Sunteți pe pagina 1din 3

Aria curriculară: Matematică şi ştiințe

Disciplina: Ştiințele naturii


Unitatea de învățare: Corpuri
Clasa: a III-a
Timp alocat: 5 ore

CONTINUTURI Comp ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE / FORMA DE EVALUARE /


. ORGANIZARE INSTRUMENTE DE
EVALUARE
Corpurile în natură 1.1 -să selecteze mostre de corpuri/ obiecte după -Prezentare Power-Point
 Clasificare diferite criterii: formă, mărime, culoare; (corpuri cu/fără viață şi diverse
 Formă 1.2 -să identifice corpurile vii şi nevii, pe baza caracteristici ale acestora);
 Culoare unor criterii ca: *reacția la stimuli, mişcarea, -planşe didactice;
 Dimensiune hrănirea, înmulțirea; -material biologic natural Observarea
1.3 -să descrie verbal unele caracteristici (animale şi plante de la ,,Colțul sistematică
specifice corpurilor; viu al clasei”);
-să prezinte rezultatele observațiilor/ -bile de diverse forme, culori şi Temă de lucru în
experiențelor/ experimentelor efectuate, într-o dimensiuni; cuburi; pahare cu clasă
manieră personală; apă; metrul de croitorie, de
2.4 -să observe relațiile dintre corpuri, tâmplărie; ruletă; Probă practică:
proprietățile acestora şi utilitatea lor în viața -fişe de observație;fişe de lucru; activitate
cotidiană. -instrumente de scris; experimentală

-observarea dirijată, conversația,


explicația,demonstrația,
exercițiul,învățarea prin
descoperire, prin explorare;

-activitate frontală, individuală,


pe echipe
Stările de agregare ale 1.1 -să selecteze mostre de corpuri după diferite -Prezentare Power-Point Observarea
corpurilor: criterii: formă, mărime, culoare, stare de (corpuri în mediul lor natural, în sistematică
 Solid 1.3 agregare; diverse stări de agregare);
 Lichid -să prezinte rezultatelor observațiilor/
 Gaz experiențelor/ experimentelor efectuate, într-o
(Identificare în funcție 2.3 manieră personală; Probă practică:
de formă şi volum) -să efectueze experiențe de sfărâmare a - cretă, lumânare, bulgăre de activitate
solidelor, de scurgere a lichidelor pentru a pământ, monedă, planşetă, vase experimentală
descoperi dacă starea de agregare rămâne goale/cu apă, lapte, ulei –de
constantă în anumite circumstanțe; diverse forme şi dimensiuni,
-să efectueze experiențe simple pentru baloane, paie.
punerea în evidență a aerului (umflarea -fişe de observație;
balonului). -instrumente de scris;

- observarea dirijată,
conversația, explicația,
demonstrația,
exercițiul,învățarea prin
descoperire, prin explorare;

-activitate frontală, individuală,


pe echipe.
Amestecuri şi separarea 1.4 -să observe şi să înregistreze datele cu ajutorul -fişe de activitate; Observarea
amestecurilor unui plan dat; -instrumente de scris; sistematică
 Filtrarea 2.1 -să reprezinte în formă grafică( tabele de -vase diverse, apă, nisip, orez,
 Decantarea înregistrare) a unor date obținute fasole, ceai, piper măcinat, Probă practică:
2.3 experimental; sugativă sau hârtie de filtru, activitate
2.5 -să separe amestecuri prin decantare, filtrare; pioneze etc. experimentală
-să comunice rezultatele obținute în activitățile - observarea dirijată, conversația
de grup. euristică,explicația,demonstrația,
exercițiul, problematizarea,
învățarea prin descoperire, prin
explorare;
-activitate frontală, individuală,
pe echipe
Materiale naturale şi 1.1 -să realizeze colecții de mostre de materiale -Prezentare Power-Point Observarea
prelucrate naturale/prelucrate şi să identifice (corpuri în mediul lor natural, sistematică
caracteristicile acestora: formă, culoare, stare diverse materiale
de agregare, duritate, transparență; naturale/prelucrate);
1.2 - să grupeze materialele după caracteristici
observate: transparență, duritate, flexibilitate, -fişe de activitate(tabele Temă de lucru în
utilizări în gospodărie, în construcții etc. şi să centralizatoare),caiete, manuale; clasă
le clasifice în naturale şi prelucrate ; -instrumente de scris;
1.3 -să selecteze corpuri cu proprietăți potrivite
utilizării în scopuri precizate; - observarea dirijată, conversația Interevaluarea
-să prezinte rezultatele observațiilor/ euristică,explicația, exercițiul, Autoevaluarea
experiențelor/ experimentelor efectuate în problematizarea;
lecțiile anterioare, într-o manieră personală;
-activitate individuală, frontală,
pe echipe, în perechi

1.1 -să selecteze mostre de corpuri/ obiecte după


diferite criterii: formă, mărime, culoare, stare -fişe de evaluare, instrumente de Probă scrisă
de agregare, materialul din care sunt scris;
confecționate, întrebuințări;
1.2 - să compare proprietățile unor corpuri solide -conversația,exercițiul,
şi lichide pentru a stabili care dintre ele iau problematizarea;
forma vasului în care sunt puse;
1.3 -să descrie verbal şi în scris (prin desen ) -activitate individuală
caracteristici specifice unor corpuri;