Sunteți pe pagina 1din 110

CUGETĂRI PATRISTICE

CUGETĂRI PATRISTICE1

1
Citatele au fost selectate de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox
din București, pentru orele de Catehetică/Omiletică.
1
CUGETĂRI PATRISTICE

Acțiune
- „În fiecare acţiune a ta, chiar şi în cea mai mică mişcare a ta, Dumnezeu să fie
centrul. Îndreaptă către Dumnezeu întreaga ta fiinţă." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Orice acțiune înaintea căreia sau după care nu poți spune o rugăciune e mai
bine să nu o faci." (Sfântul Siluan Athonitul)
Agoniseala
- „Inima iubitoare de agoniseală se
aseamănă cu focul care se întinde din ce în ce
mai departe pe materia ce arde și distrugând
una, cuprinde alta." (Sfântul Vasile cel Mare)
Animalele
- „Să vă purtați frumos cu animalele, fiindcă ele nu au alt rai." (Sfântul Paisie
Aghioritul)
Apa
- „Apa este începutul lumii, iar
Iordanul, începutul Evangheliilor." (Sfântul
Chiril al Ierusalimului)
Aproapele
- „ Cum ne purtăm noi cu aproapele,
aşa se va purta Dumnezeu cu noi." (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Cel ce gândește la Dumnezeu cinstește pe orice om, află ajutor de la orice
om prin voința ascunsă a lui Dumnezeu. Și cel ce apără pe cel asuprit are pe
Dumnezeu de partea sa. Iar cel ce întinde brațul său spre ajutorul aproapelui primește
brațul lui Dumnezeu în ajutorul său." (Sfântul Isaac Sirul)
- „După cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa se va purta Dumnezeu cu noi."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

2
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Nu este cu putință ca omul să se mântuiască dacă nu face nimic pentru
mântuirea aproapelui.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Arginți
- „Iubirea de arginți este închinarea la idoli, fiica necredinței, scuză a bolilor,
prezicătoare a bătrâneții, vestitoare a foametei, ghicitoare a secetei." (Sfântul Ioan
Scărarul)
- „Nu există om mai lipsit de omenie decât iubitorul de arginți. Pe toți îi urăște,
și pe săraci și pe bogați; pe săraci de frică, nu cumva să-i ceară ajutor, și pe bogați de
invidie, pentru că nu are banii lor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Precum este cu neputință ca marea să fie lipsită de valuri, tot astfel și
iubitorul de argint este plin de mânie și de întristare." (Sfântul Ioan Scărarul)
Asceza
- „Asceza şi pocăinţa sunt scări care ne urcă acolo de unde am căzut." (Sfântul
Efrem Sirul)
Ascultarea
- „Ascultarea este scara cea mai scurtă
către cer.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Precum pomii clătinați de vânturi își
adâncesc rădăcinile, așa și cei ce petrec în
ascultare dobândesc suflete tari și neclintite.”
(Sfântul Ioan Scărarul)
- „Acela este ascultător, care este ca
fierul în mâna fierarului şi ca lutul în mâna
olarului." (Sfântul Teodor Studitul)
- „De ne va vedea Dumnezeu că ascultăm cu mare luare-aminte cuvântul Lui și
că nu facem de ocară, din pricina vitregiei vremurilor, întelepciunea noastră, ne va
veni de îndată în ajutor." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Iisus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră neascultare (...) și
devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire." (Sfântul
3
CUGETĂRI PATRISTICE
Ioan Damaschin)
- „Omul cu adevarat rațional are o singură grija: să asculte de Dumnezeu."
(Sfântul Antonie cel Mare)
Averea
- „Caută să te mulţumeşti cu puţin şi nu-ţi pune fericirea în avere şi bogăţii."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cinstește-L pe Dumnezeu împărțind avearea ta săracilor, căci lui Dumnezeu
nu-I trebuie potire de aur, ci suflete de aur" (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Banii
- „Cuvântul cald și rugăciunea sinceră sunt mai presus de banii pe care îi putem
dărui celor lipsiți.” (Sfântul Antim Ivireanul)
Bărbatul
- „Bărbatul şi femeia nu sunt doi oameni, ci unul singur. Jumătatea întregului
nu poate face copii." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, decât femeia de lângă
el." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Bârfirea
- ,,Cel ce vorbește de rău, mănâncă suflet de om.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Să fugim de bârfire, dragii mei! Nici o greșeală nu-i mare ca ea și nici mai
ușor de săvârșit.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Spune-mi, ce bogăție de bani aduci cu bârfirea, ce poftă îți satisface?
Niciuna!” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Beția
- „Vinul este de la Dumnezeu, dar beția este de la diavol.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Biblia
- „În Biblie se vorbește de un singur Legiuitor și o singură lege, despre
Dumnezeu și legea morală." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Binecuvântarea
4
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Binecuvântarea constă simplu în comunicarea cu Dumnezeu prin iubirea
Lui." (Sfântul Ioan Maximovici)
Binele
- ,,Prin înfățișarea binelui, răul se mustră de la sine.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Trebuie să săvârșim numai binele; să nu facem oamenilor răul pe care ei ni-l
fac, ci doar aceea ce dorim noi să ne facă
ei, adică binele.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- „Iar cînd faci binele, nu aştepta de
pe urma lui răsplată şi pentru amîndouă
aceste lucruri vei fi răsplătit de
Dumnezeu." (Sfântul Isaac Sirul)
- „Pe calea binelui mai degrabă oboseşti odihnindu-te, decât ostenindu-te."
(Sfântul Vasile cel Mare)
Biserica
- ,,Biserica este o corabie, iar creștinii care merg la aceasta și intră în ea, sunt
izbăviți din furtuna păcatelor.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Biserica este prima și cea mai legiuită educatoare a sufletelor creștinești.”
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Când stai în biserică să fie ca în cer, cu Dumnezeu, fiindcă în biserică totul
este ceresc.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Dar dacă ești cu trupul aici, dar nu ești și cu mintea, nici un folos nu ai.”
(Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,În biserică, însă, intră uliu și iese porumbiță; intră lup și iese oaie; intră șarpe
și iese miel.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Apa cea vie, dătătoare de viață a credinței ortodoxe și toate izvoarele
mântuirii se află numai la fântâna vieții care este Biserica. Aici ne așteaptă Hristos să
venim, să ne închinăm, să ne rugăm, și să-L lăudăm.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Trupul lui Hristos este atacat de mai multe boli și de mai multe suferințe
5
CUGETĂRI PATRISTICE
decât trupul nostru.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Biserica este loc de vindecare, nu loc de judecata a sufletelor. Biserica nu
osândește păcatele ci oferă iertarea lor." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Biserica este locul unde sunt salvaţi cei condamnaţi la moarte." (Sfântul
Efrem Sirul)
- „Ce folos avem noi din venirea noastră la biserică, dacă stăm în biserică atâta
timp, dar plecăm iarași așa cum am venit, fără să îndreptăm vreunul din cusururile
noastre?" (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Crede că după cum în vremea potopului s-au mântuit numai aceia care au
intrat în corabia lui Noe, tot aşa şi acum, numai aceia câştigă mântuirea şi se fac
moştenitori ai vieţii veşnice, care se află în Biserica lui Hristos.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Dese vânturi și dese furtuni înconjoară și corabia Bisericii; iar furtunile
acestea nu o lovesc numai din afară, ci se nasc și înăuntru.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Intră în Biserică şi te căieşte; aici nu se trage la judecată, ci se dă iertarea
păcatelor." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu este treaba împăraţilor de a hotărî în problemele Bisericii, ci a
sinoadelor.” (Sfântul Ioan Damaschin)
- „Să stăm acum și să ne gândim ce atitudine avem față de Biserică și față de
întreaga ei rânduială, și vom vedea dacă-L iubim sau nu pe Dumnezeu.” (Sfântul
Teofan Zăvorâtul)
Blândețea
- ,,Cel ce imită blândețea Stăpânului nu se mânie, nu se ridică împotriva
aproapelui.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cel blând pentru Dumnezeu e mai înțelept decât cei înțelepți și cel smerit cu
inima e mai puternic decât cei puternici." (Sfântul Marcu Ascetul)
Boala
- „Dumnezeu a îngăduit desfacerea trupului, ca să nu se păstreze pentru noi,
6
CUGETĂRI PATRISTICE
nemuritoare, boala.” (Sfântul Vasile cel Mare)
-„Boala este o adevărata școală a smereniei, în care poți cu adevărat să-ți cunoști
neputințele.” (Sfântul Serafim de Virița)
- „Când îl vezi pe cel bolnav și-l compătimești, când îi vezi pe văduvă, pe
orfani, pe bătrâni și-i miluiești, atunci te iubește Dumnezeu.” (Sfântul Iosif Isihastul)
- „Dumnezeu a făcut trupul, nu boala; a făcut sufletul, nu păcatul; sufletul se
înrăiește când se îndepărtează de starea lui naturală.” (Sfântul Vasile cel Mare)
Bogăția
- ,,Așadar, bogăția este un trădător, fugar și ucigaș. Atunci când nu te aștepți, îți
scapă și te părăsește și te distruge.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Așadar, când pierdem bogății și bani, să nu ne tulburăm, ci să zicem: Slăvit
să fie Dumnezeu! Și vom afla bogăție mult mai mare.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Bogăția nu ne poate sădi în suflet nici o virtute, ba chiar le dezrădăcinează
pe cele bune si sădește altele rele în loc.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Bogăția pământească, împărțită, se împuținează. Bogăția cerească a harului se
înmulțește la cel ce o împarte.” (Sfântul Serafim de
Sarov)
- ,,Vrei să-l lași pe copilul tău bogat? Învață-l
să fie cinstit, pentru că astfel va putea să păzească
și averile.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Aurul nu-i lasă pe oameni să fie oameni.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Bogat nu este acela ce a dobândit multe, ci
acela ce a dăruit multe.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Bogăția duhovnicească a creștinilor este împlinirea cu sfințenie a poruncilor
Sfintei Evanghelii, trăirea în desăvârșită dragoste, iertarea vrăjmașilor, participarea
regulată la slujbele Bisericii și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
- „Cauți bogăție? Fă-ți-L prieten pe Dumnezeu și ești cel mai bogat.” (Sfântul
7
CUGETĂRI PATRISTICE
Ioan Gură de Aur)
- „Împrăștie-ți bogăția ca să n-o pierzi! Arunc-o, s-o păstrezi! Cheltuiește-o, ca
s-o câștigi!” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Aşa că, dacă săracul doarme, bea, mănâncă cu mai mare plăcere decât
bogatul, ce preţ mai are bogăţia, despuiată de ascendentul ce părea că are asupra
sărăciei?!" (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Bogăția nu-i un rău, ci folosirea cea rea a bogăției; și nici sărăcia nu-i un
bine, ci folosirea bună a sărăciei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Când este vorba de bogăție, nu bogăția este pricina zgârceniei, ci omul care
folosește rău bogăția, tot așa și când este vorba de sărăcie, nu trebuie să învinuim
sărăcia, ci omul care nu vrea să îndure cu înțelepciune sărăcia.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Când vei socoti câştigarea banilor şi
multul lor folos ca pe-o amăgire vremelnică,
vei cunoaşte că petrecerea cea virtuoasă şi
plăcută lui Dumnezeu e altceva decât bogăţia."
(Sfântul Antonie cel Mare)
- „Ceea ce ar trebui să vedem, nu este că
dragostea de bogăţii ne asupreşte, ci că această
asuprire este născută de nepăsarea şi trândăvia noastră." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dacă întrebuințezi bogăția ca să faci bine semenilor, bogăția ți-a ajuns
pricină de bine; dar dacă o întrebuințezi spre răpire, zgârcenie și ocară, ai îndreptat
folosința ei spre un scop potrivnic; și nu este de vină bogăția, ci tu, cel care ai
întrebuințat-o rău.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Ești bogat? Foarte bine! Esti zgârcit? Foarte rău! Nu bogații vor fi osândiți,
ci aceia care slujesc bogăției." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Virtutea este cu mult mai vrednică de cinste decât bogăția, iar viața liniștită,
mai slăvită decât mulțimea aurului.” (Sfântul Evagrie Monahul)
Botezul
8
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Botezul este și mormânt și înviere.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dacă cineva nu primește botezul, nu se mântuiește; afară numai de mucenici,
care primesc Împărăția și fără apă.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Mântuitoarea naștere din nou se face în scopul înnoirii și schimbării firii
noastre.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Omul se naște din nou prin Sfântul Duh, în Sfântul Botez.” (Sfântul Simeon
Noul Teolog)
- ,,Prin baia nașterii ajungem moștenitori ai vieții veșnice și prin Sfântul Duh
primim pecetea.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Te cobori mort în păcate și te întorci înviat întru dreptate.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
- „Botezul este cel care ne dă însăşi fiinţa şi trăirea noastră întru Hristos.”
(Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Botezul este curăția oamenilor de toată întinăciunea." (Sfântul Nicolae
Velimirovici)
- „Ca să cunoști tu puterea harului, ca să cunoști tu măreția puterii duhovnicești
pe care ai primit-o prin Botez, a îngăduit ca tu să te iei la luptă cu vrăjmașul, ca să-ți
dea multe prilejuri de a te încununa.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cine nu primește botezul nu se mântuiește, ci numai mucenicii care primesc
Împărăția Cerurilor și fără apă." (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Bucuria
- „Pe cel ce se bucură în Domnul, nici un necaz nu-l va scoate din bucuria lui.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică." (Sfântul
Paisie Aghioritul)
Bunătate
- „Fiu al lui Dumnezeu este cel ce s-a făcut asemenea lui Dumnezeu prin
bunătate, înţelepciune, putere şi dreptate.” (Sfântul Talasie Libanul)
- „Împărăţia lui Dumnezeu este bunătate şi înţelepciune. Cine le dobândeşte pe
9
CUGETĂRI PATRISTICE
acestea, vieţuieşte în ceruri.” (Sfântul Talasie Libanul)
- „Asta înseamnă bunătate: când cineva rabdă cu blândețe, nedreptățit de cei ce
sunt mai puternici decât el, și atunci când se retrage, jignit fiind de cei ce sunt
considerați a fi mai prejos decât el.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Bunurile
- ,,N-ați primit bunurile ca să le cheltuiți în desfătări, ci pentru a le hărăzi
milosteniei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Carne
- „Ce folos dacă gura nu mănâncă carne, iar cu hulele şi cu vorbele
necuviincioase rupe din trupul fraţilor noştri? Ce folos a ne înfrâna ochii de la
privelişti necuviincioase, dar cu inima a dori cele rele fraţilor noştri?'' (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Casele
- „Era frumoasă vremea atunci când casele erau biserici, față de acum, când
bisericile sunt case.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căderea
- „Cine nu cunoaște cauza căderii sale nu e capabil să exprime voința de a se
ridica." (Sfântul Grigorie cel Mare)
Căința
- „Nu e nici o minune căinţa omului la necaz, ţinut în frâu prin frică, ci, după ce
a trecut încercarea, acesta să continue în a-şi arăta înţelepciunea sufletului.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
Călugăr
- „Cuptorul de foc probează aurul, iar
starea la rugăciune, sârguința și dragostea de
Dumnezeu a călugărilor." (Sfântul Ioan
Scărarul)
- „Piatra de căpătâi a vieții călugărești
este smerenia.” (Sfântul Varsanufie de la
10
CUGETĂRI PATRISTICE
Optina)
Cărți
- „Noi, dacă suntem înţelepţi, să luăm din cărţi numai ceea ce ni se potriveşte
nouă şi ceea ce se înrudeşte cu adevărul, iar restul să-l lăsăm." (Sfântul Vasile cel
Mare)
Căzuți
- „Să nu îi părăsim nicând pe cei căzuţi, chiar de am şti că n-or să ne asculte."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Căutarea lui Dumnezeu
- ,,Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni.” (Sfântul Ioan Damaschin)
Cearta
- „Dacă cerți fără măsură, faci mai mult rău decât bine. Dacă glumești fără
măsură mai mult întristezi decât să bucuri." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cei mici
- „Așadar, dacă Dumnezeu se bucură atât de mântuirea unuia dintre aceștia mai
mici, pentru ce să îi disprețuim pe cei ce sunt atât de dragi lui Dumnezeu, când ar
trebui să îți dai chiar și viața pentru unul dintre ei?” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cerești
- „Când te uiți la cele cerești, nimic din cele de pe pământ nu mai poate să te
uimească." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cercetarea
- „Nu înceta, deci, a te cerceta pe tine însuți, ca să vezi dacă viața merge după
poruncile lui Dumnezeu, dar nici nu te uita în jur, la ceilalți oameni, ca să vezi dacă ai
putea găsi vreo pată la altcineva.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Trebuie să ai totdeauna în tine frica lui Dumnezeu și să cercetezi în fiecare zi
ce e rău și ce e bine.” (Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „Să te nevoiești și să le lași pe toate în seama lui Dumnezeu, dar să te
cercetezi și pe tine însuți ca să vezi unde te afli, ce faci.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Chilia
11
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Chilia, cu îngustimile unei singure cămăruţe, se bucura de lărgimea
Paradisului." (Fericitul Ieronim)
Cimitirul
„Cimitirul este școala școlilor și facultatea
facultăților. Du-te în cimitir, el îți vorbește despre
Dumnezeu." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cinstirea
- „Cine cinsteşte pe Dumnezeu din toată
inima şi credinţa, pe acela şi Dumnezeu îl ajută
ca să-şi stăpânească mânia şi pofta." (Sfântul
Antonie cel Mare)
- „Dacă voieşti cinstire, caut-o pe cea dumnezeiască, din cer, de unde poate să-
ţi vină apoi şi cea de pe pământ.” (Sfântul Isidor Pelusiotul)
Citirea
- ,,Hristos Se descoperă permanent celor care citesc cuvintele Sale și le
împlinesc în viața lor.” (Sfântul Antim Ivireanul)
Clevetirea
- „Cel ce voiește să biruiască duhul clevetirii, să nu învinovățească pe cel ce a
greșit, ci pe diavolul care l-a ispitit.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Clevetirea face rău la trei inşi deodată: celui bârfit, celui care ascultă şi, mai
cu seamă, celui care bârfeşte." (Sfântul Vasile cel Mare)
Conștiința
- ,,Domnul nu dă cele sfinte câinilor, ci acolo unde vede conștiința cea bună,
acolo dă pecetea cea mântuitoare și minunată.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Nu este lucru mai dulce ca a-și avea cineva conștiința sa odihnită. Simte aripi
înlăuntrul său și zboară.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Omul care dorește să iasă din întunericul păcatului trebuie să-și cerceteze
conștiința sa.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Să chemăm conștiința noastră și să facem cu ea socoteală vorbelor noastre,
12
CUGETĂRI PATRISTICE
faptelor noastre, gândurilor noastre.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cel învinuit pe bună dreptate, suportă cu ușurință pe cel care-l învinuiește,
pentru că nu este un acuzator mai aspru decât conștiința.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Conștiința curată ridică sufletul, iar gândul murdar îl doboară la pământ.”
(Sfântul Talasie Libianul)
- „Multe sunt sfaturile aproapelui spre ceea ce este de folos; dar nimănui nu îi
folosesc aşa de mult ca judecata conștiinței sale.” (Sfântul Marcu Ascetul)
- „Să luăm aminte de nu cumva nu din curăție, ci din înrăutățire, a încetat
conștiința să ne muște.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „În conștiința încărcată, mai mult te sperie pierderea cerului decât chinul
iadului." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu frica de Dumnezeu naște conștiința duhovnicească, ci conștiința aceasta
se dă ca un dar lucrării din firca de Dumnezeu." (Sfântul Isaac Sirul)
Copiii
- ,,Cei care sunt nepăsători față de buna educare a copiilor lor, vor fi pedepsiți de
Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Copiii trebuie să fie smeriți; să se
distingă mai mult prin simplitate și
înțelepciune, încât să aibă mare laudă și de la
oameni și de la Dumnezeu.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- ,,Dacă copilul tău este demonizat, alergi
pe la toți Sfinții și asceții și-i rogi să ți-l
izbăvească; însă dacă păcătuiește - și asta e
mai grav - ești nepăsător.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- ,,Dascălii își pedepsesc copiii când sunt vinovați, în fața celorlalți, ca să-i vadă
și să se cumințească.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Să-i învățăm pe copiii noștri să prefere, mai presus decât toate, virtutea și să
13
CUGETĂRI PATRISTICE
nu socotească lucru însemnat averea.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Sufletul de copil e ca o pânză albă și curată, pe care dacă vrem să o vopsim,
mereu se va observa culoarea de la început.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cea mai bogată moștenire pe care părinții pot să o lase copiilor este copilăria
fericită, plină de amintiri tandre despre tatăl și mama lor. Aceasta va lumina zilele
care vin, îi va păzi de ispite și îi va ajuta în încercările vieții de zi cu zi după ce vor
părăsi casa părintească." (Sfânta Alexandra Feodorovna)
- „Copiii evlavioși sunt cea mai mare mângâiere pentru părinții evlavioși: sunt
cea mai bună împodobire a părinților vii și cel mai bun monument al părinților
morți." (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Grija de copii este cea mai frumoasă rugăciune." (Sfântul Iacov Tsalikis)
- „Prin curăția lor sufletească și prin nerăutate, copiii sunt simbol al Împărăției
Cerurilor." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Corabia
- „Cel care stă la cârma corăbiei în port nu ne face dovada că știe să conducă
bine corabia; dar nimeni nu poate spune că nu-i un minunat conducător de corabie cel
care, în mijlocul furtunii, poate scăpa corabia de înec.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Credința
- ,,Bagă de seamă, însă, ca nu cumva să ai numele unui credincios și intenția
unui necredincios.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Ceea ce este hrana pentru trup, la fel este și modul de viață pentru credință.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cei care au credință religioasă superficială, nu sunt atrași nici de învățătură,
nici de cuvântări, ci doar de minuni.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința are atât de mare putere, încât se mântuiește nu doar cel care crede, ci
unii chiar sunt mântuiți prin credința altora.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Credința dă mărturie despre adevăr și din credință sinceră se naște iubirea.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința dreaptă nu ne folosește deloc când viața este plină de fapte de
14
CUGETĂRI PATRISTICE
rușine.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința este maica bunătăților și medicamentul mântuirii.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- ,,Credința este scutul care primește cel dintâi atacurile vrășmașilor și păstrează
armele nestricate.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința este temelia evlaviei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința este temelia, iar celelalte înseamnă zidirea.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Credința este un mare bun când vine din cugetarea fierbinte, din iubire adâncă
și din suflet înflăcărat.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința este un mare bun și pricina multor bunuri.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Credința nu lasă sufletul să cadă,
fiindcă îndreaptă gândurile neputincioase
prin statornicia virtuții ei și îndreptează
întunericul, care vine din aceste gânduri.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința vine prin viață curată.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna Însuși Dumnezeu, drept aceea, să
crezi, fără să te îndoiești de cuvintele lui Dumnezeu.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Esența credincioșiei constă în două lucruri: în învățături drepte și în fapte
bune.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Frica de Dumnezeu este începutul virtuții, iar rodul credinței este
neîmprăștierea în lume a minții.” (Sfântul Isaac Sirul)
- ,,Iar temelia credinței este sărăcia și dragostea nemăsurată către Dumnezeu.”
(Sfantul Grigorie de Nyssa)
- ,,Nu există nici un folos din iubire fără credință.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Numai flacăra credinței poate alunga întunericul hulei și al îndoielilor.”
15
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfantul Teofan Zăvorâtul)
- ,,Omul trebuie să creadă și fără să vadă minuni.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Pentru a fi curați când veți fi chemați în cămara Mirelui, curățiți vasele
sufletelor voastre prin credință.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Pentru cel ce crede nu este suficientă credința, ci pentru a ajunge la
desăvârșire are nevoie de fapte.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens. Sufletul este plin de o
comoară neprețuită.” (Sfântul Luca al Crimeei)
- ,,Puterea credinței este mare. Necredința este trăsătura sufletului bolnav.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Viața veșnică și veselia negrăită din ceruri o dăruiește harul Duhului, dar
vrednicia de a primi darurile și de a se bucura de har o dă dragostea de osteneli a
credinței.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- „Cel ce crede în răsplata lui Hristos pe măsura credinţei sale, rabdă bucuros
toată nedreptatea.” (Sfântul Marcu Ascetul)
- „Credința întărește ceea ce rațiunea clatină.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Credința, ca legătură vie a omului credincios cu Hristos Cel răstignit și înviat,
este lumina vieții Bisericii pe pământ și a bucuriei preaslăvite din Împărăția
Preasfintei Treimi.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Nu-i de nici un folos o credință sănătoasă, alături de o viață stricată.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Se tem de moarte numai cei ce nu cred în înviere.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Așa cum uneltele fără meșteșugar și meșteșugarul fără unelte nu pot lucra
ceva, tot așa nici credința fără împlinirea poruncilor, nici împlinirea poruncilor fără
credință nu ne împlinește și nu ne plăsmuiește din nou, nici nu ne face din vechi noi.”
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „Cel ce crede că are totul, nu are nimic." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Credința are atât de mare putere, încât se mântuiește nu doar cel care crede,
16
CUGETĂRI PATRISTICE
ci unii chiar sunt mântuiți prin credința altora.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Credinţa este o putere de legătură, care înfăptuieşte unirea desăvârşită,
nemijlocită şi mai presus de fire a celui ce crede cu Dumnezeu Cel crezut." (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- „Credința este puterea care ne face să murim pentru Hristos de dragul
poruncii Lui și să credem că moartea aceasta este pricina vieții." (Sfântul Simeon
Noul Teolog)
- „Credința este temelia evlaviei" (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Credința face ceea ce omul și legea nu pot face.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Credința nu este întărită de vorbe, ci din rostul și evlavia vieții.” (Sfântul
Atanasie cel Mare)
- „Credința, nădejdea și dragostea. Credința ne face să ne temem cu adevărat de
Dumnezeu. Nădejdea, sărind peste frica de rob, unește pe om cu dragostea de
Dumnezeu (...) Iar dragostea niciodată nu cade.” (Sfântul Filotei Sinaitul)
- „Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți
întărești credința în el, despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău, și despre
ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Fără credință în Dumnezeu, nici robia n-o poți îndura și nici libertatea n-o
poți menține." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Fară untdelemn candela nu arde, iar fără credință nimeni nu dobândește
gândurile cele bune.” (Sfântul Efrem Sirul)
- „Nu raţiunea este potrivnică credinţei, ci inima destrăbălată." (Sfântul Teofan
Zavorâtul)
- „O credinţă al cărei obiect apare cu evidenţă, nu poate fi numită credinţă.”
(Sfântul Atanasie cel Mare)
- „Pentru a fi curățiți când veți fi chemați în cămara Mirelui, curățiți vasele
sufletelor voastre prin credință." (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens, scop, sprijin. Sufletul
este plin de o comoară neprețuită." (Sfântul Luca al Crimeei)
17
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Suntem cei mai fericiți oameni dacă nu ne pierdem credința când vin peste
noi pierderi de bani sau moarte! Această poruncă ne-a dat-o și Hristos când a spus:
Fiți înțelepți ca șerpii! După cum șarpele își dă tot trupul ca să-și salveze capul, tot
așa și tu, dacă trebuie, să dai totul: averea, trupul, viața de aici, ca să-ți păstrezi
credința." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Tăria credinței tale nu este arătată întru ascultare și vorbire măgulitoare, ci
atunci când tu rabzi prigoană și bătăi.” (Sfântul Efrem Sirul)
- „Un singur lucru este necesar pentru mântuire: credința, dar credința ca
lucrare." (Sfântul Ignatie Briancianinov)
Credinciosul
- „Precum colșca își adună puii, îi hrănește și-i încălzește, tocmai astfel îi adună
și Mântuitorul pe credincioșii Săi." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Creștinismul
- „Ce este creștinismul? Asemănarea cu Dumnezeu, atât cât îi este cu putință
firii omenești.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Creştinismul se folosea, la început,
de obiecte de lemn, dar el era de aur.
Astăzi, se foloseşte de obiecte de aur, iar el
este de lemn.” (Sfântul Atanasie cel Mare)
Creștinii
- ,,Creștinii nu se nasc, ci se fac.”
(Sfântul Ioan Scărarul)
- ,,Singurul nume la înălțimea căruia trebuie să ne ridicăm este acela de creștin.”
(Sfântul Antim Ivireanul)
- „Bărbatul chibzuit ascunde comoara, iar creştinul înţelept, ostenelile virtuţii.”
(Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Creștinul, în accepțiunea deplină a cuvântului, este cel care se ține strâns de
Sfânta Biserică, precum pruncul de poala maicii lui. Cel care ascultă de poruncile
Bisericii, precum copilul cuminte, ascultă poruncile părinților.” (Sfântul Maxim
18
CUGETĂRI PATRISTICE
Mărturisitorul)
- „Cine fuge de Cruce, fuge de Dumnezeu." (Sfântul Teodor Studitul)
Crucea
- ,,Bucuria este scopul; crucea este mijlocul.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- ,,Crucea este cinstită, închinată și zugrăvită ca semnul învierii de obște a tot
omul.” (Sfântul Simeon Noul Teolog)
- ,,Crucea este semnul iubirii dintre noi și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru
noi.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Înainte de a-ți trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a măsurat curajul
tău.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Calea lui Hristos este crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a suit vreodată la cer
prin comoditate.” (Sfântul Isaac Sirul)
- „Datorită Crucii lui Hristos de pe Golgota nu ne mai temem de lupul-satan,
căci Îl avem cu noi pe Păstorul cel Bun, Mântuitorul sufletelor noastre.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „Mântuitorul a ales Crucea, fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse. El S-a
sfârşit îmbrăţisându-ne.” (Sfântul Atanasie cel Mare)
- „Și-a întins mâinile pe Cruce ca să cuprindă marginile lumii." (Sfântul Chiril
al Ierusalimului)
Cunoașterea
- ,,Adevărata cunoaștere poartă în ea pecetea dragostei.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- ,,Cel care Îl cunoaște pe Dumnezeu se socotește dator să-L slăvească pe
Dumnezeu și să laude însușirile Sale dumnezeiești.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Cel care Îl cunoaște pe Dumnezeu socotește ca pe o datorie ce se impune, să
trăiască nu pentru sine, ci pentru Dumnezeu.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Cel care nu cunoaște adevărul nu poate să creadă cu adevărat, pentru că prin
fire cunoașterea premerge credinței.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Cel ce iubește pe Dumnezeu prețuiește cunoștința Lui, mai mult decât toate
19
CUGETĂRI PATRISTICE
cele făcute de El și stăruiește pe lângă ea neîncetat, cu mare dor.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- ,,Cunoașterea vine prin credință.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, începe prin a te cunoaște pe tine
însuți.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Întărind pe cei slabi, povățuind pe cei neștiutori, rugându-ne pentru cei care
hulesc, să încercăm să-i aducem pe toți cei cunoscuți la cunoașterea de Dumnezeu.”
(Sfântul Antim Ivireanul)
- „Cel ce cunoaște este ca și lumânarea aprinsă, de la care pot lua lumină mii de
alte lumânări.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cercetează-te pe tine cine ești, cunoaște-ți firea ta! Cunoaște că trupul tău
este muritor, iar sufletul nemuritor! Cunoaște că viața noastră este dublă: una
trecătoare și una fără de sfârșit.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cunoașterea fără dragoste este vătămătoare.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Luarea-aminte și studierea atentă a propriei persoane te va conduce și la
cunoașterea Lui Dumnezeu.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Mâncarea din pomul cunoștinței binelui și răului a avut ca urmare nu numai
călcarea poruncii, ci și cunoașterea goliciunii.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Cel ce se teme să se cunoască pe sine, departe de cunoaștere rămâne și nimic
altceva nu iubește, decât să vadă greșelile altora și să-i judece.” (Sfântul Iosif
Isihastul)
- „Cunoaşterea existenţei lui Dumnezeu este sădită în chip natural în noi.”
(Sfântul Ioan Damaschin)
- „De se întâmplă să cazi, aleargă îndată cu gândul la umila cunoaștere de tine
însuți și cu rugăciuni fierbinți cere de la Dumnezeu să-ți trimită adevărata Lumină ca
să-ți cunoști nimicnicia ta și să te încrezi în Dumnezeu.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Curăția
- ,,Când omul alungă gândurile rele și le cultivă pe cele bune, mintea și inima
lui se curățesc.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
20
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Fiecare trebuie să ajungă la punctul în care le vede pe toate curate.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- „Celui curat, nimic nu-i este neînţeles, iar cuvântului său, nimic nu îi este cu
neputinţă de exprimat.” (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Cel ce păzește curăția inimii cu toată sârguința va avea de învățător pe
legiuitorul ei Hristos, care-i șoptește tainic voia Sa." (Sfântul Isihie Sinaitul)
Cuvântul
- ,,Ceea ce rostim rămâne veșnic.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Un om care nu iubește cuvântul este mai necuvântător decât dobitoacele.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cele mai multe pedepse și cele mai multe păcate își au începutul în cuvinte.
Prin cuvinte iau naștere hulele, lepădarea de Dumnezeu. Nu te uita, dar, la cuvânt ca
la un simplu cuvânt, ci, dacă nu cuprinde în el mare primejdie!” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Cuvintele sunt cărările faptelor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Greu este de deprins cuvântul adevărului și, pesemne, poate scăpa celor ce nu
sunt cu luare-aminte. De aceea, Duhul a rânduit ca el să fie scurt și strâns, să spună
mult în puține cuvinte, ca prin scurtimea lui să poată fi ușor de ținut minte.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
- „Un cuvânt de ruşine întunecă sufletul, iar un
cuvânt cuminte îl curăţeşte.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Când tu vorbeşti în ascuns cu tine însuţi,
cuvintele tale sunt cercetate în cer. De aceea şi
răspunsurile îţi vin de acolo." (Sfântul Vasile cel
Mare)
- „Cel ce rostește cuvinte de rușine nu se face
de râs numai pe sine, ci îi umple de multă vătămare și pe semenii săi cu care stă de
vorbă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
21
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Cuvintele îşi pierd puterea lor tainică şi dumnezeiască dacă sunt rău
întrebuinţate şi ajung ca moarte. Ca un pom din miazănoapte sădit la miazăzi, care se
veştejeşte şi se usucă." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Cuvintele sunt cu adevărat imaginea sufletului." (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Fericit este cel ce iubește cuvintele frumoase și bune, urând pe cele urâte și
stricăcioase, căci nu se va face astfel rob al vicleanului.” (Sfântul Efrem Sirul)
- „In inimile celor mândri se nasc cuvinte hulitoare; în sufletul smeriților însă,
cugetări cu totul cerești." (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Mai vrednice de crezare sunt cuvintele lui Hristos, decât văzul nostru."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nici un om nu va cuprinde în cuvinte marea iubire de oameni a lui
Dumnezeu." (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Cuvântări
- „Omul raţional nu are lipsă de cuvântări multe, ci numai de câte trebuie, ca să
afle voia lui Dumnezeu." (Sfântul Antonie cel Mare)
Darurile
- „Când faci un dar, veselia feței tale să
fie mai mare decât înșuși darul." (Sfântul
Isaac Sirul)
- „Împărțiți darurile harului celor ce le
cer; o lumânare aprinsă nu își pierde din
lumină, dacă din ea se aprinde alta.” (Sfântul
Serafim de Sarov)
Dascălul
- ,,Înfrângerea dascălului strecoară atâta tulburare în sufletele credincioșilor,
încât răul sfârșește prin a-i îneca.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Defăimarea
- „Cu cât te rogi mai mult din suflet pentru cel ce te defaimă, cu atât Dumnezeu
le arată adevărul celor ce se smintesc." (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
22
CUGETĂRI PATRISTICE
Desăvârșirea
- ,,Desăvârșirea omului este de a
se socoti pe sine nedesăvârșit.”
(Fericitul Augustin)
Desfătarea
- „Dacă vrei să te bucuri de
desfătare, nu căuta desfătarea.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nimic nu este mai îndrăgit de diavol ca îmbuibarea pântecului cu multă
mâncare și băutură și, în general, ca desfătările materiale, care-l preschimbă pe om în
porc sau în ceva mai rău.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „O fiară sălbatică nu ne poate vătăma atât de mult precum dorința desfătărilor
materiale.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Desfrânarea
- ,,Să ardem, aici, desfrânarea prin cuvântul învățăturii, ca să nu fim siliți să o
ardem, acolo, cu focul gheenei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu este nimic mai de rușine decât un om desfrânându-se după căsătorie.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Multora li se pare o faptă indiferentă uitatul la femei, dar din aceasta se naște
pofta cea nerușinată, iar din poftă, desfrânarea, iar din desfrânare, iarăși pedeapsă și
osândă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Despărțirea de Dumnezeu
- ,,Precum copilul suferă când se desparte de mama lui, tot astfel și omul suferă
și se chinuie când se desparte de Dumnezeu.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Deștepți
- „Unii, deși sunt deștepți și înțeleg ceea ce este corect, susțin ceea ce este
greșit, deoarece aceasta le convine.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Deznădejdea
- ,,Deznădejdea nu-l lasă pe cel căzut să se scoale, iar trândăvia îl culcă la
23
CUGETĂRI PATRISTICE
pământ pe cel în picioare.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nici o armă a diavolului nu-i atât de tare ca deznădejdea.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „Diavolul nu se bucură atât de mult când păcătuim față de Dumnezeu, cât se
bucură când deznădăjduim.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Este rău să deznădăjduiești, fiindcă cel deznădăjduit se amărăște și își pierde
bunăvoirea și puterea, în vreme ce acela care nădăjduiește înaintează mereu. Întrucât
simte că este sărac, se străduiește să se îmbogățească." (Sfântul Porfirie
Kafsokalivitul)
- „Dacă te strivesc păcatele și te împing la deznădejde, strigă cu glasul
vameșului: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Duhul deznădejdii se bucură văzând că se înmulțesc păcatele, iar duhul
slavei deșarte că se înmulțesc virtuțile." (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Iuda a pierdut, nu atât din pricina nelegiuirii sale, cât din pricina deznădejdii
sale." (Fericitul Ieronim)
Diavolul
- ,,Diavolul este pricinuitorul păcatului și tatăl relelor.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
- „Lupul nu se poate face oaie, nici diavolul doctor.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Când diavolul hotărăște să te ducă la
pierzare nu te împinge spre aceasta, ci te
ademenește dulce." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Cine l-a biruit pe diavolul? Cel care și-
a cunoscut cu adevărat boala, patimile și
lipsurile pe care le are.” (Sfântul Iosif Isihastul)
- „Pentru cei întru Hristos, diavolul
seamănă cu un câine fără dinţi!" (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Prin Sfânta Cruce și Sfintele Taine, prin participarea la slujbele Bisericii,
24
CUGETĂRI PATRISTICE
lucrările diavolului sunt zădărnicite." (Sfântul Porfirie Kavsokalivitul)
- ,,Nu ne dăm seama de viclenia diavolului, care ni le dă pe cele mici și ni le ia
pe cele mari.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Dragostea
- ,,Cel ce are mintea pironită în dragostea de Dumnezeu, disprețuiește toate cele
văzute și însuși trupul său, ca pe ceva străin.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Cine dobândește dragostea, crește totodată în credință și nădejde.” (Sfântul
Antim Ivireanul)
- ,,Dragostea e mai trainică decât un inel, mai tare ca diamantul; și dacă am
putea închipui un lucru și mai tare încă, dragostea îl întrece și pe acela în tărie.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dragostea este mai puternică decât zidul și mai vârtoasă decât diamantele.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dragostea față de aproapele este semnul dragostei față de Dumnezeu.”
(Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Dragostea se face cunoscută nu numai prin dăruirea de bani, ci cu mult mai
mult prin împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu și slujirea trupească.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- ,,Nu există nimic asupra căruia să nu biruiască dragostea.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- ,,Precum amintirea focului nu încălzește trupul, așa credința fără dragoste nu
lucrează în suflet și iluminarea cunoștinței.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Să cugetăm la tot binele din lume ce s-ar săvârși dacă dragostea ar fi stăpânit
peste tot. N-ar mai fi trebuință de legi, de pedepse, de temnițe și de toate de felul
acesta.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „De ce oare dragostea este mai mare decât toate celalalte? Pentru că toate
celelalte vor trece.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dragostea este ca o albină lucrătoare, care adună de pretutindeni cele bune și
le depozitează în sufletul celui care iubește.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
25
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Dragostea este rădăcina și izvorul binelui.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „În ziua de azi, dragostea noastră s-a răcit; astfel nu putem înţelege dragostea
lui Hristos.” (Sfântul Teofilact al Bulgariei)
- „Începutul și sfârșitul mântuirii este dragostea.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Să nu disprețuiești porunca dragostei, fiindcă printr-însa vei fi fiul Lui
Dumnezeu. Dar călcând-o, te vei afla fiul gheenei.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Scris este că în zilele din urmă se va răci dragostea multora. Dumnezeu este
focul care alungă frigul diavolului.” (Fericitul Ieronim)
- „ Cum se naște și cum lucrează dragostea, ține de păzirea poruncilor.”
(Sfântul Iosif Isihastul)
- „De ce oare dragostea este mai mare decât toate celelalte? Pentru că toate
celelalte vor trece.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dragostea e lepădare a tot cugetul potrivnic, adică dragostea nu cugetă răul.”
(Sfântul Ioan Scărarul)
- „Dragostea este mai puternică decât zidul și mai vârtoasă decât diamantele.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dragostea este scut al credinţei, fortăreaţă a nădejdii, chezăşie a mântuirii,
medicină contra păcatului, coroană a păcii, slujbă adevărată pentru Dumnezeu.
Necesară pentru cei slabi, ea onorează pe cei puternici. Prin ea îşi păstrează
credinciosul harul lui Dumnezeu.'' (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dragostea face înger pe cel hrănit și crescut de ea.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute. Nu e
nimic mult când oamenii iubesc puțin, așa cum nu este puțin când oamenii iubesc
mult.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Numai în dragoste e lumina cunoașterii desăvârșite.” (Sfântul Isaac Sirul)
- „Paiul mai degrabă s-ar împotrivi să nu fie ars de focul în care l-am aruncat,
decât diavolul la flacăra dragostei." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos, aşa şi cunoştinţa lui
26
CUGETĂRI PATRISTICE
Dumnezeu atrage spre sine în chip firesc mintea curăţită prin dragoste." (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- „Sfințenia vine din dragoste. Toți cei care cred și iubesc cu adevărat sunt
sfinți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Tot ceea ce faceţi, să faceţi cu dragoste, că dragostea este coroana tuturor
faptelor bune." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Dregător
- „Dacă biruie pofta de averi, dacă supune sub picioare dragostea trupească,
dacă nu-l macină invidia, dacă nu-i târât de patima cumplită a slavei deșarte, dacă nu
tremură, dacă nu-l înspâimântă sărăcia. Un astfel de dregător arată-mi mie!” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
Dreptatea
- „Dacă îndepărtezi dreptatea, regatele nu sunt decât mari bande de tâlhari."
(Fericitul Augustin)
Drumurile
- „Când omul își întoarce fața către Dumnezeu, toate drumurile duc la
Dumnezeu. Când omul însă, își întoarce fața de la Dumnezeu, toate drumurile duc
spre prăpastie." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Duhovnic
- „Iar noi, obișnuindu-ne să trecem de la un duhovnic la altul, nu vom înceta să
întrebăm de stâlpnici, pustnici și isihaști și
nu vom avea încredere în niciunul.”
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „Nu alerga în căutarea unor monahi
renumiți și nu le cerceta viața. Dacă prin
harul lui Dumnezeu ai găsit un părinte
duhovnicesc, spune-i numai lui gândurile
tale.” (Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „Fără duhovnici buni se golesc bisericile, dar se umplu clinicile de psihiatrie.”
27
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfântul Paisie Aghioritul)
Dumnezeirea
- „Domnul n-a făcut omenirii numai un bine ca oricare altul, ţinându-Şi pentru
Sine partea cea mai bună, ci ne-a făcut părtaşi la însăşi plinătatea Dumnezeirii.”
(Sfântul Nicolae Cabasila)
Dumnezeu
- ,,Cine nu-L admite pe Dumnezeu ca
judecător, nu-L admite nici ca răsplătitor.”
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Dumnezeu nu este spărgător de uși, ci
numai bate la ușa inimii fiecăruia.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- ,,Păstrează-ți în inimă convingerea că
ești fiu al lui Dumnezeu.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Dacă iei aminte de tine însuți, nu mai ai nevoie să descoperi pe Creator în alte
creaturi; vei contempla în tine însuți, ca într-un microcosmos, marea înțelepciune a
Creatorului tău.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Duhul nostru e din Dumnezeu, deci numai în Dumnezeu își poate găsi
liniștea și fericirea.” (Fericitul Augustin)
- „Fii întotdeauna cu Dumnezeu dacă vrei ca Dumnezeu să fie întotdeauna cu
tine.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe
acestea viețuiește în ceruri.” (Sfântul Talasie Libianul)
- „[Dumnezeu] lucrează ca o adiere subțire în cugetele noastre.” (Sfântul Iosif
Isihastul)
- „Cel care se îndrăgostește în Dumnezeu îl află pe el pretutindeni.” (Sfântul
Nectarie)
- „Cineva îți spune, repetând mereu: Nu există Dumnezeu! - Greșești, prietene!
Mai corect ar fi fost, dacă ai fi spus: Eu nu am Dumnezeu! Greșești pentru că
28
CUGETĂRI PATRISTICE
vorbești ca un bolnav care spune că nicăieri nu există sănătate. Greșești, fiindcă
semeni cu un orb care spune că nu există lumină în lume. Însă lumină există. Și se
revarsă pretutindeni.” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Dacă ai primit pe Dumnezeu în tine şi te-ai învrednicit să fii fiu al Lui, atunci
arată că în tine se află Cel Ce te-a născut.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- „Dacă vei crede că Dumnezeu este nevăzut, gândește-te la sufletul tău; că și el
nu poate fi văzut cu ochii trupului.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine." (Sfântul Marcu
Ascetul)
- „Dumnezeu este mai iubitor decât oricare alt tată.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Dumnezeu este nereprezentabil și simplu (...). Cugetă la ceva grandios,
adaugă mult mai mult la ceea ce ai cugetat și acestui mult mai mult adaugă-i un și
mai mult și fii convins că gândul tău nu va putea niciodată să atingă cele ce sunt
nemărginite.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate.” (Sfântul Ioan
Damaschin)
- „Dumnezeu prevede, dar nu predetermină.” (Sfântul Ioan Damaschin)
- „După cum orbul nu vede precum cel cu vedere razele de neapropiat ale
soarelui, tot astfel nici noi nu cunoaștem ființa cea de neînțeles a lui Dumnezeu așa
cum o cunosc puterile cele de sus." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu
tine." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Începe să te gândești la faptul că Dumnezeu este pretutindeni, și vei pricepe
că peste tot ești înaintea Lui și El este înaintea ta, și nu vei avea cum să nu te umpli
de frică evlavioasă.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Nimeni nu se cruţă pe sine într-atât, cât ne cruţă Dumnezeu pe noi toţi."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „O, suflete al meu! Dumnezeu e întotdeauna cu tine, iar tu trăiești ca și cum
29
CUGETĂRI PATRISTICE
El ar fi departe de tine.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt şi să-L cinstim
cu gândul." (Sfântul Evagrie Ponticul)
- „Să nu socotești că Dumnezeu are nevoie de slavă. Vrea însă, să fii vrednic de
a-L slăvi.'' (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Tu ești făptura; Dumnezeu este ziditorul, sculptorul, pictorul care a dat chip
sufletului și trupului tău.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Durerea
- ,,Durerea este medicamentul mântuirii.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Învață să îți scrii durerile pe nisip și bucuriile pe stâncă.” (Fericitul Augustin)
Dușmani
- „Apostolii nu și-au ucis dușmanii,
ci i-au schimbat, i-au convertit.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Cel mai mare dușman al omului
este el însuși.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Educația
- „Educaţia copilului începe încă din timpul sarcinii. Dacă mama care poartă în
pântece se supără şi se mâhneşte, atunci şi fătul se tulbură în ea. Iar dacă mama se
roagă şi trăieşte duhovniceşte, copilaşul […] se sfinţeşte.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Pentru o educație creștinească corectă sunt necesare trei lucruri: în primul
rand puține cuvinte, în al doilea rând multe exemple și în al treilea rând mai multă
rugăciune." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Pricina tuturor relelor din lume provine din principiul pe care îl punem la
temelia educației copiilor nostri" (Sfântul Ioan Gura de Aur)
Ereticii
- ,,Iar ereticii amăgesc inimile celor simpli prin vorbe bune și plăcute în
aparență.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Nicăieri nu este atâta rău ca în erezie.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
30
CUGETĂRI PATRISTICE
Euharistie
- „Sfânta Euharistie este începutul îndumnezeirii noastre.” (Sfântul Grigorie de
Nissa)
- „În Euharistie, noi mâncăm și bem mântuirea noastră.” (Sfântul Ignatie
Briancianinov)
Evlavia
- ,,Evlavia față de Dumnezeu este începutul înțelepciunii.” (Sfântul Ierarh
Nectarie)
- ,,Toți trebuie să se îngrijească de evlavie, care este numită maica a toată
unitatea; căci ea este și începutul și culmea tuturor virtuților.” (Sfântul Ierarh
Nectarie)
- „Să înţelegi, creştine, ce-ţi zic: să nu avem pe dinafară evlavie, iar pe dinăuntru
moleşire nepăsătoare, ca să nu ne asemănăm mormintelor văruite.” (Sfântul Efrem
Sirul)
Familia
- ,,Familia este biserica de acasă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Deci, pentru că trupul bărbatului este avuția femeii, binevoitor să se arate
bărbatul față de cea care i-a fost dată să-i stea alături.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Căci precum nu este cu putință ca bărbatul întreg la minte să-și treacă cu
vederea femeia, nici cândva să o disprețuiască, așa nu este cu putință ca bărbatul
destrăbălat și nestăpânit să-și iubească femeia.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Fapte
- ,,Dacă noi credem că Dumnezeu este cu adevărat Tatăl nostru, atunci trebuie să
învățăm să facem faptele vrednice de El.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Numele de creștin nu ne va fi suficient în Ziua Judecății, dacă nu va fi
înnobilat și de faptele noastre bune.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- „Dacă am face fapte bune, am avea harul dumnezeiesc şi nu am avea nevoie de
Lege pentru a ne mântui.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dacă spui că eşti plin de fapte bune, le-ai pierdut pe toate.” (Sfântul Ioan
31
CUGETĂRI PATRISTICE
Gură de Aur)
- „Dă-ţi seama că trebuie să te arăţi oamenilor neîncetat. Dar prin purtarea cea
bună şi prin fapte. Căci şi bolnavii cunosc pe doctorii binefăcători şi izbăvitori nu din
vorbe, ci din fapte.” (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Învățătura faptelor este mult mai vrednică decât cea a cuvintelor.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
- „Dacă ești creștin, să crezi în Hristos, iar dacă crezi în Hristos, să-mi arăți
credință ta din fapte." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Familia este biserica de acasă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu datorita faptelor tale de dreptate ai cunoscut pe Dumnezeu, ci Dumnezeu
te-a cunoscut datorită bunătații Lui." (Sfântul Vasile cel Mare)
Femeia
- „Vrei să ți se supună femeia precum Biserica lui Hristos? Ai și tu grijă de ea
precum Hristos de Biserică!” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Fericirea
- ,,Nici viața de aici, nici cea de dincolo nu pot da, una fără cealaltă, fericire
deplină sufletului omenesc.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Hristos nu dă aceste învățături ca sfaturi și porunci, ci ca fericiri, pentru a
face plăcut la auz Cuvântul Său și pentru a deschide tuturor oamenilor ușa învățăturii
Sale.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Din fericirea lumească iese stresul lumesc"(Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul)
- „Fericirea adevarată se găsește în veșnicie și nu în deșertăciune." (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- „Fericit e omul care cu întreagă bucurie privește la mântuirea și la binele
tuturor ca la ale sale proprii.” (Sfântul Nil Sinaitul)
- „Fericit este cel ce iubește cuvintele frumoase și bune, urând pe cele urâte și
stricăcioase, căci nu se va face astfel rob al vicleanului.” (Sfântul Efrem Sirul)
Fire

32
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Când vedeți un om ieșit din fire, cu atât mai mult nu-i faceți împotrivire.
Nebunia lui de aceasta are nevoie, ca să se producă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Frica
- „Frica de Dumnezeu este cetate de nădejde pentru creștinul adevărat (...). În
această frică nu e nimic bolnăvicios; ea este plină de evlavie, de trezvie,
împrospătând simțirea ca o adiere a dimineții.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Frica de iad ne aduce cununa Împărăției cerurilor." (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Frica de primejdia care ne amenință e în stare să cumințească sufletele
tuturor mai bine decât orice predică și sfătuire." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Gândurile
- ,,Cel ce are gânduri bune are sănătate duhovnicească și răul îl preschimbă în
bine.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Dacă nu ai gândul bun, te vei vătăma și de cusururile mele și de virtuțile
mele.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Folosirea greșită a gândurilor duce la întrebuințarea greșită a lucrurilor.”
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Gândul bun are mare putere, el îl preschimbă duhovnicește pe om.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- ,,În vremea noastră cea mai mare boală se datorează gândurilor deșarte.”
(Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Nu întrebuința rău ideile, ca să nu fii silit să întrebuințezi rău și lucrurile.
Căci de nu păcătuiește cineva cu mintea, nu va păcătui nici cu lucrul.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- „Cel ce păcătuiește cu gândul, păcătuiește tot atât de repede pe cât a și gândit.
Deci, acolo unde căderea este grabnică, acolo ni s-a poruncit să avem și pază mai
puternică.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Gândește-te la Dumnezeu în vreme de pace, ca să Se gândească și El la tine,
în vreme de război.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
33
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Noi, oamenii, păcătuim ușor cu gândul. De aceea, Cel Care a zidit una câte
una inimile noastre, știind că cele mai multe păcate le săvârșim din imboldul inimilor
noastre, a poruncit ca în primul rând mintea să ne fie curată.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Domnul nu este al Lui." (Sfântul Vasile
cel Mare)
- „Dar, stăruind în rugăciune, se retrag gândurile necurate și de nespus. Căci nu
obișnuiesc să se lupte cu cei ce se luptă." (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Gândurile cele rele când se nasc în sufletul nostru: dacă le închidem ieșirea
în afară, le facem să dispară îndată, dar dacă le dăm afară prin cuvinte, le facem mai
puternice și le lăsăm să respire cu ajutorul limbii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Gândurile rele sunt samânța a tot răul. Din această sămânță răsar cuvintele,
dorințele și faptele păcătoase." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Începe să te gândești la faptul că Dumnezeu este pretutindeni, și vei pricepe
că peste tot ești înaintea Lui și El este înaintea ta, și nu vei avea cum să nu te umpli
de frică evlavioasă.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Mai de folos îţi este să te îngrijeşti să învii din patimi sufletul tău căzut, prin
mişcarea gîndurilor tale în cele dumnezeieşti, decît să învii pe cei morţi." (Sfântul
Isaac Sirul)
- „Nu-ți descoperi gândurile tuturor, ci numai acelora care îți pot tămădui
sufletul.” (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Pentru cei ce se nevoiesc să-şi păzească curăţia lor sufletească şi trupească,
gândurile curate au mai mare putere duhovnicească decât toată asceza, postul,
privegherea etc." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Progresul duhovnicesc al ucenicului nu ține de duhovnicul bun, ci de
gândurile bune ale ucenicului." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Să nu rămână gândul rău multă vreme înlăuntrul tău, pentru că îți provoacă
pagubă mare." (Sfântul Paisie Aghioritul)

34
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Stăpânește gândurile din lăuntrul tău, ca să devii stăpânul tuturor celor ce
sunt.” (Sfântul Vasile cel Mare)
Greșelile
- ,,Sfântul Apostol Pavel a plâns 3 ani, zi și noapte, îndreptând greșelile altora,
iar noi nu plângem nici pentru ale noastre.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Greutăți
- „Dacă ai fi chemat să te faci împărat și, pentru a ajunge în orașul în care s-ar
săvârși încoronarea ta, ai fi nevoit să-ți petreci o noapte într-un han mizerabil, plin de
fum, murdărie, gălăgie, zgomote, o mie și una de greutăți, n-ai face asta cu
bunăvoință, având în minte tronul împărătesc?” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Grijile
- „Cea mai mare primejdie din partea grijilor neîncetate este înăbușirea
simțămintelor religioase.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Mai mult face o picătură de rugăciune decât o mare de grijă.” (Sfântul
Nicolae Velimirovici)
- „Orice grijă, chiar dacă n-ar părea să aibă ceva din cele oprite, dacă nu
contribuie la evlavie, este lumească." (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Toată grija noastră să ne fie spre mântuirea sufletului.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Hainele
- „Nu frumuseţea hainelor arată că porţi veşmântul virtuţii, ci ostenelile
nevoinţelor.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
Harul
- ,,Când vei fi învrednicit de har, atunci Dumnezeu îți va da puterea să lupți cu
puterile cele potrivnice.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Este cu neputință să primim în noi harul cel dumnezeiesc, dacă n-am izgonit
patimile răutății, care stăpâneau mai înainte sufletele noastre.” (Sfântul Vasile cel
Mare)
Hrana
35
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Căci precum mama își hrănește pruncul cu laptele ei, așa și Hristos, pe cei pe
care i-a născut, Însuși îi hrănește necondiționat cu Sângele Său.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Așa cum o corabie, când este încărcată cu mai multe mărfuri decât poate
rezista, se scufundă, la fel și trupul nostru, atunci când primește mai multă hrană
decât are nevoie, se scufundă în nenorocire.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu hrana este păcat, ci lăcomia pântecelui." (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Hristos
- ,,Hristos nu este neutru, ci cu totul de partea noastră.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Mântuitorul vine în folosul fiecărui om în felurite chipuri.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
- „Iisus este Dumnezeu pe pământ și om în cer.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
(Sfântul Iustin Popovici)
- „Hristos, dumnezeiescul Doctor, nu ne vindecă fără voia noastră.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Nu există nimic mai îngrozitor decat o veșnicie fără Hristos. Aș prefera să
fiu într-un iad unde este Hristos, decât într-un rai care nu-L are pe Hristos."
- „Pentru a ne uni cu Hristos va trebui să trecem prin toate stările prin care a
trecut şi El.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Să-L iubim pe Hristos numai pentru El. Niciodată pentru noi. Să ne așeze
unde voiește. Să ne dea orice voiește. Să nu-L iubim pentru darurile Lui." (Sfântul
Porfirie Kafsokalivitul)
- „Să-L iubim pe Hristos și singura noastră nădejde și grijă să fie El.” (Sfântul
Porfirie Kafsokalivitul)
Hula
- ,,Cel ce hulește este cuprins de indignare, se răzvrătește împotriva
dumnezeiescului său Creator, care l-a adus din neființă la ființă.” (Sfântul Ierarh
Nectarie)
36
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Hulitorul se luptă, alături de demon, împotriva Împărăției lui Dumnezeu.”
(Sfântul Ierarh Nectarie)
- „Dacă omul huleşte împotriva lui Dumnezeu întreaga lui viaţă, fie prin cuvânt
sau prin faptă, şi această hulă se află pe buzele sale chiar şi în clipa morţii sale – el
este cu adevărat frate de suflet al ucigătorului hulitor de pe cruce.” (Sfântul Nicolae
Velimirovici)
Iad
- ,,Noi ne mâhnim pentru omul care este în închisoare, cu atât mai mult (ar
trebui să ne mâhnim) pentru cel care este în iad.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Cine uită de iad va ajunge acolo.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Omul care se teme necontenit de iad nu va cădea niciodată în focul iadului,
pentru că este înțelepțit de această necontenită frică." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Icoane
- ,,Prin închinarea la icoanele sfinților, noi ne închinăm de fapt virtuților
creștine întru tot lăudate: credința, nădejdea, dragostea, iar prin acestea, adevăratului
Dumnezeu.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Iertarea
- ,,Iertând altora, vouă înșivă vă iertați.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Când vom ierta totul, le vom câștiga pe toate.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Faptul că iertăm dușmanilor noștri și le facem bine este o mărinimie de suflet
și dovada cea mai mare de asemănare cu Dumnezeu.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Podul peste care trecem toți este iertarea celor care ți-au greșit. Dacă nu-l
ierți pe cel care ți-a greșit, strici podul pe care trebuie să treci. Să te faci, deci, pildă
bună celorlalți prin faptele tale cele bune și plăcute Domnului; să nu dorești ca prin
limba ta să-i biruiești pe toți.” (Sfântul Iosif Isihastul)
Ignoranța
- ,,Ignoranța este un mare dușman al minții.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Iisus
- „Iisus este dulce, iar celui care îşi varsă amărăciunea durerii înaintea Lui,
37
CUGETĂRI PATRISTICE
aceasta i se preface în sirop dulce." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Iisus Hristos este Noul Adam, ce înnoieşte continuu lumea întreagă."
(Sfântul Grigorie Palama)
Imaginația
- ,,Ca să dobândim și mai mult acest duh al
umilinței și al lacrimilor, părinții sfătuiesc să ne
închipuim că suntem o casă în care se află un mort.”
(Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- ,,Pe calea imaginației, diavolul pătrunde în
suflet și fură cuvântul din inimă.” (Sfântul Teofan
Zăvorâtul)
Inima
- „ Nimic nu este mai de preț decât o inimă curată, pentru că o astfel de inimă
devine Tron al Lui Dumnezeu." (Sfântul Ierarh Nectarie)
- „Caută-L pe Dumnezeu zilnic. Dar caută-L în inima ta nu în afara ei.”
(Sfântul Nectarie)
- „Dispoziţia inimii dă valoarea darului. Ea singură dă preţul celor oferite."
(Sfântul Ambrozie)
- „Dumnezeu face minuni când cineva participă cu inima sa la durerea
celuilalt." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „O inimă curată este o oglindă în care lui Dumnezeu îi este drag să Se
oglindească." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Intenția
- „Dumnezeu nu răsplătește rezultatele, ci intenția.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Invidia
- ,,Nimic nu dezbină mai mult ca invidia și gelozia: zgârcitul se bucură când
primește ceva; invidiosul nu când primește el, ci când nu primește altul.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Invidia separă, sfințenia unește.” (Fericitul Augustin)
38
CUGETĂRI PATRISTICE
- „ „Celorlalți oameni le este milă când junghie un animal; dar tu invidiosule,
devii fiară, tremuri, te îngălbenești la față când vezi că unui om îi merge bine.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Invidia face din om diavol; face din om demon sălbatic. Invidia a săvârșit cel
dintâi omor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu este păcat mai mare decât invidia. Desfrânatul, chiar dacă simte oarecare
plăcere, săvârșește păcatul în scurtă vreme; Invidiosul însă se chinuie și se pedepsește
pe sine înaintea celui invidiat, iar păcatul lui nu încetează niciodată, ci lucrează
necontenit.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Invidiosul
- „După cum porcul se bucură de mocirlă și diavolul de vătămarea noastră, tot
așa și invidiosul se bucură de răul semenului său.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Invidiosul (...) se liniștește și răsuflă ușurat când peste semenul său a venit
un necaz sau o rușine; socotește nenorocirea altora propria sa bucurie, iar fericirea și
bunăstarea altora, propria sa nenorocire.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ispita
- ,,Fără ispitirea credinței, nădejdeii și dragostei noastre, nu putem trăi punerea
la încercare a celor ascunse ale inimii și aceasta este de neapărată trebuință pentru
om.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Ispitele aduc smerita cugetare.” (Sfântul Ioan Damaschinul)
- „Cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune și răbdare, nu le va depărta de
la sine, ci mai tare se va încâlci în ele.” (Sfântul Marcu Ascetul)
- „Fugi de ispită prin răbdare și prin rugăciune. Căci dacă i te împotrivești fără
acestea, vine asupră-ți și mai năvalnic.” (Sfântul Marcu Ascetul)
- „Niciodată ispitele nu sunt mai tari decât Harul.” (Sfântul Iosif Isihastul)
- „Toată ispita este îngaduită de Dumnezeu pentru vindecarea sufletului
bolnav.” (Sfântul Ioan Damaschin)
Iubirea
- ,,Așa cum iubirea îi face pe oameni cumpătați, la fel știe să-i facă și înțelepți.”
39
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Asemenea este puterea iubirii: face sufletul mai încăpător decât cerul.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cât de puternică este iubirea lui Dumnezeu! Pe noi, cei vrășmași și plini de
necinste, ne-a făcut degrabă sfinți și fii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cât și cum ai știut să iubești ieri, atât de mare și frumos ești azi.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- ,,Caută și încredințează-te de iubirea lui Dumnezeu și te vei supune lui din
toată inima.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Ce e scânteia față de ocean, aceea e păcatul față de iubirea de oameni a lui
Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cel care iubește dorește să dea altora în dar, mai mult decât să primească el
însuși.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Credința este începutul vieții, iar iubirea este desăvârșirea ei.” (Sfântul Ierarh
Nectarie)
- ,,Cu cât Îl iubești pe Hristos, cu atât ți se pare că nu-l iubești și tânjești în
întregime, tot mai mult, să-l iubești.” (Sfântul Porfirie Kavsokalivitul)
- ,,Dacă suntem virtuoși, iubirea nu se pierde, pentru că virtutea se naște din
iubire și iubirea din virtute.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Domnul ne iubește mai mult decât ne putem iubi noi.” (Sfântul Paisie
Aghioritul)
- ,,Dumnezeu este Dumnezeul iubirii și al păcii, iar iubirea este maica miilor de
bunătăți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Fără iubire nu este mântuire.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Iubirea care are ca fundament pe Hristos este statornică, neîntreruptă și
nestricăcioasă și nimic nu va putea s-o destrame, nici ocările, nici primejdiile, nici
moartea, nici altceva asemănător.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Iubirea este învățător mare care poate să ne elibereze din înșelăciune și să ne
conducă și la credință și pe calea cea dreaptă; dascăl care și din pietre poate face
40
CUGETĂRI PATRISTICE
oameni.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Iubirea este mărturia credinței.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Iubirea le face pe cele obositoare ușoare și lesnicioase.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- ,,Iubirea lui Dumnezeu nu are hotar, nici bunătatea lui nu se poate tălmăci cu
cuvântul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nici un om nu va cuprinde în cuvinte marea iubirea de oameni a lui
Dumnezeu.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Niciodată nu-i omul atât de fericit ca atunci când se știe iubit și iubește.”
(Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Nimic nu întărește atât iubirea, cât faptul că ne facem părtași și la bucuria și
la tristețea celorlalți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea înlocuiește toate
neajunsurile.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Nu există nimic care să înmulțească și să statornicească răutatea atât de mult,
cât lipsa iubirii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nu există nimic mai mare decât iubirea, nici chiar martiriul, căci ea este
încununarea tuturor bunătăților.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Omul care iubește, trăiește pe pământ ca și cum ar trăi în cer, cu liniște și
fericire neumbrite, cu sufletul curățat de invidie, zavistie, mânie, mândrie, rea
dorință.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Pe calea iubirii urcăm spre Dumnezeu.” (Fericitul Augustin)
- ,,Roadele iubirii sunt: a face bine aproapelui din toată inima, a răbda îndelung,
a fi cu îngăduință și a folosi lucrurile cu dreaptă judecată.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- ,,Să arătăm dragoste unul față de altul, ca să-l iubim în felul acesta pe
Dumnezeu, Care ne iubește.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Iubește și fă ce vrei.” (Fericitul Augustin)
- „Iubirea de vrăjmași începe prin rugăciunea pentru schimbarea lor în bine sau
41
CUGETĂRI PATRISTICE
pentru îndreptarea lor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Iubirea este bucuria de a face altora bucurie.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Măsura iubirii lui Dumnezeu e să-l iubim fără măsură.” (Sfântul Paisie
Aghioritul)
- „Să-L iubim pe Hristos numai pentru El. Niciodată pentru noi. Să ne așeze
unde voiește. Să ne dea orice voiește. Să nu-L iubim pentru darurile Lui." (Sf.
Porfirie Kafsokalivitul)
- „ Ce are bogatul dacă n-are iubire? Ce-i lipseşte săracului dacă are iubire?"
(Fericitul Augustin)
- „Așa cum iubirea îi face pe oameni cumpătați, la fel știe să-i facă și înțelepți.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Asemenea este puterea iubirii: face sufletul mai încăpător decât cerul.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Astfel este firea iubirii: nu se ofilește de trecerea timpului, nici nu este
umbrită de greutatea situaților, ci rămâne totdeauna înfloritoare.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Căci Dumnezeu primește numai acea jertfă care, înaintea ochilor Lui,
aprinde pe altarul faptelor bune flacăra iubirii." (Sfântul Grigorie cel Mare)
- „Cât de puternică este iubirea lui Dumnezeu! Pe noi, cei vrășmași și plini de
necinste, ne-a făcut degrabă sfinți și fii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar
aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea." (Sfântul Siluan Athonitul)
- „Cu cât Îl iubești pe Hristos, cu atât ți se pare că nu-L iubești și tânjești în
întregime, tot mai mult, să-L iubești." (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)
- „Dacă toţi ar iubi şi ar fi iubiţi, nimeni nimănui n-ar face vreun rău. Ucideri,
vrajbe, războaie, tâlhării, ruperi, zgârcenii, tot răul s-ar mistui. Chiar numele răutăţii
n-ar mai fi." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „În zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este
să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe
42
CUGETĂRI PATRISTICE
oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul." (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)
- „Întrucât este iubire, Dumnezeirea se mişcă; iar întrucât este iubită, mişcă
spre sine toate lucrurile care sunt capabile de dragoste." (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- „Iubește-L mult, ca să primești mult. De dragostea ta pentru El, multă sau
puțină, depinde dăruirea, multă sau puțină.” (Sfântul Iosif Isihastul)
- „Iubirea este legătura societății și înfrățirea întregii omeniri. Este baza
fericirii și a bunăstării oamenilor și temelia tuturor virtuților. Este scara care îl ridică
pe om la desavârșire și-l arată cu adevărat chip și asemănare a lui Dumnezeu."
(Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina)
- „Iubirea noastră trebuie să-i cuprindă pe toți oamenii. Dacă pe unii îi iubim,
iar pe alții nu, niciodată dragostea noastră nu va fi mai presus decât a oamenilor
necredincioși." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Iubiți ca si voi sa fiți iubiți de ceilalți. Dati-I lui Dumnezeu toată inima
voastră ca sa rămâneți în dragoste." (Sfântul Nectarie de Eghina)
- „Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea înlocuiește toate
neajunsurile.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Roadele iubirii sunt: a face bine aproapelui din toată inima, a răbda îndelung,
a fi cu îngăduință și a folosi lucrurile cu dreaptă judecată.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
Iubirea de sine
- ,,Atunci când cineva se iubește pe sine, pe toate le explică cum îi place lui.”
(Sfântul Paisie Aghioritul)
Îmblânzirea
- „Cu binele și cu dragostea îi poți face pe mulți să se îmblânzească.” (Sfântul
Iosif Isihastul)
- „Ia pildă de la tine însuți. Cum te îmblânzești? Cu ocări sau cu dragoste?”
(Sfântul Iosif Isihastul)
Îmbogățirea
43
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Cel care se îmbogățește în Dumnezeu nu trăiește pentru sine, ci pentru
aproapele său.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Cel care se îmbogățește în Dumnezeu, Îl află pe El pretutindeni.” (Sfântul
Ierarh Nectarie)
Îmbuibarea
- ,,Să nu vă mirați dacă Domnul numește îmbuibarea spini. Nu vă dați seama,
pentru că patima vă îmbată. Dar cei sănătoși știu că îmbuibarea strică mai mult decât
spinii, că ea roade mai mult decât grija, că ea aduce grele suferințe și trupului și
sufletului.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Pofta trupească nu are cum se ivi într-un trup înfometat, nici chiar în trupul
care s-a mulţumit cu hrana cea de trebuinţă. Trupul în care zvâcnesc necurate pofte, e
acela care se lasă cuprins de îmbuibare." (Sfântul. Ioan Gură de Aur)
Împărat
- ,,Împărat adevărat. Acela-i împărat care este stăpân pe mânie, pe invidie și pe
plăcere.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Împărtășanie
- „Așa cum pruncul (…) atunci când este alăptat, dar
n-are poftă de mâncare, e semn că e bolnav și e în
primejdie de moarte, tot așa și noi se cade să avem râvnă
spre a ne alăpta cu Sfânta Împărtășanie, hrana cea
duhovnicească, ca să ne facem vii, iar dacă nu vom face
aceasta, vom fi în primejdie să murim de moarte
sufletească.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Fiecare împărtășire cu Sfintele Taine
ale lui Hristos este o unire cu Hristos Însuși și
este mântuitoare pentru noi." (Sfântul Ioan
Maximovici)
- „Prin Sfânta Împărtășanie omul are
onoarea de a deveni din om Dumnezeu.”
44
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
Împrăștierea
- „Acolo unde este multă împrăștiere sunt și mulți paraziți duhovnicești.”
(Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul)
Încercările
- ,,Apostolul Pavel ne povățuiește nu numai să răbdăm, ci să ne și bucurăm de
încercările care vin peste noi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cu cât sunt mai mari şi mai puternice chinurile şi încercările, cu atât sunt mai
mari şi răsplătile."(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cel mai bun medicament în orice încercare a noastră este cugetarea la
încercările cu mult mai mari prin care au trecut semenii noştri." (Sfântul Paisie
Aghioritul)
- „Dacă încercările ni se par anevoioase, e semn că nu ne-am incredinţat pe
deplin voii lui Dumnezeu." (Sfântul Siluan Athonitul)
- „Paşaportul pentru rai are neapărată nevoie de viza încercărilor." (Sfântul
Paisie Aghioritul)
Îndreptățirea
- „Unora le convine să spună că un defect oarecare se datorează firii lor, fiindcă
așa se îndreptățesc pe ei înșiși și nu fac nici un efort ca să scape de el.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
Înfrânarea
- „Înfrânarea nu este grea; e de ajuns să o
dorești și să te ții departe de cauzele păcatului.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Însuți
- „Dacă iei aminte la tine însuți, nu mai ai
nevoie să descoperi pe Creator în celelalte
creaturi; vei contempla în tine însuți, ca într-un
microcosmos." (Sfântul Vasile cel Mare)
45
CUGETĂRI PATRISTICE
Întâietatea
- ,,Dacă vrei să te folosești de întâietate, cedeaz-o altora.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Înțelegerea
- ,,Podoaba rațiunii este înțelegerea.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Înțelepciunea
- ,,Înțelepciunea adevărată și educația autentică nu înseamnă nimic altceva
decât respectul față de Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dacă împuținezi zestrea, dai socoteală socrului. Dacă strici întreaga
înțelepciune, vei da socoteală lui Dumnezeu, Care v-a dat Duhul Sfânt.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „Începutul înțelepciunii Dumnezeiești este liniștea și blândețea, care țin de
măsura sufletului mare și întărit, de cel mai trainic chip al cugetării.” (Sfântul Ignatie
Briancianinov)
Înțelept
- „Înţelept este bărbatul ce place lui Dumnezeu, care vorbeşte puţine şi pe cele
de trebuinţă şi plăcute lui Dumnezeu." (Sfântul Antonie cel Mare)
Învățătura
- ,,Învățăturile nu sunt bineprimite de Dumnezeu dacă sunt lipsite de fapte
bune.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Nu ne este de folos să ascultăm învățăturile sfinte, dacă nu le trăim.”
(Fericitul Augustin)
- „Uitați-vă la copiii voștri! Nu citesc ei toată ziua lecțiile pe care le au de
învățat? Așa să facem și noi! Altfel nu ne va fi de nici un folos venirea la biserică; că
turnăm în fiecare zi în noi, ca într-un vas găurit, învățăturile.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Cel ce poate îmblânzi pe cei neînvăţaţi, ca să iubească învăţătura şi
îndreptarea, făcător de om trebuie să se numească." (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în
46
CUGETĂRI PATRISTICE
suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Mai bine este să fii bănuit de prostie, ca neputând să te împotriveşti în cuvînt
din puţinătatea învăţăturii tale, decît să fii socotit între cei înţelepţi pentru cutezanţa ta
neobrăzată." (Sfântul Isaac Sirul)
- „Precum petecul cel nou se desprinde de haina cea veche și cade, tot așa și cei
învechiți în păcat, se desprind de învățătura cea nouă." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Învierea
- „Domnul a murit de moartea noastră, pentru ca noi să înviem cu învierea Sa.”
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Judecarea
- ,,Învață să fii milostiv cu greșelile aproapelui și nu-l judeca, pentru ca Hristos
să fie milostiv cu tine la momentul judecății finale.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Oamenii judecă lucrurile potrivit cu conținutul pe care îl au înlăuntrul lor.”
(Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Cea mai scurtă cale spre iertarea păcatelor este să nu judeci.” (Sfântul Ioan
Scărarul)
- „Celui ce nu ştie să deosebească binele de rău, nu-i este îngăduit a judeca pe
cei buni sau pe cei răi. Căci bun este omul care cunoaşte pe Dumnezeu.” (Sfântul
Antonie cel Mare)
- „Cu toate că acest păcat (judecarea aproapelui) nu conține în el nicio plăcere,
ci, dimpotrivă, are o atât de mare pedeapsă, totuși cu toții alergăm spre acest păcat, ca
și cum ne-am grăbi și ne-am lua la întrecere să intrăm în cuptorul iadului nu pe o
singură cale, ci pe mai multe căi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dumnezeu ne va judeca nu doar după felul păcatelor noastre, ci și după
modul în care-i judecăm pe ceilalți." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Judecata
- „Dreapta judecată este o virtute însemnată, care nu poate fi cuprinsă cu
mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin.” (Sfântul Ioan Casian)
47
CUGETĂRI PATRISTICE
Lauda
- ,,Cel ce caută laudele nu este om liber, pentru că nu face ceea ce îi place lui, ci
ceea ce le place altora.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „A te lăuda cu învăţătura lumească este lucru oprit, mai cu seamă pentru
creştini. Cel ce se laudă, în Domnul să se laude (II Corinteni 10:17).” (Sfântul Efrem
Sirul)
- „Am văzut un ucenic neiscusit, care în faţa unora se lăuda cu virtuţile
învăţătorului său şi, crezând că dobândeşte slavă din virtutea străină, a dobândit în
locul acesteia numai necinste, pentru că toţi i-au spus: Dar cum se face că pomul bun
a odrăslit o ramură netrebnică?” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Creștinul trebuie să săvârșească mereu fapte bune, fără să se laude cu ele, ca
fariseul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu te lăuda, îngânfându-te, cu iscusinţa de a vorbi, ci mai bine vesteşte
învăţătura din cercarea oamenilor simpli şi neînvăţaţi, ca să te faci ucenic al
Apostolilor lui Hristos.” (Sfântul Efrem Sirul)
Lăcomia
- ,,Cu cât cel lacom câștigă, cu atât e mai sărac, căci cu atât e mai sărac cineva,
cu cât dorește mai mult.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Lăcomia este ca drojdia rea, care strică întreg aluatul.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Lauda de sine pătează fapta prin mândrie.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- „Lăcomia este o beție, mai rea decât beția.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dacă omul este lacom, el nu este prea departe de a-L vinde pe Dumnezeu şi
pe cel mai apropiat prieten al său, dimpreună cu ucigătorul din lumea aceasta, care
este Iuda.” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Pregătirea mesei dă pe față pe cel lacom de mâncare și lucrarea rugăciunii dă
pe față pe cel iubitor de Dumnezeu." (Sfântul Ioan Scărarul)
Leneșul

48
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Cel care se îngrijește să ajute la mântuirea unui frate leneș și să-l scoată din
gheara diavolului se aseamănă, atât cât îi este cu putință omului cu Dumnezeu."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cine este leneş în cele mici nu va putea înainta nici în cele mari!" (Sfântul
Vasile cel Mare)
Lepădarea
- „Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu, și cu buzele și cu inima, acela nu
săvârșește în viață nimic altceva decât cele ce duc la desăvârșita lui surpare, și
trupească și sufletească.” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Libertatea
- ,,Un om se consideră cu adevărat liber atunci când acceptă să devină robul lui
Dumnezeu.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Noi credem că adevărata libertate este a nu păcătui, a iubi din toată inima şi
din toate puterile pe Dumnezeu şi pe aproapele." (Sfântul Siluan Athonitul)
- „Pe porţile oricărei ţări creştine ar fi trebuit scrise cu litere mari cuvintele
Apostolului Pavel: Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate, numai să nu folosiţi
libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire.” (Sfântul
Nicolae Velimirovici)
- „Unde este libertate, este și abuz, mai puțin în Hristos." (Sfântul Nicolae
Velimirovici)
Limba
- „Mai bine îţi este să fii zăbavnic la limbă decît cunoscător şi iscusit în a
revărsa cu ascuţimea minţii învăţătura ca pe un rîu." (Sfântul Isaac Sirul)
Liniștea
- ,,Cel ce se liniștește ținând minte
răul, are încuibată în sine o viespe
purtătoare de venin ucigător.” (Sfântul Ioan
Scărarul)
- ,,Liniștea este începutul curățirii
49
CUGETĂRI PATRISTICE
sufletului.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Dacă un lup poate tulbura turma, un frate preaînțelept poate să liniștească
valurile și să scape corabia.” (Sfântul Ioan Scărarul)
-„Liniștea este rugăciunea tainică." (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul)
Lipsa
- „Nu strică lipsa, cât strică surplusul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Litughie
- „Scopul principal al Dumnezeieștii Liturghii este împărtășirea credincioșilor,
fie și a celor puțini care sunt pregătiți. Căci mai toate rugăciunile sunt citite de preot
pentru credincioșii care se vor împărtăși. De aceea cel puțin unul trebuie să se
împărtășească." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Locul
- „Nu locul îl mântuieşte pe om, ci voinţa lui. Adam a căzut din Rai, în timp ce
Lot s-a mântuit chiar în Sodoma." (Sfântul Efrem Sirul)
Luare-aminte
- „Dacă vei lua aminte la tine însuți, vei găsi în jurul tău mai multe frumuseți și
bunătăți decât acestea. Te vei desfăta cu cele ce ai și nu te vei supăra de cele ce îți
lipsesc.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Doctorii poruncesc celor bolnavi să ia aminte de ei înșiși, să nu neglijeze din
cele ce le slujesc la vindecarea lor. Tot așa și Cuvântul, Doctorul sufletelor noastre,
vindecă, prin acest mic ajutor, sufletul îmbolnăvit de păcat.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Luarea aminte este dublă: una prin care privim lumea înconjurătoare cu ochii
trupului, iar alta prin care contemplăm pe cele nemateriale cu puterea emoțională a
sufletului.” (Fericitul Augustin)
- „Nu lua aminte de trup, nici nu urmări cu orice chip binele trupului: sănătatea,
frumusețea, desfătarea cu plăceri, viața lungă, ci ia aminte de tine însuți, adică de
sufletul tău.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu lua seama nici la cele ale tale, nici la cele din jurul tau, ci numai la tine
50
CUGETĂRI PATRISTICE
însuți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Lucrarea
- „Lucrarea porneşte de la Dumnezeu; din partea noastră se adaugă
bunăvoinţa.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
Lucruri
- ,,Fiecare lucru îl poți vedea fie din latura sa bună, fie din latura rea.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- ,,Lucrurile omenești nu sunt precum nădejdea în Dumnezeu, adică statornice,
ci se arată mai neputincioase decât umbra.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Trei sunt lucrurile în jurul cărora se învârte tot ce-i lumesc: mâncarea, avuția
și slava.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Un lucru mic nu este mic dacă dă naștere la lucruri mari.” (Sfântul Ioan
Damaschin)
- „Pentru orice lucru bun, Dumnezeu Se bucură." (Sfântul Efrem Sirul)
Lumea
- ,,Oamenii și-au băgat înlăuntrul lor lumea și nu mai încape Hristos.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- „Această lume întreagă este pentru tine o carte scrisă care înfățișează foarte
limpede slava lui Dumnezeu și care îți vestește prin aceasta măreția tainică și
nevăzută a lui Dumnezeu, ție, celui care ești înzestrat cu minte pentru înțelegerea
adevărului.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Așa cum Dumnezeu a creat la început lumea prin Cuvântul Său, adică prin
Fiul Său, la fel prin Fiul lui Dumnezeu lumea este renăscută din păcat." (Sfântul Ioan
Maximovici)
- „Cei ce se amăgesc cu nădejdile lumeşti şi cunosc până în amănunt ce trebuie
să facă pentru viaţa duhovnicească, dar nu fac, se aseamănă cu cei ce împrumută
doctoriile şi uneltele medicinii, dar nu le folosesc." (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Lumea a fost creată bună şi chemată la bucuria vieţii în unire cu Izvorul şi
Creatorul vieţii, Domnul Dumnezeu." (Sfântul Ioan Maximovici)
51
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Lumea este o carte şi cel care nu călătoreşte citeşte doar o pagină din ea."
(Fericitul Augustin)
- „Nimic nu ne face atâta să nu ne cunoaştem pe noi înşine cât lipirea inimilor
de lucrurile din lumea aceasta; şi iarăşi, nimic nu ne face sa ne lipim inima de
lucrurile din lumea aceasta, cât necunoaşterea noastră înşine; ele se condiţionează una
pe alta.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Noi trăim în această lume văzută cu gândul la cea nevăzută, schimbând nu
atât locul, ci felul de trăire şi de vieţuire.”( Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Noi vedem acum lumea ajunsă la starea păcătoasă, după ce și-a pierdut
bunătatea dintru început, dar lumea e minunată, chiar și stricată de păcat, și răsfrânge
în ea înalta înțelepciune a Creatorului." (Sfântul Ioan Maximovici)
Lumină
- „Domnul nostru Iisus Hristos a dăruit tuturor lumină, dar cei ce nu ascultă de
El se întunecă pe ei înşişi.” (Sfântul Talasie Libanul)
Lupta
- „Când lupți, luptă împotriva dușmanilor nevăzuți. Așa te vrea să fii toată viața,
porunca Scripturii! Să nu cazi în luptă, să nu dorești să fii în frunte, ci să fii cumpătat
și cu luare aminte la tine însuți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Domnul întâi îi înzestrează și îi înarmează pe următorii Lui şi abia după
aceea îi scoate la lucru şi la luptă.” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Niciodată nu poate să aibă un sfârșit bun omul care se lupta cu Dumnezeu."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Maica Domnului
- „Așa cum rugul cel nears de pe Horeb îl adăpostea pe Dumnezeu, tot astfel
Maria L-a purtat pe Hristos în pântecele ei.” (Sfântul Efrem Sirul)
- ,,Asemenea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu să fim și noi ocrotitori,
mângâietori și pururea rugători pentru cei aflați în suferință.” (Sfântul Antim
Ivireanul)
Mama
52
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Adevărata mamă nu este cea care-i dă viață copilului, ci bună creștere.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Căci aşa cum fiecare mamă dă copiilor ei simpla existenţă, tot aşa şi Mama
lui Dumnezeu dăruiește tuturor existenţa fericită." (Sfântul Teofan al Niceei)
- „Ferice de mama care, mândrindu-se cu titlul său de mamă, își privește copiii
ca pe cea mai bună podoabă a sa." (Sfântul Filaret al Moscovei)
Mărinimia
- ,,Mărinimia este o virtute, dar e vecină cu risipa.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mărturisirea
- ,,Ce oboseală, ce greutate, ce osteneală ca să spui acest cuvânt: Am păcătuit,
nici una.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Mărturisirea este recunoașterea voluntară și sinceră a faptelor păcătoase.”
(Sfântul Ierarh Nectarie)
- „Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.” (Fericitul Augustin)
- „Către mântuirea noastră ne conduce nu cercetarea, ci mărturisirea că
Dumnezeu există.” (Sfântul Vasile cel Mare)
Măsura
- „Toate cele peste măsură sunt ale dracilor." (Sfântul Pimen)
- „Dacă te măsori pe tine însuţi cu măsura mică, nu te vei măsura cu ceilalţi.”
(Cuviosul Nil Sinaitul)
Mâhnirea
- „Felurile mâhnirii sunt 4: întristarea, necazul, invidia și mila. Întristarea este
mâhnirea care te face fără glas. Necazul este mâhnirea care îngreunează. Invidia este
mâhnirea provocată de bunurile altora. Mila este mâhnirea provocată de relele
altora." (Sfântul Ioan Damaschin)
Mâncarea
- „Mâncarea scumpă hrăneştenumai trupul; cunoştinţa de Dumnezeu însă,
înfrânarea, bunătatea, facerea de bine, buna cinstire şi blândeţea, acestea
îndumnezeiesc sufletul." (Sfântul Antonie cel Mare)
53
CUGETĂRI PATRISTICE
Mândria
- ,,Aducându-ne aminte necontenit de păcatele noastre, putem înfrânge iute
mândria sufletului nostru."(Sfântul Ioan Gură de Aur)- ,,Mândria este acropolă, adică
cetatea, rădacina și izvorul întregii răutăți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Ca să înlături mândria, trebuie să te rogi cu lacrimi, să nu disprețuiești pe
nimeni și să primești necazurile cele fără de voie.” (Sfântul Talasie Libianul)
- ,,Cel care se mândrește cu păcatele sale nu este vrednic de iertare.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Mândria are și o tovarășă credincioasă, pe fiica ei, deznădejdea.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Mândria este dată de necunoașterea lui Dumnezeu.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- ,,Mândria este izvorul tuturor relelor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nici un rău nu este asemenea mândriei, care face dintr-un om, un demon.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nu te face ucenicul celui ce se laudă pe sine, ca nu cumva, în loc de smerită
cugetare, să înveți mândria.” (Sfântul Marcu Ascetul)
- ,,Pe când mândria este moartea virtuților și viața păcatelor, smerenia este
moartea păcatelor și viața virtuților.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Rădăcina, izvorul și maica oricărui păcat este mândria.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Aşa este firea mândriei, strică legătura iubirii, te rupe de aproapele şi-l face pe
cel care o dobândeşte să vieţuiască însingurat.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cei care se îndeletnicesc cu lucrarea virtuţii pentru a plăcea oamenilor, pun
temelia mântuirii lor nu pe piatră, ci pe nisip.” (Sfântul Efrem Sirul)
- „Cel ce crede că are totul, nu are nimic.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dacă se pierde cel ce se mândreşte cu cele duhovniceşti, cu mult mai mult cel
ce se mândreşte cu cele materiale.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Mândria este o pricină a gândurilor necuviincioase.” (Sfântul Ioan Scărarul)
54
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Nimic nu poate sfâșia trupul Bisericii atât de mult ca mândria.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „[Mândria] are și o tovarășă credincioasă, pe fiica ei, deznădejdea.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Aşa cum rădăcina tuturor relelor e mândria, tot aşa, pricina tuturor celor
bune e smerenia." (Sfântul Evagrie Ponticul)
- „Precum întunericul este potrivnicul luminii, tot astfel și mândria se opune
oricărei virtuți." (Sfântul Ioan Scărarul)
Mânia
- ,,Căci mânia provoacă beție și slava deșartă și ieșirea din minți.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- ,,Când vedeți un om ieșit din fire, cu atât mai mult nu-i faceți împotrivire.
Nebunia lui de aceasta are nevoie, ca să se producă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cel ce se mânie și ține minte răul, oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară de
învinuire. Căci este asemenea celui ce vrea sa aibă vedere ageră, dar își tulbură
ochii.” (Sfântul Evagrie Monahul)
- „Cel ce și-a oprit mânia a ucis ținerea de minte a răului.” (Sfântul Ioan
Scărarul)
- „Mânia e oprită de îndelunga răbdare și de nepomenirea răului și e micșorată
de dragoste și de împreuna pătimire.” (Sfântul Talasie Libianul)
- „Mânia este mai rea decât beția și mai mizerabilă decât diavolul.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „A te mânia este in firea omului, dar a înăbuşi mânia e în firea creştinului."
(Fericitul Ieronim)
- „Atunci când celălalt este mânios, orice i-ai spune, nu poţi face nimic. Este
mai bine ca în clipa aceea să taci şi să te rogi." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Mânia este o mică fiară care latră în inima ta. Nu este ea mai fioroasă decât
orice câine? Iar înșelăciunea care se află tăinuită în sufletul viclean oare nu este mai
necruțătoare decât orice urs care pândește în peștera sa? Oare fățărnicia nu este și ea o
55
CUGETĂRI PATRISTICE
fiară sălbatică? Cel ce [rostește] calomnii mușcătoare nu este oare un scorpion? Cel
ce se năpustește pe nesimțite către răzbunare oare nu este mai îngrozitor decât o
viperă? Iar cel lacom nu este lup hrăpăreț? Cel înnebunit după femei nu este un
armăsar atins de nebunie? (...) în noi se află nenumărate fiare sălbatice.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
- „Mânia este rădăcina uciderii; iar cel ce taie rădăcina, cu mult mai mult va
tăia ramurile." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Mânia în sine este firească, așa cum sunt nervii în trup. Ea este un nerv al
sufletului și fiecare este dator să-l folosească împotriva demonilor, ereticilor și a tot
ce ne împiedică în calea spre Dumnezeu. Dacă te mânii împotriva fraților de un suflet
sau, ieșindu-ți din fire, îți strici lucrul mâinilor tale, să știi că bolești de slavă deșartă
și abuzezi de nervul sufletului. Eliberează-te de aceasta prin dragoste față de toți și
adevărată smerenie.” (Sfântul Iosif Isihastul)
- „Niciodată să nu căutați să îndreptați mânia, deoarece ispita nu se poate
scoate cu altă ispită, ci cu smerenie și dragoste sinceră.” (Sfântul Iosif Isihastul)
- „Nimeni nu tulbură atât de mult curăția minții și limpezimea judecății ca
mânia fără socoteală, care izbucnește cu multă furie.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Precum tăcerea la vreme este frâna mâniei, așa mâncarea cu măsură este
frâna poftei." (Sfântul Ilie Ecdicul)
- „Tăindu-se din inimă rădăcina mâniei, nu mai are loc nici fapta de ură sau
pizmă.” (Sfântul Ioan Casian)
Mântuirea
- ,,Dumnezeu are multe feluri de leacuri pentru mântuirea noastră. Fiecăruia îi
dă ceea ce are nevoie.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Orice lucrare care are ca scop mântuirea sufletelor este supusă de la început
atacurilor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Să nu ne mulțumim de a căuta numai propria noastră mântuire.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- ,,Un singur lucru este necesar pentru mântuire: credința; dar credința cu
56
CUGETĂRI PATRISTICE
lucrare.” (Sfântul Ignatie Briancianinov)
- „Pentru a te mântui este de ajuns să vrei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Prin urmare, să nu fim fără de grijă pentru mântuirea noastră, nici să-i
întindem mai dinainte diavolului sufletul nostru prin păcat.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Dacă vom conștientiza nimicnicia duhovnicească, păcătoșenia noastră, și
vom dori din tot sufletul să ne îndreptăm, suntem aproape de mântuire." (Sfântul Ioan
Maximovici)
- „Fericit e omul care cu întreagă bucurie privește la mântuirea și la binele
tuturor ca la ale sale proprii.” (Sfântul Nil Sinaitul)
- „Mântuirea este, în acelaşi timp, şi lucrarea lui Dumnezeu, dar şi lucrarea
noastră.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu este cu putință ca omul să se mântuiască dacă nu face nimic pentru
mântuirea aproapelui." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Să nu ne mulțumim de a căuta numai propia noastră mântuire" (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Medicamentul
- „O fluierătură domoală îmblânzește pe cai, iar pe căței îi asmuțește. Și
medicamentul, în timp ce vindecă o boală, o înrăutățește pe alta.” (Sfântul Grigorie
cel Mare)
Mici
- „Păzește-te de cele mici, ca să nu cazi în cele mari." (Sfântul Isaac Sirul)
Mila
- „Creștinului trebuie să îi fie milă de dușmanii credinței, ca de niște orbi
duhovnicește.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Mila este plata pentru răscumpărarea sufletelor noastre.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Căci precum urmează umbra, trupului, așa și mila urmează smeritei
cugetări." (Sfântul Isaac Sirul)
57
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Mila este împreună-pătimirea iubitoare cu cei chinuiţi de dureri.” (Sfântul
Grigorie de Nyssa)
Milostenia
- ,,Cuvântul cald și rugăciunea sinceră sunt mai presus de banii pe care îi putem
dărui celor lipsiți.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Dumnezeu te-a îmbogățit ca să-i ajuți pe cei care sunt în nevoi, pentru a-ți fi
iertate păcatele prin iubirea ta de oameni.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Ești înțelept? Dă sfat celui neînțelept. Ești cult? Învață-l pe cel neștiutor. Ești
putenic? Ajută celui neputincios. Ești bogat? Ajută celui nevoiaș.” (Sfântul Ioan de
Kronstadt)
- ,,Milostenia făcută dintr-un câștig necinstit nu este bineplăcută înaintea lui
Dumnezeu.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Milostenia însoțită de discreție
este cel mai bineplăcut dar pe care îl
putem face Domnului.” (Sfântul Antim
Ivireanul)
- ,,Milostenia, împărăteasa virtuților,
aceea care duce iute pe oameni în bolțile
cerurilor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nu după însemnătatea darurilor se măsoară milostenia, ci după duhului
dragostea celui care dă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Să împrumutăm dar pe Dumnezeu cu milostenie, să-L împrumutăm ca să-L
avem pe El datornic.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cel care pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Cinstește-L pe Dumnezeu împărțind averea ta săracilor, căci Lui Dumnezeu
nu-I trebuie potire de aur, ci suflete de aur.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „După cum ne purtăm noi cu aproapele, așa se va purta Dumnezeu cu noi.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
58
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Milostiv cu adevărat nu este cel ce dă de bunăvoie cele de prisos, ci cel ce
lasă cele de trebuință neapărată celor ce le răpesc.” (Sfântul Ilie Edicul)
- „Nu putem fi milostivi asemenea lui Dumnezeu, decât dacă ne gândim mai
mult la greșelile noastre, decât la greșelile altora.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Apa are însușirea să spele noroiul de pe trup, iar milostenia să nimicească
murdările sufletești" (Sfântul Teodosie de la Brazi)
- „Aşa cum în ajutoarele medicale există medicamente care conţin multe plante
și una este cea mai însemnată, aşa și în pocăinţă, această plantă a milosteniei este cea
mai însemnată şi ar putea să facă totul." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Precum untul de lemn hrăneşte lumina candelei, aşa milostenia hrăneşte
cunoştinţa în suflet." (Sfântul Sfântul Isaac Sirul)
Minciuna
- „Caci după cum minciuna vatămă întotdeauna pe cei mincinoși, tot așa și
adevărul uneori păgubește, când este spus acolo unde și când nu trebuie." (Sfântul
Grigorie cel Mare)
Mintea
- ,,Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos și cunoștința Lui Dumnezeu
atrage spre Sine în chip firesc mintea curățită prin dragoste.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- „Mintea trebuie să fie mereu la Dumnezeu, când dormi și când ești treaz, când
mănânci și când vorbești, când muncești și când faci orice altceva după cuvântul
profetului: Văzut-am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea”(Ps.15,8).”
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui." (Sfântul Siluan Athonitul)- ,,Mintea
se întunecă din pricina mândriei.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Atunci când mintea nu-i întunecată de patimi, ci-i liberă și curată, poate
vedea adevărul și pătrunde până în adâncimile lucrului, vede unde este răul, ascuns în
plăcerile josnice ori unde este binele acoperit de rău.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Mintea se întunecă din pricina mândriei.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
59
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Mintea vede toate, chiar și pe cele din Ceruri. Și nimic nu o întunecă fără
numai păcatul. Prin urmare celui curat nimic nu-i este neînțeles, iar cuvântului său
nimic nu-i este cu neputință de exprimat." (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Precum ochiul sensibil este atras de frumusețea celor văzute, la fel mintea
curată este atrasă de cele nevăzute." (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Precum trupul murind se desparte de toate lucrurile vieții, la fel și mintea,
murind, când ajunge la culmea rugăciunii, se desparte de toate cugetările lumii."
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Minuni
- ,,Cei care nu cred în minuni neagă faptul că Dumnezeu se poate descoperi
lumii, fiindcă minunea nu este altceva decât revelația lui Dumnezeu în lume.”
(Sfântul Ierarh Nectarie)
Moartea
- „Câtă vreme trăieşte, omul are multă treabă de făcut pentru îmbunătăţirea
sufletului lui şi are dreptul să dea examene duhovniceşti. Dacă moare şi nu trece,
cade. Reexaminare nu există." (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul)
- „Iisus te prinde cu undița nu ca să te omoare, ci ca prin moarte să-ți dea
viața." (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Moartea, de-o va avea omul în minte, nemurire este; iar neavând-o în minte,
moarte îi este. Dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pirderea sufletului, care
este necunoștința de Dumnezeu." (Sfântul Antonie Cel Mare)
- „Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăţia pentru toţi.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertare din mormânt a răsărit. Nimeni să
nu se teamă de moarte, că ne-a eliberat pe noi moartea Mântuitorului.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „Precum trupul murind se desparte de toate lucrurile vieții, la fel și mintea
murind, când ajunge la culmea rugăciunii, se desparte de toate cugetările lumii. De nu
va muri cu această moarte, nu poate să afle și să trăiască cu Dumnezeu." (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
60
CUGETĂRI PATRISTICE
Monah
- ,,Mare este lupta monahilor și grea e truda lor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Fericit este monahul care se socotește pe sine gunoiul tuturor." (Sfântul
Evagrie Monahul)
- „Monah este acela s-a despărțit de toți si se împacă cu toți.” (Sfântul Evagrie
Monahul)
Monahism
- „Esența monahismului constă în curățirea minții de gândurile rele." (Sfântul
Nicolae Velimirovici)
Mucenici
- ,,Ca pe niște izvoare duhovnicești ce pot revărsa bogăție de ape, așa ne-a dăruit
Dumnezeu mormintele Sfinților mucenici.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Mulțumirea
- „Omul care-I mulţumeşte lui Dumnezeu pentru relele ce trec peste el, nu
simte acele rele." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Munca
- „Iubește munca, chiar dacă nu ai nevoie de ea pentru a te întreține.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Fiecare să se mândrească cu meşteşugul său, cu munca sa. Prin muncă vom
goni lesne din duhul nostru gândurile vinovate, vom veni degrabă în ajutorul celor
lipsiţi şi vom împlini porunca Domnului Hristos, când spune: E mai mare fericire să
dai decât să primeşti” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Viața este muncă și numai munca îi dă omului dreptul la viață.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
Natura
- „Toată împărăţia naturii nu este nimic altceva decât o carte despre împărăţia
morală. Privită ca o astfel de carte, natura este cu totul desăvârşită, din cele mai înalte
sfere ale universului până la ultimul atom." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Nădejdea
61
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Oricine nădăjduiește în Dumnezeu nu rămâne niciodată rușinat și neajutat.”
(Sfântul Nicodim Aghioritul)
- ,,Nădejdea bunurilor viitoare ne face să răbdăm întotdeauna, cu ușurință,
necazurile vremii de acum.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nădejdea este ancora cea mai statornică și mai sigură.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Nădejdea este siguranța, alianța, turnul cel nezdruncinat al credincioșilor.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nădejdea în Dumnezeu este zid nesurpat, întăritură necuprinsă, turn nebiruit.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nimic nu este mai rău decât sufletul care nu are nădejde.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- ,,Nimic nu face sufletul atât de viteaz și de îndrăzneț în toate, cât nădejdea cea
bună.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Rădăcina oricărei fapte bune este nădejdea în înviere.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
,,Dacă nădăjduim în Dumnezeu atunci ne asumăm și responsabilitatea ca faptele
noastre să fie după voia Sa cea sfântă, nu după dorințele noastre nesocotite.” (Sfântul
Antim Ivireanul)
- „Drept aceea, să căutăm trăirea cu Dumnezeu nu în cele trupești, uitând de
lucrurile sufletelor noastre, ci să ne întoarcem toate faptele noastre spre nădejdea
celor viitoare" (Sfântul Isaac Sirul)
Necazurile
- ,,Necazurile și încercările nu sunt pricini de întristare, ci de laudă și bucurie.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Când rabdăm necazurile cu mulțumire, blestemul nostru se întoarce în
binecuvântare." (Sfântul Nil Sinaitul)

62
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Când te vor neliniști gândurile de frica pentru necazurile viitoare, nu trebuie
să intri în vorbă cu ele, ci să spui: Fie voia Domnului! Aceste cuvinte te vor liniști.”
(Sfântul Varsanufie de la Optina)
- „Cu cât păşeşti mai sigur pe calea ce duce spre cetatea împărăţiei şi te apropii
de cetatea lui Dumnezeu, cu atâta să ai mai mult ca semn tăria necazurilor ce te
întâmpină. Și cu cât te apropii şi înaintezi, cu atât se înmulţesc încercările împotriva
ta.” (Sfântul Isaac Sirul)
- „Cu mulțumire rabdă necazurile, ca să se șteargă toate căderile tale în păcat."
(Sfântul Nil Sinaitul)
- „Cununa nestricăciunii, virtutea și mântuirea omului, este ca plin de
mulțumire să îndure necazul." (Sfântul Antonie cel Mare)
- „În necazuri mulțumește și ți se va
ușura jugul păcatelor tale." (Sfântul Nil
Sinaitul)
- „Necazurile răbdate aici întru
Legea lui Dumnezeu vor fi sămânța
bunătăților viitoare." (Sfântul Vasile cel
Mare)
- „Oricine rabdă necazuri, întâi de toate cu credință să se întărească, și le va
birui pe acestea." (Sfântul Isaac Sirul)
- „Pe cel ce se bucură în Domnul, niciun necaz nu-l va scoate din bucuria lui."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Pe măsura primirii necazurilor aflăm aceeași bucurie la Dumnezeu." (Sfântul
Nil Sinaitul)
- „Pentru necazurile din această lume urmează fericirea în Împărăția cerurilor."
(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Prin crucea necazurilor noi izbândim să ne mărturisim și să-L slăvim pe
Dumnezeu; în bunăstare noi Îl uităm pe El." (Sfântul Ignatie Briancianinov)

63
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Tot necazul pe care-l pătimești îți pregătește ție mare vrednicie." (Sfântul
Efrem Sirul)
Necredinciosul
- „De aceea nu te grăbi să cauți călăul pentru cel necredincios. El însuși l-a
găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care i l-ar da lumea întreagă.”
(Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Necredinciosul este foarte nefericit, întrucât nu are nădejde, care este
tovarășul necesar pe drumul lung al vieții. Este nefericit fiindcă nu are iubire de
oameni și fiindcă este lipsit de frumusețea icoanei Creatorului, pe care o descoperă
credința." (Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina)
Necunoașterea Lui Dumnezeu
- ,,Cel ce Îl neagă pe Dumnezeu își neagă propria bunăstare și fericire veșnică.”
(Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Necunoașterea Lui Dumnezeu și a poruncilor Sale constituie principala cauză
a necurăției sufletești în care zace lumea actuală.” (Sfântul Antim Ivireanul)
Nedreptatea
- „Mai bine să înduri o nedreptate decât să o faci tu." (Sfântul Nicolae
Velimirovici)
- „Primeşte nedreptatea ca pe o mare binecuvântare, pentru că din aceasta îţi
învistiereşti binecuvântare cerească. Însă nu urmări anume să te nedreptăţească,
pentru că asta ascunde o răutate politicoasă." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Nedrepții
- „Nedrepţii se nedreptăţesc veşnic, în timp ce cei ce primesc cu bucurie
nedreptatea sunt îndreptăţiţi veşnic." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Nefericirea
- „Cei ce socotesc nefericire pierderea banilor, a copiilor, a slugilor, sau a
orcărui alt lucru, să ştie întâi că trebue să se mulţumească cu cele date de Dumnezeu."
(Sfântul Antonie cel Mare)
- ,,Oamenii îndepărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți din lume și în viața
64
CUGETĂRI PATRISTICE
aceasta și în cea viitoare - cea veșnică.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Nejudecarea
- „Cea mai ușoară cale spre Rai este nejudecarea aproapelui tău." (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Nepăsarea
- „De te vede cu gura căscată și nepăsător, diavolul intră iute ca într-o casă
pustie; de te vede însă puternic, cu sufletul treaz și prins chiar de ceruri, nu
îndrăznește nici să te privească măcar." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nenorocirea
- „Mare nenorocire este părerea de sine! Mare nenorocire este lepădarea de
smerenie!” (Sfântul Ignatie Briancianinov)
Nepătimirea
- Nepătimirea nu înseamnă a nu fi războiți de demoni, ci războiți fiind de ei, să
rămâneți nebiruiți.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Nu te socoti pe tine nepătimitor (fără patimi) câtă vreme te convinge pe tine
păcatul.” (Sfântul Isaia Pustnicul)
Neplăcerea
- „Să primiți cu bucurie orice neplăcere, ca pe o doctorie dată de Domnul
Însuși.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
Neputința
- „Când te mânii sau cazi în osândire, e firesc să te mâhnești, pentru că ai căzut,
dar trebuie să te și bucuri pentru că ți s-a dezvăluit neputința. Atunci te vei lupta ca să
te izbăvești de ea.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Neștiința
- „Cele mai multe rele se săvârşesc din neştiinţă.” (Sfântul Efrem Sirul)
- ,, Neștiinta, sursa cea mai de la început a tuturor relelor.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- „Din pricina neștiinței unui singur om, este aruncat poporul cel mult în cea mai
adâncă prăpastie a pierzării.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
65
CUGETĂRI PATRISTICE
Noblețea
- ,,Să nu căutăm bani, nici noblețea exterioară, ci noblețea sufletului.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
Noi
- „Să ne uităm în noi înșine, ce combinație minunată și înțeleaptă a nevăzutului
cu văzutul alcătuim!" (Sfântul Ioan Maximovici)
- „Chiar dacă noi ne depărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu rămâne aproape de
noi." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Numele
- „Aceasta este rugămintea mea către voi: daţi copiilor numele sfinţilor şi ale
drepţilor. De aici, de la nume să începem şi noi să modelăm sufletul copilului nostru.
Să intre numele sfinţilor în casa noastră, la botezul copiilor.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Nunta
- „Nunta este jertfă de sine, fiind o împreună lucrare a soților." (Sfântul Nicolae
Velimirovici)
Oameni
- ,,Ca un instrument muzical, inventat de un meșter preaînțelept, sufletul și
trupul nostru au fost vătămate de nechibzuința noastră și nu mai pot fi reparate și
acordate de altcineva, decât de meșterul iscusit.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Fiecare natură atrage către sine ceea ce este înrudit, iar omenirea e întrucâtva
înrudită cu Dumnezeu, deoarece poartă în sine asemnănarea cu originalul.” (Sfântul
Grigorie de Nyssa)
- ,,Omul a fost adus la existență prin preaplinul dragostei dumnezeiești.” (Sfântul
Grigorie de Nyssa)
- ,,Omul era (întru început) icoană a frumuseții celei dintru început a Celui
neprihănit.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Tu ești făptura; Dumnezeu este ziditorul, sculptorul, pictorul care a dat chip
sufletului și trupului tău.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
66
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Altceva suntem noi în sine, altceva cele ale noastre și altceva cele din jurul
nostru. Sufletul și rațiunea suntem noi înșine, întrucât am fost făcuți după chipul
Creatorului.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Cel mai mare dușman al omului este el însuși.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Omul este într-o cinste foarte mare, pentru că este creat după chipul
Ziditorului, fiind cinstit mai mult decât soarele, mai mult decât cerurile stelelor.”
(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Oamenii care au dragoste si bunătate se aseamănă cu îngerii care transmit
bucurie si veselie oriunde s-ar afla." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți din lume și în viața
aceasta și în cea viitoare, cea veșnică." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Oamenii și-au băgat înlăuntrul lor lumea și nu mai încape Hristos.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
Obiceiurile
- „Lucrurile au ajuns de aşa fel, încât păcatul nu mai are sfârşit, iar obiceiul rău
dă naştere la fapte rele care, înmulţindu-se, formează apoi ele însele o regulă de
săvârşire a păcatelor.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Care este folosul nostru în înfrânarea de la hrană, dacă nu izgonim din suflet
obiceiurile cele rele?” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Ocara
- „De te ocărăște cineva, nu-i răspunde, ci rămâi tăcut.” (Sfântul Isaia
Pustnicul)
- ,,Ocara de la oameni aduce întristarea inimii, dar se face pricină de curăție
celui ce o rabdă.” (Sfântul Marcu Ascetul)
- „Ocările prietenilor sunt mai împovărătoare decât ale duşmanilor; ocările
copiilor noştri însă sunt încă cu mult mai dureroase decât ale prietenilor." (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
Omenie
- ,,Cel ce vrea să dea dovadă de omenie nu trebuie să ceară socoteală altora de
67
CUGETĂRI PATRISTICE
cum își duc viața, ci trebuie numai să îndestuleze nevoia, să vindece lipsa.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
Omul
- „Omul lui Dumnezeu trebuie să fie simplu și lipsit de răutate sau viclenie."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Orgoliul
- ,,Nu clevetirea altora este ceea ce doare, ci orgoliul nostru nemăsurat, care
alungă orice urmă de smerenie din inimile noastre.” (Sfântul Antim Ivireanul)
Osândirea
- Când un om vede paiul din ochiul aproapelui său și-l osândește, sentința lui
nu pornește din purtarea de grijă, ci din ură; ia masca iubirii de oameni, dar fapta
geme de răutate.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Osândirea alungă Harul lui Dumnezeu." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Osteneala
- „Dacă doi oameni săvârșesc aceeași faptă bună, unul, însă, o săvârșește fără
nici o osteneală iar altul cu multă osteneală, apoi cinstea amândurora este egală."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pacea
- „Făcătorul de pace este cel care dă pacea altuia, însă n-ar putea-o împărtăși
cineva altuia dacă n-ar avea-o el însuși.” (Sfântul Grigore de Nyssa)
- ,,Să nu-ți întinezi trupul cu fapte de rușine și să nu-ți spurci sufletul cu gânduri
viclene și pacea lui Dumnezeu va veni peste tine.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Patimile
- ,,Beția și îmbuibarea ne leagă mâinile la spate și ne dau patimii, ca unei
cumplite stăpâne.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Biruirea și dezrădăcinarea patimilor este o datorie a fiecarui creștin.” (Sfântul
Teofan Zăvorâtul)
- ,,Cămașă mânjită este viața întinată de multe greșeli ale patimilor sufletului.”
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
68
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Căutarea plăcerii naște un șir de patimi, fuga de durere alt șir.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- ,,Din cauza patimilor, capacitatea noastră de a raționa este întunecată și ajunge
foarte ușor părtinitoare.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Patimile fac ca sufletele noastre să semene cu niște cetăți care înfruntă
asediile barbarilor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Patimile sunt sămânța satanică din noi.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- ,,Pomul uscat al patimilor are ca rădăcini pornirile egoiste.” (Sfântul Antim
Ivireanul)
- ,,Semnul că patima este alungată din inimă este când inima începe să simtă
dezgust și ură față de acea patimă.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Multe patimi sunt ascunse în sufletele noastre. Ele se dau pe față abia atunci
când apar pricinile.” (Sfântul Isihie Sinaitul)
- „Omul nu poate fi cu desăvârșire liber de patimi, dar le poate stăpâni.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Când cineva își cunoaște patimile și luptă împotriva lor, atunci îl ajută și
Hristos la dezrădăcinarea lor.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Ce folos ai dacă stăpânești peste popoare, dacă ești rob al patimilor tale?”
(Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Două sunt cele mai grele robii: la popoarele păgâne și la patimi, iar cea
dintâi are loc din cauza celei de-a doua." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Frâu pentru patimi e postul, iar rugăciunea și milostenia sunt ucidere a
acestora.” (Sfântul Efrem Sirul)
- „Omul nu poate fi cu desăvârșire liber de patimi; dar le poate stăpâni.''
(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Ontologic patimile se leagă cu inexistența, deoarece firea omenească a fost
creată de Dumnezeu fără răutate în ea. Și deoarece Dumnezeu este nepătimitor, tot
astfel și sufletul omului este nepătimitor.” (Sfântul Ioan Scărarul)

69
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Patimile [sunt] ca niște puteri ale sufletului. Dumnezeu nu dă slăbiciuni, ci
puteri. Însă atunci când nu valorificăm aceste puteri pentru săvârșirea binelui, vine
aghiuță, le exploatează și ele devin patimi.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Păcatul
- ,,Asemenea unei rugini cumplite, otrăvitoare, păcatul a pătruns în toată ființa
omului.” (Sfantul Ioan de Kronstadt)
- ,,Când ești bolnav și te uiți la alți bolnavi, boala ți se înrăutățește, iar adeseori
capeți o boală pe care n-o aveai.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cel ce fuge de rău și se ferește simplu să nu păcătuiască lucrează cele zece
porunci.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Cumplit lucru este să păcătuiești, dar cu mult mai cumplit, să te lauzi cu
păcatele.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dacă Dumnezeu l-ar fi pedepsit pe
fiecare om pentru fiecare păcat al lui, omenirea
întreagă ar fi pierit și posibilitatea mântuirii s-
ar fi irosit.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dacă îți faci trupul ușor și primești
doctoria cu mintea trează, vei putea curăți
multe din vechile păcate.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dumnezeu a dat omului suferința din pricina păcatului; dar prin suferință
pune capăt păcatului.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dumnezeu este bun cu toți, dar în chip deosebit își arată îndelunga lui răbdare
cu păcătoșii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,După Sfinții Părinți, începutul păcatului este gândul cel rău.” (Sfântul Paisie
Aghioritul)
- ,,Fiind orbiți de propriile păcate, nu le mai vedem decât pe ale celor din jur și,
din această cauză, parcă ajungem să pândim orice eroare pentru a o infiera și a ne
lăuda.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Mântuitorul nu S-a răstignit pentru păcatele Sale, ci pentru a ne elibera din
70
CUGETĂRI PATRISTICE
propriile păcate.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Mintea vede toate, chiar și cele din ceruri. Și nimic nu o întunecă, fără numai
păcatul. Prin urmare, celui curat nimic nu-i este neînțeles, iar cuvântului său nimic
nu-i este cu neputință de exprimat.” (Sfântul Antonie cel Mare)
- ,,Multul foc al păcatului e stins și cu o picătură de lacrimi.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- ,,Păcatul e pricina pagubei, păcatul e pricina supărării, păcatul e pricina
oricărei suferințe.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Păcatul și iadul au o legătură strânsă între ele. Cei nedrepți și păcătoși sunt
chinuiți, înainte de a fi chinuiți în iadul veșnic.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Păcatul și moartea sunt urmări înfricoșătoare ale fărădelegii și ale neascultării
și consecința robirii libertății morale a omului.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Păcatul, când este unit cu smerenia, aleargă cu așa mare ușurință, încât
depășește și întrece dreptatea care viețuiește împreună cu trufia.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- ,,Pedepsele păcatelor nu sunt aceleași totdeauna. Sunt multe și deosebite, după
vremuri, după oameni, după ranguri, după învățătură și după alte și alte lucruri.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Să ne ferim de viclenia diavolului care ne înșeală cu lucruri mici și ne face să
săvârșim păcate mari.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Așadar, după cum nu-i de vină doctorul, dacă-ți taie sau îți arde o parte din
trup, ci boala, tot așa și distrugerile orașelor își au originea în păcatele oamenilor,
care depășesc orice măsură. Scutește, deci, pe Dumnezeu de hulă!” (Sfântul Vasile cel
Mare)
- „Căci bine îți este să te dezlegi de legătura păcatului decât să eliberezi rob din
robie.” (Sfântul Isaac Sirul)
- „Când auzi pe Domnul zicând: De nu se va lepăda cineva de toate averile lui,
nu este vrednic de Mine, nu înțelege cuvântul acesta numai despre averi, ci și despre
toate lucrurile păcatului.” (Sfântul Marcu Ascetul)
71
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Când noi ne aducem aminte de păcatele noastre, Dumnezeu le uită.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „În esență, orice păcat este minciună și silnicie.” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Mulți ne întristăm pentru păcate, dar privim cu plăcere cauzele lor.”
(Sfântul Marcu Ascetul)
- „Păcatul este o rană care, ascunsă de ochiul medicului, devine incurabilă.”
(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este
transformată în propriu-i chin.” (Fericitul Augustin)
- „Păcatul te stăpânește nu pentru că este puternic, ci pentru ca tu ești delăsător.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Pentru păcătos eliberarea de suferințele de pe pământ este început al
chinurilor din iad, iar suferințele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înșine.
Începutul și rădăcina păcatelor stă în noi și în libertatea voinței noastre.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
- „Tristețea și mâhnirea ne-au fost date nu pentru întristarea pricinuită de
aproapele, ci pentru păcatele noastre.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „ Păcatul și iadul au o legătură strânsă între ele. Cei nedrepți și păcătoși sunt
chinuiți, înainte de a fi chinuiți în iadul veșnic.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Ar fi fost bine dacă de la început nu deschideam poarta și nu lăsam să intre
vrăjmașii și patimile în sufletul nostru și în inima noastră. Dar din moment ce i-am
lăsat să intre, prin păcatul strămoșesc, nu mai putem fi fără grijă, ci se cuvine să
luptăm și să-i scoatem afară, fiindcă ei sunt nerușinați și obraznici și nu mai vor să
iasă altfel decât cu război.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Ca să ne înălțăm duhovnicește, mai întâi de toate trebuie să ne eliberăm de
povara păcatului." (Sfântul Ioan Maximovici)
- „Ce oboseală, ce greutate, ce osteneală ca să spui acest cuvânt: Am păcătuit,
nici una.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

72
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Cel care se mândrește cu păcatele sale nu este vrednic de iertare.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Dacă ai păcătuit în ascuns, nu încerca sa uiți, căci toate sunt goale și
descoperite pentru ochii Domnului, înaintea Căruia avem să dăm socoteală.” (Sfântul
Marcu Ascetul)
- „Pricina a tot păcatul este slava deșartă și plăcerea. Cel ce nu le urăște pe
acestea, nu va dezrădăcina patima.” (Sfântul Marcu Ascetul)
- „Păcatul are două feţe şi el pune stăpânire pe amândouă: una constă în fapte,
cealaltă în obişnuinţă.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Dacă ai păcătuit și ți-a iertat Dumnezeu păcatul, bucură-te de iertare și
mulțumeste, dar nu uita păcatul! Nu ca să-ți chinui gândul, ci ca să-ți temperezi
sufletul să nu zburde și să cadă iarăși în aceleași păcate." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Doar în oamenii înrobiți păcatului nu locuiește Dumnezeu." (Sfântul Ioan
Maximovici)
- „După Sfintii părinți, începutul păcatului este gândul cel rău.” (Sfântul Paisie
Aghioritul)
- „Fiecare cunoaște mai bine păcatele lui decât pe ale altora; fiecare vede mai
bine păcatele cele mai mari decât pe cele mai mici; și fiecare se iubește mai mult pe
el decât pe altul. Deci, dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuți unde
păcatul este și mai vădit și mai mare.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu exista vreun păcat care să nu poată fi biruit de generozitatea Domnului.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu-i cădere căderea pe care spui că o suferi; cădere este doar atunci când
cazi în păcat." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Numai cei curați cu inima văd cele dumnezeiești. Cei întunecați de păcat
văzând nu văd și auzind nu aud." (Sfântul Ioan Maximovici)
- „Păcatul este ca un copac cu rădăcinile adânc înfipte în inimă și cu crengi ce
pătrund până la oase și până în măduva oaselor.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Păcatul este o rană care, ascunsă de ochiul medicului, devine incurabilă.”
73
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Păcatul nu iese ușor din cel păcătos, așa cum ai scoate o haină murdară și ai
arunca-o.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Prin păcat dăm drepturi ispititorului." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Păcătosul
- „A spune despre Dumnezeu că-și întoarce fața de la păcătoși e ca și cum ai
spune ca soarele se ascunde de cei orbi.” (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Dacă tu pentru Dumnezeu te pornești împotriva lui (a păcătosului), atunci
varsă pentru el lacrimi. Dar pentru ce îl urăști? Urăște păcatele lui, iar pentru el
roagă-te, și prin aceasta te vei asemăna lui Hristos, care nu S-a mâniat asupra celor
păcătoși, ci se ruga pentru ei.” (Sfântul Ignatie Briancianinov)
- „Păcătoșii, ca niște copii lipsiți de minte, cred că e lucru ușor a scapă de
păcate.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Părerea
- „Nu trebuie să te întristeze părerea celor mulți și răi, ci a celor buni și puțini."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Părinții
- ,,Dacă cinstim pe Tatăl nostru Cel Ceresc, să cinstim și pe părinții noștrii
trupești.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Părintele nu este cel care doar l-a născut pe copil, ci acela care și după naștere
îl iubește.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Părinții care nu se îngrijesc de buna creștere a copiilor lor sunt mai răi decât
ucigașii de prunci pentru că primii omoară sufletul nepieritor, iar ultimii doar trupul
muritor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Părinții să se îngrijească nu de cum vor dobândi banii copiii lor, ci de cum vor
dobândi evlavie și bogăție sufletească.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Prima virtute a creștinilor este de a cinsti pe părinți, a răsplăti ostenelile celor
care ne-au dat viață și a le da, după putere, cele trebuincioase tihnei lor.” (Sfântul
Chiril al Ierusalimului)
74
CUGETĂRI PATRISTICE
Păstorii
- „Păstorul de suflete trebuie să vegheze cu grijă pentru ca dorința de a plăcea
oamenilor să nu-l preocupe într-o formă excesivă." (Sfântul Grigorie cel Mare)
- „Păstorii sunt capul cu ajutorul căruia cei supuși văd și învață." (Sfântul
Grigorie cel Mare)
Pedeapsă
- „Dacă vrei să pedepsești pe cineva care ți-a făcut rău, nu-i răspunde cu rău, fă-i
bine și l-ai pedepsit.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dupa cum doctorul este un binefăcător, chiar dacă îți produce dureri și
suferințe trupului, tot așa Dumnezeu este bun când, prin pedepse date unora, se
îngrijește de mântuirea tuturor.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „ Dumnezeu ne îngrozește pe noi cu pedepse și adeseori ni le trimite pe
acestea nu ca să se răzbune, ci ca să ne cheme la El." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dumnezeu nu desființează pedepsele din pricina virtuților celor ce suferă
răul, ci pune osânde din pricina răutăților celor răi." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dumnezeu te pedepsește pe tine cel care te mărești ca să-ți vii în sine și ca să
facă întru tine o schimbare spre bine." (Sfântul Nil Sinaitul)
- „Nu poate să fie mai mare pedeapsă pentru un om decât ca Însuşi Iisus
Hristos Domnul să se lepede de el, să-i spună înaintea a toţi îngerii și a toate
neamurile laolaltă şi în fața Tatălui Său din ceruri: Nu te cunosc; nu eşti al Meu; nu
eşti scris în Cartea vieţii. Pleacă!” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Precum leacul pentru boală, tot astfel și pedeapsa pentru faptele cele rele."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pilda
- „Pe unii oameni îi vindeci cu cuvântul, pe alții numai cu pilda vieții tale"
(Sfântul Grigorie Teologul)
Pizma
- „Omul înstrăinat de orice pomenire a lui Dumnezeu poartă în inima sa pizma
împotriva aproapelui, gîndindu-se răutăcios la el." (Sfântul Sfântul Isaac Sirul)
75
CUGETĂRI PATRISTICE
Plăcerea
- ,,Căutarea plăcerii naște un șir de patimi, fuga de durere alt șir.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- ,,Cel ce preface grija de trup în poftă și pentru lucrurile vremelnice ține minte
răul de la aproapele, acela slujește zidirii, în locul Ziditorului.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- ,,Imediat ce încetează plăcerea păcătoasă începe durerea sufletească.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Plăcerea nu poate fi fără durere. Căci în plăcere e amestecat chinul durerii,
chiar dacă pare ascuns celor ce gustă, prin faptul că domină patima plăcerii.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- „Cei care în tinerețile lor se îmbată de plăceri, nu sunt în stare să înțeleagă
mărirea necuprinsă a orbirii sufletului lor." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu natura mâncărurilor sau a băuturilor produce plăcerea, ci pofta
comesenilor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- Plăcerea de a bea nu ți-o dă băutura unui vin bun și cu buchet, ci setea cu care
bei apa; nu mâncatul de plăcinte, ci mâncatul pe flămânzite; nu dormitul pe așternutul
moale, ci dormitul pe ostenite.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Pocăința
- ,,Căci nu își iubește atât de mult îndrăgostitul iubita, cât iubește Dumnezeu
sufletul care se pocăiește.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Chiar dacă păcătosul nu se pocăiește, Dumnezeu de multe ori cruță rădăcina,
ca să ferească roadele.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Crezi sau nu, să știi că te așteaptă iadul cel veșnic dacă nu te pocăiești pentru
păcatele tale.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dacă chipul Lui Dumnezeu, restaurat la botez, este iarăși întunecat și năruit
prin păcate de moarte, trebuie să-l înoim prin pocăință.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- ,,Dacă pocăința n-ar fi avut milostenia aripă, nu s-ar fi urcat la cer.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
76
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Pocăința este spital ce curăță păcatul, este dar ceresc, putere minunată care
biruie cu harul ei, șir de legi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Pocăința este un cuptor în care păcatul se topește.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Taina Botezului se face o singură dată în viață, plânsul pocăinței, însă, trebuie
să ne însoțească până la ultima suflare.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- „Am căzut prin păcat, dar ne ridicăm prin căință.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Cel care își curăță sufletul de păcat și îl împodobește cu virtuți, se face pe sine
casă pentru Hristos.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Chiar dacă unii dintre oameni ar mai dori să se pocăiască, nu mai pot, pentru
că obiceiul de a păcătui a devebit deprindere, iar deprinderea a devenit o a doua
natură, întărindu-le inima și făcând-i ca o piatră, nesimțitioare și neputincioasă să se
pocăiască și să se îndrepte." (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Dumnezeu ... nu ne pedepsește îndată ce am păcătuit, ci amână pedeapsa, ne
dă timp de pocăință ca să ne îndreptăm și să ne schimbăm viața." (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
-„Fără pocăință nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu și nu putem moșteni viața
veșnică, creată nouă de la începutul lumii.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Pocăința este osândirea de sine, curățirea păcatelor prin lacrimi." (Sfântul
Nicolae Velimirovici)
- „Pocăința este un cuptor în care păcatul se topește.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Pofta
- „A birui, a tăia poftele și voința noastră, oricât de puternice ar părea, este
lucrul mai de preț decât a cuceri multe redute și întărituri ale cine știe căror armate
puternice și decât a face morții să învie.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
- „Când alergi purtat de poftă, de fapt alergi către pământ. Cugetă de unde ai
venit! Dacă te gândești că te vei risipi în pământ, va înceta și nebunia poftei.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
77
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Sărac nu este cel care are puține și se mulțumește cu acestea, ci cel care
pofteste la multe." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Pom
- „ Pentru că prin pom a venit moartea, trebuia ca prin lemn să se dăruiască
viaţa şi învierea.” (Sfântul Ioan Damaschin)
Porunca
- ,,Celor ce iubesc pe Dumnezeu osteneala împlinirii poruncilor le este ușoară și
dulce.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Fericirea și pacea se găsesc în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- ,,Prin porunci Domnul face nepătimași pe cei ce le împlinesc, iar prin
dumnezeieștile dogme le dăruiește luminarea cunoștinței.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- „Să păzim întâi de toate poruncile lui Dumnezeu, să ne căim, să plângem să
ne smerim, și atunci ni se va deschide și nouă ca o deschizătură mică în acoperișul
văzut al cerului și ni se va arăta lumina cea imaterială și spirituală [inteligibilă] aflată
mai presus de acesta.” (Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „Socotește porunca lui Hristos mai bună decât toate comorile lumii.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
Postul
- ,,Demonii îi înving cu ușurință pe cei
care se mândresc cu postul lor.” (Sfântul
Antim Ivireanul)
- ,,Doctorii numesc postul mama
sănătății.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Postiți? Arată-mi-o prin fapte. Prin
care? Veți zice. Dacă vedeți un sărac, aveți milă de el, un dușman, împăcați-vă cu el,
un prietem înconjurat de bun nume, nu-l invidiați; o femeie frumoasă, întorceți
capul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
78
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Postul subțiază firea cărnii și întărește duhul în om, iar omul intră în legătură
cu Dumnezeu.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „A trecut vremea postului, dar nu a trecut și rostul lui.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Dacă nu îți schimbi viața, la ce mai postești? Schimbarea bucatelor nu ajută la
nimic.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Postul este marea armă împotriva ispitelor.” (Sfântul Isaac Sirul)
- „Postul, acest medic al sufletelor
noastre, obișnuit să domolească unuia
fierbințelile și mișcările trupului, altuia
să-i îmblânzească irascibilitatea, altuia îi
alungă somnul, altuia îi trezește râvna.”
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „A mânca ţine de legile firii, dar
a posti ţine de libertate." (Sfântul Efrem
Sirul)
- „Cel ce se roagă postind, acela are două aripi, zburând mai ușor decât vântul.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nouă, însă ne este plăcută primăvara postului pentru că potolește valurile; nu
valurile de ape ci de pofte necugetate." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Postul înseamnă slăbirea legăturii inimii cu lumea și întărirea legăturii inimii
cu Dumnezeu." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Postul slujește ca motiv de veselie, el face masa mai gustoasă, dând bun gust
mâncărurilor.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Să postească limba ta de clevetire, de osândire și de orice cuvânt deșert și
vătămător." (Sfântul Ierarh Tifon de Zadonsk)
- „Să postească mintea ta de ținerea de minte a răului." (Sfântul Ierarh Tifon de
Zadonsk)
Pravila
79
CUGETĂRI PATRISTICE
- „În timpul liber să citești cu multă luare-aminte rugăciunile care alcătuiesc
pravila ta, să înțelegi fiecare cuvânt și să-l simți până în adânc, ca să știi dinainte ce
trebuie să ai în suflet și în inimă la fiecare cuvânt, așa încât în timpul rugăciunii să-ți
fie ușor să-l înțelegi și să-l simți.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
Predica
- ,,Dacă preotul trebuie să ardă sau să taie, trebuie neapărat să se folosească de
predică.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Prin predică le lucrăm pe toate cele câte ne ajută la însănătoșirea sufletului.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Predicatorul
- ,,Un predicator mare, însă, n-are de luptat numai cu invidioșii, ci, adeseori, și
cu nepriceperea tuturor credincioșilor săi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Când preotul nu-i predicator destoinic, credincioșii sunt siliți să sufere multă
pagubă sufletească.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Pe predicatorii slabi nimeni nu-i ține de rău dacă vorbesc prost; însă pe
predicatorii mari toți îi critică dacă nu se întrec necontenit pe ei înșiși.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „Predicatorul trebuie să-și alcătuiască predicile în așa fel încât ele să-i placă
numai lui Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Preotul
- ,,Așa trebuie să se poarte preotul cu credincioșii săi, cum se poartă un părinte
cu copiii lui mici de tot.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Harul este cel ce-l preamărește pe preot până la treapta de înger pământesc.”
(Sfantul Ioan de Kronstadt)
- ,,Mai multe sunt valurile care tulbură sufletul preotului, decât vânturile care
frământă marea.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Neplăcuți sunt lui Dumnezeu cei ce resping preoția, căci prin aceasta ei
resping harul Duhului Sfânt cu care preoții sunt îmbrăcați.” (Sfântul Ioan de
Kronstadt)
80
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Preoția se săvârșește aici pe pământ, dar ea are rang între dregătoriile cerești.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Preoții locuiesc pe pământ, dar dispun de cer, căci au primit o putere pe care
Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor, nici arhanghelilor, căci n-a zis acestora: oricâte
veți dezlega și lega pe pământ…vor fi dezlegate sau ținute în cer.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Sufletul preotului trebuie să fie mai curat decât înseși razele soarelui, pentru
ca Duhul Sfânt să nu-l părăsească niciodată.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Atâta vreme cât viața preotului este în toate privințele fără cusur, clevetirile
nu-l pot atinge.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dacă cineva îl dispreţuieşte pe preot, imediat şi Dumnezeu îl va dispreţui pe
el.” (Sfântul Atanasie cel Mare)
- „Mai multe sunt valurile care tulbură sufletul preotului, decât vânturile care
frământă marea." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu este altă mare atât de învolburată ca viaţa preotului, şi el nu are altă
scăpare decât rugăciunea neîncetată.'' (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Omul care intră în stadionul luptelor preoțești trebuie să disprețuiască mai cu
seamă slava, să nu se mânie și sa fie tare priceput.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Pentru a fi preot e nevoie de multă pricepere, iar înainte de pricepere e
nevoie de mult har de la Dumnezeu." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Preoții Noului Testament însă au luat puterea să vindece nu lepra trupului, ci
necurăția sufletului." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Preoții sunt aceia cărora li s-a încredințat zămilsirea noastră cea
duhovnicească." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Preotul este limanul sufletelor. Fiind liman, omul trebuie să-l primească cu
bucurie și nu cu tristețe.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Slujirea preoției are nevoie de un suflet mare și minunat." (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Prieteni
81
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Cu adevărat, prietenul credincios mângâiere este în viață. Ce n-ar fi în stare să
facă un prieten adevărat?” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Când prietenul tău nu se mântuiește, ba chiar te duce și pe tine la pieire, ce fel
de dragoste este aceasta ca să pieriți amândoi, când este cu putință să vă mântuiți
dacă ați fi fost despărțiți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Mulți sunt prieteni, dar la vreme bună. În vremea încercărilor, însă, abia de
vei afla vreunul.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Nimic nu te ajută mai mult să dobândești prieteni decât vorbirea frumoasă și
sufletul smerit." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu este bun mai mare decât a fi prietenul lui Dumnezeu.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „Pe adevăratul prieten nici locul, nici timpul nu-l pot împiedica să iubească şi
să fie iubit." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Vederea unui prieten îmbracă inima în sărbătoare şi o înfloreşte; te legi de el
cu un lanţ care-ţi umple sufletul de o fericire nespusă; chiar numai aducerea-aminte
despre el dă aripi gândului şi-l înalţă." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Primejdii
- „Dintre toate primejdiile, cea mai rea este stâncă slavei deșarte." (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- ,,Să nu aștepți să primești ajutor de la Dumnezeu când lucrurile curg lin, ci
îndeosebi atunci când valurile sunt mari și furtuna puternică, și deasupra capului tău
atârnă primejdia cea din urmă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Privirea
- ,,Este cu neputință să privim pe Dumnezeu cu ochii trupului, pentru că ceea ce
este netrupesc nu poate să cadă sub privirile trupului.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
Psalmii
- „Psalmul pune pe fugă pe demoni şi aduce pe îngeri într-ajutor; este armă
pentru frica de noapte, odihnă pentru ostenelile zilei." (Sfântul Vasile cel Mare)
82
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Psalmul este linişte a sufletelor, conducător al păcii; potoleşte turburarea şi
vâlvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletului şi înfrânează pe cel desfrânat." (Sfântul
Vasile cel Mare)
Puterea lui Dumnezeu
- ,,Nimeni nu este în afara puterii lui Dumnezeu.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
Rai
- „Calea este presărată cu spini, dar în Rai înfloresc trandafiri." (Sfântul Nicolae
Velimirovici)
Rațiunea
- „Rațiunea pornește de la cunoaștere pentru a ajunge la credință.” (Sfântul
Vasile cel Mare)
Răbdarea
- „Cel ce crede în răsplata lui Hristos, pe măsura
credinței sale, rabdă bucuros toată nedreptatea."
(Sfântul Marcu Ascetul)
- „Răbdarea este însoțitoarea înțelepciunii.”
(Fericitul Augustin)
- ,,Dumnezeiasca Scriptură și dogmele
adevărului cunosc un singur Dumnezeu, Care
stăpânește prin puterea Sa peste toate, dar rabdă pe
mulți, pentru că voiește.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
Răsplata
- „Poate om să primească răsplată mai mare decât să fie recunoscut de Însuşi
Domnul Iisus Hristos în împărăţia cerurilor, înaintea Tatălui Ceresc și înaintea
oştirilor îngereşti fără de număr, drept al Său?” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
- ,,Cel ce face binele și caută răsplata, nu slujește Lui Dumnezeu, ci voii sale.”
(Sfântul Marcu Ascetul)
Răul
83
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Răul este abaterea lucrării puterilor sădite în fire de la scopul lor și altceva
nimic. Sau iarăși, răul este mișcarea nesocotită a puterilor naturale spre altceva decât
spre scopul lor, în urma unei judecăți greșite.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Răul nu este o realitate, cu atât mai puțin un principiu, ci o absență a binelui.”
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Răul, orbind mintea omenească, dar deschizând larg simțirea, l-a înstrăinat pe
om, cu totul, de cunoștința lui Dumnezeu și l-a umplut de cunoștința pătimașă a
lucrurilor ce cad sub simțuri.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „A ține minte răul însemnă a fi biruit de rău.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Citește Cartea Facerii lumii! Vei găsi acolo scris că toate erau bune foarte.
Deci răul n-a fost creat împreună cu cele bune.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Orice rău este o infirmitate a sufletului.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Pe scurt, nu socoti pe Dumnezeu autor al existenței răului și nici nu-ți
închipui că răul are o existență proprie.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Pentru aceasta epidemiile care se abat asupra orașelor și popoarelor,
uscăciunea văzduhului, uscăciunea pământului, ca și toate celelalte nenorociri, care se
întâmplă în viața fiecăruia, au scopul de a opri creșterea răutății.” (Sfântul Vasile cel
Mare)
- „Mustrând răul, deseori nu iese nimic. Arătând binele, răul se mustră el
singur." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Nimeni nu este cu adevărat liber, decât acela care trăiește pentru Hristos.
Unul ca acesta s-a ridicat deasupra tuturor relelor și nu se mai teme de nimic."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
„Orice rău este o infirmitate a sufletului.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Pe scurt, nu socoti pe Dumnezeu autor al existenței răului și nici nu-ți
închipui că răul are o existență proprie.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Răul este abaterea lucrării puterilor (facultăţilor) sădite în fire de la scopul
lor şi altceva nimic. Sau iarăşi, răul este mişcarea nesocotită a puterilor naturale spre
altceva decât spre scopul lor, în urma unei judecăţi greşite." (Sfântul Maxim
84
CUGETĂRI PATRISTICE
Mărturisitorul)
- „Răul înaintează puţin câte puţin. Dacă ar veni deodată, nu am fi inşelaţi."
(Sfântul Paisie Aghioritul)
Răutatea
- „Nu există nimic care să înmulțească și să statornicească răutatea atât de mult
cât lipsa iubirii." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „De ce se închid norii când câmpiile sunt însetate de ploaie și se deschid
atunci când câmpiile nu vor ploaie? Din pricina răutății oamenilor, firea s-a tulburat
și și-a lepădat rânduiala.” (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Răzbunarea
- „Toate câte vei face pentru a te răzbuna pe fratele care te-a nedreptățit, îți vor
fi spre sminteală în vremea rugăciunii.” (Sfântul Evagrie Monahul)
Rânduiala
- ,,Acolo unde voiește Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Râsul
- „ Râsul duce la glumă, gluma la cuvinte de rușine, cuvintele de rușine la fapte
de rușine, iar faptele de rușine, la pedeapsă și osândă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Recunoștința
- „A-I mulțumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu este ceva
deosebit; a-I mulțumi când este furtună, atunci se arată adevărata recunoștință.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Remușcarea
- ,,Remușcarea este dispoziția sufletului de a se întoarce la Dumnezeu, de care s-
a îndepărtat.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
Roadele
- ,,Pomii buni se cunosc după roade, nu după frunze.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Rob
85
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Cel care a devenit robul Domnului se înfricoșează numai de Stăpânul său;
cel care nu se teme de Acesta, deseori ajunge să se sperie de propria-i umbră."
(Sfântul Ioan Scărarul)
Rugăciunea
- ,,Arma cea mai puternică de biruire a satanei este rugăciunea.” (Sfântul Teofan
Zăvorâtul)
- ,,Așadar, toate rugăciunile Bisericii sunt respirații ale Duhului Sfânt, văzduh
duhovnicesc și toată lumina duhovnicească, foc duhovnicesc și îmbrăcăminte
duhovnicească.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Asemenea unei lucrări în echipă, care rămâne superioare celei efectuate de un
singur om, rugăciunea, în biserică, este mai puternică decât cea făcută individual.”
(Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Gândește-te, omule, în fața cui stai în ceasul slujbei și împreună cu cine, cu
heruvimii, serafimii, cu toate puterile cerești.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,La rugăciune trebuie să ne amintim că suntem unii altora mădulare și trebuie
să ne rugăm pentru toți, precum arată
rugăciunea Tatăl nostru.” (Sfântul Ioan de
Kronstadt)
- ,,Milostenia tămăduiește iuțimea
sufletului, postul veștejește pofta, iar
rugăciunea curățește mintea și o pregătește spre
contemplarea lucrurilor.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
- ,,Mult spor și roadă are rugăciunea în
sobor, dacă este frățească, făcută într-un suflet.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Nu te lenevi a te ruga cu osârdie, pentru ceilalți, la cererea lor, sau de voia ta
și împreună cu ei.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Precum Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt nedespărțiți, așa și în
rugăciune și în viața noastră, gândul, cuvântul și fapta trebuie să fie nedespărțită.”
86
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Rugăciunea de obște a Bisericii este mare putere a lui Dumnezeu, care biruie
cetele diavolești și poate cere de la Dumnezeu tot darul desăvârșit, tot ajutorul, toată
ocrotirea, toată izbăvirea și toată mântuirea.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Rugăciunea este împreună ființarea și unirea omului cu Dumnezeu.” (Sfântul
Paisie Aghioritul)
- ,,Rugăciunea este soarele ochilor nematerialnici ai sufletului. După cum
soarele este lumină pentru trup, rugăciunea este lumină pentru suflet.” (Sfântul Ierarh
Nectarie)
- ,,Rugăciunea este zidul credincioșilor, rugăciunea e arma noastră cea nebiruită,
rugăciunea e curățirea sufletelor noastre, rugăciunea e răscumpărarea păcatelor
noastre, rugăciunea este pricina a mii de bunătăți.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Rugăciunea nu este nimic
altceva decât convorbirea cu Dumnezeu
și intimitate cu Stăpânul tuturor. Cine ar
putea să fie mai fericit, decât cel se
învrednicește neîncetat de vorbirea
tainică cu Stăpânul?” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- ,,Rugăciunea poate, mai mult decât orice altceva, să ne păstreze neîncetat
strălucirea hainei duhovnicești.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Rugăciunea ține lumea.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Adevărata rugăciune este plinătatea iubirii.” (Sfântul Isaac Sirul)
- „Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se termină rugăciunea,
începe păcatul.” (Fericitul Augustin)
- „Cei ce se roagă mai stăruitor, aceia sunt mai tulburați de ispite înfricoșătoare
și sălbatice.” (Sfântul Ioan Carpatul)
- „Dacă vrei ca rugăciunea ta să se înalțe la cer, dă-i două aripi: postul și
milostenia. Cine postește și nu face milostenie, acela postește ca să se îmbogățească.”
87
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Răbdarea e casa rugăciunii, căci e ținută în ea, iar smerenia este materia ei,
căci se hrănește din ea.” (Sfântul Ilie Edicul)
- „Rugaciunea neîmprăștiată este semn de iubire față de Dumnezeu la cel ce
stăruie în ea. Negrija de ea și împrăștierea, e dovadă a iubirii de plăceri.” (Sfântul
Marcu Ascetul)
- „Rugăciunea...ne face îngeri." (Sfântul Nichita Stithatul)
- „Aceste două principii (a înțelege și a simți), dacă sunt împlinite cum se
cuvine, împodobesc cu preț deplin orice rugăciune și îi împărtășesc toată lucrarea cea
roditoare.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Atunci când treburile nu vă lasă să faceți toată pravila de rugăciune, scurtați-
o, dar de grăbit nu trebuie niciodată să
vă grăbiți.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Căci precum fața pământului
se descoperă razelor soarelui de sub
întunericul pâclei ce-l stăpânește, așa
poate și rugăciunea să destrame și să
risipească din suflet norii patimilor și
să lumineze mintea." (Sfântul Isaac Sirul)
- „Când citiți o carte, urmăriți cu gândul cele citite și vă însușiți cu plăcere
lucrurile interesante peste care dați, dar îndată ce gândul fuge, lectura devine insipidă.
La fel e și cu rugăciunea.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Ce înseamnă: neîncetat rugați-vă? Înseamnă a avea lăuntric dispoziția de
rugăciune, așezarea rugătoare a sufletului. Dispoziția de rugăciune este gândul la
Dumnezeu și simțământul față de Dumnezeu, împreunate. Gândul la Dumnezeu este
gândul că El este pretutindeni, vede toate și ține toate.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar
aducerea-aminte de Dumnezeu naște rugăciunea.” (Sfântul Siluan Athonitul)

88
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturiseşte-te cu
sinceritate, şi rugăciunea te va iubi.” (Sfântul Siluan Athonitul)
- „De aceea nu te descuraja când ești furat (de vreun gând în rugăciune), ci
încurajează-te de fiecare dată, căci numai îngerul nu e furat." (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Gândește-te cine este Cel Căruia I te adresezi în rugăciune și cine ești tu,
care urmează să începi acum, și stârnește-ți în suflet starea corespunzătoare - de stare
înaintea lui Dumnezeu pătrunsă de frică evlavioasă și defăimare de sine. Asta este
toată esența pregătirii: a sta înaintea lui Dumnezeu.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Nu te poți ruga neîncetat când ești prea alipit de lucrurile lumii." (Sfântul
Ioan Scărarul)
- „Orice acțiune înaintea căreia sau după care nu poți spune o rugăciune e mai
bine să nu o faci.”( Sfântul Siluan Athonitul)
- „Pentru cel care se roagă neîncetat, lumea întreagă devine biserică." (Sfântul
Siluan Athonitul)
- „Precum pâinea este hrană trupului şi virtutea hrană sufletului, aşa rugăciunea
este hrana minţii." (Sfântul Evagrie Ponticul)
- „Precum un om oarecare, aducînd un mare dar împăratului, dobîndeşte din
partea aceluia o privire zîmbitoare, aşa celui ce-şi face rugăciunea cu lacrimi,
Dumnezeu, marele Împărat al veacurilor, îi iartă măsurile greşelilor şi-l face să cîştige
din partea Sa o privire plină de har." (Sfântul Isaac Sirul)
- „Răbdarea e casa rugăciunii, căci e ținută în ea. Iar smerenia e materia ei, căci
se hrănește din ea." (Sfântul Ilie Ecdicul)
- „Rugăciunea este o iarbă de vindecare și de folos, dar, dacă nu știm unde se
cade s-o punem, nu vindecă boala noastră." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Rugăciunea este soarele ochilor nematerialnici ai sufletului. După cum
soarele este lumină pentru trup, rugăciunea este lumină pentru suflet." (Sfântul
Nectarie din Eghina)
- „Rugăciunea neîncetată de pocăință este cel mai bun mijloc de a uni sufletul
omului cu Duhul lui Dumnezeu.” (Sfântul Serafim de Virița)
89
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Rugăciunea se face în tot timpul lucrului, mulţumind Celui ce ne-a dat
puterea mâinilor pentru lucru şi înţelepciunea minţii pentru dobândirea ştiinţei."
(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Rugăciunile sfinților au o foarte mare putere atunci când ne pocăim și ne
facem mai buni." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Să nu cerem în rugăciunea noastră de la Dumnezeu harisme, ci, mereu,
pocăința. Doar de pocăință avem nevoie!" (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Să nu purcezi la rugăciune fără a te pregăti, măcar puțină vreme, pentru
aceasta; să nu o săvârșești la nimereală, ci cu luare-aminte și cu simțire; după
încheierea rugăciunii să nu treci îndată la îndeletnicirile tale obișnuite.” (Sfântul
Teofan Zăvorâtul)
- „Stăruie, plin de cutremur, în cererea rugăciunii, stând în fața Judecătorului ca
un vinovat." (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă
întreg pământul, ştie şi care sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Rugăciunea
curăţă mintea şi ea vede mai bine totul." (Sfântul Siluan Athonitul)
- „Unde se termină rugăciunea, începe păcatul." (Sfântul Efrem Sirul)
Sărăcia
- ,,Nu trebuie să respingi și să judeci nici un sărac, că nu știi care dintre ei este
trimis de Hristos.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Este mult mai bine a fi cineva sărac și să viețuiască în virtute, decât a fi
împărat și să viețuiască în păcat.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Săracilor, ce vă lipsește dacă îl aveți pe Dumnezeu, bogaților, ce aveți dacă
vă lipește Dumnezeu?” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Schimbările
- „Omul desăvârșit este acela care primește cu o egală stare a duhului și cu
mulțumire, din mâinile Domnului, schimbările vieții sale, atât pe cele fericite, cât și
pe cele nefericite." (Sfântul Vasile cel Mare)
Scopul
90
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Dumnezeu caută la scopul tuturor celor săvârșite de noi, ca să vadă de le
facem pentru El, sau pentru altă pricină.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Dumnezeu nu caută la binele ce se face și pare că e bine, ci la scopul pentru
care se face.” (Sfântul Ioan Damaschin)
- „Scopul omului este şi să urce duhovniceşte, nu numai să nu păcătuiască."
(Sfântul Paisie Aghioritul)
Scriitor
- „Un scriitor trebuie să fie, el însuși, criticul operelor sale.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Seama
- „Nu lua seama nici la cele ale tale, nici la cele din jurul tău, ci numai la tine
însuți." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Sfânta Treime
- ,,Sfânta Treime este structura supremei iubiri, izvorul vieții și al raționalității.”
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Sfințenie
- „Sfințenia vine din dragoste, toți cei ce cred și iubesc cu adevărat sunt sfinți.''
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Unde este sfințenie, acolo este și curaj.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Sfinții
- ,,Când îi chemăm pe sfinți în rugăciune prin a le rosti numele, înseamnă a-i
apropia pe sfinți de inima noastră.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
- ,,Inimile sfinților au fost temple curate ale lui Dumnezeu prin credință,
sfințenie, smerenie și ascultare. Prin acestea ei puteau face minuni.” (Sfântul Ioan de
Kronstadt)
- ,,Să te străduiești să simți întotdeauna prezența lui Hristos, a Maicii Domnului
și a Sfinților și să te miști ca și cum ar fi de față.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
- ,,Sfinții au plăcut Lui Dumnezeu prin credință și dragoste, și de la tine vor
același lucru.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)
91
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Îi cinstim pe sfinți imitându-i.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Sfințenia vine din dragoste. Toți cei ce cred și iubesc cu adevărat sunt sfinți.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Vieţile sfinţilor constituie oglinda în care ne aranjăm sufletul pentru întâlnirea
cu Hristos.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Rugăciunile sfinților au o foarte mare putere atunci când ne pocăim și ne
facem mai buni" (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Sfinții nu au dus lipsă de supărări, dar și când se aflau în acestea erau ajutați
de Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Sfinții tâlcuiesc Evanghelia prin viața lor.Viețile Sfinților ne spun ce să
facem în orice situație." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Unde este sfinţenie, acolo este şi curaj." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Slava
- ,,Aș prefera să devin robul unor nenumărați bărbați, decât robul slavei deșarte.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Cugetă la slava cerului. Compar-o cu cea de pe pământ și o vei nesocoti
degrabă pe aceasta din urmă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Dacă disprețuim slava deșartă, ne facem asemenea lui Dumnezeu.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Dacă urmărești slava, vei cădea din slavă.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Iar slava deșartă și ieșirea din minți este altă beție, mult mai cumplită decât
beția obișnuită.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nu există nimic mai rău decât slava deșartă, căci aceasta, înainte de pedeapsa
de dincolo, ne înconjoară și aici cu nenumărate rele.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Patima slavei deșarte este mai înfricoșătoare decât orice tiran și fiară.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Precum nopțile urmează zilelor și iernile verilor, la fel și întristările și durerile
urmează slavei deșarte și plăcerilor, fie în timpul de față, fie în cel viitor.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
92
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Puterea pierzătoare a slavei deșarte poate să le risipească pe toate.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Slava deșartă este injurie adusă lui Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Slava deșartă este mai rea decât nebunia.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Slava deșartă este o fiară cu multe și felurite înfățișări.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Slava deșartă este patimă înfricoșătoare și fiară cu multe capete.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Slava deșartă există în tot locul, chiar și în pustie.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Slava deșartă orbește vederea minții.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Slava deșartă, este un fel de beție grea, care-l face nesupus pe cel stăpânit de
ea.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Adeseori se întâmplă ca viermele, ajungând la deplinătatea vârstei, să capete
aripi şi să zboare la înălţime; şi slava deşartă prinzând puteri, dă naştere trufiei, care
este începătoare şi săvârşitoarea tuturor răutăţilor.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Cel ce a pregustat slava cerească dispreţuieşte, fireşte, orice slavă
pământească şi m-aş mira dacă cineva ar dispreţui-o pe cea din urmă fără să fi gustat-
o pe cea dintâi.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Cea mai ascuţită armă a şarpelui este slava deşartă, care omoară roadele
tuturor ostenelilor noastre, dar cel care o ia înainte prin facerea de bine cea tăinuită,
este aproape de a zdrobi capul său.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Cel care s-a făcut rob al slavei deşarte duce două vieţi: una pe dinafară,
cealaltă prin felul gândurilor şi sentimentelor; una în sinea sa, cealaltă în faţa
oamenilor.” (Sfântul Ioan Scărarul)
Scopul
- „Cel ce se slăveşte în deşert este lucrător fără plată; poartă osteneală, dar plata
n-o primeşte.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Ciorchinele de struguri care se lasă până la pământ şi se lipeşte de el,
93
CUGETĂRI PATRISTICE
putrezeşte cu uşurinţă; şi virtutea lipită de slavă deşartă piere.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Iedera se înfăşoară în jurul copacului şi când ajunge la vârf usucă rădăcina, iar
slava deşartă se altoieşte pe virtuţi şi nu se desprinde de ele până când nu le răpeşte
toată însemnătatea.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Slava deşartă este patimă dobitocească, iraţională şi cu uşurinţă se amestecă în
orice lucrare a virtuţii.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Slava deşartă este pricina tuturor relelor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Slava deşartă le preferă pe cele prezente şi nu pe cele viitoare.” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- „Dacă vrei să ai slavă, disprețuiește slava.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nevoitorul ce se slăveşte în deşert îşi face îndoit necaz, fiindcă trupul şi-l
chinuie, iar plată nu primeşte.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Nu cugeta şi nu face nimic fără un scop plăcut Lui Dumnezeu. Căci cel ce
călătoreşte fără scop, va osteni în zadar.” (Sfântul Marcu Ascetul)
Smerenia
- ,,Biruim patimile prin smerenie și nu prin disprețuire.” (Sfântul Paisie
Aghioritul)
- ,,Căci aceasta este cea mai mare izbândă a înțelepciunii, ca fiind cineva mare
prin fapte, să se smerească cu inima.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Celor smeriți li se descoperă dumnezeirea.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Întâia temelie pentru ca omul să deslușească și să deosebească adevărul este
smerenia.” (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)
- ,,Maica bunătăților, toate bunurile vin din smerenie.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Nu există virtute mai puternică decât smerenia.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Orice virtute ai avea, chiar dacă postești, te rogi, faci milostenie și ești
evlavios, toate se risipesc și se pierd dacă nu te caracterizează virtutea
smereniei.”(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Pe când păcătosul și ispititorul acoperă păcatul cu cuvintele bune, cel smerit
94
CUGETĂRI PATRISTICE
acoperă virtutea sa cu cuvinte nelăudăroase.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Smerenia conduce la răbdare și răbdarea la smerenie.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- ,,Smerenia este maica evlaviei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Smerenia este pricina tuturor bunătaților.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Smerenia este temelia virtuții, paza cea mare, zidul cel nesurpat, turnul cel
nezdruncinat.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Smerenia înseamnă să refuzi judecata altora, să-ți recunoști păcatul, să
primești osândirile.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Smerenia poate să ne înalțe pe culmi chiar și din abisul păcatelor.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Capul virtuții este smerenia. Din această pricină Hristos și-a început predica
de pe munte spunând Fericiți cei săraci cu duhul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cea mai înaltă virtute pe care o poate avea omul este smerenia, maica
virtuților, cea mai înaltă virtute și cea mai greu de dobândit.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Dacă mândria a făcut pe unii, din îngeri draci, negreșit smerenia poate face și
din draci, îngeri.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „După cum mândria este izvorul oricărui păcat, tot așa smerenia este începutul
oricărei filosofii. De aceea și Hristos cu ea își începe predica, smulgând din sufletul
ascultătorilor rădăcina mândriei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Fie că ești rob, fie că ești sărac, fie că ești nevoiaș, fie că ești străin, fie că ești
om de rând, nimic nu te împiedică să fii fericit, dacă săvârșești această virtute, și
anume smerenia.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Omul cel ce se slăveşte în deşert este închinător la idoli. El crede că Îl
cinsteşte pe Dumnezeu, însă de fapt nu face pe placul Lui, ci pe al oamenilor.”
(Sfântul Ioan Scărarul)
- „Săracul ce se slăveşte în deşert nu se va face împărat dacă îşi ia numele de
împărat; nici cel ce mănâncă în taină, iar la masa obştirii se dă drept postitor şi
95
CUGETĂRI PATRISTICE
înfrânat, nu e nevoitor adevărat. El nu merge pe calea dreaptă a sfinţilor, ci pe calea
celor ce plac oamenilor.” (Sfântul Efrem Sirul)
- „Pentru că mândria este unul dintre cele mai mari păcate, rădacină și izvor al
oricărui păcat, Domnul a dat acestei boli leacul cel mai potrivit: smerenia.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Slava deşartă este ca stânca ascunsă sub apă; dacă se va lovi de ea corabia ta,
îşi va pierde încărcătura.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Sacul găurit nu ţine ceea ce se pune în el; şi slava deşartă face să se piardă
plata virtuţilor.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Înfrânarea celui ce se slăveşte în deşert este ca fumul din cuptor; amândouă se
destramă în văzduh.” (Cuviosul Nil Sinaitul)
- „Smerenia este lege a virtuții creștine, ca o temelie puternică, de nezdruncinat.
Odată pusă această temelie, poți clădi pe ea totul; dar făra ea, de-ai atinge cerurile cu
virtutea ta, totul se dărâmă ușor și o să sfârșești amar.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Smerenia este mama înțelepciunii. Dacă ai smerenie, le vei avea și pe
celelalte. Gura smereniei este înțelepciune și pricepere. Inima ei este iscusința în
cercetarea Sfintelor Scripturi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Smerit cugetător nu este cel ce se ocărăşte pe sine însuşi (pentru că cine nu va
îndura ocară de la el însuşi?); ci cel care, fiind ocărât de altcineva, nu îşi împuţinează
dragostea faţă de el.” (Sfântul Ioan Scărarul)
- „ Dacă vrei să ai slavă, dispreţuieşte slava.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Când omul îşi recunoaşte cu smerenie starea sa păcătoasă, atunci este
recunoscut de oameni ca fiind un om al lui Dumnezeu." (Sfântul Paisie Aghioritul)
- „Cel cu adevărat smerit la cuget, când e nedreptăţit nu se supără, nici nu se
apără pentru fapta pentru care a fost nedreptăţit." (Sfântul Isaac Sirul)
- „Dacă vrei să ai în mod simţit harul Duhului Sfânt, atunci smereşte-te, ca şi
Sfinţii Părinţi." (Sfântul Siluan Athonitul)
- „Duhul smereniei bucură pe Domnul mai mult decât toate." (Sfântul Siluan
Athonitul)
96
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Nu există virtute mai puternică decât smerenia." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Pentru a cunoaşte pe Dumnezeu nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci
numai de smerenie." (Sfântul Siluan Athonitul)
- „Precum deseori viermele care a crescut devine fluture și se înalță, tot astfel și
slava deșartă, desăvârșindu-se, naște mândria care e conducătoarea și culmea tuturor
răutăților." (Sfântul Ioan Scărarul)
- „Slava deşartă e alungată de făptuirea într-ascuns, iar mândria, de voinţa de-a
pune pe seama lui Dumnezeu toate isprăvile." (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Slava lumească are numai nume și strălucire, dar nu are conținut și durată în
timp. Este goală și trecătoare.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe sine cu adevărat
păcătos, ci smerenie este când cel care știe că a făcut multe și mari fapte bune, să se
considere păcătos și nemeritos." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Socoteala
- „În dreapta socoteală este înțelepciunea, în ea înțelegerea și simțirea fără de
care nu se poate clădi nici casa noastră cea dinlăuntru și nu se poate aduna nici
bogăția duhovnicească.” (Sfântul Antonie cel Mare)
- ,,Și să ne cerem socoteală nouă înșine de ceea ce am făcut și am zis de-a lungul
zilei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Somnul
- „Somnul mult este pentru cel leneș un tovarăș necredincios, căci îi răpește
jumătate din viață, dacă nu cumva mai mult" (Sfântul Ioan Scărarul)
Spovedania
- „Cu fiecare spovedanie sinceră, omul este cu un pas mai aproape de înpărăția
cea neapusă." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Străduința
- ,,Dumnezeu nu răsplătește fapta și rezultatul, ci străduința ta.” (Sfântul Paisie
Aghioritul)
Stresul
97
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Simplificaţi-vă viaţa ca să se îndepărteze stresul." (Sfântul Paisie Aghioritul)
Suferința
- ,,Doar cu Hristos putem ajunge de la suferință la biruință.” (Sfântul Paisie
Aghioritul)
- ,,Nu ne învățăm minte nici din suferințele altora, nici din suferințele noastre.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Să ridicăm cu bărbăție povara suferințelor care ne cuprind, pentru că sunt
îngăduite spre folosul nostru.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Suferințele împărtășite ușurează suferința.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Am putea să nu avem nici o suferință, dacă ne-am îndepărta de viciu, dar
pentru că noi înșine, prin plăcere, ne-am lăsat ademeniți de păcat, ce motiv serios am
putea invoca, încât să nu fim noi, înșine, autorii suferințelor noastre?” (Sfântul Vasile
cel Mare)
- „Darul suferinței este mai mare decât darul învierii morților, pentru că cel care
înviază mort îi este dator lui Dumnezeu, iar celui care suferă, Dumnezeu îi este
dator.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu suferința e răul, ci păcatul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dumnezeu a dat omului suferința din pricina păcatului; dar prin suferință
pune capăt păcatului.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Oare suferinta noastră nu este o arvuna a vieții veșnice? Pentru că suferința
ne smerește și ne învață a striga la ajutorul lui Dumnezeu." (Sfântul Paisie de la
Neamț )
Sufletul
- ,,Așa cum ogoarele necurate se umplu
de buruieni, la fel și sufletele necultivate
duhovnicește, se umplu de mărăcinii răutății.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Boala sufletului este mult mai grea
decât cea a trupului și mai primejdioasă,
98
CUGETĂRI PATRISTICE
fiindcă în timp ce una duce la moartea trupului muritor, cealaltă duce la moartea
sufletului veșnic.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieți: sufletul este pânza, virtuțile
sunt culorile, iar Hristos este modelul pe care trebuie să-l pictăm.” (Sfântul Grigorie
de Nyssa)
- ,,Multe sunt, în lume, prilejurile care pot slăbi tăria sufletului, care pot tăia
drumul către Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nimic nu laudă și iubește atâta Dumnezeu ca sufletul blând, smerit și
recunoscător.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Să nu umblăm după bogăție, nici să fugim de
sărăcie și să ne îngrijim înainte de toate de sufletul
nostru.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Straja sufletului este gândul viețuirii
binecredincioase, întărit de frica de Dumnezeu, și de
harul Duhului Sfânt.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Sufletul care se unește cu Dumnezeu nu se
mai satură de ceea ce gustă. Cu cât se umple mai mult
de gustare, cu atât se aprinde mai mult de dorință.”
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Sufletul e cămașa care nu poate fi împărțită.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Când sufletul este rău, toate le crede rele.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dacă vei crede că Dumnezeu este nevăzut, gândește-te la sufletul tău; că și el
nu poate fi văzut cu ochii trupului.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Din sufletul tău necorporal vei cunoaște că și Dumnezeu este necorporal; că
nu este circumscris în spațiu pentru că nici mintea ta nu avea mai înainte ședere în
spațiu, ci ajunge în spațiu prin unirea sa cu trupul.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Dumnezeu a făcut trupul, nu boala; a făcut sufletul, nu păcatul; sufletul se
înrăiește când se îndepărtează de starea lui naturală.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Hainele se strică, aurul se roade, grâul se mănâcă de viermi, iar sufletul din
99
CUGETĂRI PATRISTICE
pricina grijilor, este ros și mai putred decât toate ale lui.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Precum lucrul lui Dumnezeu este să cârmuiască lumea, aşa al sufletului este
să-şi cârmuiască trupul.” (Sfântul Talasie Libanul)
- „Sufletul cuprins de deznădejde în privința mântuirii nu este departe de
mântuire.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Sufletul este călărețul și trupul este calul.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Ține de sufletul desăvârșit să fie lipsit de griji, și de cel necredincios să se
chinuiască cu ele. Căci despre sufletul desăvârșit s-a spus că este un crin în mijlocul
mărăcinilor.” (Sfântul Nil Ascetul)
- „ Dacă pierzi bani, poţi să-i faci înapoi. La fel se întâmplă dacă îţi pierzi casa
sau orice alt lucru pe care îl ai. Dar dacă pierzi sufletul, un alt suflet nu vei putea
dobândi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Atunci când sufletul se află în starea
lui firească, trăiește în lumea cerească, iar
când se află departe de această stare, atunci
se află jos (în adâncul pierzării).” (Sfântul
Vasile cel Mare)
- „Dacă vrei să afli care îți este viața și
starea, întreabă-ți sufletul și spune-i: Suflete,
ai păzit toate poruncile lui Dumnezeu, sau nu?” (Sfântul Simeon Noul Teolog)
- „De fapt, nici viaţa de aici, nici cea de dincolo nu pot da, una fără cealaltă,
fericire deplină sufletului omenesc.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Domnul iubește atât de mult pe om că îi dă darurile Sfântului Duh. Dar până
ce învață să păstreze harul, sufletul trece prin multe furtuni." (Sfântul Siluan
Athonitul)
- „Dumnezeu a făcut trupul, nu boala; a făcut sufletul, nu păcatul; sufletul se
înrăiește când se îndepărtează de starea lui naturală.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Fiecare din noi este pictorul propriei vieţi. Sufletul nostru este ca o pânză;
virtuţile sunt culorile; Iisus Hristos este modelul pe care trebuie să-L pictăm.”
100
CUGETĂRI PATRISTICE
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
- „Liber şi fericit este numai sufletul fără prihană şi izbăvit de cele vremelnice."
(Sfântul Antonie cel Mare)
- „Mustrarea face sufletul tare, iar lauda îl face moleșit și leneș spre cele bune"
(Sfântul Ilie Ecdicul)
- „Nu e nici o minune căinţa omului la necaz, ţinut în frâu prin frică, ci, după ce
a trecut încercarea, acesta să continue în a-şi arăta înţelepciunea sufletului.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
-„Nu te alipi de cele muritoare, ca și cum ar fi veșnice, ci ca și cum ar fi
trecătoare. Nu te uita la trup, căci este trecător, ci poartă grijă de suflet, de lucrul cel
nemuritor.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „O, suflete al meu! Dumnezeu e întotdeauna cu tine, iar tu trăiești ca și cum
El ar fi departe de tine” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Omul care îşi corupe sufletul răpeşte ce aparţine veşniciei lui Dumnezeu."
(Fericitul Augustin)
- „Precum acoperă norul lumina lunii, aşa aburii stomacului alungă din suflet
înţelepciunea lui Dumnezeu." (Sfântul Isaac Sirul)
- „Sufletul care nu tinde cu putere spre cele înalte se destramă, târât nepăsător
în abisul dorințelor sale." (Sfântul Grigorie cel Mare)
- „Sufletul curat, dacă va privi în el însuşi, Îl va vedea, ca într-o oglindă, pe
Dumnezeu.” (Sfântul Atanasie cel Mare)
- „Sufletul este nemuritor. Toate sufletele sunt la fel, numai mădularele sunt
diferite." (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Sufletul omului este viu; viu şi veşnic însetat de viaţă; şi nimic nu-i poate
astâmpăra setea decât viaţa: viaţa cea dintâi, nemijlocită.” (Sfântul Nicolae
Velimirovici)
- „Sufletul se simte în această lume ca într-o ţară străină, printre străini.”
(Sfântul Nicolae Velimirovici)
Taine
101
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Datorită Sfintelor Taine - care vestesc moartea şi îngroparea Domnului, ne
naştem şi noi la viaţa duhovnicească.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
- „Viaţa pe care ne-a adus-o Domnul, ne-a fost dată prin Sfintele Taine, cu
ajutorul cărora noi ne facem părtaşi cu El prin moarte şi suferim împreună cu el, căci
şi moartea numai aşa o putem înlătura.” (Sfântul Nicolae Cabasila)
Tăcerea
- „A şti să taci este o virtute mai mare decât a şti
să vorbeşti." (Sfântul Ambrozie)
- „Pentru ce spune deschizandu-Și gura? Ca să afli
că Hristos învăța și când tăcea, nu numai când grăia,
uneori deschidea gura, alteori glăsuia prin fapte.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Tăgăduirea
- „Cei ce tăgăduiesc pe Duhul, cum a spus marele
mucenic Ștefan (Fapte 7, 55), tăgăduiesc pe Fiul; iar cei ce tăgăduiesc pe Fiul nu au
nici pe Tatăl.” (Sfântul Atanasie cel Mare)
Temerea de Dumnezeu
- ,,Cel care se teme de Dumnezeu, Îl iubește pe El din toată inima, din toată
puterea și din tot cugetul lui.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
Timpul
- ,,Dacă pierdem bani, putem iarăși să îi facem la loc, dar dacă vom pierde
timpul, altul în loc nu vom mai putea găsi.” (Sfântul Ierarh Nectarie)
- ,,Timpul este distanța dintre chemarea Lui Dumnezeu și răspunsul omului.”
(Sfântul Paisie Aghioritul)
Tinerețea
- „Greu este tinereții să se supună jugului sfințeniei, fără nevoință." (Sfântul
Isaac Sirul)
- ,,Tinerețea este sălbatică și are nevoie de mulți dascăli, supraveghetori,
pedagogi, însoțitori, hrănitori, însă este lucru plăcut s-o îmblânzești după atâtea
102
CUGETĂRI PATRISTICE
ispite.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Trăirea
- „Singura persoană liberă este cea care trăiește pentru Hristos." (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
Tristețea
- „Cu cât mai puțină este credința noastră, cu atât mai multă ne este și tristețea.”
(Sfântul Nicolae Velimirovici)
- „Nu-i diavolul cel care pricinuieşte tristeţea, ci tristeţea face puternic pe
diavol şi ne bagă în cap gândurile cele rele." (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „O tristeţe căvârşitoare este mai vătămătoare decâtorice lucrare diavolească."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Tristețea este rana sufletului.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Trufia
- ,,Cum putem limita trufia? Aprofundând cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă
trufia vine din necunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu o va alunga.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Nimic nu se împotrivește atât iubirii, cât trufia.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Trufia este piedica în cunoașterea lui Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Trufia este povara cea mai grea și aduce cu sine pierderea sufletului.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Trufia poate să piardă și de una singură orice virtute a sufletului.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- „Nimic nu este mai străin sufletului creștin ca și trufia.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Trupul
- ,,Cât de nechibzuit este acela care are trupul bolnav și în loc să se îngrijească
de vindecarea lui, stă și țese veșminte scumpe ca să-l împodobească?” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
- ,,Ce folos este ca trupul să fie deșert de bucate și a-l umple de păcate.” (Sfântul
103
CUGETĂRI PATRISTICE
Paisie Aghioritul)
- ,,Cel ce își păstrează trupul nesupus plăcerii și sănătos, îl are împreună slujitor
spre lucrarea celor bune.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Dacă cineva este păcătos, primește un trup veșnic, spre a putea suferi osânda
păcatelor sale, ca să nu se mistuie niciodată, arzând veșnic în foc.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
- ,,Trupul este unealta, este ca o haină și ca o îmbrăcăminte a sufletului.”
(Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Vom învia cu același trup pentru a fi judecați, deci trebuie să avem grijă de
el.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Dacă vrei, după ce ai privit sufletul, privește și alcătuirea trupului și admiră ce
locaș potrivit a creat Dumnezeu sufletului.”(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Gândește-te la puterea pe care o dă sufletul trupului, la dragostea trupului
pentru suflet; trupul primește de la suflet viață, iar sufletul, durerile.” (Sfântul Vasile
cel Mare)
- „Trupul bărbatului nu mai este al bărbatului, ci al femeii. Să păzească așadar,
ce-i al ei întreg și să nu-l împuțineze, nici să-l prăpădească.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Când vezi vreo desfrânată amăgind, uneltind împotrivă, căutând la trupul tău,
spune-i: Nu este al meu trupul, ci al femeii mele. Nu îndrăznesc să-l folosesc rău, nici
să-l dau altei femei. La fel să facă și femeia.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Cel ce își păstrează trupul nesupus plăcerii și sănătos, îl are împreună slujitor
spre lucrarea celor bune.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- „Istovește-ți trupul cu postul și cu privegherea și vei alunga gândul chinuitor
al iubirii de plăceri." (Sfântul Serafim de Sarov)
- „Toate ale noastre care sunt după chipul lui Dumnezeu nu le posedăm în
formă trupească. Fiindcă forma trupului este stricăcioasă.” (Sfântul Vasile cel Mare)
Ucidere
- „Știi tu oare, fiule, de ce țarinile rodesc slab primăvara, iar vara dau recoltă
104
CUGETĂRI PATRISTICE
proastă? Pentru că și fiicele oamenilor își urăsc rodul pântecelor lor și îi ucid în plină
creștere." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Umilința
- „Umilința vine atunci când te gândești cât de mult L-ai mâhnit pe Dumnezeu,
pe când Acela este atât de bun, atât de dulce, atât de milostiv, plin de dragoste; Care a
fost răstignit și toate le-a pătimit pentru noi.” (Sfântul Iosif Isihastul)
Ura
- „Cel ce vede în inima sa vreo urmă
de ură față de un om oarecare, pentru vreo
anumită greșeală, e cu totul străin de iubirea
de Dumnezeu.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)
Urechile
- „Păzește-ți urechile, ca să nu aduci
războaie în tine.” (Sfântul Isaia Pustnicul)
Viața
- ,,Cămașă mânjită este viața întinată de multele greșeli ale patimilor trupului.”
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Dacă nu putem să-I dăm Domnului nici măcar o zi pe săptămână, cum vom
putea să-I închinăm toată viața noastră veșnică.” (Sfântul Antim Ivireanul)
- ,,Dumnezeieștile Scripturi ne arată nouă, care dorim să dobândim această viață
veșnică, modurile prin care putem s-o dobândim.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Iisus te prinde cu undița nu ca să te omoare, ci ca prin moarte să îți dea viață.”
(Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- ,,Rostul luminii e să împrăștie întunericul, al vieții, să înghită moartea.”
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
- ,,Viața este ca o nesfârșită mare. În mările cele adevărate sunt anumite locuri în
care putem întâmpina felurite primejdii. Tot așa este și cu viața noastră.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
105
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Viața pământească este o tindă a veșniciei.” (Sfântul Ignatie Briancianinov)
- ,,Viața veșnică se dăruiește numai celor care trăiesc potrivit lui Dumnezeu.”
(Sfântul Ierarh Nectarie)
- „O să cunoști din poziția omului că viața lui este de origine dumnezeiască.”
(Sfântul Vasile cel Mare)
- „Viața este un teren de joc în care singurul arbitru este Dumnezeu.” (Sfântul
Ioan Casian)
- „Viața fără Dumnezeu e ca o cărare care nu duce nicăieri.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
- „Viața necurată împiedică înțelegerea adevărurilor înalte.” (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
-,,Rânduiește-ți viața în așa fel încât ea să poată învăța fără cuvinte, mai mult
decât cuvântul" (Sfântul Filaret-Mitropolitul Moscovei)
- „Cu cât cineva are viaţa mai măsurată, cu atât e mai fericit, că nu se grijeşte
de multe." (Sfântul Antonie cel Mare)
- „Dumnezeieștile Scripturi ne arată nouă, care dorim să dobândim această
viață veșnică, modurile prin care putem s-o dobândim.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
- „Iisus te prinde cu undița nu ca să te omoare, ci ca prin moarte să îți dea
viață.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
- „Să arătăm interes și grijă pentru viața noastră. Preocuparea cu viața altora
dovedește josnicie și necuviință. E ca și cum am trece prin fața unei case străine și am
privi indiscret înăuntru, ca să vedem ce fac stăpânii casei.” (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
- „Viaţa aceasta nu este doar o anticipare a veşniciei, ci adesea este deja şi
intrare în Împărăţie." (Sfântul Grigorie Palama)

106
CUGETĂRI PATRISTICE
Viciul
- „Viciul imită virtutea, iar neghina se
silește să fie socotită grâu; prin forma ei se
aseamănă cu grâul, dar este dovedită prin
gust de cunoscători.” (Sfântul Chiril al
Ierusalimului)
Viitorul
- „Atunci când Îi încredințăm lui Dumnezeu viitorul nostru, Îl obligăm, într-un
anume fel, să ne ajute.” (Sfântul Paisie Aghioritul)
Vindecarea
- ,,Când cineva care nu s-a vindecat pe sine vrea să vindece pe alții, atunci ei își
sporesc boala, precum un orb conducând pe altul, cad amândoi în groapă.” (Sfântul
Teofan Zăvorâtul)
Virtutea
- ,,Așa-i puterea virtuții. Face înger pe om, înaripează sufletul spre cer.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
- ,,Dumnezeu, Care este cu adevărat lumină după ființă, se face cu adevărat
lumină în cei ce umblă în El prin virtuți.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
- ,,Toate virtuțile ajută mintea să câștige dragostea dumnezeiască.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
- ,,Virtutea drepților se aseamană cu o comoară plină de multă și nespusă
bogăție.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Virtutea depinde de noi.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Virtutea este cu mult mai vrednică de cinste decât bogăția, iar viața liniștită,
mai slăvită decât mulțimea aurului.” (Sfântul Evagrie Monahul)
- Asemuiți-vă, în deprinderea virtuților, pruncilor. Ei învață mai întâi forma
regulată a literelor și așa, pornind de la acestea, pășeșc pe calea cititului. Să facem ca
ei. Să învățăm mai întâi să nu jurăm strâmb, să nu bârfim, să nu cârtim.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
107
CUGETĂRI PATRISTICE
- „Chiar dacă va ajunge cineva la treapta cea mai de pe urmă a fărădelegii, iar
apoi se hotărăşte să se întoarcă pe calea virtuţii, Domnul şi pe unul ca acesta îl
primeşte." (Sfântul Luca al Crimeei)
- „Mai mare decât toate virtuțile este dreapta
socoteală, care e împarateasă și virtutea virtuților."
(Sfântul Ioan Damaschin)
- „Omul care nu împlinește nicio faptă de
virtute se trândăvește și se descurajează repede."
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Virtutea sufletului este singura avere sigură,
care nu e furată şi care după moarte mântueşte pe cei
ce au dobândit-o." (Sfântul Antonie cel Mare)
Vorbirea
- „Cine Îl iubește pe Dumnezeu vorbește cu plăcere doar despre El; numai spre
El abate făgașul discuțiilor sale, și când începe să vorbească despre El nu se mai
satură; nu se simte bine decât acolo unde se vorbește despre Dumnezeu și despre
lucrurile Lui, iar acolo unde se vorbește despre una și alta se plictisește îngrozitor.”
(Sfântul Teofan Zăvorâtul)
- „Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi
întăreşti credinţa în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre
ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă." (Sfântul Nicolae Velimirovici)
Voia
- „Nimeni dintre cei vii nu poate cunoaște mai bine voia lui Dumnezeu cu
privire la faptele sale decât numai cel ce își dorește sincer, din toată inima, să lucreze
în toate după voia lui Dumnezeu." (Sfântul Ioan Maximovici)
- „Cei ce voim să rămânem în veci, suntem datori să facem voia lui
Dumnezeu, Care este veșnic." (Sfântul Ciprian al Cartaginei)
Voința
- ,,Greutatea nu stă în natura lucrurilor, ci în voința celor ce fac un lucru sau
108
CUGETĂRI PATRISTICE
altul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- ,,Voința liberă este aceea care ne îndrumează. Noi nu suntem, cum cred unii, la
îndemâna soartei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dumnezeu nu se uită la cantitatea celor aduse ci la voința și la puterea celor
care aduc" (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Când dorim ceva numai cu simțurile, atât timp cât nu consimțim la aceasta
cu voința superioară și rațională, nu știm dacă-i adevărat ceea ce dorim.” (Sfântul
Nicodim Aghioritul)
- „Cel ce vrea să facă ceva și nu poate e socotit de către cunoscătorul de inimi,
Dumnezeu, ca și când ar fi făcut." (Sfântul Marcu Ascetul)
- „Dacă vrei, ești rob patimilor; și iarăși dacă vrei, ești liber să nu te pleci lor,
fiindcă Dumnezeu te-a făcut cu voie liberă." (Sfântul Cuvios Antonie cel Mare)
- „Dreapta credință este bună prin fire, necredință este rea; bună este virtutea,
rău este viciul; bogăția și sărăcia, prin ele însele, nu sunt nici bune, nici rele, ci ajung
bune sau rele prin voința celor ce le folosesc.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Greutatea nu stă în natura lucrurilor ci în voința celor ce fac un lucru sau
altul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Nu locul îl mântuieşte pe om, ci voinţa lui. Adam a căzut din Rai, în timp ce
Lot s-a mântuit chiar în Sodoma." (Sfântul Efrem Sirul)
- „Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră. [Fac 1.26] În prima
propoziție ne-a fost menit să fim născuți după chipul lui Dumnezeu; prin voință liberă
ajungem să fim după asemănarea lui Dumnezeu.” (Sfântul Vasile cel Mare)
- „Sunt două voinți în noi, una contrară alteia. Una a părții raționale și de aceea
se numește raționalul și voință superioară. Cealaltă a simțurilor și de aceea este
numită sensibilă, voință inferioară. Ultima, de obicei, mai este numită voință
irațională, voința poftelor și a pasiunilor carnale.” (Sfântul Nicodim Aghioritul)
Vorbirea
- ,,Dacă cineva încearcă să vorbească despre Dumnezeu, mai întai să vorbească
despre marginile lumii.” (Sfântul Chiril al Ierusalimului)
109
CUGETĂRI PATRISTICE
- ,,Nu trebuie să se întristeze cei care sunt vorbiți de rău, ci cei care vorbesc de
rău.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Dumnezeu, Creatorul nostru, ne-a dat uzul vorbirii ca să ne descoperim, unii
altora, lăuntrurile inimilor și datorită naturii noastre comune, să facem cunoscute
celorlalți semeni gândurile noastre, dându-le la iveală ca din niște comori ascunse ale
inimii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
- „Înțelept este bărbatul ce place lui Dumnezeu, care vorbește puține și pe cele
de trebuință și plăcute lui Dumnezeu." (Sfântul Antonie Cel Mare)
- „Nimic nu aduce mai multă tulburare ca vorba multă, și nimic nu e mai rău ca
vorba neînfrânată, care poate să strice starea sufletului. Căci cele ce le zidim în
fiecare zi ea le surpă, și cele ce le adunăm cu osteneală, sufletul le risipește prin
mâncărimea de limbă.” (Sfântul Filotei Sinaitul)
- „Până şi criminalul cel mai înrăit se cutremură în inima sa când aude nu vorba
rea a osândirii, ci vorbe de respect şi dragoste." (Sfântul Luca al Crimeei)
Ziua
- „Se cuvine să umblăm în fiecare zi, ca și cum ar trebui să ne înfățișăm
înaintea lui Dumnezeu.” (Sfântul Filotei Sinaitul)
- „Ziua de ieri a plecat, ziua de mâine va veni iarași. Să nu lași să se piardă ziua
de astăzi!” (Sfântul Paisie Aghioritul)

110