Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT AEE

Definirea conturului

• Datorită specificului procesului tehnologic, ce implică porniri și opriri repetate ale


consumatorilor electrici, este dificil de realizat bilanțul la nivelul fiecărui consumator
de energie electrică în parte.
• În aceste condiții, conturul de bilanț s-a stabilit la nivelul tablourilor de forță sau a
tablourilor generale de distribuţie (TGD) ale fiecărui transformator de putere, intrările
în contururile de bilanț fiind asociate plecărilor în cabluri din postul de transformare si
se închide de la nivelul punctelor de alimentare ale posturilor de transformare, la
alimentarea tablourilor de forță pe partea de joasă tensiune, până la consumatorii finali,
respectiv pompe submersibile, motoare electrice și iluminat.
• Contorizarea energiei electrice la nivelul S.C. …….. S.A. se realizează atât pe partea de
medie, cât și pe partea de joasă tensiune.
• Trebuie menționat faptul că alimentarea consumatorilor în cadrul S.C. …….. S.A. este
realizată din sistemul electroenergetic național (SEN) prin intermediul diferitelor staţii
de transformare care aparțin distribuitorului din zona respectivă.
• Măsurătorile au fost efectuate la toate transformatoarele de putere coborâtoare din
posturile de transformare de MT/JT aflate în funcțiune.

Prezentarea sumară a fluxului tehnologic

• Regia Autonomă de Apă alimentează cu apă nouă oraşe şi alte 44 localităţi mai mici din
judeţ, realizând totodată şi colectarea şi tratarea apelor reziduale şi pluviale din 22 de
oraşe şi sate.
• Procesele tehnologice care se desfăşoară în cadrul Regiei Autonome de Apă implică o
gamă largă de echipamente şi instalaţii specifice, consumatorii fiind alimentaţi atât la
joasă tensiune (0,4 kV) cât şi la medie tensiune (6 kV).