Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Energetica și Electronică


Catedra: Electrotehnica

Lucrare de laborator
nr.2
Disciplina: Informatica
Tema: Rezolvarea ecuațiilor prin metoda Coordonatelor

A elaborat: Robul Ana

Profesor: Gluhoi Nadejda

Chișinău 2020
Tema lucrarii : Rezolvarea ecuațiilor prin metoda Dihotomiei

Scopul lucrarii :
1. A cunoaște algoritmul metodei Coordonatelor
2. A aplica algoritmul metodei la rezolvarea problemelor
3. A compune și a pune în execuție programe ce rezolvă metoda respectivă

Programul :
program 2;
uses crt;
var a, b, xn, xv, e, c, M2,m1 : real;
function f(x:real):real;
begin f:=x*x*x-4*x+1; end;
function fd1(x:real):real;
begin fd1:=3*x*x-4; end;
begin
writeln('Dati intervalul de cautare: ');
readln(a);
readln(b);
writeln('Dati precizia de calcul: ');
readln(e);
M2:=2; m1:=0.01;
c:=a-(f(a))/(f(b)-f(a))*(b-a);
if f(c)*f(a)<0 then begin
xn:=a; xv:=b;
end
else begin xn:=b; xv:=a; end;
writeln('Rezultatele de calcul la fiecare iteratie sunt: ');
while M2*sqr(xn-xv)/(2*m1)>e do
begin xv:=xn;
xn:=xv-f(xv)/fd1(xv);
writeln(' x=',xn:15:12, ' f=',f(xn):15:12);
end;
end.

Concluzie: Prin executarea acestei lucrari de laborator noi am studiat mai


detaliat tema : ecuații prin metoda coordonatelor , am cunoscut algoritmele
acestor ecuații folosindule in rezolvarea problemelor ce necesita metoda
respectiva.