Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Item Scor

1. Completați caseta cu un număr natural, astfel încât propoziţia obţinută să fie adevărată.
L L
3 0 0
√64 = 2 . 2 2
În desenul alăturat este reprezentat graficul
L L
2. funcţiei continue
0 0
𝑓𝑓 ∶ [0; 4] → ℝ. 2 2
Utilizând desenul, scrieți în casetă unul dintre
semnele “<”, “>” sau “=”, astfel încât
propoziţia obţinută să fie adevărată.

� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑 12.
0

3. În desenul alăturat este reprezentat triunghiul L L


𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, în care 𝑀𝑀𝑀𝑀 ∥ 𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑀𝑀 ∈ (𝐴𝐴𝐴𝐴), 𝑁𝑁 ∈ (𝐵𝐵𝐵𝐵), 0 0
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1 cm, 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 2 cm, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4 cm. 2 2
Scrieți în casetă lungimea laturii 𝐴𝐴𝐴𝐴.

𝐴𝐴𝐴𝐴 = cm.

4. Calculați valoarea expresiei 4log 2 3 − log 5 25. L L


Rezolvare: 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

Răspuns:______________________________________________________________.

5. 1+𝑥𝑥
Rezolvați în ℝ inecuaţia ≥ 2. L L
𝑥𝑥
0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:______________________________________________________________.
6. Determinați numărul complex 𝑧𝑧 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ, pentru care 3 + 𝑖𝑖 𝑧𝑧̅ = 2𝑧𝑧, L L
unde 𝑧𝑧̅ este conjugatul numărului 𝑧𝑧. 0 0
1 1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:______________________________________________________________.

Fie 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 un triunghi ascuțitunghic isoscel, în care 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 și înălțimea 𝐴𝐴𝐴𝐴 este de
7. L L
6 cm. Determinați perimetrul triunghiului 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, dacă aria lui este egală cu 30 cm2.
0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:___________________________________________________________.
8. 3 𝑥𝑥
Calculați: ∫0 𝑑𝑑𝑑𝑑. L L
√𝑥𝑥+1
Rezolvare: 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:___________________________________________________________.

9. Pentru ziua de 31 decembrie 2017 un magazin a anunțat comercializarea a 8 televizoare


L L
la preț promoțional de 3000 de lei și 10 telefoane mobile la preț promoțional de 0 0
1500 de lei. Vânzătorul beneficiază de o primă, dacă volumul vânzărilor produselor 1 1
promoționale depășește suma de 5000 de lei. Determinați probabilitatea că vânzătorul a 2 2
obținut prima, dacă se cunoaște că el a vândut exact 3 unități de produse promoționale. 3 3
4 4
Rezolvare: 5 5

Răspuns:______________________________________________________________.
Baza unei prisme drepte este un paralelogram cu laturile de
10. 2 cm și 4 cm și un unghi de 60°. Determinați volumul L L
prismei, dacă diagonala cea mai mare a prismei formează cu 0 0
planul bazei un unghi de 30°. 1 1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:______________________________________________________________.
𝜋𝜋 𝜋𝜋
11. Fie funcția 𝑓𝑓: �− ; � → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = sin2 𝑥𝑥. Determinați valorile reale ale lui 𝑥𝑥, L L
2 3
pentru care 𝑓𝑓 ′ (𝑥𝑥) = 2√3 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 0 0
1 1
Rezolvare:
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:_____________________________________________________________.

𝑎𝑎2 − 𝑥𝑥 𝑎𝑎2 + |𝑥𝑥|


12. Determinați valorile reale ale lui 𝑎𝑎, pentru care matricea � � este L L
1 𝑎𝑎2 + 𝑥𝑥
inversabilă, oricare ar fi 𝑥𝑥 ∈ ℝ. 0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:____________________________________________________________.
Anexă

log 𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐 log 𝑎𝑎 𝑏𝑏 , 𝑎𝑎 ∈ ℝ∗+ ∖ {1}, 𝑏𝑏 ∈ ℝ∗+, 𝑐𝑐 ∈ ℝ


𝑎𝑎log 𝑎𝑎 𝑏𝑏 = 𝑏𝑏, 𝑎𝑎 ∈ ℝ∗+ ∖ {1}, 𝑏𝑏 ∈ ℝ∗+
𝑛𝑛!
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 = , 0 ≤ 𝑚𝑚 ≤ 𝑛𝑛
𝑚𝑚! (𝑛𝑛 − 𝑚𝑚)!
(𝑥𝑥 𝛼𝛼 )′ = 𝛼𝛼 𝑥𝑥 𝛼𝛼 −1 , 𝛼𝛼 ∈ ℝ

(sin 𝑥𝑥)′ = cos𝑥𝑥

𝛼𝛼
𝑥𝑥 𝛼𝛼 +1
� 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 = + 𝐶𝐶, 𝛼𝛼 ∈ ℝ ∖ {−1}
𝛼𝛼 + 1

𝑐𝑐 2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏 2 − 2𝑎𝑎𝑎𝑎 cos 𝛾𝛾

𝒜𝒜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 sin 𝛼𝛼

1
𝒜𝒜∆ = 𝑎𝑎 ∙ ℎ𝑎𝑎
2
𝒱𝒱𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝒜𝒜𝑏𝑏 ∙ 𝐻𝐻