Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educției, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Instituția Publică Gimnaziul ,,Grigore Vieru”, s.Heciul Nou


Comisia Metodică: Limbă și Comunicare

Proiect didactic
La limba și literatura română
Clasa a IX-a

Elaborat: Aliona Romanova ,


profesor de limbă și literatură română

Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova


Proiect Didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor : Aliona Romanova
Clasa: a IX-a
Data : 24 februarie 2021
Durata lecției : 45 min.
Unitatea de învățare : Unitatea nr.5 DRAGOSTEA
Subiectul lecției: Noțiuni de dicționar și tipuri de dicționare. Viața cuvântului
Tipul lecției: de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
Competențe specifice:
1. 11.2. Utilizarea resurselor de dicţionare electronice în procesul de învăţare a limbii române.
2. 4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ, enciclopedic, de expresii şi locuţiuni, de proverbe, de maxime, de citate) în scopul formării abilităţii
de învăţare a limbii.
3. 4.2. Explorarea dicţionarelor pentru dezvoltarea propriului vocabular.
4. 4.3. Integrarea achiziţiilor linguale în propriul cod verbal.
Obiectivele lecției:
1.
Să exprime opinii/atitudini oral/scris în mod coerent;
2.
Să cunoască tipurile de dicționare ale limbii române;
3.
Să determine tipologia de dicționare existente în baza propriilor observări;
4.
Să opereze corect cu diferite tipuri de dicționare;
5.
Să rezolve exerciții propuse folosind dicționarul corespunzător;
Metode/strategii :Cinquainul, joc didactic cu puzzle, ciorchinele, lucrul individual, fișe de lucru, conversația, explozia stelară, diagrama Venne;
Bibliografie :
1. Limba și literatura română, T.Cartaleanu, M.Ciobanu, O.Cosovan, manual pentru clasa a IX, Știința 2016
2. Ghidul de implementare a Curriculumului la limba și literatura română pentru clasele a V-a – a IX-a, Chișinău 2020
3. Curriculumul școlar pentru disciplina Limba şi literatura română, clasele a V-a – a IX-a, Chișinău 2010

Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova


Scenariul lecției
Etapele lecției Obiective Timp Activitarea profesorului Activitatea elevilor Strategii
Salutul la începutul lecției. Răspund la salut profesorului.

Organizarea 1 min. Profesorul va avea grijă ca elevii să


clasei îşi pregătească materialele necesare Își pregătesc materialele
orei de limbă şi literatură română și necesare pentru o desfășurare
va asigura liniştea şi disciplina clasei eficientă a lecției.
pentru o bună desfăşurare a activităţii
didactice. Elevii își exprimă părerea față
de ideea motto-ului plasat pe
Se va da citire motto-ul: tablă și răspund la întrebări
Profesor roagă elevii să răspundă la Notează ideile pe foițele
următoarele întrebări în baza acestui colorate primite la începutul
motto: lecției.
Cum? Frontal
1. Cum ar arăta un dicționar al
vieții? Ce?
De ce ?

2. Ce ar trebui să conțină un
dicționar al vieții?
O1 3 min. 3. Când ar trebui să ne cumpărăm
un dicționar al vieții? Când? Unde?

4. Unde am putea găsi un dicționar


al vieții? Câțiva elevi din clasă răspund
5. De ce nu exista până acum un tema pentru acasă.
dicționar al vieții?
Explozia
Elevii își vor nota subiectul stelară
Profesorul verifică tema pentru lecției curente în caietele de
Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova
acasă. Ex.3 pag. 104 lucru în clasă.

Cadrul didactic anunță subiectul Frontal


lecției:

Noțiuni de dicționar și tipuri de


dicționare. Viața cuvântului

Prezintă obiectivele lecției:

1. Să exprime opinii/atitudini oral/scris


în mod coerent;
5 min. 2. Să cunoască tipurile de dicționare Ascultă obiectivele lecturate
Verificarea ale limbii române; de către profesor.
temei pentru 3. Să determine tipologia de dicționare
acasă existente în baza propriilor
observări;
4. Să opereze corect cu diferite tipuri
de dicționare;
2 min. 5. Să rezolve exerciții propuse folosind
dicționarul corespunzător;

Profesorul propune elevilor să


deschidă pliculețele cu surprize
colorate în care vor găsi niște piese
de puzzle pe care vor trebui să le Fiecare elev va deschide
organizeze și să identifice imagine plicurile colorate și va încerca
finală. Pe partea opusă a imaginii să pună cap la cap fragmentele
primite fiecare elev va găsi câte o de imagini pentru a obține intr-
însărcinare (Anexa 1) la care va un final reprezentarea unei
Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova
Consolidarea trebui să dea un răspuns corect. coperți de dicționar.
materiei și Vor realiza exercițiul propus
formarea pe partea opusă a imaginii
capacităților la primite.
nivel productiv Cadrul didactic roagă elevii să
și de recunoască tipurile de lexicon în
transferuri în urma studierii articolelor de Elevii vor lectura articolele de
alte domenii dicționar din fișa-suport (Fișa le dicționar și vor identifica tipul
lucru nr.1) de dicționar

O4 15 min. Jocul didactic


Puzzle
O5
Conversația
Elevii realizează un ciorchine
în caiețel și îl completează cu
Profesorul întreabă elevii câte tipuri răspunsurile date de colegi
de dicționare au cunoscut sau la ce
tipuri de lexicoane au avut ocazia să
apeleze atunci când a fost necesar.
O3 5 min. Roagă câțiva elevi din clasă să scrie
denumiri de dicționare în ciorchinele Fișa de lucru
realizat la tablă. Elevii realizează Cvintetul și Exercițiul
îl notează în caiețele Conversația

Dacă tot cunosc mai multe tipuri de


dicționare, profesor propune elevilor
să realizeze 1-2 Cvintete despre
dicționare.
Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova
O2 5 min. Conversația
Evaluarea Cuvintele pentru Cinquain sunt Elevii vor completa individual
curentă plasate haotic pe tablă, iar elevii grila în caietele de clasă .
instructivă trebuie doar să le așeze la locul lor Vor participa ,după asta, la Metoda
în caiete. discuție inițiate de către ciorchinelui
profesor .

La finalul lecției dascălul propune


elevilor să completeze Grila
inteligentă. Elevii primesc aprecierile și
Va întreba selectiv câtiva elevi pun întrebări profesorului ,
raspunsurile pe care le-au completat dacă acestea au parvenit.
în caiețelele lor de clasă.
Important de Unde trebuie să
știut! mă documentez? Elevii își notează în agende
Momentul Trebuie să aplic tema pentru acasă. Cvintetul
O1 4 min. ,,Evrica” neapărat!
Lucru
Profesorul face aprecieri verbale și individual
notează elevii care au fost activi pe
tot parcursul lecției.

Profesorul face recomandarea temei


pentru acasă : De acumulat informația
necesară de la părinți, apoi
consultarea Dicționarului de prenume Grila
pentru a descifra semnificația inteligentă
penumelui propriu. Realizați o
O1 3 min. diagramă Venn intre cele spuse de
Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova
părinți și cele prezentate de dicționar.

O1 1 min. Diagrama Venn Conversația


Lucru
individual
Bilanțul
lecției.Concluzi
i

Conversația

1 min.
Diagrama
Venn

Anunțarea
temei pe acasă

Anexa 1
Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova
1. Dicționar de proverbe comentate Are foi şi nu e pom,
Comentează in 3-4 propoziții proverbul: Îţi vorbeşte şi nu-i om,
,, Își traducea mama în fiecare zi, dar nu folosea niciodata Dă exemple, sfaturi multe
dicționarele” Celor ce vor să le-asculte!
7. Dicționarul de prenume
2. Dicționar de sinonime Cum crezi ce semnificație are prenumele tau? ( 3-5 propoziții)
Propune cite 2 sinonime pentru cuvintele: 8. Dicționar ortografic,ortoepic si morfologic
Calm- Alcătuiește câte o propoziție cu următoarele cuvinte : dis-de-
Fală - dimineață, fărădelege.
Miros - 9. Dicționar explicative
Gălăgie – Explică sensul următoarelor cuvinte fără a apela la sinonime :
3. Dicționar de simboluri și motive literare Iarmaroc-
Ce simbolizează ,,mama” în literatura română Prăjitură-
4. Dicționar de expresii și locuțiuni Haină-
Găsește echivalentul următoarelor locuțiuni : 10. Dicționar de paronime
Părere de rău- Propune paronime pentru următoarele cuvinte și explică oral
Băgare de seamă- înțelesul lor :
Masă de seară- Penar-
A face rost- Oral-
A o lua la fugă- Adoptare-
5. Dicționar de neologisme Înflorit-
Ce inteles au următoarele neologisme : 11. Dicționar de antonime
A accentua – Pornind de la idea : ,,Nu m-am gândit niciodat…” ,
A se acomoda – redactează un text de 4-6 enunțuri folosind cât mai mute antonime
Activitate – 12. Dicționarul etimologic
6. Dicționar de zicători și ghicitori Arătos – este cuvântul derivate de la verbul ,,a arăta” și provine din
Dă răspuns la ghicitoare următoare printr-un desen limba latină populară , ceea ce înseamnă ,,a arăta bine ”
Formează cuvinte derivate de la cuvântul explicat mai sus .

Fișă de lucru
Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova
Recunoaște și numește tipul de dicționar căruia îi aparține articolul:
CUVẤNT, cuvinte, s. n. 1. Unitate de bază a vocabularului, care reprezintă asocierea unui sens (sau a unui complex de sensuri) și
a unui complex sonor; vorbă. ◊ Cuvânt simplu = cuvânt care conține un singur morfem radical. Cuvânt primitiv = cuvânt care
servește ca element de bază pentru formarea altor cuvinte. Cuvânt compus = cuvânt format prin compunere. Cuvânt derivat =
cuvânt format prin derivare. Cuvânt-matcă = cuvânt care se află în fruntea unui articol de dicționar, sub care se grupează și se
glosează toate variantele și expresiile, uneori și derivatele și compusele. ◊ (Lingv.: în compusul) Cuvânt-titlu = cuvântul definit în
articolul de dicționar respectiv.

CUVÂNT s. 1. termen, vorbă, (livr.) verb, vocabulă, (pop.) zicere, (reg.) boace, (înv.) glas, grai, limbă, parolă, vorbire,


voroavă. (Un ~ nou intrat în limbă.) 2. cuvânt imitativ v. onomatopee. 3. (la pl.)
v. text. 4. v. conferinţă. 5. v. discurs. 6. v. cazanie. 7. v. intervenţie. 8. cuvânt introductiv v. introducere; cuvânt
înainte v. prefaţă. 9. v. afirmaţie. 10. v. angajament. 11. v. glas. 12. v. pretext.

Prietenie s.f. (sil. pri-e), art. prietenia, g.-d. art. prieteniei; pl. prietenii, art. prieteniile.

Prietenie s. 1. Amiciţie, (înv. şi pop.) prieteşug, (înv. şi reg.) amicie, (reg.) fîrtăţie, ortăcie, (înv.) prietnicie. 2. Afecţiune,
bunăvoinţă, cordialitate, (livr.) afabilitate, (fi g.) căldură. 3. Amabilitate, atenţie, bunăvoinţă, solicitudine.

Lecție publică la limba și literatura română în clasa a IX-a, profesor-Aliona Romanova