Sunteți pe pagina 1din 2

Tema și viziunea despre lume în povestirea sadoveniană

R2: comentarea unei secvențe semnificative pentru tema și viziunea


despre lume a scriitorului în povestirea „Fântâna dintre plopi” de Mihail
Sadoveanu.

„Fântâna dintre plopi” este a patra povestire din „Hanul Ancuței”. Este o
creație de mare valoare a scriitorului Mihail Sadoveanu, în care tema și viziunea
despre lumea țărănească ale autorului sunt valorificate prin povestirile
conturate și prezența unui limbaj specific contextului.

Tema operei o presupune iubirea tragică dintre Neculai Isac, căpitan de


mazâli și Marga, o țigăncușă. Această iubire tragică este surprinsă în mai multe
ipostaze. Una dintre ele ar fi dragostea la prima vedere. Urmează întâlnirile pe
ascuns, iubirea cu obstacole, imposibilă şi cea tragică. Între cei doi existau
obstacole precum diferenţa de rang social, de etnie şi religie, ce făceau acea
iubire imposibilă.

O secvență semnificativă pentru tema și viziunea despre lume a


povestitorului este secvența în care țigăcușa Marga se întâlnește pentru prima
oară cu căpitanul de mazâli, Neculai Isac lângă fântâna dintre plopi, unde
Marga se hotărăște să-i mărturisească adevărul. Întreaga scenă este încadrată
într-o atmosferă de mister, accentuată de mister, atmosferă ce sporește
neliniștea. Sensibilitatea căpitanului Isac este deconspirată de limbajul
acestuia: „ochi de spaimă”. Viziunea realistă a autorului este dovedită de
verosimilitatea faptelor prezentate.
În concluzie, povestirea „Fântâna dintre plopi” este o creație aparte a lui
Mihail Sadoveanu în primul rând prim tema si viziunea asupra lumii rurale,
valorificate de ilustrarea unor personaje speciale și a unui stil naratorial și
limbaj distinse.