Sunteți pe pagina 1din 7

Scopul lucrării:

Identificarea aspectelor specific CtP, stabilirea necesarului de material și identificarea


echipamentului tehnic.

Mersul lucrării:
1. Analiza tipurilor de forme CtP și caracteristiclor specific;
2. Identificarea necesarului de materiale;
3. Identificarea echipamentului tehnic.

UTM 543.4 017 00 00 00 LP 1


Mod № d o c u m e n t . S e m n a t Data
Realizat Iftodi D. Litere Coala Coli
Aspecte privind procesul de
Verificat l.. u. Adascalița L. realizare a formelor de tipar 1
CtP
UTM
Aprobat FTP gr.DTP-191
1. Analiza tipurilor de forme CtP și caracteristiclor specifice;

Tabelul 1. Caracteristicle plăcilor cu halogenură de argint și celor termale


Plăcile cu halogenură
Criterii de analiză Plăcile termale
de argint
•Imaginea pe astfel de • Sunt destinate tipăririi
plăci apare sub influența tirajelor medii și mari
radiației UV a părții , nu necesită tratare
vizibile a spectrului; termică preliminară;
•Principalul avantaj este • Sensibilitatea
sensibilitatea lor spectrală: 800-850 nm;
ridicată, ceea ce permite •Punctul de rastru 0,5-
să fie expuse foarte 99%;
rapid, fără a fi nevoie de •Rezoluție înaltă: 450
Caracteristici generale o putere de laser mare (5 lpi;
mW) și un consum de
energie;
•Rezoluția înaltă
450 lpi, punctul de
rastru 1-98%, permite să
utilizați formulare
pentru reproducerea
publicațiilor artistice;

Condițiile de •Iluminarea ar trebui să • Temperatura: 10-24°C;


depozitare fie galbenă, dar nu orice • Umiditatea: 40-70 %;
culoare galbenă este •Temperatura de păstrare
potrivită: este necesar a developatorului: 5-
un filtru B-50; 30°C;
• Temperatura:18-24°C; • Termenul de
•Umiditatea: 30-60%; valabilitate a plăcilor
•Termenul de repectând condițiile
valabilitate repectând specificate: 1 an;
condițiile specificate: 2 • Perioada de
ani; valabilitate a reactivilor:
•Evitarea emanării 2 ani;
diversor soluții chimice; • Reactivii trebuie
• Înainte de a începe păstrați de îngheț!
lucrul, plăcile trebuie • plăcile trebuiede
aclimatizate la locul de păstrat în cutia de la
fabricare a matriței timp fabrică t ° nu mai mult
de cel puțin o zi. de 30 ° C;

• Deoarece plăcile sunt


sensibile la căldură, este

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 1 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
necesar să le depozitați
departe de radiatoare,
trebuie protejate de
lumina soarelui;
• Cutiile cu plăci sunt
depozitate într-o poziție
orizontală, în stivă - nu
mai mult de 20;
• Cutiile trebuie să fie
păstrate în mod orizontal
pentru a evita
strâmbăturile. De
asemenea, nu este
recomandat să le
sprijiniți de perete într-
un unghi pentru a evita
deformarea plăcilor;
• Înainte de a începe
lucrul, plăcile trebuie
aclimatizate la locul de
fabricare a matriței timp
de cel puțin o zi.

•Developatorul: • Developatorul:
-temperatura: 22°±1°C -temperatura: 23±1°C;
-consumul: 170-250 -consumul: 120-150
ml/m². ml/m²;
•Apa pentru spălare: •Uscarea la 50 °C.
Regimul de prelucrare
-temperatura: 40°C;
-consumul: 200 ml/m².
•Soluția de finisare:
-temperatura: 35-48°C;
-consum: 100 ml/m²
350 000 exemplare de la 500 000 exemplare
Tiraj (după tratare termică)

2. Identificarea necesarului de materiale;

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 1 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Se dă:
• Format: 45×64/8;
• Volum: 136 pagini;
• Tiraj: 1000 exemplare;
• Cromatica: 2+2
Rezolvare:
1. Se află formatul:
64 cm
a) 640(mm)÷4=160 (mm)
450(mm)÷2=225 (mm)
45 cm Formatul brut: 160×225
b) 160-5=155 (mm)
225-10=215 (mm)
Formatul finit: 155×215 mm

2. Se determină colile de tipar, colile de hârtie și colile conveționale:


a) Coli de tipar=Volumul÷Fracțiune
Coli de tipar=136 pag.÷8=17
b) Coala de hârtie=Coală de tipar÷2
Coli de hârtie = 17÷2=8,5
c) Coli convenționale=k×Coli de tipar
k=(45×64)/(60×90)=0,5
Coli convenționale =0,5×17=8,5
3. Se află formele de tipar:
Forme de tipar=Coli de tipar×Cromatica
Forme de tipar=17×2=34
•Avem forme UV:
- Norma de consum a developatorului: 170 ml/m²;
- Soluția de finisare: 100 ml/m².
4. Aflăm aria plăcii:
0,45×0,64=0,288 m²
5. Determinăm suprafața totală:
0,288 m²×34= 9,792 m²
6. Calculăm consumul developatorului:
9,792 m²×170 ml/m²=1664,64 ml ≈ 2l
7. Determinăm consumul soluției de finisare:
9,792 m²×100ml/m²=979,2 ml≈ 1l

3. Identificarea echipamentului tehnic.


Heidelberger
Speedmaster CX 75

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 1 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 1 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
•Soluția de finisare:
SAPHIRA FOUNT 02/556AF

Concluzii:
În urma efectuării lucrării practice, am identificat care sunt caracteristicile
specifice plăcilor cu halogenură de argint și a plăcilor termale. Am ajuns la
concluzia că este foarte important să fim la curent cu toate aceste aspecte
( condițiile de depozitare, regimul de prelucrare), deoarece în cazul nerespectării
acestor cerințe vom avea de suportat doar pierderi din punct de vedere calitativ și
material. Nu în ultimul rând, studierea acestor caracteristici ne va permite să
alegem echipamentul necesar, convenabil pentru a efectua comenzi calitative.

Surse bibliografice:
https://www.heidelberg.com/global/en/index.jsp
file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/HEIDELBERG
%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(3).pdf

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 1 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnica a Moldovei
Facultatea Textile si Poligrafie
Departamentul Design și Tehnologii Poligrafice

Lucrare practică nr. 1


Tehnologii de tipar
La disciplina:

Tema: „ Aspecte privind procesul de realizare a


formelor de tipare de tip CtP ”

A efectuat: Iftodi Daniela


(studentă gr. DTP-191)

A verificat: Adascalița Lucia


(lector universitar)

C
Chișinau 2020 017 00 00 00 LP 1
UTM 543.4 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data

S-ar putea să vă placă și