Sunteți pe pagina 1din 10

Simbolul Suma,

Suma (lei) Debit


cifric lei
49000 121 123 49000
146000 123 211 50000
150000 141 226 800
56000 216 242 15000
23000 217 332 15000
20000 221 411 29000
1000 241 411 96000
50000 242 495000 521 26000
50000 311 523 5000
35000 332 534 10000
125000 411 534 7000
50000 511
126000 521
50000 523 285000
22000 531
37000 534 495000
Suma, Simbolul
Credit Suma (lei)
lei cifric corporale in curs de
121 49000 0 121 Dt executie”
221 15000 195000 123 Si 49000 7)
221 5000 150000 141 345000
242 26000 50000 216 Rd 0 Rc
242 29000 56000 211 Sf 0
242 800 23000 217 129000
242 7000 0 221
321 15000 800 226 Dt 123,,Mijloace fixe”
511 96000 1000 241 Si 146000
521 50000 2200 242 478000 7) 49000
521 10000 50000 311 Rd 49000 Rc
15000 321 Sf 195000
20000 332
0 411 pe termen lung in parti
146000 511 Dt neafiliate”
160000 521 Si 150000
45000 523 393000
22000 531 Rd 0 Rc
20000 534 478000 Sf 150000

Dt 216,,Produse”
Si 56000

Rd 0 Rc
Sf 56000

Dt 217,,Marfuri”
Si 23000
50000
Rd 50000 Rc
Sf 73000
221 ,,Creanțe
Dt comerciale”
Si 20000

Rd 0 Rc
Sf 0
226,,Creanțe ale
Dt personalului”
Si 0
800
Rd 800 Rc
Sf 800

Dt 241,,Casa”
Si 1000

Rd 0 Rc
Sf 1000

Dt 242 ,,CCMN”
Si 50000
15000

Rd 15000 Rc
Sf 2200

Dt 311,,Capital social”
Si

Rd 0 Rc
Sf

Dt 321,,Capital de rezervă”
Si

Rd 0 Rc
Sf
332,,Profit nerepartizat
Dt al anilor precedenți”
Si
15000
Rd 15000 Rc
Sf
411,,Credite bancare pe
Dt termen lung”
29000 Si
96000
125000 Rc
Sf
511,,Credite bancare pe
Dt termen scurt”
Si

Rd 0 Rc
Sf

Dt 521,,Datorii comerciale”
Si
26000

Rd 26000 Rc
Sf
523,,Avansuri primite
Dt curente”
Si
5000
Rd 5000 Rc
Sf
personal privind
Dt retribuirea muncii”
Si

Rd 0 Rc
Sf
534,,Datorii față de
Dt buget”
10000 Si
7000
Rd 17000 Rc
Sf
corporale in curs de
executie” Ct
49000

49000

123,,Mijloace fixe” Ct

e termen lung in parti


neafiliate” Ct

216,,Produse” Ct

217,,Marfuri” Ct

221 ,,Creanțe
comerciale” Ct
15000
5000
20000

226,,Creanțe ale
personalului” Ct
0

241,,Casa” Ct

242 ,,CCMN” Ct
26000
29000
800
7000
62800

311,,Capital social” Ct
50000

0
50000

21,,Capital de rezervă” Ct
0
15000
15000
15000
32,,Profit nerepartizat
al anilor precedenți” Ct
35000

0
20000
11,,Credite bancare pe
termen lung” Ct
125000

0
0
11,,Credite bancare pe
termen scurt” Ct
50000
96000
96000
146000

1,,Datorii comerciale” Ct
126000
50000
10000
60000
160000
23,,Avansuri primite
curente” Ct
50000

0
45000
personal privind
retribuirea muncii” Ct
22000

0
22000
534,,Datorii față de
buget” Ct
37000

0
20000
121,,Imobilizari corporale in
Dt curs de executie” Ct
Si

Rd 0 Rc
Sf 0

Dt 123,,Mijloace fixe” Ct
Si 146000
7) 49000
Rd 49000 Rc 0
Sf 195000

141,,Investitii financiare pe
termen lung in parti
Dt neafiliate” Ct
Si 150000

Rd 0 Rc 0
Sf 150000

Dt 216,,Produse” Ct
Si 56000

Rd 0 Rc 0
Sf 56000

Dt 217,,Marfuri” Ct
Si 23000

Rd 0 Rc 0
Sf 23000

Dt 221 ,,Creanțe comerciale” Ct


Si 20000 15000
5000
Rd 0 Rc 20000
Sf 0
226,,Creanțe ale
Dt personalului” Ct
Si 0
800
Rd 800 Rc 0
Sf 800

Dt 241,,Casa” Ct
Si 1000
800
Rd 0 Rc 800
Sf 200

Dt 242 ,,CCMN” Ct
Si 50000 26000
15000 29000

7000
Rd 15000 Rc 62000
Sf 3000

Dt 311,,Capital social” Ct
Si 50000

Rd 0 Rc 0
Sf 50000

Dt 321,,Capital de rezervă” Ct
Si 0
15000
Rd 0 Rc 15000
Sf 15000

332,,Profit nerepartizat al
Dt anilor precedenți” Ct
Si 35000
15000
Rd 15000 Rc 0
Sf 20000

411,,Credite bancare pe
Dt termen lung” Ct
29000 Si 125000
96000
125000 Rc 0
Sf 0
511,,Credite bancare pe
Dt termen scurt” Ct
Si 50000
96000
Rd 0 Rc 96000
Sf 146000

Dt 521,,Datorii comerciale” Ct
Si 126000
26000 50000
10000
Rd 26000 Rc 60000
Sf 160000
523,,Avansuri primite
Dt curente” Ct
Si 50000
5000
Rd 5000 Rc 0
Sf 45000

531,,Datorii față de personal


Dt privind retribuirea muncii” Ct
Si 22000

Rd 0 Rc 0
Sf 22000

Dt 534,,Datorii față de buget” Ct


10000 Si 37000
7000
Rd 17000 Rc 0
Sf 20000