Sunteți pe pagina 1din 53

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

”Dobrogea” al județului Constanța

RAPORT PRIVIND
ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
ÎN ANUL 2020 4 februarie 2021
ŞI PRINCIPALELE OBIECTIVE Inspectoratul pentru Situații de Urgență
PENTRU ANUL 2021 ”Dobrogea” al județului Constanța
Dezvoltarea unui sistem
eficient de management
al situaţiilor de urgenţă şi
garantarea siguranţei
cetăţenilor se înscriu în
obiectivele
Inspectoratului General
pentru Situaţii de
I. Urgenţă, alături de alte
obiective pe care
Obiectivele şi unitatea noastră şi le-a
însuşit, şi pentru care şi-a
misiunea unităţii direcţionat toate
resursele cu scopul
îndeplinirii cu succes a
acestora.

MISIUNEA = asigurarea,
la un standard ridicat, a
managementului
situaţiilor de urgenţă
manifestate pe teritoriul
judeţului Constanţa.
EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ
Dinamica activității societății civile și a riscurilor
asociate acesteia a impus corelarea atentă a resursei
umane în raport cu atribuțiile și misiunile specifice
unității noastre. Astfel, structurile operative au menținut
II. o mobilitate continuă cu scopul de a asigura îndeplinirea
misiunii de bază.
Managementul
resurselor Modificările organizatorice pe parcursul anului 2020, şi
care au urmărit eficientizarea structurală, au cuprins,
instituționale printre altele:

• menținerea punctului de lucru de la Cogealac


pentru a acoperi zona de Nord-Est a județului
Constanța;
• înființarea, pe perioada estivală, a 11 puncte
temporare de stingere, 8 puncte de prin ajutor și 5
puncte de salvare acvatică pentru a răspunde
nevoilor specifice sezonului.
INDICATORI DE EVALUARE = salvarea a cât mai
multor persoane aflate în medii ostile vieţii şi reducerea
impactului şi a efectelor negative produse de situaţiile de
urgenţă.

OBIECTIVE GENERALE :
• prevenirea situaţiilor de urgenţă;
• pregătirea specifică a personalului propriu şi a
Obiective generale populaţiei;
Obiective specifice • dimensionarea corespunzătoare a resurselor din
domeniul operativ pentru asigurarea unei intervenţii
prompte şi oportune.

OBIECTIVE SPECIFICE 2020 :


• reducerea riscului infectării personalului propriu cu
noul coronavirus , fapt care a condus inevitabil la
alterarea altor obiective stabilite prin documentele de
planificare
FLUCTUAȚII DE PERSONAL

Grad de ocupare 2020 - 88,7%


Grad de ocupare 2019 - 88,5%

Pierderi de personal 2020 - 55 cadre militare cu experiență


II.1. Încadrări 2020 - 60 cadre militare din care 37 cadre sunt
RESURSE încadrate pe perioadă determinată

UMANE Media de vârstă a personalului unităţii este de 39,76 ani.

Mişcările de personal în anul 2020, după cum urmează:


Anul 2019 Anul 2020 Total
Natura mişcării Ofiţeri MM/Sub Ofiţeri MM/Subo Anul 2019 Anul 2020
of f
Mutări din funcție în cadrul unităţii 12 49 2 38 61 40
Mutări de la alte unităţi la ISU 1 4 1 11 5 12
Constanța
Mutări de la ISU Constanţa 6 4 2 4 10 6
Detaşări la alte unităţi 0 2 0 0 2 0
Repartizaţi din şcoala militară 1 13 2 5 14 7
TOTAL 20 72 7 58 92 65
STAREA ȘI PRACTICA DISCIPLINARĂ

În perioada supusă prezentei analize, au fost acordate 292


recompense, cu mult în scădere faţă de anul 2019, când au
fost acordate 354 de recompense.
Situaţia detaliată a recompenselor se prezintă astfel:
II.1. Recompensa Anul 2019 Anul 2020 Observaţii
Înaintări în gradul următor în mod excepțional 0 1
RESURSE Înaintări în grad înaintea expirării stagiului minim
Radierea unei sancţiuni disciplinare
21
5
26
9

UMANE Citări prin Ordin de Zi pe Unitate


Felicitări scrise
124
90
32
146
Mulţumiri scrise 114 78
TOTAL 354 292

La nivelul unităţii au fost aplicate 26 de sancţiuni disciplinare


unui număr de 25 de cadre militare.
Natura sancţiunii disciplinare Anul 2019 Anul 2020 Observaţii
Avertisment 59 20
Diminuarea soldei de funcție cu un procent de până la 10% pe o
2 2
perioadă de maximum 3 luni
Mustrare scrisă 16 4
TOTAL 77 26
PREGĂTIREA DE SPECIALITATE
II.2.
Odată cu instituirea stării de urgenţă şi, ulterior, a stării de
PREGĂTIREA ȘI alertă, în anul 2020 pregătirea de specialitate a personalului
DEZVOLTAREA operativ din structurile de intervenţie s-a desfășurat cu
RESURSEI preponderenţă în subunități.

UMANE Situaţia detaliată a calificativelor obţinute la pregătirea de


specialitate se prezintă astfel:
Total
Structuri neoperative Structuri operative Procent
personal
Calificativ
Anul 2019 Anul Anul 2019 Anul 2020 An 2019 An 2020
2020
Excepţional 6 2 5 5 11 7 0,8%
Foarte bun 112 102 288 274 400 376 43%
Bun 12 12 435 444 447 456 52,1%
Corespunzător 0 9 44 27 41 36 4,1%
Mediocru 0 0 0 0 0 0 0
Necorespunzător 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 130 125 772 750 899 875 -
PREGĂTIREA FIZICĂ
Dintr-un total de 941 cadre militare au fost evaluate 868, iar
II.2. diferenţa de 73 fiind exceptată de la evaluare din motive
PREGĂTIREA ȘI întemeiate (concedii de creştere a copilului, concedii medicale,
scutiri medicale). Rezultatele obţinute la această categorie de
DEZVOLTAREA pregătire a evidenţiat o scădere performanţelor faţă de anul
RESURSEI 2019.
UMANE Situaţia comparativă a rezulttelor obţinute la evaluarea anuală la
educaţie fizică se prezintă astfel :
Total
Categoria NORMALĂ Categoria ACCENTUAT Procent în
Calificativ personal
anul 2020
Anul 2019 Anul 2020 Anul 2019 Anul 2020 An 2019 An 2020
Excepţional 74 48 29 30 103 78 8,99%
Foarte bun 36 51 453 373 489 424 48,85%
Bun 26 25 249 327 275 352 40,55%
Corespunzător 1 1 6 13 7 14 1,61%
Mediocru 0 0 0 0 0 0 -
Necorespunzător 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 137 125 737 743 874 868 -
II.2. TUTELĂ PROFESIONALĂ
PREGĂTIREA ȘI În anul 2020 s-au aflat în tutelă profesională 46 cadre
militare, din care 3 ofiţeri şi 43 de subofiţeri. De asemenea, a
DEZVOLTAREA mai fost efectuată tutela profesională pentru 5 de
RESURSEI elevi/studenți.
UMANE Situaţia comparativă cu anul 2019 este următoarea:
Categoria de personal Anul 2019 Anul 2020
Ofiţeri 4 3
Maiştri militari/Subofiţeri 15 43
Studenţi 7 1
Elevi 21 4
TOTAL 47 51
REALIZAREA PREGĂTIRII PERSONALULUI
ÎN CENTRELE PROPRII

La nivelul unităţii noastre sunt amenajate două centre de


II.2. pregătire performante şi un poligon de antrenament, moderne,
PREGĂTIREA ȘI cu personal bine pregătit şi motivat şi care au dotarea adecvată
DEZVOLTAREA obiectivelor pentru care acestea au fost înfiinţate, şi anume:

RESURSEI - Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi


Asistenţă Medicală de Urgenţă;
UMANE - Centrul de Antrenament al Scafandrilor de Intervenţie;
- Poligon de antrenament pentru medii ostile vieţii.
Urmare situaţiei epidemiologice, cursurile au fost suspendate
începând cu luna martie. Asfel că, în anul 2020, au fost
organizate numai 5 serii de pregătire „Curs de prim ajutor
calificat, descarcerare și operațiuni de salvare” (Curs modulul
I), cu mult mai puţine faţă de anul 2019 (19 serii de pregătire cu
un total de 292 de persoane).
REALIZAREA PREGĂTIRII PERSONALULUI
ÎN CENTRELE PROPRII
II.2. În perioadele 01.07.2020 – 02.10.2020, respectiv 02.11.2020-
PREGĂTIREA ȘI 16.11.2020, la Centrul de Antrenament al Scafandrilor de
Intervenţie s-au desfăşurat 8 antrenamente de scufundare, cu
DEZVOLTAREA durata a două săptămâni, pentru fiecare perioadă de
RESURSEI antrenament, fiind antrenaţi şi evaluaţi la probele de
UMANE specialitate 83 de scafandri din 33 de inspectorate judeţene
pentru situaţii de urgenţă.
La Poligonul de antrenament pentru medii ostile vieţii au
fost anulate mare parte din seriile de pregătite. Astfel că, în
anul 2020 s-au organizat și desfășurat doar 9 serii de pregătire
(faţă de 30 de serii în anul 2019), cu durata de 5 zile, la care
au participat un număr de 162 de subofiţeri (faţă de 523 în
anul 2019) din alte inspectorate judeţene.
Bugetul alocat în anul 2020 a fost în creştere cu 17,95%, faţă
de anul 2019, situţia detaliată prezentându-se astfel:
Bugetul alocat
Denumirea
Anul 2019 Anul 2020
Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor 77.619.300 lei 91.448.200 lei
Asistenţă socială 410.500 lei 518.600 lei
Ajutoare la trecerea în rezervă - 67.500 lei

Bugetul alocat inspectoratului în anul 2020, pe „Titlul II –


Bunuri şi servicii” a crescut cu aproximativ 5,85% datorită
II.3. alocărileor bugetare aferente alegerilor locale din luna
septembrie și a celor parlamentare din luna decembrie, în
RESURSE valoare cumulată de 335.900,00 lei.
FINANCIARE Tabelul de mai jos prezintă situaţia descrisă mai sus:
Suma reprezentată [lei] Procentul din creditul
Tipul cheltuielilor alocat
An 2019 An 2020 An 2019 An 2020
Cheltuielile de personal 75.881.882,16 89.434.259,72 97,77% 97,76%,
Cheltuielile materiale şi servicii 1.729.040,22 1.830.274,23 2,23% 2,00%
Despăgubiri civile 4.151,53 4.700,00 --------- 0,01%
Cheltuielile cu activele nefinanciare 0 53.216,93 0 0,06%
Ajutoare de înmormântare 0 29.645 0 5,71%
Indemnizaţiile de creştere a copilului
şi stimulentele de inserţie acordate 410.500 487.840 94,08%
cadrelor unităţii
Ajutoare de trecere în rezervă 67.326 100%
Fondurile alocate în anul 2020 la articolele „Piese de
schimb”, „Materiale şi prestări de servicii cu caracter
funcţional”, „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
funcţionare”, „Carburanţi şi lubrifianţi”, “Alte obiecte de
inventar” şi „Reparaţii curente”, articole ce sunt utilizate cu
precădere în mentenanţa şi exploatarea mijloacelor tehnice din
dotare, au fost de doar 494.704 lei, fiind mai mici decât cele
alocate în anul 2019 cu 30,66 % (559.190 lei). Menţionăm
II.4. faptul că trendul descrescător se menţine din anul 2016, fiind
în contradicţie cu nevoile de reparaţii crescânde.
RESURSE Gradul de înzestrare cu tehnică pentru prevenirea şi
TEHNICE stingerea incendiilor este de 61,02 % (necesar – 118; existent
–72; deficit – 46), însă de remarcat este faptul că un procent
de aproximativ 50% din autospeciale se regăsesc cu o vechime
de până în 10 de ani. SMURD ASAS
12
14
12 14
12

7
10

8
5
6

4
3
2

Peste 10 Între 5 şi 10 Sub 5 ani Între 0 şi 10 Între 10 şi Între 20 şi


ani ani ani 20 ani 30 ani
7,15% NEOPERATIVITATE
Cele 493 de revizii (faţă de 528 în anul 2019) şi 72 de reparaţii
(faţă de 84 în anul 2019) efectuate la tehnica de intervenţie,
II.4. precum şi alte situaţii care au impus scoaterea din opertivitate
a autospecialelor, au condus la o perioada de imobilizare ce a
RESURSE reprezentat un procent de 7,15% (faţă de 8,49% în anul 2019)
din timpul total al anului 2020.
TEHNICE
Situaţia comparativă a zilelor de neoperativitate, pe categorii
de autospeciale, se prezintă astfel:
Nr. Categoria Total zile de neoperativitate Total zile de operativitate
crt. autovehiculelor 2019 2020 2019 2020
Autovehicule de
1. 902 455 7858 8305
transport
1. Autospeciale de stingere 1645 1410 18430 18665
1. SMURD 84 28 6486 7.547
DOTĂRI TEHNICE
În anul 2020, unitatea noastră a fost dotată de către eşalonul
superior cu următoarele bunuri materiale:
• 13 ambulanţe tip B marca VW Transporter, din care:
• 1 buldoexcavator marca Vinieri;
• 2 autospecială de descarcerare marca Mercedes Benz;
• 2 autocamioane cu echipamente de încărcare/descărcare marca
II.4. Renault;
• 1 autoturism Dacia Duster;
RESURSE • 1 autoturism Dacia Logan
TEHNICE • 1 container suport logistic.
Pentru asigurarea intervenţiei în mediul acvatic, fiecare subunitate
operativă deține cel puţin o ambarcaţiune.
- 2 ambarcaţiuni de intervenţie pentru scafandri proiect TARGA;
- 1 ambarcaţiune fluvială de intervenţie rapidă C.B.R.N., tip XO
270;
- 4 ambarcaţiuni RHIB, proiect BURA tip 480;
- 3 ambarcaţiuni cu corp de aluminiu, proiect IB5 (AL);
- 2 ambarcaţiuni BP4.
Unitatea noastră îşi desfăşoară activitatea în 10 imobile din
care 4 sunt în folosinţă, iar 6 sunt în administrare.
Analizând global bugetul alocat domeniului patrimoniului
II.5. imobiliar se observă o creştere cu 6,26%, faţă de anul 2019
PATRIMONIUL (cu 60.201,99 lei mai mult).

IMOBILIAR Important de menționat că, în anul 2021, urmează a se prelua,


prin contract de comodat, un teren în suprafaţă de 3300 mp,
situat în localitatea Eforie Sud (valoare de inventar 361.816,97
lei), destinat pentru înființarea unei subunități de intervenţie.
INVESTIȚII - Începând cu anul 2017, au fost demarate 3
proiecte ample de investiţii care urmăresc atât modernizarea
clădirilor existente, cât şi construcţia de noi imobile.
Totodată, cu sprijinul eşalonului superior, pavilionul administrativ
de la nivelul Detaşamentului de pompieri Constanţa Port şi
II.5. pavilionul subofiţeri de la nivelul Secţiei de pompieri Mangalia
au fost incluse într-un program de investiţii cu finanţare prin
PATRIMONIUL Banca Mondială.
IMOBILIAR
În baza Acordului de Împrumut din 01.08.2018, referitor la
,,Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de
dezastre dintre România şi Banca Internaţională pentru
reconstrucţie şi dezvoltare” precum şi a ,,Manualului operaţional
al Proiectului, respectiv Documentului de evaluare a Proiectului-
anexa 5A”, s-au încheiat cele 2 Protocoale ale amplasamentelor
din cadrul Secţiei de pompieri Mangalia respectiv din cadrul
Detaşamentului de pompieri Constanţa Port.
Bugetul alocat acestui domeniu logistic în anul 2020 a depăşit
cu mult valorile celui din anul 2019, numai prin prisma
echipamentelor de protecţie COVID.
Denumirea articolului Anul 2019 Anul 2020 Influenţe
Echipament individual de protecție 718.992,74 lei 756.867 lei 5,27%
Echipament militar 340.344,73 lei 63.280 lei - 81,41%
Echipament de protecţie COVID 0 lei 2.249.789 lei 100%
II.6. TOTAL

INTENDENȚĂ Gradul de asigurare echipament de protecţie:


Procent asigurare
Denumire echipament
2019 2020
Cască protecţie cu vizor pentru pompieri 54% 57%
Costum protecţie pentru pompieri 43% 52%
Centură (brâu) siguranţă pentru pompieri 51% 50%
Mănuşi protecţie pentru pompieri 98% 98%
Cizme scurte din piele cu branţ metalic 79% 82%
Combinezon (salopetă) - pt. şoferi 8% 8%
Şapcă pentru vară completă - SMURD 75% 80%
Şapcă pentru iarnă completă - SMURD 51% 66%
Combinezon (salopetă) special - SMURD 39% 44%
Complet modular S.M.U.R.D. (scurtă + pantalon) 20% 20%
În cursul anului 2020, activitatea privind achiziţiile publice s-a
desfăşurat în parametri optimi, ţinând cont de volumul ridicat
de proceduri iniţiate şi finalizate, precum şi de fluctuaţia
alocărilor bugetare.
Situația comparativă a angajamentelor și ordonanțărilor de
fonduri bugetare alocate inspectoratului în cursul anului 2020
II.7. față de anul 2019 se prezintă astfel:
ACHIZIȚII Nr. crt. Denumirea Anul 2019 Anul 2020

PUBLICE 1 Propuneri și angajamente bugetare 758 722


2 Ordonanțări de plată 543 483
3 Comenzi către furnizori 188 207

În anul 2020, alături de cele 207 proceduri de achiziții directe


finalizate, cu comenzi transmise către furnizori, un număr de 9
proceduri de achiziții directe au fost anulate din cauza lipsei
ofertelor de preț sau a refuzului furnizorului de a livra
produsele contractate.
Unitatea noastră s-a bucurat şi de sprijinul Consiliului
Judeţean Constanţa, acesta din urmă asigurând fondurile
necesare pentru desfăşurarea unor activităţi sau pentru
acoperirea unor nevoi operative, în cuantum de 981.813,00 lei
II.8. din care 98.978,00 lei materiale pentru Covid-19.
Nr.
ALTELE crt.
1.
Materialul / serviciul

Autoturism marca Ford


Cantitate

1 buc.
Suma

209.079 lei
1. Cască protecţie pompieri 50 buc. 11.723 lei
1. Costum protecţie pompier 180 buc. 78.660 lei
1. Rechizite - 24.479 lei
1. Poliţă RCA autoturism Ford - 898 lei
1. Echipamente C.B.R.N. - 82.296 lei
1. Filtre pentru izoletă Biobag EBV 30/40 şi P3 125 buc. 44.833 lei
1. Mănuşi unică folosinţă 15.000 per. 12.495 lei
1. Mască protecţie 10.000 buc. 41.650 lei.
TOTAL 981.813 lei
În perioada supusă analizei, structura juridic și contencios a
reprezentat unitatea în 31 de dosare, faţă de 69 dosare în anul
precedent.
În activitatea de avizare pentru legalitate, s-a înregistrat o
creştere însemnată, de la 386 acte administrative avizate în anul
II.9. 2019, la 634 acte administrative avizate în anul 2020.
Au fost avizate sau emise puncte de vedere pentru:
REGLEMENTĂRI ȘI • 26 înştiinţări privind popririle instituite în privinţa veniturilor
CONTENCIOS obţinute de cadrele unităţii;
• 21 petiţii ale cetăţenilor / rapoarte ale cadrelor;
• 110 contracte încheiate cu diverşi furnizori;
• 281 de procese verbale de inventariere;
• 8 cercetări administrative;
• 6 protocoale şi planuri de cooperare.
Din cele 6790 sanctiuni aplicate de către Inspecţia de Prevenire,
în valoare totală de 2.839.900 lei, a fost înaintat spre înregistrare,
în evidențele fiscale, 1074 procese verbale de constatare a
contravențiilor, cuantumul acestora fiind de 541700 lei.
III.1. Managementul integrat
al acţiunilor complexe
III. Structurile proprii cu rol de coordonare şi conducere au depus
eforturi constante în identificarea celor mai eficiente soluţii şi
REALIZĂRI ÎN modalităţi de prevenire şi identificare a riscurilor, a ameninţărilor
DOMENIUL DE şi a vulnerabilităţilor la adresa siguranţei cetăţenilor, pentru a oferi
un răspuns eficient în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă.
COMPETENȚĂ
În dispeceratul unităţii noastre îşi desfăşoară activitatea şi
personalul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa,
aspect important care contribuie la asigurarea unui management
integrat al accidentelor rutiere cu mai multe victime sau ale
incendiilor de amploare.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului
Constanţa a organizat acţiunea LITORAL 2020 în care au fost
operaţionalizate:
• 11 (zece) puncte temporare de stingere (PTS);
III.1. • 8 (opt) puncte de prim ajutor (PPA) pe plajele din staţiuni;
• 5 (cinci) puncte de salvare din mediul acvatic (PSA).
MANAGEMENTUL
INTEGRAT AL În cadrul acţiunii LITORAL 2020 au fost detaşate 22 mijloace
de intervenţie, cu 108 subofiţeri/serie de la 19 inspectorate
ACȚIUNILOR județene din ţară.
COMPLEXE Din totalul de 3676 de intervenţii pe timpul sezonului estival:
• 640 (1341 în 2019) au fost înregistrate la corturile de prim
ajutor, unde au fost asistate un număr de 521 adulţi şi 119
copii, (1052 persoane- adulţi şi 289 copii în 2019);
• 1164 (2178 în 2019) de intervenţii a ambulanţelor care au
deservit punctele de prim ajutor;
• 258 (228 în 2019) intervenţii ale echipajelor de stingere;
• 97 (83 în 2019) intervenţii la victime cu accident prin
submersie, dintre acestea, 74 au fost salvate şi 23 au decedat
(2019, 57 salvate şi 26 decedate).
Anul 2020 va rămâne mult timp în conştiinţa noastră ca un an
cu totul atipic, urmare situaţiei generate de apariţia noului
coronavirus. Activarea Centrului Judeţean de Coordonare
III.1. şi Conducere a Intervenţiei începând cu data de 13.03.2020
şi funcţionarea acestuia de la acea dată şi până în prezent, cu
MANAGEMENTUL scopul de a asigura coordonarea situaţiilor de urgenţă în
INTEGRAT AL strânsă legătură cu dinamica virusului pe teritoriul județului,
constituie un alt element definitoriu pentru managementul
ACȚIUNILOR integrat.
COMPLEXE Dorim să aducem în atenţie şi faptul că, pe întreg parcursul
anului 2020, unitatea noastră s-a bucurat constant de sprijinul
structurilor de ordine publică: Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Constanţa, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis”,
Garda de Coastă Constanţa, Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Constanţa, Unitatea de Primiri Urgenţe şi
Direcţia de Sănătate Publică.
În anul 2020, în zona de competenţă a unităţii noastre au fost
înregistrate 17.178 evenimente la care au acţionat echipajele
III.2. de intervenţie, fie că au fost echipaje de stingere sau de prim
ajutor calificat, ceea ce a însemnat o medie de 47,06 actiuni/zi.
ACTIVITATEA Cu alte cuvinte, la fiecare aproximativ 30 minute, semnalele
acustice ale unei autospeciale s-au făcut auzite pe drumurile
OPERATIVĂ DIN din judeţul Constanţa.
DOMENIUL Distribuţia numerică a evenimentelor înregistrate în anul 2020
SITUAȚIILOR DE se prezintă astfel:
URGENȚĂ • 2.245 solicitări (2.614 în anul 2019) în care s-au deplasat
autospecialele de stingere;
• 14.933 solicitări (16.201 în anul 2019) la care s-au deplasat
autospecialele de descarcerare şi ambulanţele SMURD
În perioada analizată, pe timpul intervenţiilor, echipajele
autospecialelor de stingere cu apă şi spumă au reuşit să
salveze 139 persoane (122 adulţi şi 17 copii), numărul
acestora fiind în scădere faţă de anul 2019, când au fost
salvate 290 persoane (229 adulţi şi 61 copii).
ANALIZA INTERVENȚIILOR PE CATEGORII
III.2. Incendii
ACTIVITATEA În anul 2020, în judeţul Constanţa au avut loc 465 incendii, în
medie 1,27 pe zi (1,30 în anul 2019).
OPERATIVĂ DIN Timpul mediu de răspuns realizat de către echipajele de pompieri,
DOMENIUL la întervenții, în anul 2020, a fost de aproximativ 13min46sec./
intervenţie, în creştere faţă de 13min18sec/intervenţie în anul
SITUAȚIILOR DE 2019.
URGENȚĂ
Incendii de vegetaţie uscată şi altele
În anul 2020, în judeţul Constanţa au avut loc 403 incendii la
vegetaţie uscată şi altele, în scădere faţă de anul 2019 când s-au
înregistrat 594 incendii la vegetaţie uscată şi altele.
Timpul mediu de răspuns la incendii realizat de către echipajele
de pompieri în anul 2020 a fost de aproximativ 12min38sec/
intervenţie, în scădere faţă de anul 2019, cu 13min24sec/
intervenţie.
Intervenţii de căutare-salvare în mediul acvatic
III.2. În anul 2020, atât echipajele subunităţilor de intervenţie,
ACTIVITATEA personalul din punctele de prim ajutor înființate pe perioada
sezonului Litoral 2020, cât şi scafandri din cadrul Centrului de
OPERATIVĂ DIN Antrenament au participat la 117 operaţiuni/intervenţii de
DOMENIUL căutare /recuperare a unor persoane din mediul acvatic.
Centrul de Antrenament al Scafandrilor de Interveție a
SITUAȚIILOR DE coordonat 48 operaţiuni/intervenţii de căutare/recuperare a
URGENȚĂ unor persoane din mediul acvatic. Din totalul celor 48
intervenţii în anul 2020, la 13 intervenţii au acţionat exclusiv
echipajele de scafandri, iar la diferența de 35 intervenții au
acționat în cooperare cu subunitățile de intervenție.
În timpul misiunilor au fost căutate/găsite şi recuperate din
mediul acvatic 14 persoane din totalul celor de 20 de
persoane posibil înecate.
Inundaţii
În anul 2020, cu preponderenţă în lunile iunie, iulie şi
octombrie, când s-au manifestat ploi torenţiale pe raza
III.2. județului Constanța, personalul operativ al unităţii noastre a
ACTIVITATEA acţionat la 26 inundaţii. Au fost afectate case, anexe
OPERATIVĂ DIN gospodăreşti, fântâni, străzi, producându-se pagube în valoare
de 6.000,00 lei. Nu au fost înregistrate victime la inundaţii.
DOMENIUL
Asanare pirotehnică
SITUAȚIILOR DE În anul 2020, echipa pirotehnică a executat 25 de misiuni de
URGENȚĂ asanare a terenurilor de muniţie rămasă neexplodată.
Alte misiuni
Resurse importante au fost alocate pentru îndeplinirea a celor
26 misiuni speciale, prilejuite de diversele activităţi cu
aglomerări de persoane (concerte, manifestări sportive,
adunări electorale, meciuri de fotbal, demonstraţii de
îndemânare automobilistică, evenimente organizate de
consiliile locale, inaugurări ale unor instituţii, manifestaţii de
protest etc.).
Intervenţii SMURD
III.2. Capabilităţile SMURD în judeţul Constanţa cuprind 10
ambulanţe de prim ajutor, o ambulanţă de terapie intensivă
ACTIVITATEA mobilă, la care se adaugă şi cele 2 motociclete SMURD.
OPERATIVĂ DIN În anul 2020 s-au înregistrat 14.933 solicitări SMURD, ceea
DOMENIUL ce înseamnă o medie de 3,71 solicitări/echipaj.
SITUAȚIILOR DE Numărul persoanelor asistate de SMURD a fost de de 15.234
persoane (13.747 adulţi şi 1.487 copii).
URGENȚĂ Timpul mediu de răspuns realizat în anul 2020 de ambulanţele
SMURD a fost de :
• 09 min 20 sec în mediul urban;
• 16 min 51 sec în mediul rural, rezultând un timp mediul
de răspuns pe judeţ de 11 min 23 sec/ intervenţie, în
creștere faţă de anul 2019 când s-a realizat un timp mediu
de răspuns de 11 min 10 sec/ intervenţie
Intervenţii COVID
În anul 2020 au fost executate 374 de misiuni pentru
III.2. gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de noul coronavirus
ACTIVITATEA şi 72 de misiuni de decontaminare executate de către echipajul
CBRN.
OPERATIVĂ DIN
Alte activităţi
DOMENIUL În anul 2020, prin Centrul Operaţional au mai fost
SITUAȚIILOR DE desfăşurate următoarele activităţi cu caracter operativ:
URGENȚĂ • monitorizarea a 15.354 transporturi în perioada analizată;
Numărul transporturilor monitorizate a scăzut faţă de anii
anteriori: 20.376 transporturi în anul 2019;
• transmiterea a 331 înştiinţări la localităţi şi instituţii cu
funcţii de sprijin ca urmare a primirii avertizărilor de la
Administraţia Naţională de Meteorologie şi Centrul
Meteorologic Regional Dobrogea;
• gestionarea a 17.100 apeluri de urgenţă primite prin
SNUAU 112.
III.3. III.3.1. AVIZARE/AUTORIZARE

ACTIVITATEA În anul 2020 s-au soluţionat un număr total de 1183 de


PREVENTIVĂ DIN solicitări pe segmenul avizării-autorizării, o scădere cu cu
14% faţă de anul 2019, când au fost soluţionate 1381
DOMENIUL solicitări. Situaţia numerică este următoarea:
SITUAȚIILOR DE Tipul solicitării
Avize de securitate la incendiu
Anul 2019
862
Anul 2020
747
Observaţii
280 de avize emise
URGENȚĂ Autorizaţii de securitate la incendiu
Avize de protecţie civilă
349
105
289
103
76 de autorizaţii emise
39 de avize emise
Autorizaţii de protecţie civilă 2 1 1 autorizaţie emisă
Acorduri/avize PUD-PUG 63 43
TOTAL 1381 1183

Pe segmentul unităţilor de învăţământ s-au luat măsuri pe


linia avizării/autorizării. În anul 2020, numărul unităţilor de
învăţământ autorizate din punct de vedere al securităţii la
incendiu a crescut cu 21%, faţă de valoarea anului 2019).
III.3.2. CONTROALE DE
PREVENIRE/INSPECȚII/VERIFICĂRI
III.3. În anul 2020 au fost efectuate 1604 controalelor față de 1616
controale executate în anul 2019.
ACTIVITATEA Pentru încălcările la actele normative în vigoare s-au aplicat
PREVENTIVĂ DIN 1074 amenzi în cuantum de 2.839.900 lei şi 5716
DOMENIUL avertismente, faţă de 1061 de amenzi în cuantum de
3.009.902 lei şi 6726 avertismente în anul 2019.
SITUAȚIILOR DE
În baza Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor
URGENȚĂ de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase, personalul din cadrul Inspecţiei de Prevenire a
realizat un număr de 15 inspecţii SEVESO.
La nivelul judeţului Constanţa au fost identificaţi și verificați
14 operatori economici clasificaţi SEVESO, 10 cu risc
major şi 4 cu risc minor.
Pe linia protecţiei civile au fost executate 267 verificări (faţă
de 14 în anul 2018).
III.3.3. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE
III.3. În anul 2020 au fost înregistrate 199 de solicitări scrise şi
consemnări în registrul de audienţe (236 în 2019), din care:
ACTIVITATEA - 10 (1 în 2019) în domeniul apărării împotriva incendiilor;
PREVENTIVĂ DIN - 171(219 în 2019) în domeniul avizării/autorizării;
DOMENIUL - 18 (16 în 2019) în domeniul prevenirii dezastrelor.
III.3.4. EXERCIȚII DE ALARMARE – EVACUARE
SITUAȚIILOR DE
Inspectorii de prevenire au desfăşurat 261 exerciţii de
URGENȚĂ alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă în situaţii
de urgenţă şi 16 exerciţii desfăşurate cu SVSU-SPSU.
În anul 2020 a fost efectuată verificarea/participarea la
testarea viabilităţii planurilor de urgenţă externă la operatorii
economici clasificaţi potrivit Legii nr. 59/2016.
Data exerciţiului Obiectivul SEVESO
07.12.2020 S.C. OCTOGON S.A.
08.12.2020 S.C. CALLATIS S.A.
11.12.2020 S.C. OIL TERMINAL SP SUD S.A:
III.3.5. ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE ȘI INFORMARE
PREVENTIVĂ CU POPULAȚIA ȘI SALARIAȚII
III.3. În anul 2020, au fost difuzate, prin intermediul mass-media,
ACTIVITATEA 27 de articole în presa scrisă, 8 emisiuni la radio şi 3 la TV.
Au fost desfăşurate activităţi de informare preventivă, de către
PREVENTIVĂ DIN personalul Inspecţiei de Prevenire şi personalul Serviciului
DOMENIUL Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor, cât şi
către personalul din cadrul structurilor de intervenţie, astfel:
SITUAȚIILOR DE Tip obiectiv
2019
Nr. instruiri
2020
Nr. participanţi
2019 2020
Observaţii

URGENȚĂ Operatori economici


Instituţii
1006
332
1190
227
3599
2627
4887
1385
Localităţi 50 33 126 106

În luna octombrie au fost promovate campaniile de informare


preventivă derulate la nivel naţional, cu ocazia sărbătoririi
zilei de MARŢI 13 ca fiind Ziua informării preventive, dar şi
Zilei Internaţionale a Reducerii Riscurilor Dezastrelor
Naturale care s-au desfăşurat sub sloganul ACASĂ ÎN
SIGURANŢĂ, prin distribuirea a 53.850 materiale
informative, la 13.015 cetăţeni, în 49 puncte de informare
preventivă.
III.3.6. PETIȚII
În perioada analizată au fost soluţionate un număr de 124 de
III.3. sesizări în domeniul situaţiilor de urgenţă, respectiv 24 în
ACTIVITATEA domeniul apărării împotriva incendiilor, 44 în domeniul
avizării/autorizării şi 56 în alte domenii.
PREVENTIVĂ DIN
III.3.7. COORDONAREA ȘI CONTROLUL
DOMENIUL SERVICIILOR VOLUNTARE ȘI PRIVATE PENTRU
SITUAȚIILOR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ
URGENȚĂ La nivelul judeţului Constanţa, sunt constituite (existent) un
număr de 62 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă în
5 oraşe și 57 de comune, fiind clasificate astfel:
• 55 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă de asimilate
unui serviciu de categoria V1, încadrate cu compartiment
pentru prevenire şi echipe specializate;
• 7 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă asimilate
categoriei V2 dotate cu 7 autospeciale pentru stingerea
incendiilor (U.A.T. Eforie, Cumpăna, Corbu, Topraisar,
Oltina, Ostrov, Băneasa).
III.3.8. AUDITURI DE SUPRAVEGHERE
Auditurile de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice
atestate care proiectează, execută, verifică, întreţin și/sau
III.3. repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor,
ACTIVITATEA efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de
verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor și/sau a
PREVENTIVĂ DIN altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor,
DOMENIUL s-au desfăşurat prin organizarea a 57 de activităţi, fiind în
creştere faţă de anul 2019, când au fost executate 14 activități.
SITUAȚIILOR DE III.3.9. PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR
URGENȚĂ DE URGENȚĂ A PERSONALULUI RESPONSABIL
Au fost înregistrate şi verificate 43 planuri proprii de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmite la
nivelul localităților şi la operatorii economici, din totalul de
105 planuri de pregătire planificate la nivelul judeţului
Constanţa, fiind avizate 37 de planuri.
Instituirea Stării de urgență și, ulterior, a Stării de alertă la
nivel național, începând cu luna martie 2020 au fost sistate
cursurile în toate centrele de pregătire, în vederea prevenirii
răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.
III.3.10. PREGĂTIREA VOLUNTARILOR
Programul de voluntariat „Salvator din Pasiune”, demarat în
III.3.
anul 2016, a continuat şi în anul 2020, prin recrutarea şi
ACTIVITATEA pregătirea a 11 voluntari în vederea desfăşurării activităţilor
PREVENTIVĂ DIN de voluntariat în cadrul unităţii noastre.
DOMENIUL În anul 2020, personalul voluntar a participat la 490 intervenţii
SITUAȚIILOR DE în cadrul subunităţilor de intervenţie, la punctele de prim
URGENȚĂ ajutor amplasate pe litoral pe perioada sezonului estival şi la
activităţi de informare preventivă.
În prezent, în cadrul unităţii noastre îşi desfăşoară activitatea
un număr de 150 de voluntari.
Unitatea noastră a încheiat 65 contracte de voluntariat cu
voluntari studenți, în calitate de organizație gazdă și repartizați
la unitățile beneficiare: spitale, UPU-SMURD şi Serviciul de
Ambulanţă Judeţean.
IV.1. CONTROALE TEMATICE/VERIFICĂRI INTERNE

În anul 2020, unitatea noastră nu a fost obiectul niciunui control din


partea eşalonului superior, însă, în luna februarie, s-a efectuat o
IV. verificare inopinată de către Serviciul Judeţean de Protecţie
SUPORT Internă, ulterior cercetată de către Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă.
DECIZIONAL
La nivelul inspectoratului au fost organizate 11 controale tematice
și 6 inopinate, activitatea de control fiind afectată considerabil de
virusul SARS COV 2. În urma controalelor tematice nu au fost
dispuse sancțiuni, însă în cazul celor inopinate a fost dispusă
sancționarea disciplinară, cu avertisment, a trei subofițeri.
IV.2. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE
ȘI INFOSEC
La nivelul unităţii au fost asigurate toate condiţiile necesare
pentru ca personalul care gestionează informaţii clasificate să
IV. cunoască reglementările în vigoare referitoare la protecţia
informaţiilor clasificate.
SUPORT
DECIZIONAL Cu toate că protecţia personalului se realizează prin avizarea şi
autorizarea accesului la informaţii clasificate, revalidarea şi
instruirea personalului, totuşi, pe parcursul anului 2020, au
fost sesizate 4 posibile incidente de securitate și de încălcare a
normelor de protecţie a informaţiilor clasificate. Două au făcut
obiectul cercetării eșalonului superior, unul a fost cercetat la
nivel local și nu s-a încadrat în circumstanțele unui incident de
securitate, iar celălalt este încă în curs de cercetare
IV.3. PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
Din luna ianuarie 2020, la nivelul inspectoratului, a fost
declanșată activitatea de reanalizare a nomenclatoarelor
privind activitățile vulnerabile, sarcinile, documentele și
IV. amenințările la corupție identificate iar în luna mai, activitatea
SUPORT s-a finalizat cu emiterea și înregistrarea Registrul Riscurilor de
Corupţie pentru anul 2020 (revizuit), în cadrul căruia au fost
DECIZIONAL identificate 27 riscuri structurate pe 13 linii de muncă.
Măsurile stabilite pentru limitarea şi eliminarea ameninţărilor
de corupţie au fost îndeplinite de fiecare responsabil de risc în
parte, pe domeniul său de activitate. Astfel, în perioada supusă
analizei, au fost transmise şi prelucrate, în cadrul şedinţelor de
pregătire, un număr de 12 sinteze privind cazurile de corupţie
instrumentate de DGA.
IV.4. ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ A PERSONALULUI
PROPRIU
Nivelul ridicat de stres asigurat de pericolul de infectare dar și de
informațiile contradictorii vehiculate în societate, psihologul
unităţii a primit misiunea de a asigura suportul psihologic zilnic,
prin intermediul telefonului ori prin intermediul platformelor de
comunicare online, atât personalului internat ca urmare a
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, cât și personalului
IV. aflat în izolare la domiciliu. De asemenea, s-au efectuat deplasări
la subunitățile de intervenţie, respectând strict măsurile de
SUPORT protecție fizică precum și păstrarea distanței de siguranță,
DECIZIONAL desfășurând activitatea de asistență psihologică în spații deschise,
cu un număr restrâns de persoane.
Totodată, pe perioada instituirii Stării de Urgență, a fost solicitat
Colegiul Psihologilor din România – filiala Constanța pentru
constituirea unui grup de 40 de psihologi volutari care să asigure
suportul psihologic telefonic persoanelor civile aflate în carantină
instituționalizată. A fost elaborată împreună cu reprezentanții
filialei, procedura de lucru privind asistența psihologică acordată
de psihologii voluntari persoanelor izolate sau aflate în carantină
în contextul situației COVID 19.
IV.5. SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
Deşi activitatea pe linie de secretariat şi arhivă înregistrat o
scădere, luând în considerare solicitările societăţii civile, totuşi,
la nivelul anumitor compartimente, acest domeniu a luat o mare
amploare.
Volumul din ce în ce mai mare al activităţii de secretariat de la
unele compartimente, precum şi dispersarea teritorială (ex.
IV. Centrul Operaţional, Structura de Securitate, Centrul de
Antrenament al Scafandrilor de Intervenţie, Centrul de Formare
SUPORT şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă,
DECIZIONAL Inspecţia de Prevenire, Achiziţii, Serviciul Resurse Umane şi
Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa
Comunităţilor) a determinat implementarea la nivelul acestora a
sarcinilor de înregistrare şi evidenţă a documentelor
neclasificate emise, crescând astfel eficienţa.
În anul 2021 ne propunem finalizarea activităţii de distrugere
prin topire a dosarelor selecţionate. Preluarea la arhivă a
dosarelor din anii anteriori de la compartimente şi subunităţile
de intervenţie în măsura în care se vor amenaja noi spaţii
pentru arhiva unităţii.
Pentru îndeplinirea misiunilor, unitatea noastră a cooperat
îndeaproape cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne
dar şi cu celelalte structuri deconcentrate şi descentralizate ale altor
ministere.
Cooperarea cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa este
permanentă, având în vedere existenţa Dispeceratului comun la
sediul unităţii noastre, dar şi colaborarea la intervenţiile zilnice a
V. echipajelor de pompieri, paramedici şi a celor cu personal medical.
COOPERARE Declanșarea epidemiei virusului COVID-19 a impus o cooperare
INTERINSTITUŢIONALĂ strânsă cu Direcția de Sănătate Publică Constanța, cu unitățile
ŞI INTERNAŢIONALĂ sanitare de la nivelul județului precum și cu celelalte structuri cu
atribuții în gestionarea acestui tip de risc. Activarea Centrului
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, începând
cu luna martie 2020, pentru gestionarea integrată a situaţiilor de
urgenţă generate de epidemia virusului COVID-19, reprezintă
dovada clară a cooperării instituţionale la nivel judeţean.
În anul 2020, cooperarea internaţională s-a materializat prin
participarea unui ofiţer la o activitate de pregătire, în Suedia,
activitate care face parte din programul de pregătire realizat în
cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al UE.
Aşa cum a fost menţionat la capitolul Patrimoniu imobiliar,
începând cu anul 2017, au fost demarate 3 proiecte de investiţii cu
fonduri europene, stadiul acestora fiind următorul:

• a fost semnat Contractul de finanțare pentru investiția


VI. „Reabilitare termică și energetică a construcţiei denumită
pavilion administrativ – Detașamentul de pompieri Medgidia”;
ACCESAREA • studiul de fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Centrul pentru
FONDURILOR Formare și Antrenament al Scafandrilor de Intervenție” a fost
EUROPENE înaintat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în
vederea avizării acestuia de către Consiliul tehnico-economic.
Avizul favorabil a fost acordat în data de 18.07.2019, urmând ca
activitățile ulterioare să fie demarate de către eșalonul superior;
• a fost înaintată Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
documentația pentru investiţia „Garaj autospeciale din elemente
de construcție ușoară la Detașamentul de pompieri Constanţa
Port”, pentru întocmirea studiului de fezabilitate şi obţinerea
autorizaţiei de construire.
VII.1. INFORMARE ȘI RELAȚII
Pe parcursul anului 2020, în activitatea Compartimentului
Informare şi Relaţii Publice s-a pus un accent deosebit pe
dezvoltarea şi consolidarea relaţiei cu mass media locală şi centrală
- peste 7000 de apariţii în presă (6210 în 2019).
VII. Au fost realizate şi arhivate în format electronic peste 10.000 de
fotografii de la intervenţii şi diferite evenimente dar şi peste 40
MANAGEMENTUL filmări, o parte dintre ele fiind puse şi la dispoziţia presei.
COMUNICĂRII VII.2. RELAȚIA CU PUBLICUL
În anul 2020 unităţii noastre i-au fost adresate 251 petiţii, în
scădere faţă de anul 2019, când au fost înregistrate 285 petiţii.
Numărul audienţelor a fost unul limitat – doar 11, cu una mai mult
față de anul precedent.
Comanda unităţii şi-a dat tot concursul pentru rezolvarea
problemelor cetăţenilor pe care aceştia le considerau
insurmontabile.
VII.3. PERCEPȚIA PUBLICĂ
Potrivit unui articol al publicaţiei on-line Caleaeuropeana.ro,
publicat în luna martie 2020, în care a fost prezentat un sondaj
de opinie INSCOP, pompierii îşi menţin şi în anul 2020
supremaţia în topul instituţiilor în care românii au cea mai
VII. mare încredere.
MANAGEMENTUL
COMUNICĂRII Sursa: https://www.caleaeuropeana.ro/sondaj-inscop-referitor-la-perceptia-populatiei-privind-
pandemia-de-coronavirus-peste-85-dintre-romani-au-incredere-multa-si-foarte-multa-in-
pompieri-medici-militari-si-farmacisti/
Anul 2020 a reprezentat o mare încercare pentru întreaga unitate, în
contextul în care 3 cadre militare ale unităţii, printre care și domnul
general de brigadă post mortem Popa Daniel Gheorghe, au
pierdut lupta cu virusul COVID-19.
Pe lângă lipsa fondurilor, un mare neajuns al ultimilor ani îl
constituie efectivul de personal redus, în structurile de coordonare şi
suport de la sediul unităţii, cu precădere personal specializat.
VIII. Evidenţiem faptul că, numai în ultimii 2 ani, în unitatea noastră, s-au
vacantat 77 de posturi ca urmare a trecerilor în rezervă, mutărilor la
DISFUNCŢIONALITĂŢI alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne și chiar a deceselor.
ÎN ACTIVITATE O altă problemă o reprezintă lipsa personalului specializat care să
poată gestiona corespunzător problemele pe care le ridică o
ambarcaţiune complexă.
O altă neconcordanță este numărul foarte mare al solicitărilor de
emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu,
precum şi numărul foarte mare de operatori economici din
judeţul Constanţa, situație care accentuează problema
subdimensionării Compartimentului Avizare-Autorizare şi
Compartimentului Control şi Activităţi Preventive.
Lipsa omogenității dintre deschiderile bugetare şi bugetul
aprobat pentru aceeași perioada generează dificultăţi în
activitatea compartimentului Achiziţii Publice.
Activitatea inspectoratului nostru se desfășoară într-o clădire
construită în secolul XIX, având încăperi care nu mai
corespund cerinţelor actuale şi nici structurii organizatorice.
VIII. De asemenea, alte 2 subunităţi de intervenţie, Detaşamentul de
pompieri Cernavodă şi Staţia de pompieri Tuzla, îşi au sediul
DISFUNCŢIONALITĂŢI în spaţii total improprii.
ÎN ACTIVITATE
Actuala dotare a parcului auto duce lipsă de spaţii de garare a
tehnicii şi de conducătorilor auto cu permis de conducere
pentru categoria D şi E.
Tot lipsa unor spaţii adecvate face imposibilă amenajarea unor
puncte de antrenament, în fiecare subunitate, care să asigure o
pregătire de specialitate corespunzătoare a personalului
operativ din structurile de intervenție.
Dotarea unităţii noastre şi cu ambarcaţiuni ne face să resimțim
acut lipsa personalului cu atestat de conducător ambarcaţiune,
în condiţiile în care Instrucţiunile MAI nr. 111/2013 privind
atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează
sa încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor
VIII. aparţinând Ministerului Afacerilor Interne ne obligă la
DISFUNCŢIONALITĂŢI parcurgerea anumitor cursuri pentru obţinerea atestatelor.
ÎN ACTIVITATE Un alt neajuns îl constituie lipsa personalului care a absolvit
un curs de cercetare şi stabilire cauze de incendiu şi a celui de
alpinist.
Spaţiile avute la dispoziţie pentru arhivă sunt insuficiente,
neexistând posibilitatea preluării corespondenţei legate şi
opisate, mai veche de 2 ani, aflată la compartimente.
Soluții pentru rezolvarea disfuncționalităților:
• suplimentarea posturilor la anumite structuri din aparatul
propriu cum ar fi Inspectia de Prevenire, Serviciul Logistic,
Centrul Operaţional pe criterii ce au la bază caracteristicile
zonei de competenţă, dotarea cu tehnică a unităţii şi situaţia
operativă;
• suplimentarea posturilor la structurile operative pentru
asigurarea încadrării cu echipaje corect dimensionate şi
PROPUNERI DE adecvate riscurilor care se manifestă ân raionul de intervenţie;
• demararea procedurilor de încadrare a posturilor de ofiţer
EFICIENTIZARE A specialist şi a celor de conducere.
ACTIVITĂȚII • înlocuirea autospecialelor de stingere a incendiilor cu uzură
fizică accentuată;
• dotarea cu ambarcaţiuni pneumatice adecvate lacurilor şi
inundaţiilor;
• modificarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice şi a celei
din domeniul avizării-autorizării;
• reducerea numărului analizelor şi raportărilor periodice,
precum şi simplificarea celor care sunt necesare, pentru a ne
putea orienta atenţia şi eforturile pentru îndeplinirea misiunilor
pentru care existăm;
• afectarea capacităţii operaţionale a structurilor operative ca urmare a
deficitului de personal, în condiţiile încetării stării de alertă, şi ca urmare a
lipsei personalului atestat cum ar fi: conducători ambarcaţiune, alpinişti;
• neasigurarea unui răspuns dimensionat proporţional cu amploarea situaţiei de
urgenţă, în condiţiile în care un echipaj deserveşte mai multe categorii de
tehnică;
• neatingerea standardelor de performanţă şi eficienţă propuse ca urmare a
uzurii tehnice a mijloacelor de mobilitate, în special în cazul autospecialelor
IX. de stingere cu apă şi spumă şi a condiţiilor de lucru de la unele subunităţi;
• menținerea dificultăților în angajarea cheltuielilor ce se impun pentru buna
RISCURI desfășurare a activității și în consecință creșterea timpilor de neoperativitate a
2020 tehnicii de intervenție, ca urmare a diminuării bugetului alocat;
• neîndeplinirea tuturor activităţilor de întreţinere şi reparaţii tehnică şi
patrimoniu imobiliar din cauza fondurilor bugetare insuficiente;
• îmbătrinirea sau îmbolnăvirea personalului cu experienţă şi/sau aflat în posturi
unicat sau structuri critice (Dispecerat, Financiar, Resurse Umane), cu
consecinţa trecerii în rezerva a acestuia;
• neasigurarea unui răspuns adecvat într-o situaţie de urgenţă nucleară la
Centrala Nuclearo-Electrică de la Cernavodă ca urmare a inexistenţei
personalului, echipamentelor şi tehnicii specifice în cadrul Detaşamentului de
pompieri Cernavodă.
• menţinerea la un nivel ridicat de siguranţă la situații de urgență a populaţiei și
rezilienţei comunităţilor;
• creşterea exigenţei şi exercitarea rolului de autoritate de stat în domeniul
situaţiilor de urgenţă în raport cu deficienţele constatate pe timpul controalelor
de prevenire;
• ridicarea nivelului de instruire a reprezentanţilor autorităţilor locale în domeniul
situaţiilor de urgenţă şi concentrarea pe pregătirea populaţiei şi a salariaţilor;
• reducerea numărului de obiective care funcţionează fără autorizaţie de
X. securitate la incendiu, cu accent deosebit pe unităţile de învăţământ;
• asigurarea răspunsului dimensionat corespunzător amplorii şi dinamicii
OBIECTIVE situaţiilor de urgenţă;
2021 • îmbunătățirea condițiilor de lucru și a spațiilor în care unitatea își desfășoară
activitatea, pentru aparatul propriu al unităţii dar şi pentru anumite subunităţi;
• desfășurarea activității în concordanță cu ordinele eșaloanelor superioare;
• menţinerea timpului mediu de răspuns scăzut la toate situaţiile de urgenţă;
• reducerea deficitului de personal la compartimentele ;
• perfecţionarea pregătirii personalului propriu pe competenţe şi domenii de
activitate;
• menținerea gradului de încredere în instituţie, ca urmare a modului profesionist
şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în
spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
În anul 2020 unitatea noastră şi-a îndeplinit cu rezultate bune
şi foarte bune misiunile încredinţate. Acest lucru a fost posibil,
în special, datorită unui efort comun.
Deşi numărul de misiuni a fost mare şi ne-am confruntat cu
lipsa personalului în structuri vitale, totuşi la acest moment de
bilanţ ne declarăm mulţumiţi de realizările anului 2020.
Modul responsabil în care ne-am achitat de îndatoriri a
contribuit la recunoaşterea instituţiei noastre ca partener de
X. încredere în cadrul structurilor judeţene şi ca factor principal
de securitate pentru cetăţeni; s-a înţeles că prezenţa unei
CONCLUZII subunităţi de pompieri, în comunitate, constituie un factor de
bunăstare pentru cetăţeni.
Mulţumim, în primul rând, pompierilor, pentru eforturile
depuse, mulțumim familiilor acestora pentru susținerea
necondiționată și nu în ultimul rând, mulțumim cetățenilor
care cred în noi !
Dacă speranța pentru viață a caracterizat anul 2020, ne dorim
și vă dorim un 2021 care să reprezinte un an al renașterii, un
nou început !