Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Item Scor

1. Completați caseta cu un număr natural, astfel încât propoziţia obţinută să fie adevărată.
L L
1 0 0
log 4 = 2 2
2

În desenul alăturat sunt reprezentate


L L
2. graficele funcțiilor continue
0 0
𝑓𝑓, 𝑔𝑔 ∶ [−4; 0] → ℝ. 2 2
Scrieți în casetă unul dintre semnele “<”,
“>” sau “=”, astfel încât propoziţia obţinută
să fie adevărată.
0

�(𝑓𝑓(𝑥𝑥) − 𝑔𝑔(𝑥𝑥))𝑑𝑑𝑑𝑑 0.
−4

3.
În desenul alăturat, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 𝐵𝐵1 𝐶𝐶1 𝐷𝐷1 este un L L
cub. Completați caseta, astfel încât 0 0
propoziţia obţinută să fie adevărată. 2 2

„Măsura în grade a unghiului format de


diagonala 𝐴𝐴𝐷𝐷1 a feței 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷1 𝐴𝐴1 cu planul
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 este egală cu .”

4. 2
Arătați că 𝑧𝑧 = 3 + 𝑖𝑖 + este număr real. L L
1+𝑖𝑖
Rezolvare: 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5.
Determinați suma soluțiilor reale ale ecuației �
𝑥𝑥 2 2𝑥𝑥 � = 0. L L
2 𝑥𝑥 0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:______________________________________________________________.

6. Rezolvați în ℝ inecuația √3 − 2𝑥𝑥 > √𝑥𝑥. L L


Rezolvare: 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:______________________________________________________________.
Diagonala secțiunii axiale a unui cilindru circular drept are lungimea egală cu 8 cm și
7. L L
formează cu planul bazei cilindrului un unghi de 60°. Determinați aria laterală a
0 0
cilindrului.
1 1
Rezolvare:
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:_____________________________________________________________.

Fie funcţia 𝑓𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 4𝑒𝑒 2𝑥𝑥 + 𝑒𝑒. Determinați primitiva 𝐹𝐹 a funcției 𝑓𝑓,
8. L L
pentru care 𝑥𝑥 = 0 este zerou.
0 0
Rezolvare:
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns: 𝐹𝐹: ℝ → ℝ, 𝐹𝐹(𝑥𝑥) =__________________________________________.


9. Se aruncă simultan 4 zaruri. Determinați probabilitatea că suma punctelor de pe fețele
L L
apărute va fi egală cu 5.
0 0
Rezolvare:
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:______________________________________________________________.

10. Centrul cercului, circumscris unui trapez isoscel, aparține


L L
bazei mari a trapezului. Determinați lungimea razei
0 0
cercului, dacă baza mică a trapezului este de 14 cm, iar
laturile neparalele sunt de 30 cm. 1 1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:______________________________________________________________.
11. Determinați soluțiile reale ale ecuației √3 cos 𝑥𝑥 − sin(2𝑥𝑥) = 0, pentru care L L
|𝑥𝑥| < 2. 0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:____________________________________________________________.

Fie funcția 𝑓𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 3 + (𝑎𝑎 − 1)𝑥𝑥 2 + (𝑎𝑎2 − 1)𝑥𝑥 + 2.


12. L L
Determinați valorile reale ale lui 𝑎𝑎, pentru care 𝑥𝑥 = 0 este punct de extrem local al
0 0
funcției 𝑓𝑓. 1 1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:______________________________________________________________.
Anexă

sin(2𝛼𝛼) = 2 sin 𝛼𝛼 cos 𝛼𝛼

𝒜𝒜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

(𝑥𝑥 𝛼𝛼 )′ = 𝛼𝛼 𝑥𝑥 𝛼𝛼−1

𝑥𝑥 𝛼𝛼+1
� 𝑥𝑥 𝛼𝛼 𝑑𝑑𝑑𝑑 = + 𝐶𝐶, 𝛼𝛼 ∈ ℝ ∖ {−1}
𝛼𝛼 + 1

� 𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑒𝑒 𝑥𝑥 + 𝐶𝐶