Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Energetica și Electronică


Catedra: Electrotehnica

Lucrare de laborator nr.3


Disciplina: Informatica
Tema: Rezolvarea ecuațiilor prin metoda Newton

A elaborat: Robul Ana

Profesor: Gluhoi Nadejda

Chișinău 2020
Scopul lucrarii :
1. A cunoaște algoritmul metodei Newton
2. A aplica algoritmul metodei la rezolvarea problemelor
3. A compune și a pune în execuție programe ce rezolvă metoda respectivă
program mcoarde;
uses crt;
var
a,b,e,x,xnou,xvechi,eps: real;
function f(x:real):real;
begin
f:=x*x*x-4*x+1;
end;
begin
writeln('Dati intervalul de cautare: ');
readln(a);
readln(b);
writeln('Dati precizia de calcul:');
readln(eps);
x:=a-(f(a))/(f(b)-f(a))*(b-a);
if f(x)*f(a)>0 then begin e:=b; xnou:=a; end
else begin e:=a; xnou:=b; end;
writeln('Rezultatele de calcul la fiecare iteratie sunt: ');
repeat
xvechi:=xnou;
xnou:= xvechi-(f(xvechi))/(f(e)-f(xvechi))*(e-xvechi);
writeln(' x=',xnou:10:8,' f(x)=',f(xnou):12:8);
until abs(xnou-xvechi)<eps;
end.
Concluzie: Prin executarea acestei lucrari de laborator noi am studiat mai
detaliat tema : ecuații prin metoda newton , am cunoscut algoritmele acestor
ecuații folosindule in rezolvarea problemelor ce necesita metoda respectiva.