Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Energetica și Electronică


Catedra: Electrotehnica

Lucrare de laborator nr.1


Disciplina: Informatica
Tema: Rezolvarea ecuațiilor prin metoda Dihotomiei

A elaborat: Robul Ana

Profesor: Gluhoi Nadejda

Chișinău 2020
Tema lucrarii : Rezolvarea ecuațiilor prin metoda Dihotomiei

Scopul lucrarii :
1. A cunoaște algoritmul metodei Dihotomiei
2. A aplica algoritmul metodei la rezolvarea problemelor
3. A compune și a pune în execuție programe ce rezolvă metoda respectivă

Programul :
program p1;
uses crt;
var a,b,c,eps: real;
function f(x:real):real;
begin f:=x*x*x-4*x+1;end;
begin
writeln('Dati intervalul de cautare: ');
readln(a);
readln(b);
writeln('Dati precizia de calcul: ');
readln(eps);
writeln('Rezultatele de calcul la fiecare iteratie sunt: ');
repeat
c:=(b+a)/2;
writeln('x=',c:10:8,' f(x)=',f(c):12:8);
if f(c)=0 then break
else if f(c)*f(a)>0 then a:=c else b:=c;
until abs(b-a)<eps;
end.
Concluzie: Prin executarea acestei lucrari de laborator noi am studiat mai
detaliat tema : ecuații prin metoda dihotometriei , am cunoscut algoritmele
acestor ecuații folosindule in rezolvarea problemelor ce necesita metoda
respectiva.