Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Profesor: Cucoș Mihai


Data: 30.10.2020
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galați
Clasa: a XI-a Ap
Disciplina: M1 – Nomenclatura și structura navei.
Unitatea de învățare: 2. Nomenclatura navală.
Subiectul: 2.8. Poziția elementelor de structură față de liniile teoretice 2.9. Părțile
constructive ale corpului navei.
Tipul lecției: mixtă
Timp: 6 ore didactice ( 240 ) min
Locul de desfășurare: sala de clasă
Unitatea de rezultate ale învățării: URÎ7 Executarea părților constructive ale
corpului navei.

Rezultate ale învățării:


a) Cunoștințe
Cn1 – să menționeze care sunt planurile principale ale navei .
Cn2 - să menționeze care sunt părțile componente ale planului de bază.
b) Abilitați
Ab1 – să identifice părțile componente ale navei.
Ab2 – să identifice liniile de referință specifice.
c) Atitudini
At 1 – să respecte regulile de întreținere a echipamentului de lucru conform
documentației tehnice sau procedurilor specifice, autonom.

RESURSE EDUCAȚIONALE:
a)Procedurale:
- metode și procedee: conversația, explicația , problematizarea, ,expunerea,
observarea sistematică;
-forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri
b)Materiale:
- mijloace de învățământ: videoproiector, fișe de documentare, fișe de lucru,
manual , tabla.

BIBLIOGRAFIE:
1. Standard de pregătire profesională, nivel 3,Calificarea profesională: Lăcătuș
construcții navale, Anexa nr.2 la OMENCS, NR.4121 din 13.06.2016.
2. Popovici, O. Ghid practic pentru construcții navale Vol. I Ed. Evrica 2001.
3.Manualul lăcătușului naval S.C. DAMEN S.A. Galați.