează spre catod

conține aminoacizi neutri

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Single)

conține doar aminoacizi indispensabili

este alcătuită doar din aminoacizi polari

prezintă reacția xantoproteică pozitivă

prezintă reacția Fol pozitivă

la pH-ul egal cu 3 nu migrează în câmpul electric

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)

este peptidă bazică

este alcătuită doar din aminoacizi indispensabili


în mediu bazic nu migrează în câmpul electric

în mediu bazic se încarcă pozitiv

prezintă reacția xantoproteică pozitivă

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Multi)

prezintă reacția xantoproteică pozitivă

conține aminoacizi indispensabili

în mediu bazic nu migrează în câmpul electric

prezintă reacția Fol pozitivă

la pH-ul egal cu 3 se încarcă pozitiv

Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripeptida prezentată: (Single)

este acidă

este alcătuită doar din aminoacizi dispensabili

în mediu bazic migrează spre anod

în mediu bazic se încarcă pozitiv

conține aminoacizi acizi


$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.5.1. Peptide electroforeza ro:

Selectați peptida care la pH-ul = 7 va migra spre anod: (Single)

(Correct)

(Incorrect)

Selectați peptida care la pH-ul = 7 va migra spre catod: (Single)

(Incorrect)
(Correct)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.2. proteine clasificare functii


ro:

Selectați proteinele oligomere: (Multi)

hemoglobina

imunoglobulinele

lactatdehidrogenaza

creatinkinaza

mioglobina

Referitor la proteinele fixatoare de calciu sunt corecte afirmațiile: (Multi)

conțin multe resturi de acid gama-carboxiglutamic

necesită vitamina K pentru sinteza acidului gama-carboxiglutamic

conțin multă ornitină și citrulină

conțin multă arginină și glutamină

necesită vitamina H (biotina) pentru sinteză

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.5.2. Proprietăți proteine ro:


Selectați afirmațiile corecte referitoare la salifierea proteinelor: (Multi)

constă în sedimentarea proteinelor cu săruri neutre

permite separarea proteinelor din amestec în stare nativă

este o metodă de determinare a compoziției aminoacidice a proteinelor

este proces ireversibil

este o metodă de separare a proteinelor de substanțele micromoleculare

Selectați afirmațiile corecte referitoare la solubilitatea proteinelor: (Multi)

depinde de compoziția aminoacidică a proteinelor

este minimală la pH-ul izoelectric

nu depinde de prezența aminoacizilor acizi și bazici în proteină

este maximală la valori extremale ale pH-lui (mediu puternic acid sau puternic bazic)

este maximală la temperaturi înalte (pesre 50-60 Cº)

$course$/1. Bioelemente și biomolecule. Aminoacizii. Proteinele ro /1.4.1. Structura proteinelor ro:

Referitor la structura cuaternară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

este organizarea subunităților într-o moleculă proteică unică funcţională

se formează prin legături necovalente între suprafetele de contact ale protomerilor

este caracteristică pentru mioglobină

este caracteristică pentru toate proteinele

nu se distruge la denaturare

Referitor la structura primară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice

este determinată genetic


este stabilizată de legăturile de hidrogen

e distrusă la denaturare

este afectată prin salifiere

Referitor la sructura primară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

se distruge la hidroliză

este caracteristică tuturor proteinelor

este stabilizată de legături ionice

este structura funcțională a proteinelor

poate fi determinată prin dializă

Referitor la sructura secundară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

reprezintă aranjarea lanțului polipeptidic într-o structură ordonată

este alfa-elicea și beta-structura

este stabilizată de legături de hidrogen dintre radicalii aminoacizilor

este stabilizată de legături peptidice

este o structură dezordonată

Referitor la structura terțiară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

reprezintă aranjarea spațială a lanțului polipeptidic

este stabilizată de legături covalente și necovalente dintre radicalii aminoacizilor

reprezintă structura biologic activă a proteinelor monomere

nu este caracteristică pentru toate proteinele

este stabilizată doar de legături de hidrogen