Sunteți pe pagina 1din 140
IRSTENTIONAL LIVING. ‘CHOGING A LPETHAT MAPTERS TOHNG, MAXOWELL copyright 05 a G Mase ne inighe ere. ASENS VIET (CUMSA ALEGICHEACH CONTEAZA JOHN Max san sysarst6250¢ “ODTTURA AMALIE i £ DA SENS VIET CUM SK ALEGI CEEA CE CONTEAZA JOHN C. MAXWELL \ EDITURAAMALTEA ‘wor ama i Aceastacartell este dedicataluiChris Hodges fi mulgumese, Chris, pentru nenumératele conversatil pe care leam avut ‘eferitoare la modu tn care pot aveao via cat mai lind desens. Cuvintele tale m-au luminat. Viago ta a fost un exempta viu al transformarit vorbelor tn fopte Prietenia ta a fost oft pina cu apa proas- pata, din care am baut adesea : ‘Nimeni nu a avut ovat mai pind de sens decd a ta. Cuprins Mutpumsri _ Vint ta poate fo poveste extraordinar’ 2. De ce nu sunt sufilente bunele intentii I DORESCSA FAC O OIFERERTA 3. Incepe eu pl mii, dar gindeste la card mare Cut pnd cin i Tneleg motivaia LWCRURI CARE FAC DIFERENTA 5. Pune-t pe cella! pe primul loc 6. Oferd-ie celorali un plus de valoare bazindu-te pe punetete tae forte +» ALATURI DE QAMIENI CARE AU IMPACT POZITV.. Conecteazs-te cu oament care gindescla fel Asociazate cu oament care se ghideaza dup’ acelasi sistem de valori casi tine cw INTR-UN MOMENT CARE CONTEAZA Sentimentul anticipavi Profits imediat de oportunitaile dea schimba cevainbine ‘Spllog: Spune-te 31 altora povestea ta Note u ar 6 89 u7 1a 169 195 228 249 273 278 Multumiri A dort sd le muljumese pe aceasti cole urmdtoarelor per- {aura Morton, care mia fast alitur sé mi-a pus hnenamarate fnerebiri, ajuednduma si imi re “amintese propria povest, Stephanie Wetzel responsabild cu prezenta mea be reteele de soctalizare, care ma ajutat 38 imi Structures cartea sisi mé documentez. Charlie Wetzel cel care Imi scre texte sl care a dat manuscrisului meu 0 form’ eu adevarat mestesugia Linda Kayers asistenta mea, care m-a ajutat 38 ma Jimi pierd niciodata din veere obiecivele. Viata ta poate fio poveste extraordinara are este povestea ta de viata? Cand fc cunoytngS cu © persoans, imediat dup ce ay Feot predentinle, o rog sf imi spun povestea ei ~ cine este side unde ‘vine, unde a fst fncata se indreapt. Fmt dorose sige et mat bine ce anume este important pentru oament, Pate ed 1 ta fel ace lay lucru Povetile pe care le avem se transform® intr-un milo de conectare Acoperagolrilerare ne despart. Deceaare? “Tuturorne place o poveste bund = flecaredintre nol avem cite tuna, Povestle ne spun ceea ce suntem. Ele. + Neinspic ‘+ Neajutd si stabilim legiturl, + Neaoimene’ latura rationala + Neacora permisiunea x8 actionsm. + Nostirnese emotile + Neoferi o imagine deansamblua euluila care aspirém si ajun- em, + Povestile suntem nol sine 12 DASINS viEF In fiecare 7, milioane de oameni se uit la filme, citese cB sf ca ‘uti pe internet povesti care si Il spire sau care s8 fac sa rad. In Fiecare 7, igi ascultd prieteni care le povestesc lucrurile amuzante sau rele care lis-ou intmplat. In fiecare zi, oamenil i aratd uni alto- ra pozele din telefon sau isimpartasese povest, Povestile reprezints Instrumentele cu ajutorul carora relafiond cu cet din jr nvm s ne form amin. {In fiecare zi, milioane de oament se witd la ime, itese cary st ‘aut pe internet povesti care si inspire sau care si faci si ra, Ji fiecare 2, igi ascult’ prietenl care Fe povestesc luerurile amuzante sau rele care fi s-au intdmplat. In fiecare 2, oamenil fst aratt unit altora pozele din telefon sau Ts impartisese povesti. Povestilerepre- ‘zinta instrumentele eu alutorul cArora relajionam cu cel din ju n- vvisim sine formim amintiri. ‘a specialist in comunicare, imi petrec o mare parte din timp tra- pértisind intimplirs. amenilar nu le pass foarte tare deinformatiile secl, Nule place si se uitela grafice sis le analizeze Isi dorese emo- tie, exaltare si freamtit. Le plac dramele. Sunt impresionati de foto- _grafi, Vor s& rAda, $8 vad sis simed ceea ce se intémpli Statistille ‘nu Bi Inspir sfc ceva extraordinar, Dar povestile, dat Care este povestea ta? ate voi intrebsa fined o data: care este povestea ta? Minas dorl si ma agezlAngA tine sis te ascult, Cand vei ajunge ia sfaryitul acestei cir vel vedea cd exista o modailtate prin cares8 mi por impartisi povestea ~atat mie, cits! altora Inst Taainte sé ajun- ‘gem acolo, as vrea ste gindesti la povestea ta de pind acum. Ce fel de poveste este? Jn povestea flecavula dintre nol exist deopotrivi umor si drama. vem cu tofi suisuri si cobordsuri, dar si victorit si infrangert. Totul este presirat cu pujind comedie, tragedie si istore, Ins’, per tota, fiecare viata spune o poveste mai mare, Ce anume vrei s transmit povestes ta? VIATA.TA PONTE #1 0 POVESTE EXYRMORDINAKA. 19 ‘Cred ca, indiferent de tiparul pe care fl poste urma povestes fle- ‘rufa dintre n,n adincul sufletului ne dorim un singue ucru. Vrent ca vietile noastre si conteze. Vrem ca povestile noastre $4 fle tunele pline de semnificatie. Nimeni nu isi doreste si alba sent ‘mental 8 ce din jur nuit vor simi niciodatalipsa, casi cum mu arf trait yreodata. Esti de acord cu mine? Al vizut oare flim fs @ Wonderful Life? Este povestea lui George Bailey, un birbat care viseazi si c3lStoreascA prin toaté lumea si s8 construlasc’ diverse luerur, dar care, in schimb, sti acasi, in Bedford Falls, findcd alege in mod repetat si fac ceea ce crede el ci bine pentru ceili un moment dat, ind George se confrunta cu 0 5 tuatie de erza,ajungela concluziac& tuturor elor din jurle-ar fi fost rai bine daca el nu s-ar fi nscut, rnd si spund, de fapt, ci viaga lu hu contezzi deloc. Lucrurite se schimbs in moment fn cae, cu ajutorul unui inger ‘George are sansa si vada cum ar fi ardtat orasul si viele celor care ocuiay acolo dacd el nu ar fi existat, Prd el, totul ar fi fost un loc Sntunecat si plin de negativism, Frout nostru ajunge sé fi dea seama ‘deImpactul pozitiv pe care -aavut,finded, denenumérate or, ficuse 90a coel stia ch este corect sl ajutase pe co din Jur Aga eum spu- rhe Clarence, Ingerul ,Viata fieedrui om influenteaxd atat de multe alte viet. Gearge influentase, prin gesture li mirunte, o mulfime de oameni find realmente diferent ‘Trai analizatvija idin acest unghi? Te-ai gindit cum jai dori sa fie pavestea viet tale? Crez ci potiavea o via plina de sens, c& pot! 8 faci Iueruri care si conteve cu adevirat? Poti si iti transformi po- vestea intr-una extraordinari? (Cred cu tele cl raspunsul la acestefntrebari este unul afirmati ATokuntrul tiu putevea de a-ttransforma via ntr-0 poveste estra- ‘onlinard si plind de semnificail. Fiecare dintre nol poate. Indiferent ‘de nationalitate, oportunitat,etnie sau capacitate, cu tot ne putem construi 0 viag8 asa cum ne dorim si sa lisam ceva in urma noastr Putem face lucrur care conteaz3, astfl init lumea din jur si fie un 14 DASENS VIETH Joe sal bun, Dac au acum, atunei sper ei o vei face pan cénd vei fi terminat de citit cartea de fa ‘8 nu te las intimidat de cuvdntal sermny- ‘Goobate vi pind ae | cafe. Nu i asa sd te Impiedice s@ ii urmezi sens, mutree eet | caloa pe care dorest. Cand vorbesc despreo ratdenh sb feo rast. | Suytiaseemmpe meats ee Si ell ope Borns pon Wbelan hen ppc Seder U ‘In 1976, am primit la un moment dat un cadou de la Eileen Beavers, ae eine re Garay ber To (2m al aaa el ese pags ine de brat wneeaveguaes mi amintesc si acum incdntarea st sentimentul de anticipare care Raa eeceer Sessa pont cy 9c ten ump te gus ttcon ec dora Md dees ides oe , rn-am pletist, Asa ca am decis 8 aranc cu mingea la panou, crezind (0 Sf me sant satsficul, Dar nu 6a fatdeplat asa, Dap ce minges ‘5 ovit de mai mutte orf de placaj 51s “a rustugolit pe alee, baa implu deiing. $i ou in dsiblarea ning consta joc, inserierea s punctele reprezint® scopul final a jocului- smu obtivetn nictodata puncte Sir si avem sian cos, ste 0 metafora pentru foarte multe Kecruri dia viave de zi cw 2 Oriceaspectcarearea semniGcatierelevant¥trebuiesi le dedersinat © de un abicetiv specific $i uemat de actiune. Ne dim seama de asta cucerim persoana it inaintede csatorie Gurtarea vest o acyune intentions. lecredas 58 ample fe- Care esperiens pe care ne ofer’,Focem tot ceea ce depinde de nol {sine dim peste caps 0 muljusim, Ne dori 8 ards cB mai bine Necomportim exemplar: Incercim si facem ale canal ranoase Din nefericic, dup cider, mull oameni send aces ean sin Se mat concentreaed asupra partenerului, eteptind co eel Incerc siti nulgumeasc Ute si punctul fa care rele facp 3850 ‘eteniorece Evident, exists gi intentt care ne pot conduce fn diverts yresit atonel cind nu gindim suficlent. Am aat acest ner pe pelea mea, REE & © 50 DASENS viBil fn zive nunfi, Dupd ceremonie, Margaret sicu mine ne-am dus baga~ jote la masiné ca s& putem pleca in una de mlere. Pnuisem s8 mer {gem fa Florida sis stim o siptamaaa fo casa buncitor ela timp ce fnearcam valizele, Margaret ma vizut panind in portbaga) st dowd serviete. “Ce suntastea, John m-aintrebat ea “Mam ginlt 8 imi iav cova de Tucru fn timput Uber, -am spus ‘es, mulgunait de mine c& cusem o miscare att de strategic subtle, nu vom avea deloc timp liber", mi-a spus ea cu puyina iritare amestecati cu Mitt, Si thas spune cl a avut dreptate, dar asta thu mai e treaba niendnuil $8 spunem cnt diguse deja prima lecie de poativism Intreprins in mod deliberat. 5, Actiunile pozitive intreprinse in mod intengionat declanseazi in interiorul nostru insemnatatea Aveam 26 dean cand am auzit penta prima dat vorbind ne ig ‘ign Stiteam pe scaumtal din moe pe primal r8nd din sala, con cenirat cu orie prefs ial nsusesc ct mai molteLucrurt de a acest naestrual motiviell. ram foarte airas de atitudinea lu Increxatoare, tle st sau ezinvolt si de accentul shu sul, prietenos timp ee ‘vorbea si se migca pe scend.aveam senzatia ca fn vorheste chiar mis ‘chiar dacd in sal erau aproximati 10.000 de oament Thtimpulacestldiscurs, am aut pe Zig spunnd: .Dacd aja rat inti pe alti sh oblind ceea ce vot atunc 31 ete vor aluta pe tine si obiliceea ce vrei" lam mal avut orevelatle majord. Mi-am dat scama cB, pin atune, ms pusesein pe mine si nevoile mele mal presus de ale allora, MA concentrasem intordeaun peagonda measipeceeacetrebuiest realizes Lo ru asupra celor din jr sia lucrurtor impor tante pentra el. mi psa de amen, darn fn imaginasernniiodats €h dacd i ajut sie acord atenfie, acest hucru avea si mi ajute si pe Back sof nlp is obi cena ce ane ie vor tei sob zai mine. DECENU SUNT SUNCIENTE BUNELEIISYENTIE 5 Nu numa ci tot ceea ceafirmase Ziy avea sens, dar tn wis, sta 1 pot proceda tn acel fel. Avea si-mi le destul de usr: imi plcazs deja oarnenii, Doar ed nu constientizasem geeselile aaive pe are icusem in ceea re privestelezdershipul ‘i-am schimbat inet abordarea de lenders in relat dncuraja permanent oamentl. Tinea eu adevira la ei sigh doves s8 i i ‘ajnte. In ziua aceea de care va povestesc, ne-a luat 30 de minute si “arcurgem 100 de met hind oament fot opreau pe tata 81 {-Inrebe cite ceva. muttumass pera lucruite pe care le fcuse 1 pentru st spunea niste cu nte extraordinare, Tram ascultat cum vorieau cat se poate de frumos despre el - si &thiar sin acele mamente se gandea tot cum sii Incurajeze, Le-am | Sarmarit igure tn timp ce tata le worbea, pas! asor pe arbi ale 2 Biodu-le moralul ntr-un mod nemaipomenit. Cand am vizut ce poate ot DASENS VIET INGEPE CU PAS! MICI. DAR GANDESTE LA SCRA MARE 6 face pentruati, ama stivt pe lore ii dorese sf ofer sf eu acelas! dar Dupa ce Jam auzit vorbing, am Injales imeuitatracfa pe care © ‘color din ju. Fi amintescc& m-ars gneits,reau sf ea tata S18 exercita, Im amintese si acum cum cabaram pe treptele din beton de Ja Veterans Memorial Auditorium dupa experienfs acea. Tata stn tors spre mine si mi-aspus: Norman Vincent Peale este o persvant ‘extraondinar John, Hinde ajutdo muljime de amen” Cand am ajuns la vista adolescent, eam pregitit sti spu tar ieee summa ornel nu eran o persoati esti din como cit 4. lui meu despre dorintas inten meie do av flex pe urme at Simply pustl in sual statlus Ob. fst ceva a apes nutri eiaet devin pastor. in in care am redat ce smear, mam anit ie eeea _siamavuto incredereinstinc cf potajenge!s propa intra ia rut clralu ma atin bate sa 28 tste ex rane comentlrinaclai fl coro fice tcl mes Speram «8, toes fe" Se vedea co chia! her 8 i atinsesem v card jar am suffents Ineredere in propritefore sce vor zed, 18. {.” sensbl.S- ita a mine cv pivire ptrunastoare si wa intrebat vandal orn ine Singura cae pe care o cunosteam ca s8 fn sting varval nat pages pe urmele alt eu gs mire tp nal ce-_jC2 voi dedi waa autor clot eer conde dn convingere sb iu mail eel din Jur Mt urmltcuateotecascumar fv ad doc pes Poate neu ss eofercompasne on de cle on aveat nevi. “ gauta anumite semne care si denote nu sunt sigur in egal eu pe a Senn pstorshsd ma ghider dup Regula deaursPoaet4e cl &”ceast chemare fas nufusesema ‘coal aga cual vrea si se poate el cu tine ‘Desi ma consideram un Baintablgnnit, ml-am dat seama c@ vata sea este pina de oportunstiextraordnare, de care cella copii nt atl meu lopase reli strnse alut pe oatnent” ‘Atunel, pe loc, s-9 nasa dorinfa mea dea face o diferent In timp coreflectez la momentul acela derevelatie, fi dau seama cat se poste de dar c& nu trebule sf fi ajuns la materitate ca s8 ai o fee ext -Coluseamnd acest cra pentr oe sodatafnviathatatdedeterminat | fata de un demers. Nu am Inteerupt contactul viata, tocmat finda 8 simjeam att de Mnerezitor. Fra menirea mea. ‘Tata a ximbit sia spus: «Atunc! vt face o mare diferent fh viaja pamenilog tule” prea aves pate, Prin prisma mus de prietenie cu mul Tider spirituatt merituogt din toate cole Tumi, asa c& am intrat in contact cu Tavaiturle tor de tao vSrsté foarte tragedt Dest nu ag patca aprecia fn acest moment impactal pe care ba int dae Seama de elect exer Cred cétataa fost extrem de incdintat de ieea de a alege $31 ono- Fez ntr-un asemenea mod. Si desl este perfect adevirat cia fst su © sa mea principals de inspiratc, gin! ci pot alta pe al ssa a {un fmpact pozitiv asupes lui 2 fest motorul care mi-a aliments past linea vut asupra mea, dach md win urma Cat in evea ce priveste drumul pe care kam urmat, Fiecare dine fceste intilnirh mi-au Bsat o impresie de duratd si ml-aw conturst viaa s vitor, ajumgin ia viata pln de sens pe care o am acu. ‘Una dintre cele mai importante interactiunt a avut foc pe end aveam in ur de 12 ani Tata m-a dus $8 Mlascule pe Norman Vincent Peale, laun discurs pe care - finatla Veterans Memorial Auditorivr in Columbus, Ohio. Era un mare fan al lus Peale, find aras de mesajele sale referitoare a puterea atitadini poztive.Avea toate carte sale pibliovec’ $1 mi incurajase in nenumarate randust si le cites, ©. Pemisurd ce ma apropiam de maturtate, tata a Incept smi des fhida din ce in ce mai multe us ajutindu-ma 55 evoluez si slimen- Hindu-mn doringa de avi servi pe cei din jut. Mia Ricat eunostiny lider extraordinar maa dus sA ascult speaker! extrem de ff Nu voi uita niciodata 2 " ua in care am fst Impreuna s8 il vedem pe ‘arele F. Stanley Jones. Char s1 acum, consider ca fost una dintre ‘ele mai profunde experienge din viata mea. In timp ce mergeam cu * masina spre locul undo se desfasura evenimenta, tata mi-a spas c& _ esl unul dintre cei mai buni misionarisiteologi din ame. Dest néseut * M . 6 DASENS WiETH sn Ameriea, Jones is petrecuse cea mai mare parte a viet in india, ‘unde ifinjase miscarea cresting ashram. In aceasta perioads, Jones ‘aajuns st lege strinse relai de prietenie un fideri pro- feminen inclusiv cu Mahatma Gandbi. Dupit asasinarea iui Gandhi, a seri biografia renumitululider indian (cea care -ainspirat pe Martin Luther King Jt in lupta lui impotriva violenfei si pentru apararea Arepturilor civile) Este greu de descrisn cuvinte nfuenta yi puterea pecarea auto E Stanley Jones. ‘a sfisitul discursalui din acea 2, m-am dus cu ttl meu fo spa tele scenei, unde am avut ocazia sd cunose pe mavele misionar Era tun tip inistt gi destui de rezervat, Am fost cucericimediat de ama- bilitatea si ildura lui. ‘Astat de vorbS pufin cu tata meus, spre sfarsitul conversa, i cexplicat eu chiar voiam s& fac o diferent in vieite oamenitor ra cerut euviincios lui F. Stanley Jones si se roage pentru mine, far el 2 rispuns c4 ova face ou bueurie, ‘Nu-mi dau seama de ce dar ma simteam putin agitat. Avear senti ‘mentul c& imi bate inima mai tare. Jones sa pus 0 mina pe umrul seu, iar cealaltd pe cap si fate secund, nu mai mult, am fost ct prins de un sentiment de pace interioar3, pe care o resirnjeam fn fi care partea corpulti Umeriimis-au relaxatylam expirat. Am incercat ‘i profit ia maximum de acel moment indlstor, In adc sulletula ‘eram coavins c aceast® intAlnire avea si afb wn impact urias aswpra ‘Doane, binecuvinteaai-l pe acest ‘Ande Inima lui s& se dedice fn acease 4 Alroate” Fra momentalmeunonracor arta, ums vitor ‘rau pecetltte © eodat, mau vent in mite euvitele domavhul Horton, prose ‘sorul meu din ciasa a Va, po care némiram foarte mul: iohs, tea | pscut 3 fi lider. Te-am urmrit pe terenul de sport si tot cela enpll se luau dupa tine. Ta est cel eave decide pe ce past joacd evil, © cine va face parte din echipa ta gi ce rezsltal va avez. Ai abiliti de “der john. Cred cla un moment dat vei f ‘Nu vol uitaniciodati spuseie lt si ceea cea. 9 conucaiter farce bua? yemnat pencra n= ‘9¢: loam considerat intotdeaura pe tatil men wn extraordinas lider rare ma tospira, Tas comnul Horton a fost prima persoana Formutat o (dee esentils: areea oi am Sn mune tr i fin condueor 5] des! atunc! nu am fojeles pe deptin series un indiciu referitar la viltorsl meu, Abia dosizee! de ani mai tires “Spy-om dat scama cit de important vo leadership in cAliaria mes =e cautarea semmificaie}, cum i voi pune in valuare pe cells ‘ol face o dierent in bine Iu viva aceea mivam dat seama c8 fate bus dispus s8 incepi cu pagi mict ‘Credle figcaro dintre noi ne dorits si aver o fasemadeate, sd ne Jdhicem contribusfa, sf facem parte dinte-uo demers “sens, Pentru 2 conteibui I bincle elor din ju Bs pln ue trebuie sa fim dispus 6 DASENS VIET. ‘si ne concentrm atengla asupra lor $4 le oferim 0 parte din nol ‘Actiunile poxitive ntreprinse Ta mod deliberat despre care am vorbit fn capitol anterior trebuie si fie ghidate de doringa de a imbundtai viala colorado at ajutas faci ceea ce, probabil, n pot face sin uri Fst de acord cu mine? ‘Multi observi tot ceea ce nu merge bine in jr si se nga creziind anu pot schimba nimic in bine Provocarile par foaite mari jar ee simt mifrungl, Sunt de pareve cA trebule 8 facd lncrur extraordinare ‘cas abo via care contenzi. Sau cd trebuie s ajungi la an anurmit nivel ca i intreprind eu adevarat ceva semnificati Exist cumva fh tine aceasth siménja a indoieli? Te-al trezit ‘yreodata i spal sau gindest: Vol putea face o diferentS aia atunci And. voi avea 0 dee cu auevarat marea\3, voj ajunge lao anurnita varsti, ‘vol cstiga suficient bant, voi ajunge le un anumit nivel profesional, vot ffaimos, vol ajunge renumit™? Nick unul dintre aceste luerari nu este obligatoriu daca vrei sé {ncopi sa faci ceva semnlficativ. Este posibil si nu if dai seam, dae acesteexiiri na reprezint® nimic altceva deedt scuze Singur lucri de careai nevole astfel inc si pati avea o viata plind de sens este st incep| in mod deliberat si avansezi- indiferentin ce punctteafi cine ‘esti sau ce ai. Esti de acord cu mine? Nu pojl avea un impact ~ indiferent de amploare ~ daca sta linistt m banca ta, Fostolantrenor ‘NFL Tony Dungy mi-a spas la un moment dat: ,Fa lucrurle obisnuite ‘mai bine deca oricinealteineva si vel atinge excelenja.” AcelaslLucrt teste valabil $i in ceea ce priveste fnsemnatatea, Incepe prin a face: Jucrurile oblsnuite Fllosofal chine Lao Tau spunea: 0 eatatorie de o mie de mile ty cope cu un singur pas’ Este perfect adevarat fn realitate, aga incepe INCEDE CU PASI MICS, DAR GANDESTE IASCARA MALE 6? te fiecare data prima cdtatorie a unel inte umane. in copie, am fost nevolfi s¥ invits cum s8facem primul pas astfel neat si puters ‘merge in picioare. Acum am uitat, dar la vremea aceea a fost 0 mare revolute, Fiecare huera miret carea fost intreprins vreodatd a incepat ew un § ¥ “| prim pas. Cind Nei Armstrong a ajuns pe Lund, 3 spus: Este un pas ime pentru om, dar wn pas urias pentru omentre’ Ins& primele de- + uersiri pentru obfinerea acesterealiadirifuseser’ inijiste cu mai jnulte decent fn urms, Nu putem ajunge vreodata undeva dacd nu fncem mal Inti un prim pas. Uneor este dil, alteort user Iss, _juiferent de stuatie, treble ll parcurgl dacs vrei st reazez\ ceva, Nua de unde tif niciodatd end ua luera marunt pe cae Fact pentru cella se va transforma in ceva maret, Idee fost valabis © pent Chris Kennedy, un juedtor de golf din Florida in 2034, un pri- }en!-anominalizasi destigoare cova ces-anumitTce Bucket Challenge, F gentruocauz carta alegerea sa, Kennedy a provoca, la n- “Jal shu, peverigoara sotiet sale, Jeanette Senerci, finde cel dole ‘plea si se tachineze 5158 se provoace unul pe celalait. Kennedy @ 1 gues seroma laterala amiotrfic (S.A), inde sop lu Jeanette su forea de aceasts boa, Jeanette aacceptat provocarea post filma- ~ foul pe pagina el de Facebook gia nominalizat alte persoane®. ‘A‘ost inceputu miirunta unei acsunt de amploare Tn ome eh; ital din zlele noaste, lururile despre cae discutsm ajung vile £ Fetmenul viral a fost iventat asl inet kelle gi iiitivele <8 se 1 posts etspinai rapid in aclal fl ca german. Aproape oles pela {tea aceasta care incepe cu o sigur ee - 0 declaraiecurajas’, un 1 2itm urcat pe YouTube, o fotografie creativa sau memorabilt~ poate © deveniimediatcunoscut pe sarlaga, prin intermedia! intersetult ‘L© Prowocarea lee Bucket Challenge a devenit in curdnd viralb, Dact ratato curva, ideea era a fie s8 donee! bani Asociajiel SLA, Ge sa “ye luregisteci fn timp ce cineva toarnd peste tne o gileaté tp hetats, dup care si prov! alte tei persoane, care fie si doneze, Efex selase udate E po OASENS METS 0 dovedit a fo idee strainelt pentru strangerea unos fondurs cares sjute tn lupta impotriva unel boll despre care sar fl putut dais ceva. Am acceptat oamenti sé nu afle altel nimic~ sl nicts provocarca. Bvident, stam in ce costs aceast’ boat, dar nu ‘cz pentru care 8 done bani fn. mod normal. Am fost nominalizat pr provocarea - lam fest buctros 8 partic, Ge etre coleg ac (Co! mat mult) oament at ales &f doneze bant s/t fie wdati cu apa hetats, nd am acceptat provorsroa, ara facut 0 donatie sian ‘onorurlc sis mai ude, Au srencsompusn cer MO MNS Cee Pansy cst! ft pt in pein hutesemnite 201,00 srs peste 113 wae de dls jean a enti doar pe ebook est 28 ccomparativ ce i usa. ultima rniligane de persoane au Tackreat cu comentat eau au dat Like ba pos ypal campaniet nu a fost doar str eae. An: tir referitoare la fee Bucket. ‘gorea de bani si o constientizare mai mave aacestei pro pele scopuri au fost Indeplinite cu succes - Ceanume pof face chiar acum? Pe misura ce te wandesti si facto difercnyi ta bine, araté-te dlspos sa Incepi eu pasi rich, Nu vel st niciodati dacs ideva ta vert din pasiune va avea un rezultat sit far cu campania Ice Bueket Challenge, desfésuraté pentru sprijinirea Dolnavitor de scloroz’ laterals amiotrofiea Perioada mea de inceput cu pasi mici o:nentul fn care am incepot si fae o diferent in bine tn visa al ton a fast demarat eu pasi mict. Total se petrecea in ‘n care termnasens facataten, mé cisdtorisem cu fata pe care o ft beaan, Margaret, $i acceptasem primul meu post de pastoral uel» serici mich de far’ din statul tndlana, Tatr-o comunitate nh ine 1969, luna i INCEDE CU PAS! MICI, DAR GANDESYE LA SCARA MARE. 73 ‘illham. Localitatea avea 11 case, dous garaje gio bicinie. Crezi ci poste exista ceva mai mic? ‘Aveam sperante mari sf 0 energie ira limite. Eram gata si ajut coamenti asa e% mam apucat de treaba. La prima slujb8 pe care am J jinut-o in Hilham au participat tel enorias! far dot diatre ef eram £2 Margaret si cu mine! ‘Nu m-am lasat descurajat, clam vazut totul ca pe o provocare. Am ‘nceput s4 fac tot cova ce fines de mine ea si ajut pe oamenit din ~comunitate, Vitam boluavii, acordam consilere, 1 invicam pe tot a lujb s rosteam predict care si fi ajute 8 aiba o iat mai buna. Am ‘depus toate eforturile casi le ofer ceva de valoare. ‘Acum, cing privese inapol, dupa mat bine de 45 de ant, fmt dau «_seama cl exstacteva hucruti care te potauta sfncuraja si incepi cu ‘asic, dar si gindesti la sear mare, 4 Tncepe din locut in care te afl Parker Palmer, un cunoseut filosof si autor, seria: ,Libertates ‘noastr3 reald vine din constientizareafapiului cl nutrebuie s8 salva Jiamea, cis8 acem o diferent fn bine ft local fn care tram." Exact asa ‘am Incercat si eu s proceder. Hiltkam nu pirea cea mai ferieiti - varianté, dar era un loc extraordinar din eare sa Imi Incep cilatorl, ~/ Acolo am Tnvajats& jubese oamenil, sf muncese din greu, si rimman ‘puternie din punct de vedere emotional, rezoly probleme, s8 hucrez ) Mic. Nu cu multd vreme fa urmd, mi s-3reaminte din now cede reste $i de puternice sunt ideile mici,In momentul in care am eunoscut 0 ‘4DASENS ViEqH tanae& pe nume Carrie Rich, In decembrie 2013, mi-a povestit ceva incredibil Desi avea doar douzeci si ceva de ant, era ca senior manager la Inova Health System, fa Virgina, clnd,Intr-0 zi, Fa venit ode. Vola st faci cova pozitiv pentey ceilalti se gindea ¢3, ack ar avuto sums mick de bani, ar donat-o organizatllor care deja ficeau o diferent. Era extrem de Incintaté de idee, aga ch ra povestit totus sefulut «i, Knox, care ocupa functia de CEO al companiet demai bine de30 de ani. Réspunste lu a fost urmAtoruk ,Foarte drigu, Carel, daral pur tea si te intorel acum Ja treaba ta?" Cam a dou! Iunt dupa acees, de ya el, 9 dat un pic. fn el erau dou’ lucruri~o bancnots de 100 de dolar sun citatatribuit ai John Wesley: ,PS tot binele de care esti in stare, Prin toate mijloacele de care dispul In toate modurile. In toate Tocurile unde posi ajange. in orice moment pofi. Tuturor oamenilor pe care i potlajuta,Atita vreme edt pot” Carrie mica mérturisitc& Knox fi ddduse ceva .mSruntis pentra ‘masa de priaz"~ banii pe care -ar fi cheltuit cu 0 asemenes ocazie~, pe care si foloseasedintr-an scop bun. Asada, ceavea si lac cu ef? ‘A.decis avea sX ncerce s8transforme cei 100 de dolar intr-v mi pentru fecare dinire cele sase organizai. in zlete noastre, tn condi- hile fn care Bills! Melinda Gates au donat 28 de miliarde de dolar, pare, probabil «sun mici.Acest ura nua descurajat-o ins pe Carrie {A seri organizatilor din Washington D.C, Haiti, Tanzania sam, Intrebsnew-te ce urmau si faci cu cet 1.000 de dolar. Cel de la org nizayia din Washington au spus cS doreau si mbundtajeasc§ nivelul de educatie intr-o clash de copl. Organizatia din Haiti a spus oi va ssusfine 10 familii prin intermediul unui program de agricut rmuitard. Cei in Tanzania fl doveau sa trimita 25 de feme la scoala secunda ‘Toate aceste planuel i-20 stirnit interesul lui Carel. Era pregatits s acfioneze. Cura nsa? Gum putea transforma 100 de dolariin 6.0002 Ahotaedt st fack ceva ee nu mal leuse pnd atunci. A scris e-malluri tuturor prletenilor si rudelor~ gl flecdrui nume din lista de contacte, Gea Ala Z.A dat mesaje chiar si celor pe care nw fi cunostea. Cand a cap mv fi trecea ce avea sis INCEPE CU PAS! MICI, DAR GANDISTE LA SCARA MARE 85 _ajuns la cdmpul Subject, se intreba ces scr, linge’ nu ta vent nici ‘0 Idee mai bund, a recut asa: .Fondul global de intrajutorare” (The Global Good Fund), ‘Nua trecut muita vreme pad cind banti au Inceput si se string 20,80, 1.000 de dolar. ,Oamenii au fost extraordinar de generogi a ‘pus Carrie, .in special colegi mei care abia se angajaser’, Chiae au reronat cu ideea mea!” tn 2 saptimani, Carrie adlunase 6.052 de dolar. Se simfea foarte bine. Incepuse cu pas! mici, dar fi ndeplinise scopul. fra gatas ae re bani celorsase organizail, Aut terminat s-a gant ea, Nici prin ample. Pe masura ce donatille continuau si curg3,a primit un e-mail dela cineva pe care il cunoscuse vreme de cincl minute lao conferings eu junan in urma,Facuserd schimb decirt de vitits, ar Cariefiteimisese dupa aceca un e-mail in care fi spunea cl Bieuse plore $5 ntal- neasci. De aceea i rimisese numelefuiin contacte, Mesafol dela cel barbat, care a vrut si rimand ananim, spunea asa: «AS vrea si done ‘un milion de dolar etre Global Good Fund. Unde si trimit cecal? Carrie s-a gindit: Tipul Asta ig hate joc de mine. Nut dau adesa mea de acasii” [.a serls napoi, spundnduct i, daca vorbeste serlos, se pot inti {ntr-o anumitd lao anumit oF, nte-un anumit oc (unul public, cu ‘amere de supraveghere), unde ea avea si astepte dosr 10 minute CAnd aajuas acolo, bartatul Fa nménat un cec pe care era teecut ‘suma de 1 milion de dolar destinat organizatei The Global Good Fund, “care, in realitate, nu exista Intrebarea lui pontru Carrie a fost aceea pe care ea le-o adresase color sase organizati: Ce vei face cu bani? Carrie nu era pregitit pentru o asemenea ntrebare; since, nic ‘iicar nu se astepta ca tpl st apara, Nu-s imagina cdo persoand pe ‘care o cunoscuse cine! minute ar fi putut Face asa ceva. Sa gndlt ra pid ce anume o ajutase pe ea personal in via, apoi Fa spus c& va \nvestin lider tiner din Tntreaga lume, cares se foloseasc’ ulterior le abiltsile for antreprenoriale astfel facts alli wn impact social Apa cum sali investisera tn ea, la fel urma 88 Tajute pe acest lieri aaa: °° °° ° °°» DA SENS VIEW sf evoiueze pe plan personal, pentru ca apot sa faroarea societAtt ceca coats prialt, Birbatul Fa tamanat eect Prd s3 ste exact ve s fac, femeia sa intors la birou sia cerut st ‘vad pe seful el, Knox. Carol, asistenta acestula, ii diduse-seama ch cera agitata, aga eda chemat-otn scurt timp. ulte ce-al icut a spus ea, punsndu-t cecal pe birow. Miva dat bani tii de pring, jar acest stein mi-aoferit un milion de dolari per: tru o organiza cave nici macar nu exist. abar n-am ee s8 fac cv Dani! Vel am agi 10 fac, dar eu dows consi’ a spus Knox. fn prise! esti subordonata mea aici ag vrea snl I get la Global Good Fu In al dotiea rind, i vo oferi sf eu aceeasisuma” Carrie mi: ast de emofies? Fo chiar am fieuto, Carol intrat si ea ajutat 3 rm ric, Siisas ncepur tou Totul se pelrecea fn 2011. Un an mat trata, a pleat de fs Inova sh ‘addevonit CRO al Global Good Fund, pe earea Tftntat-o sub forma une ‘onganizatit nonprofit. De asemenea, @iniiat wn program de studi “aprofundatesiinvesteste deja fo 19 Hider tiner| din intreaga heme. $ continu s8 esute oportunitat astfl inct sé poatd face o iferenta ‘Cat de mare va deveni arganizatia Global Good Fund? Care este amploarea impactului pe care i va avea? Nu-m dau seama, Carrie tstefned tna. Mal conteaoare? Fase implicd acum. Ajutd oamenit se steiduieste ca lumea din jurul ef si devin wn toc mai bun. Ne asta este cel mal important? snd, dest te rndrtursit Sti expresia aceea lasted. «a cSzut su i : { - | 1 bapa cote gains at pele apt pave | te IvCEVE CU PAS) MIC, DAR GANDESTE LA SCARA MARE. 87 Exercitiu practic: .Cei mai mul oameni isi darese s& gindease $8 pormeascd ceva lastari mare ~ sau dimpotrivi, sa plinulasca sf si demareze ceva cu pasi mci E oarecum impotrivafirit sh gandest la scard mare si s& Incepi cu payi cit se poate de mici Cu toate acestea, in 99% dintre ‘c2nurl aga ar trebul sf procedaun Jacl vrems@ aver succes. Cum gandesti? Procesul de indie la seard mare Incepe pris a crede fn tine. Ft “convins c& posl face o diferent? Crea cai o contribute astfel Zoeat “4 pot avea un impact pozitiv asupra lumii din jur? Ori, dimpotriva, pprerea pe care oat despre tine te fine pe Toc saute rage inapol? -Fiun test, Noteazi pe ceva toate lucrurile pozitive ye care le erezl “© despre tine, Ge anume pul in joc? Te provoc sf seri 20, 50 saw chit 100 de lcrun poritive vizavi de propria persoans. : ‘Atuul personal eave ley ade ace lam analzent eu sefe ia Cae treatin Comex setrm pare ibe dec ne "- altceva? Autorii StrengthsFinder 2.0 sustin cd fiecare persoand face un Sum ucamoitine drat rece ri de persone Ful cae ee epost sorte tne 5 den [_eeteene aw a ae i ‘sper c& fac tot posibilul s8 1 dezvoli, Dac& mu, teincurajez ca, pin’ ind vei termina de cits lucrarea de fal3, sil descopert. Gandeste-te la trecutul tu, intresb4i prietenl!s fama. Stat de vorb& cu cole "sca goful tu, Fa cAteva teste de aptitudini. FA tot ceea ce e nevoe, “flinded pnd cAnd au descoperi despre ce e vorba, exists riscul si tagnedi si viata ta s8 nv aiba nici un sens. fe DASENS VIET Tce punct te afi Unul dintre motivele pentre care oamenti nu {ncep ceve cu pasi mic este ci se gndescla un punct de plecare mult mai bun decdt cel {in care se afl in realitate. ,Dact ag putea ajunge acolo, sunt convingi el, satunci inceputul ar fl mult mai usor’ Insé singurul loc din care pputem pornila drum este cal n care ne alam. Eu personal am inceput ‘dio Hillham finde acolo ma aflam. Dac&as asteptat pans ajungeam {nalts parte lnt-unlocmai bun, nu as i ficutniciodata ceva merituos. Defineste punctul in care te afl si ce anume al fn acest moment. Carvie Rich s-8 doritsa fac a diferent’, aavat niste bani pentru masa de prinz si 0 lst de contacte de e-mail, Tu ce anume ai? FA un ‘ventar. Analizeaza oportunitatile pe care le al. Gindeste-te unde anume te aft. Vez ce funchioneaza in cazul tau si ce nu. Demarest procesul ‘In urmatorul capitol, tl volardta cur site analizezi in profunzime 18% descoperi ceea ce te intereseazd cu adevdrat.intre timp inst, ‘rebule sf dispus s& pornest la drum, A Cautd pana cand iti infelegi motivatia : 1968, cind ml-am Snceput cariera in Hillham, modell pe care t aveam in minte pentru a-iajuta pe oamien! eraimaginea traditional “a pastorvlui. Asa erau educati toy slujtori biseriti la viemea acees. |, Accentul se punea pe gra acordata enoriagilor, pe protejarea for $i mensinerea unital Iam tadrigit de la bun inceput pe oamenit din © Hlllham si eram incintat de comunitatea In care locwiam. in scurt 1/0 wveme am descoperitinsi c& acea imagine nu se potriveaabiltilor 51 temperamentulu meu. Nu eram gemul clasic de .pistor el mai de- Eprom frmir EY ° Ce vreau sa spun? imi piisa de oameni, dar au ma mulfumeam {door sam ge de eH ms ncaa de a sta alu de io {F-furul unui foc de tabars, unde sé intonam cAntece spiituale. la real {ate, eram pasionat de ideea de a atrage oameni noi, pe care si Savit {[ simi sealiture Voiam sf mirsluiese pasa pos cu, soldi eestni J §Stcerescnolcemoninidoream eons an 4 pionier si un lider {Aces lucru ma implsions s ncep si imi pon citer ire | rofunde, la care nw ma asteptasem atte deere pe drum prote- Slonal pe care urmasem » DA SaNS wep Fives cova greg? Ay Revebuit ti ana sebieab? tam dhemarea? fn perionda aceasta a totrebirilor, am citit © carte inttulats Speitual Leadership (,Leadership spiciual, sezist de Oswald Sendovs. 1ea despre nevoia de lider talentayi st vigarosisi irozenta peincipile cheve ae ieadershipwh atic pe plan p&mantest, «A 9 sprit, Ii iustra panetele de vedere cu exemple din SfAnt= Scriptura si dim biografile unor eminente personalitti cae i hue sev pe Damuereu, precum David Livingstone si Charles Spurgeon. Mesajul acestei efrfi mia produs o revolagie In drumul meu de cntare a unui sens, lindeé mica dat beuse seanna cl im dorese si iy Leder ~9 persoand care inoveaza si alinge not teritorit ~ i ed mt tag fi mulyumit doar sf am grit de vamen’, Aronct s-2 produs us vent de cotiturd in modul meu de gindire, care 2 atins apogeul Supa clglva an, cand am trecut pe o funeyie nous. Fowe timp Ins, am eput Si mi vid cu ali achi ~ aldt pe mine, st chemarea pe care ‘oavearn Gindirea mea incepuse si se schimbe, iar orizonturile sé se cmtind eva se pelreces Tn interiorul meu, fcindusms $8 ma gn mult la ceea ve Riceam si, ab important, deceficeam acele dese mal crus inspiratia ‘0 duminie’ dimineas s-aintdmplat ceva nepreviart. In rica noastré din Hillam a intratun birbat rare avea lal o revist cc imagines unl agezSimant religios din lammond, Indiana, pe care Ain fost aict la slujba s8ptaména trecuta mi-a spus et Incémtat hu patra mide oameni Tn congregatie ‘Unul Abia daca putea cuprinde cu mintea aceasta cfr, in fac tate, unde fusesem Incurajat sii stabilese abiective, visam ca iatr-o ‘buna zi, pnd la sflrsitl eariere, s8 am o bisericd eu cinei sute de coon ! ' | \ { CAMA ANA CAND fii INTELEGE MOTIVE 9 ‘enoriay’ Era 6 szeua sa7ear de w parohle de ope ait mal mat. sensibil atle via Por st wd gi ex revista ler ans faironat 2 Misa dat-o de tat ar eu ate 9 fa! mare rum pe care isi puteere imextna, Ta oA 9 atins 2 coe soa donpotriva prosocat jliaspirat aittorst saple ani Ue fiacare dans cima ma atta ae, ii spunea SF a3 pot face acest inci. Yor consiral ube dasive esie agi mari iseres din Amenea” Be ai multe ork pe ai fn flare 2h liventary mines, corps spinel ov respectiva convingore: <3 vo avea puserea 5: capacitatea de an icanstorma viset fae acl mai in cap sia tut ts eremea scuea, probabil cai dat nei nul ek SeNE Rape de alate, Bisonica wes mndosres ai Se experionsi, singed perso dio suru meu su exedes cA ag gate constra! o dlserled e281 ce mae. uy er ons e& este posi Sam foam oare sii a4 de ere inotiva's sis¥ispuné.a praprie dee, Be ce este important sé iii cunosei motivasia Pe parcursul acestui capitol, voi povust despr stientizarea propriei motivaf ms ajutatia viemea Pentet: mament isd vor discata despre eeea cete moti Dact vrel sd fact 9 diferent in vieta eelor d povitiv, trebuis sé deseoperi IuphL Trabute sa tncopi st absolut coavins ef este asena une viet! pice de ses. aca if cunosti modivul pentre care laps ste eterminares asupra atiagerttobluct2vul, ot ce pe pareurs capits sens inde vel verdes cocu! prin pr Tui final Astfel ales pe care 0 vei urme va fi mule mai tichegatd st ost i ace co fear pe tine 5188 91 um ieypact impuisionear4 sf te face sf 2 windest ie obiectivut pe care Mai. unt are aga cova, Findcl moctvatis personal incentrericu te ise inederps 92 DASENS ViEHH semnifeav, fined al creat context pentru a Tjelege motivul care ve maa fnalnte de toate in aceasté calorie. ‘An nut de curand un diseursi fafa unui grup de eament, care am vorbit despre obietve. Am spus atune urmatorul ucru:,Odatd cei sig modivatio, vi vei putea descoper si colea de urmat Prin ce difera acest dou8 aspecte? Motvatia este oblectvul.Calea este Intre talent pe caret asi oiiectival po care Fal propus. ti on soit heute 9 oe regain Taalee ae a ae pr {este combustible core if alimentears puacrete forte far panctele forte reprezintsealea prin care i pu’ in aplicare motivate. talente De fiecare data cleat folasestiatuurii ea $8 yf materiaizest tivatia, i dezvollacoste ater gif amp mod de viata aduve dup’ sine si alte abilita3, seopart, cre insemndtate. Ca te, eA ate Stratifici pur s shaplu experiengele Poti vette lueruriten fei) urmator fa moraental a care tocept st faci cove, de cole mal multe or qu to pricep! Fuse bine la Isa in timp, prin practie3, devi mai bun, D straturi de succes, parnind dela se greu site obi din ju Cuca te mai bine otivayia, lade €or 2. Punere® in practich a propriai motivati o tncradere vare ti atraye pe veltattl spre tine te confor wi ae, Acoust’ Inceodore in wrogrie forfeit atoige de cole mal mute or pe intertocwior, toes! thnde’ sf pot! construi mat deparve sun "ylind astiel 58 at i mal mult facredier fn tine, Aga poocedeaz® ear sportivi Nu pi incep carlora jucSnd ls nivel profesionist. Av nevole de ~ mal mull ani de practiea penta Avobservat vreulatp ssa care nt nt cApere sia cdror preven o posi simi? Par si gtleceea ce fae 33 mprocedea:s? tage excclexta Ips auce par stip ayn ceierd iain cae sk 0 fea Nu ese var despre ego sau of. Gi despre abietive ga a aed Toe. Fave ea sie ‘Adund mai mule straturi, de vitor egecur, sutering si cst, Tn ump ce serivaceste cuvinte, ma wit ls munte. De ete oF privese { ; | i i sdexpee args aceste masive mafestuaase, inf minumex de satera lor impurte=re 8 on Der He distinct, «x ‘1 do fremusefea nesfirit Suatconstientdefoptul ce fecaretsletura {in piatr este urmareaa mil de an! de istorie Hocare viet © ne 6 poveste, Mii ~ dacd uu milioante — dew ‘eave pas. Nu tar pice Obiectival este eda fl yt aceias yur spu= lett tie, Teh ‘do nisip, so i winorale lirertia corects atu tmodelate de cildur’, apd, vanturi si ploaie an format ‘stare de calm si incr sn, Cot care iy cunase 2: Perbsi Ia care eu ma ult pe lereastra camerei de Rotel. Stratwile te i : t f 9 DA SENS vie. orizontale arati modifiarile naturale care au aparut de-a hingul timpulwi, refiectind meniera in care s-a format muntete. in momenta in care fi cunosti motivata, ii sti si istoricul st obfectivul aferent fiecirel experienyede vist, 4, Cu cat if stratifci mal mult motivatia, cu att mai mare este impactul pe care il ai asupra celorlalti Un oblecti se aseamaina cu un bulgire de 2ipadai care se rostogo- leste la vale ~ se dezvolt fn timp. Se compune, Faptul ch fact ceea re trebuie, din motivul corec,alétuel de oamenit corespunzitorifp ofersintimp-recompense nemaipomenite, dar si o reputatie excelenta De ce spun acestlucru? Flndcl am trait totl pe pilelea mea. Mi-am petrecut aproape intreaga via ajutandui pe celal, as, pentru asta, 0 meni mi-au recunoscut meritele. Cel mal mulfi oament vor si vada imediat rezultatele eforturilor depuse. tsi doresesa ajungdla oanumitd reputayie mn avans. insa vita ‘nu apa functloneae, Trebuie s& fi cAstigicredibiitatea, Continua si actionezi conform prapriilor obiective sf ceva semificativ in fieca- rez, ani a rine, decenil dup’ deceni, iar impact pe cae Mai va con tinua sa creased. Vei putea oare s& sesizezi aceastd crestere in fiecare 2i? Probabil el nu, Dar va exista. $i nu vita: 0 7 in cave ai facut ceva semnificativ poate fi incdntitoare, nso vig pind de acu semni- ficative este cv adevarat magnifica 5. Cunoasterea propriei motivati iti permite 38 rimai pentru mai mutt timp in joc [Ai eunoscut vreodat pe cineva care a murit la seurtl vreme dup ‘ce a fesit Ia pensie? Ev da. De ce se tampa acest lueru? Flindc oa- ‘menilor le este foarte greu s8trbiasc fr o motivaie. Ce stimulente ‘maj au ef SA continue, dacs au mal existS nici un abiectiv pentra actiuinile pe care le intreprind si nu mai au niet un motiv a se dea jos ‘in pat dimineasa? CCAUTA PANA CAND ITUINFELEGI MOTIVATIA. 97 Niel macar nu vreau si ies la pensie, Semin cu tatal meu, Vreau s8 -muncescin continuare sis ofer pana cind mut mai am ninsc de dat. St Inllete noastre, tata ined se mal implied ~ glare 94 de anit fn lecare dimineatS se trezeste incintat. De ce? Fiinded nu sia pierdut root vatia. Tn Fecare 7 viiceaz4 batrani - si nlc} prin cap nu fi trece e8 e) insusi este bitran, Flecare persoani pe care o cunoasteestecineva pe care fl ineurajoazS si meargl aval departe si s8 se concontreze po ‘motivele care sf ajute si meargé mai departe. in fiecare sapkimana face 50 de vite diferite locuinte, {ei caret eunose pe tata imi spun: .Bstibinecuvéntat sav aseme nea gene” Sunt de acord, Sunt inst $i mai hinecuvantate8imi cumase ‘motivalia, ind acest (ueru ms susfine pe termen lung ml vol tr) viata pe depiin pana in cpa in care nu voi mai fi Si Slava Domnalui malam ocalelunga de parcurs.Ins& dupa ce voltrece in nefits sper ‘a pe mormantul meu si serie: ,Aiciodineste un om care a avut 0 iat plind de sens" ~ finde asa vreau 88 si aminteascd lumea de Itt eunostt motivata? Kdentificarea ef este, de cele mai multe ori, ‘un proces. Probabil ed nuil vei duce la bun sfarit peste noapte I poa- tecd na vel fnfelege totul deodata, Eat se va dezvai treptat, pems- 2, De aceea este att de important s8 cep cu pasi rmict~ side aceea am giscutt in capitolul anterior despre ideea dea Incepe eu pasi mic, gindind tn acoast timp la sear mare, nainte de a prezentaideea de motivate. Aproape cl este pin lipsit de logic, ‘nsi pentru a-i descoperl motivatia,trebule s& avanser! stn acelasi timp, sf cre in ceva, ns pentru a avansa sia crede in ceva, trebwie SAH gisesti motivatia. Asadar cu ce ncepi? Gu oricare dintre ete po 8 acel cru pe cael pos face eel mai bine data find poatia tn care teafll, suri ce a Depasirea unei bariere Pe vremea cénd cram in ttham, ficeam aceste Iucrun inacelasi timp. Bram convins cas putea construi la un moment dat o biseriea 98 DASENS vie mai mare, incepusem si fmt identific motivayia $1 inaintam cu pasi miei pe érunnal semsniicatiel. Unul dintre acest past - foarte mare pentru mine - era sh glsese o i Tn care aveam si Invit un nema re: cord de persoane la biseric’ ‘Asa cum am menslonat deja, Ia moment jn care am ajuns in ace! toc, a shujbi au veneau foarte mul oameni. Biserica fusese impsr}ita Jnainte de sosirea mea, far putinete persoane care mai particlpau ma prea aveat incredere nici in ele, nici in hisericd, Cu toate acestea, fram tindr $1 pln de energie, aga eh In scurtl yreme enoriasi au ta- ceput si se adune. fn mal pugin de un aa, o suid de oameni veneau la ujba tn mod regulat Un pas foarte mare a fost ca, nts-o duminieS dh {in primul weekend din una actombrie urma saver o 2i specials de celebrare, Imi propusesem ca in ua aceea si se stranga la biserica trey sute de persoane ~ un abieety extrem de curayos. ‘Acest scopindriznef, un fel de corola al felulus mew mai mare, 5-2 lovitde asteptarile sedmute side imaginea de sine precaraa calor care veneau la bisericé fn mod rogulot. Ar fi putin spus s8afirm ¢3 aveau dui serioase. <£ posibll aga ceva?” m-au fntrebat {Unde fi vor primi pe tot acest oamens?™ {Unde fivom pune?” Cum patem face.asa ceva” 1 se prea imposibil Ins la fecare oblecle pe care oridicau sls fiecare potential problem le rispundeam intr-o manierd poztiva ‘51 Ficeam tot posibitl #411 pastoresc eat se poate de bine, Nu au fost de acord pe loc eu ideea, dar cel putin erau dispusls& acorde o sans proiectulu Pe misurd ce sa cem, oamenii au ineeput sd fie curios! fn legitura eu biserica, \ceput vin la nol, Pubicul era din ce in ce mai numeros in Mecare sptimn n toc acest timp, vedeam cum Iucrurile se sehioba pusin te pul, lar inima my se urmplea de bucurie, lind’ stiam c& pot aju- sd anunt c ispiindit vorba despre ceea ce incercin si fa- CRUTA HANA CAND [14 INTELEGE MONIVALIA 98 ‘ju Inceput sd fpf dnvite prietent, care, fa rindul ton aw invitat att ‘yament, Des la inceput fuseserdim puin, bi fhecare sipuimdnd. Anticiparea ase da locul eit, Jy sluba veneau din ce taco mai mali amen ‘Asadan, poate ci nu eram wn pastor abisnnit, Poate c& motivalia “mea era pugin diferieh de 2 eeforaiti cotegl. Un lucra era inst sigue: - Wedeam cum vin din ce fn ce mal muti coment ta biseric, © © > Inceledin arma, sosit i multasteptata ide actombrie. Ma uitam ye mvsura ce ‘pe deasupra malin si nse prea ct intreg satu se afta acolo, Mica ‘noaste bisericd prea inundats de oamen, Si pivniga era pling, Mai ml, am legatinstalafia de sunet pa in cea meiapropiata casi care Seumplase ylea. acd ay R putut 53 invt sl peacoperis, ag i flcut-o! 55 Ar fi putin spus cS oamenit eau entuziasmai. Sentimentel ere © unl aproape electric. Chiarinainte de a tncepe predica, nul dintre “fei care lucrau voluntar bisericls-9 sidicat In pleloare sia amungas «in ziva acoea, ip bisericd se aflau 299 de persoane. Toatt lumea 3 aplaudat ‘Cu exceptia mea Care era oblectivut nostra? ans inarebat ‘Trot sute’ su spas ef Tnttsun gas, Mai ipseste unt ~ si nu vol Incepe predca pan’ end nb ne nde: plixim scoput’ am adaugat Tanai find seu foarte multaSneredere in rine, am afiraiat cd voi lesi afar gi voi gisi o persoan3 pe care s¥ 0 adue la blsesle3 $i bia stun’ aveam s3tncep predic Nu eram neapirat sfddtor eit determinat. Gram hotatat sim _ating scopul,indiferent ce arf prosupus asta, {ns Limp ce mergeam pe culear, spre us, ma mult! eanient s-au ‘ridicat sl ni-au batut incurajator pe spate: Bute sirezolva, pastore’” ram mindru de mine, pind Tn momentul fa care am iesit pe ws Singur cum ce-o 3d md fac? mam ginait ex. Nu imi pregatisem -Gandesto-te john, pindeste-te tot spuneam.Sibruse,i-a vent ta oamenit In curind, membril congregatie! au cipatat incredere §1 I idee. M0 DA SENS Wie Peste drum de biserica se afla un vechi service auto, al cBrul pro, prictar era Sondy Burton. Mam uitat si am vizut ca Sandy si Glenn stdteau pe nlste scaune, chiar In fat ‘Am viaut a ra23 de speranf Domne pastor, -ai atins scopul?, m-a intrebat Sandy in timp: ‘ce mi indreptam spre el «Nu Tee am spus eu. .Mai lipseste un singur om’. Sandy a zimbit. Care dintre vol vrei fi eroul tuturor celar din biserid gi sB ae ajutaji st ne atingem seopul”, am intrebat, ‘Au privitunul spre aftl sav spus: ,Amandoll” Sandy si-ainchis service-ul iamiindoi m-au insotit, ‘Am deschis usa cu o migcare teatrals avand alSturi nu unul, edi amen abia daca fg mal ineau bucuria fn frau. S-au eidicat n pi: loare, au aplaudat si ne-au felicita, ca si cum as fl adus cu mine doi croi care se intorceau victoriosi din rzboi, Ne-au bitut pe spate si neu strans mAinlle pe tot culoarui, pan’ la altar. Am rugat doi ‘oameni de pe rndul din fab s& se mute si-am agezat acolo pe Sandy 51 pe Glenn, casi cum arf fast nlste oaspeti de onoare. upd ce toatdlumea sa agevat, m-am dus la amvan slam anunfas pe 0 vace calm c8 scopul nostru fusese, intr-adevir,atins ~ si chiay iepasit. in ziua aceea, am avut In biserieS 301 enorias ‘Dupa sluba, tof cei prezengi s-au reunit In faja mici bseriei sau Facut 0 fotograie, pentru 2 surprinde momentul nostrv de tum colectiv. fost 021 cuadevirat glorioasd, una pe care 0 vol prefui pen= {ru totdeauna. De-a Jungulanilor, am facut paze la tt felul de eveni- mente importante tn ntreaga tame, cu multe personalitai ns foto- srafia aceca cu toti cei care stiteau acolo mandri este de departe preferata mea Dece? ‘nde fost prima expresie tangibila de amploarea motivajiel mele fotosirea proprilor ablitli de leadership pentru a oferi osmenitor ceva de vatoar, (CAUTA PANA CAND IVT INT ELEGH MOTIVATIA. 101 4 Jp rua aceea am deventt cu adevirat lider fn och oamenilor mei " Geeam ofecito victorie. Lam ajutat s clstge incredere. Lam ajutat si vin. ar, pe parcursul procesulul, am experimentat bucurta de 2-4 aint. Eyam gisitonisd:aveam sa faco diferenga find lider A fost pentru ne drumol semnificatei. $3, trebuie s8 spun, in tofi acest ani In ata pe celal s& alba cA mai mule realizan Incepind din perioada aceea pe care am petrecuto th Hillham, deqvote. M-a dus n nenumérate Jocuri in care nici macar na visam si “ajiig, Am ajans tn Lancaster, Ohio, unde am condus o congregatie id, Intro alt bisericd, Apo! m-a dus fa Biserica Skyline, din Sen “Diego. Vos vorbi mai detaliat despre aceste tueruel tntr-un capitol | “renitos insB pentru moment voi spune ci visut pe care ham avut la Snceputul anlor 70, dea construi a biseric& mai incSpatoare, care s8 Sih o influensa mai mare, s-atransformat in realtate dup’ aprox! illv un decentu, odatd cu Skyline, una dintre primele 20 cele miai aalluente biseril din America. Motivatia m-a ajutats& imi gisese ca- ‘ea 5) mi-a acceleratritmul pasilor de pe drumal insemnat Fiecare individ este motivat de ceva red i flecare persoand are o motivatle si capacitatea deo iden Alica.Bsti de acveasi pvere? Dac nu, est dispus st accept ideea? © Daca nu pai pasit deja motivatia, eu cred ef o posi face incepand de ‘acum. De ce sunt convins de acest lncrv? © Flecare persoana trebuie si contribute fa crearea unel lumi mai bune, Inlusiv tut “5. Fiecare persoant are anumite talente care o vor ajuta s © lumea din jur una mai bun’. inclusiv tu! facd din 12 DA SENS VET Fiecare persoan® are oportunitatea s% ereeze o tume mai bun, Inclusiv eut Flecare persoan are un scop pentru care veal pe aceasts lune Feclusv tu! slecare persuana trebuie si privoasca in interiarul ef cas opere scopul Inclusiv tu! ‘Unit par i s-au ndscut sind ce anume Tl motives. Cred ci Dolly Parton este una dintre aceste persoane, Margaret o admirs de mutts areme si, acum cova timp, mica dat 8 citesc un articol din revista Guideposts despre ea, lcd din coplaria sla ce vrea si fae scare este realtea ‘Am puso catie mica de conserve pe un basi mi-am fieut un mierofon, ant infipt bajul i podeaua verandei case! nuaste 5 intam clintece pe care le inventars eu, Doodati, au tneeput sB ma asculte si oamentt,m ‘inlle din curte, Se stringeau acolo 91 m’ aplaucdau, $i uz mal purtam lucrurl care le rimases orochie din matase, pe care cususem nist palete Rudelor mamel le placea foarte mult muzica. ,Cantinne s nov un cintec de-a Wu’ mi se spunea adesea lar eu cdma, Unchlul Louis sia dat seama c&t de Tn series iau muzica, asa ci ‘mi-afSeut cadow o chitarS, un Martin mal mic. Am fubit la ebu ‘le chitara aceea. Cntara la ea tot timpul™ miei friar mes, Dolly a cdntat ori de c&te aria avut ocazla A interpretat chia 3 ‘teve melodil ls radio pe end era ined un cnpit In tinerefe, sa dus la Nashville, unde a incoreat sfc} muzic iar talentul ei a fost ime iat ecunoscut. In scurtd vreme,a Tnceput s& cdnte alaturi de Pore Wagoner Motivatia el a fost alimentata mai mult n monnentul in care unut dintre membrttrupes a fheutcadou o carte de za ei ~ Puteren gd dirt positive, de Norman Vincent Peale, CCAUTA YANA CAND THLINTELEGI MOTIVA(IA (08 ,Peaie sia cum s8 vorbeasc une fete dela ar aga cum eram et viseaa la searS mare, gindeste la sear mare, roagi-te La seard aren, spunea el, «Dnamnes, mi gindeam eu, wet asta urea s3 fac 1 oats vital Poate cI tui eunogt foarte bine motlatia, 5a eum | s-9 fe Lamplat suf Dolly Parton, Dacd aga sau luerurle, a dja un punet “foarte bun de plecare pe dramul ete dobsnireainsemnstiti. Bar ‘aca te asemeni cu ce mai mui amen, ature a tebut 8 i ree ~ poset pentru faptu eal dispoaitie pe cineva care si teaute = pot oferiacostajtor Procesulincepe ca punerea unor intr Mie personal imi place foarte mult si puss intrebie, inde mau deschis mal multe oports itis si decd orice altceva am Ficut vreodata, Asda, pun intro- bari orice situate asl rSspunsulle finden acestmoment Jneepe procesul de fare. Mama este persoana care ma indemnat 8 procedes ag. Inlot- deauina avea timp pentra mine, Ttotdeauna i ue Necare data cénd imi didea din timpule, stom cams atenya ei depina. Ne agezam indeva Impreund simi asculta,edteedata ore in sl pn’ cin ter- + infoam de vob. Far8 58 mi ntrerops evo exprese a fete ce il {dada de ingles c8 aude fiecarecuvinel pe caret spun sc fnetege fleare sentiment care fini fnsofea ‘dele. Se conecta cu mine prin “intermedi ocho: lar tnima el imi oferea mereu dragostes el ne- - condifianat © Vise pare clam daseris o snus? Eine da, aa era mama mea. | I puneafoebir abia atanl ed erminam de wort Brae 1. unolepline de invayaminte, indcA ma ascutaintotdeauna. Natura ei {> Incinat spre rele permitea sie gndease3aiecare ntrebare [pe careo punca ssi dea o usa impregnatd cu dragoste.fotrebarile 1 m-au ajutat 58 imi sorter sentimentele ss reflecez la ele, Au de exam ovat sf pu intrebari is ascult, Mama a marit 2009, Jar eu simtlipsa extrem de mut Pima Sntrebare pe care webule s fvo pul este urmatoarea: cum Je po afer elor din ur ceva de valoare? Daca te posi gid suficient i c A i oe 108 DA SENS VIET astfel Inet si gisesttrlspunsul In Interiorul {u, vol incepe si injeleg de ce. Tebuie si in- felegi cd aceastd intrebare a reprezentat baza ene saree | 5 impusulfiecdretactun! semifictive din [__ sevoooret J viaga mea, Am fast suficient de clar? O viata care conteaza vine din capacitatea dea le coafericelor din ur valoare. Dinacest punctincepe insemnatatea, Gindeste-te putin la acest cru, finde’ 1 vo} arta in mod specific cum Wi posi gsi motivatia. Pra iebare pe re trebule tho plete stares cam Iopot seer dn oreo ‘Tel indicii care te ajutd sa fti descoperi motivatia Jn 1968, pe end exam student la Universitatea Cresting din Ohio, Ja carsul nostru de Bazele psihologieia veni ua lector care ne-a pus trel fntrebe, Pn in ziua de az, aceste Intrebari mi-au conturat re- almente via La vromea aceca, eram doar un tanar de 18ani, asa ci ‘nu ma simfeam foarte sigur pe rispunsurile mele, Ins Introbarlle rai-au rdmmas in minte si e-am analiza fn mai multe randurl de-a Tun ‘gal anil. Osi file Impartasesc si tle, inde’ sunt de pareve cite vor aja st identifct motivatia sau si -0 ojedeg! mal bine. Iintrebarea 1. Ce te face s& plingi? Prima fntrebare fi cere ste analizet sisi dai seama ce anume teemosionea75, Ce te deranjoazs? Co declangeaza o sufering emo- tionala? Ce dl a stare de disconfortatat de mare ineat esti motivat sAactionezi sisi fac ceva pentrua remedia situatiarespectlvi? And am auzit prima dat tntrebarea la 18 ani, nu aveam un ris- puns foarte clar,Acum am. Mise rupe inima cand vad oamenl care ou reugese 3 ajungi evea ce ar trebui si fe. Au un potential extrem de rare, dar u toate acestea nu au o via implinta. Aproape e& tml dau lacrimal, Filaded abliiile mele au logaturd cu zona comunicarisialeader- shipaluiam un sentiment foarte mare de respansabilitate incercind ‘& ajut oamenli din acest domeniy,s8 fi inspir si si fi ndrum si se CAA PANA-CAND TP IN ELISE MOHIVALIN 105 Be schimbe 5 ssi dezvolte poteniahul. Simt greutatea aceasta pe umeri fn flecare zi, Ce inseamna pentra mine 8 0 port? Mat inti de toate, fnseamna ci sunt permanent constient de che- area mea, aceee deaf ajuta pe ciatis aio viata plind de sens nd vid oameni ie vid de fat pocentalu. i vd ajungina la nivel = maxim, Dotinta mea ~ foarte mare ~ este ca si es se vada la fel. Ag > yrea si scape de blocajele mentale st emojfonale care i apast si si ig la excolenfa si exuberant. De fiecare data cAnd pot alta pe “eineva si evohueze, mi gindese:,Pentru asta mam naseut!* “At luat de curdnd masa cu trei oameni extraordinark: Michael - Wadamo, CEO al TOR Marketing Group, si prietenli si, Jon st taura- {sliley Manning, Am fost impresionatcind Jon a-a spuse8inalniren fy mine era una dintre dorinele sale cele mai marl Ne-ate sisit, © “Joarte bine, impartisindu-ne povestiri si experiente despre leader- shi. ‘a un moment dat pe parcursul conversajel, Michael sua ink ‘na in dini sia vorbit deschis despre copitria Jui cu probleme, Dupis 6 renunfat la scoala in clasa a noua, s-a petrecut timpul fumdind arbi si umblind dupa fete. Cas folosese proprie sale euvinte, era JF um,golan: Michael spune 8, dacécineva s-ar fi juat dupa primal tor gai de viasa, niment nu (ar fi considerat vreodatd nici pe el, nici pe "john capabil si faa o diferent in viata cetordinjur-Cutoate acestea, gel dol ajutau acum mil de oament { Ceamumea siat a bara ransformarilor? Impresionant, dar mau spas ci lectura cari mele, Cele 21 de lei supreme ale iderulu, Aman- 45, doi mi-au spus ci aceasta lucrare |-a ajutat s8 vada lucrurile altel. Pe 1m-a marturisit John, .am simtit cml fasusese ae L 7 17 mur cam ot [Spusete ae pe deptin,odat eu leare pagina © chal aga .Am cept sim consider 0 persoand de va | Soae Sistel sa schmbot i modu fn caret priveam pe ceili? resi SENS vie nat sensu een ma sere din povara responsabilit sar» fast coplesitor. Avemenea experi. enjema venta de ti et de-at +: am fnjeles logar de greutatea pe (ec duceam po Umer fost acola etree md transtorm intt-0 rif garment ed ntrepeinds actiuas pozitive fa mod i tdehiverat verbal w chemu (in sensul de a fren no} finded, pene mine, este vorba despre o cheniare. Eu érebule si Fontiales.carava doringa camenilor dea fare 0 diferent? sis le spun ‘ek atest lncrn $i Tn pateres tox Poate 8 de aceew ma identifi cu spaasele gutoarel Elizabeth Rundle Charles, care, Ia Chronicles of the Sononberg- Cotta Kamuly {,Cronicie familie! Schonberg-Cotta"), seria {Sd st cum $8 spui ceea ce alii oar gindesc Inseamna sa fi poet 51 felept; si indrznest s& spui cesa ce aly doar gindescTaseamna sa es Jucra pe & sengioas, Az Fete fi marte sae retormator ‘Cel de-al relies luers pe care reprezintl pentru mine povara.aces: tel chemari este ef sunt vonvins ¢3 trebuie si am rolul de eataliator, care si string oamenil laciatt astel fme8ts¥ aba realizar semnl- ative, Fntreaga mea viath se fnvrte fn jurul leadershiputui; pentru rine este extraordinar si concep o vizune comund si apoi si reunese ‘oarsenll in jurul mee, astel inet 98 ajungem impreund i un nive de: nseminatate imposible alins faci un efort de echips. Aceasts este, de fay, esenta motivatier mete. sae, ee anume te face ty dea Tacrinite? Ce iy face inima sh bata? Ge te atinge pnd fn adancul Sefletule? Si deja rispansul? Sau este varba despre lueruri pe cave trebuie site anallzoa tla care site rindsti? Cand vel incepe sf states ce anume te emofioneaz, priveste i trecutul tu, Te pot gind: la perioada copilarie, Poti trace Ma revista, problemele sociale care i se par nedrepte, Sau la ultima intémplare care te-a mareat profund~sauils uaa care intotdeaund teemoyionez3 ‘rofund. Grieare dintre aceste aspecte pot repreventa tot atte in dlici care sb ii arate ee anume te pune ta miscare, Ble te vor ajuta 88 in\ identtiei motivatia. CATA PANA CAML JJVINTELEG! MOTEURIIS te intrebarea 2. Cu te face sti cant? Ce anume te fc srt In sus ve bucor incordesus Fotilt? Ce te ned 2 Cote kai sa Sat $4 facegl inscantanen st cai? Peta data pus aceas ews: note asteptat? Aver doar 183 {tn prezeat, ie Intrebars, oie nu aveas lel 2 ree Sspinsuriie m i ost 3B Wd saimenit 5 mtvepring te nxodienyiona diverse actanptve Coed eaceaste amit care air Poet Raiph Waldo Erarson spunea: Seuoul | esaidak nae | | Settee cet ‘eu oom, ‘ly fn ving my ste 85 i eniell. Ca 33 to Fee A doi diva © ll si onore decompasi | Pe denen compas | daar | soe, sci odforentainbine cores8 ietcans: | emer ato {nt color din jar Cha rsic aso cans trabie® | Anas odin. cre | {ed cS, fa azoreneul ia eave amend: erpeni< | eet eb ane | iments dssarecrevereTiesson, | descopard de fp ces Am Wa taste ha ars hace ard eu Lindo K sranie de advorising 3 zuteare, Este posit \guranp ist creagie steaces persuand “Aiunl semmitictivy, iar la un moment dat 4 rostt sintagma aikkue for. Mi-a spas r [ | insearm: sa Tepara tured” Mia explicae& est principin face part din teaesta ere etl 5 treacd prin aceasté lume fr si incorce sé plseasci o cale dea Innbundtati ceva, Ce mod minunat de a aborda probienia ane’ vet! & care si contexe cu adevératl Actin sai mare deed orice alteeva Ps miseare Ind ajith si mery mai depart. Char si atwne! And am wn progease {extrem de aglomerat, dnd teemenele pare sf scape de sub control, doar foarte rar mt sine coplest Asa ite pline de semuificaie ade cu sine un nivel do satisfactic limita se adune $i cand nitmut ea DA Sens viet ‘cumspune un veehi proverb, manca este muncl doar atunct end mat degrab ai prefera si fac altceva, Nu exist ceva pe Iumea aceasta st fim placd mai mult si fac docdt si ajut pe cette sa product o di ferent mn bine Unul dintrelucrarile mele favorite pe care e-am facut cas ajut pe. celneva si 4c o diferenga a fost pentru un baiat de 12 ani, pe nume Kyle Beard, care ulterior mi-a trims 0 scrisoare,prins& cu o pangl un sigiliu, pe care seria: Prin ceea ce sunt fac o diferent 5 ‘Stimave domnute Maxweil, ‘As doris wi salut pe aceastcale. Ce ma faceyi? Sper ct foarte bine. Stu e8 suntefi ocupat cu organizarea conferinei anuale din Toledo, Ohio, Var ascultat casetele si sti cB ft ajutat! pe celal. Va rog 38 citi serisnarea atasat Lucrez, aldicuri de cégivacoleg, la un prolectn cadrul ctruia trebuie i ei o panglied precum aceasta pe care vam trimis- si ‘8 o dal cuiva care a facut o diferent in viata ta. Motivul pentru ‘care v-amn trimis panglica este ef dvs. at flcut o mare aiferentd fn viago mea. Si de cdad vam ascultatteregistrarea fa care vor= beat despre vultur stu ci siewsunt un valeur. fmi dau seama edt suntei foarte ocupat, dar doc v-at putea gasicinci minute din trmpul ds. fl sriet ssi spuneti cui ati dat mai departe panglica, vos fi extrem de recunoscator,finded, pentru a fer mina provectul,erebuie st seri rapoi celui care fia trimis-o. Ma rag pentru dvs. fecore sear Prictenul dvs, Kyle Beard PS: Inteleg acd nu aves timp st Dnt raspundeti, darar fio ono re pentru mine dacd afi purta panglica pe care van timis-o. (CAUTA ANA CAND ITV INTELEG MOLIVATIN. 109 Mesajul Tul Kyle mi-a atras atentla, asa cf am citit povestea lui Helice Bridges, numité ,Who You Are Makes a Difference” (,Ceca ce 1 est face o diferent"). Este vorba despre o profesoari de lcew care a sdecls si le acorde un semn de prefulreelevilor din clasao, amnand * fiectruia 0 panglic pe care seria ,Prin ceea ce sunt fac o diferent” s ‘explicandule de ce anume sunt importangi pentru ea, De asemenea, 2 oferit fiecaruia dintre el alte tel panglil, pe care s8 le dea mai ddeparte la randut lor, rugdndii sa | spund ulterior ce rezultate au vu > Unut dintre baie a oferit panglica unui director junior, in semn de " apreciere pentru ajutorul pe care 1 acordase in planiicare carlerei sugindusl si dea mei departe cleat doua panies, Acesta ra ofertt una dintre cle sefului su, un individ destul de ursuz, care a Wat “pftima panglicd acasd si i-a oferit-o baiatului su, to varsté de 14 ani. al timp ce a indreptam spre ask ta seara aceasta m-am gaat cul 8 fac onoarea de a nina aceasta panglct~ 51am decs Jie -aspus birbatl flu su, As vrea sii acord aceast pretuire. 4} Am un programs extrem de incArat 9, end ajung acasd, nui acard {} atentie aproape deloc. Uncor sip la tine finde nu al luat note suff 1} ent demartgcn che desrinel ine ln come nh co, Jp seara aceasta, mam dort gti cin fact viafa mai band, Bp ea ‘nal importants prsoana pentru mine. stl cop emaipoment si [telubese foarte mut {°Copllulatebucnitn cri, pinded nu credea tat. | wreun ple~ motiv pentru caret trecuse prin cap chars DupS ce am ett povestes lu Helce Bridges, mam propus sf -oler lui Kyle 0 expertenta pe care sa nu uite niciodatd. In loc s& ti ispund inapoi, ram invitat 88 partiipe, impreund eu mama fl, ka _“onterin’.Dupa ceam vorbtin aja pestetrei mit de oament despre |. actunile pozitivefntreprinsein mod intenyionat, Lam ehemat pe Kyle F pe scons. L-am prezentat pubicuut sam vorblt despre povestea sa | etrarainars saints epocitredi+amspos:dnsearaaceasta £9. iau pangicata so vida celor din public” s } i % t 5 i ‘ ay DkSINS ve CAUNA PANS CAND FEU INTRLEOH MATIN Sta tore soe sai ain Tntrebats Cap cnt vo afi dort st 2A dacl.2° Ce-ar 6 act al paten foe tet ca ve rest ated nett ave o yang albasta pe cave sf scris «Prin ceca ee sunt fac 0 | 2); jumea din ju sé fle mat pun? Ce-arf daca putea face a iferont a erena? sca mare? Ce-ar f dlack ai pate lien ceva semmlfcac, cava ce at a ridica fv plciogre, Atri de oekdya mena “gvea impact as nui gi dpi ce ms ne ved 149 17 Este si motival penne u cars al a steins bani ce “sh angaleze 9 94 plateascd 0 protescasd fa © yeonls din adie. Sa 5 otivl pentru care Carvie Rich sa gindit ena ar putes ajuta oaent “diel stor pune ta bStaic bani pentre mass de pid, Este st motivul ate pe mine m-a facut si merg mai cepate jn 1965, ctad abia terminasem facut sase ant de patil, po care Ki even cite p pried pentou Aecare pavticip nortan are persona £2 il ridice paclica, ast nest caseen special pent andl 3, plus ana. care sf 1 gat apoi Rew Als posta dace 0 poz 1 $i 29 Kyla, dar $8 cu tot , slam cl vreau SE fico S34 Imi doveanr si fa pa veles remultatal Ja pst 4 1 iMferonts tn vieile oamentior i ajo, 2 proiccroli la cave apr’era8improuna Barn ss wt a ye, {oc Inur-o serie. Bar, casi fu sce, la vramea cosa spree W Kyles coberérdepe poblicull lascard mare. in scurtd vreme, mi-am é2t seama © renustatee ine Mulkimvn a fost cuples'th ce esnerienta— iar esac sig eam “pygerd sie na viibe decit hn propusesem, a2 c art fast novo ws Hncpaet fn. 7 Ea regfindesc tot Se poste evalu tn cau, Esc smote i tn vietl> ceio> din fur de ee. 7. gentru care sustin cd trebu ag gree a3t 8g 2, [a rand or: po fore suet Sap c& aveacn s8 ino ifr care data cna pate diterersé. Aces ern 5p petrecea 6» ei bine de 20 de aal a uted — in prezent, visurile mle sunt eeslne A ajut Sine ang moi umple Je hucurie < nillon de cameni s¥ aibi et mai multe rextrSe, 58 fnteaprindl a t mete Faces enti co bucuie? ei efor ces mal mere [fever me ate inte i bine ves cclor din satifnegie? Coif alvmentoza pasiunca? Ces heineste sutlewul? Cote Eur $i nt dorese ca toats tame 1 tensloemirs for © Sper cag tu Si fac parte dinure ek. Mi-as davis. owiagé ‘Bl de realizar impacto ta rage! cin po lenturtanment, Bie ral se gandase! jie ural pozitv, AS vrea shai o vin dens.nu es Jn ate astra, Sie place st o fee 5c” Fey adevtrat nsemna sigurants ie rer fs fo ize eu core ezonara ln mivel al 4° Gree la ineeput vif, Duminezcu ne #8 Neca dnt not 9 round. Covacarete laces) sinfiastare de bucurie neraipomentts. | phza alba ine sopteste usar exvanul stop" fn timp cene ceed st a8 fim atti pop . : facom o diferenia peztiva is vei ceo cave sconjoar&. Nimonl av poate picca pain local Iau, Pemsina se 14 I na ta; alege cu Tnfelepewne calerle si fneepe 88 i { Ihteobarae 3. ba e9 viser!? | -Aceascé ulti fnorehare 10 Rirgaste fourte rvutt posibiit cereleaila ‘eum raspunsurile lou nterloare. ducdse-Felo un ait nivel, celal Setar 12 DASENS WEL siete clr din jo despre ear vrs? Daca putea acne la Jotawat amok gre esi fae? Dae a 8 reg cl ah = mrevie a au carear Hacela? — ht amen sea mak muiunindu-sesi se gindaselacea, fartst st scpoene prea mule Al nu vse nodal Poate ch sf consider propmatiel Sau pate c sperafle vse lor au font“ saeabie de cperone net apache tem st mai isere. perch 4 acetal coil tie Spered ey dsp pois vise = la scar tron Cla dac dete ed ou vel sb turmersun anus proces ( Finca permis himaglnatluerurmaeje lace oat bing Fined te ath a ngelgicne esti dece teal peacast ume Tabina arr Rosner sc Sule note me tes 08 ont avers sau pitere Act ecompensecrev aproape ave de me probleme pe cite ez. Sle tue nostee nse dap semnfeai, dup