Sunteți pe pagina 1din 14

DATA : 29 01 2016

PROPUNATOR : Stoian Claudia


CLASA : a III-a B
ŞCOALA : Şcoala Gimnaziala nr 3 Voluntari
ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare
DISCIPLINA : Limba şi literatura română
UNITATEA TEMATICĂ : „Calatorim cu sania”
FORMA DE REALIZARE: predare integrată
SUBIECTUL : Adjectivul(text suport „ Fram, ursul polar”, adaptare după Dumitru Almaş)
TIPUL LECŢIEI : consolidare si sistematizare de cunostinte
SCOPUL LECTIEI:- consolidarea deprinderilor de citire corecta,constienta si expresiva a unui text
literar;sistematizarea cunostintelor despre adjectiv

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

COMPETENŢE SPECIFICE:

Limba si literatura romană

3.1. Extragerea unor informatii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei pareri despre o povestire /personajele acesteia
3.5. Sesizarea unor regularitati ale limbii pe baza textului citit
Ştiinţe ale naturii

1.1. Identificarea caracteristicilor corurilor vii si nevii


3.2. Recunoasterea consecintelor propriului comportament asupra mediului înconjurător

Educație civică
3.1.Relationarea poztivă, in grupuri mici,pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru

Arte vizuale și abilități practice


2.2. Realizarea de creații funcționale ȋn diverse tehnici pe diferite suporturi

Muzica si miscare
2.1. Cantarea individuala in mici grupuri,in colectiv,cu asocierea unor elemente de miscare si a
acompaniamentului instrumental

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 : să citească cursiv, fluent, conştient, expresiv textul „Fram,ursul polar’’,adaptare dupa
Cezar Petrescu;
O2 : să utilizeze harta textului pentru identificarea unor elemente privind locul,timpul si
spatiul;
O3 : să formuleze intrebări și răspunsuri pe baza conținutul textului;
O4 să definească ajectivul
O5 : să identifice adjectivele pe baza carcteristicilor acestei părți de vorbie;
O6 : să realizeze acordul în număr și gen al adjectivelor cu substantivele ale căror însușiri le
arată.

FORME DE ORGANIZARE : frontală, pe grupe, individuală;


STRATEGII DIDACTICE:

Metode si procedee: lectura explicativă,conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,


munca cu manualul, problematizarea, metoda cubului, jocul didactic

Mijloace didactice: fişe de muncă independentă , caiete, video – proiector,


computer, material Power Point, combina muzicalǎ, planşe ,jetoane cu
imagini de iarnă , postere,manual digital,copacul adjectivelor

BIBLIOGRAFIE :

- Ministerul Educatiei, Cercetării şi Tineretului – Programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV - a,


Bucureşti, 2014
- Vasile Molan – Didactica disciplinei ,, Limba si literatura romana ’’ in invatamantul
primar,Editura Miniped,Bucuresti,2010
- Vasile Molan,Maria Bizduna – Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul
primar,suport de curs P.I.R.,Bucuresti,2006
- Corina Istrate,Dora Macean –Manual de limba si literatura romana , clasa a III a ,Editura
Edu,Targu Mures,2015

FORME DE EVALUARE: - evaluarea orală;


- evaluarea scrisă;
Durata : 90 de minute
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob Activitatea instructiv-educativă Metode şi Forme de
LECŢIEI Op. procedee organizare Mijloace Evaluare
didactice
1. Moment Se asigură climatul favorabil desfăşurării orei de limba caiete observare
organizatoric română. Învăţătorul va pregăti materialul didactic necesar pe explicaţia individual manuale sistematică
1’ parcursul lecţiei. Elevii îşi vor aranja manualele şi caietele pe
bancă.
2. Verificarea temei Conversaţia Frontal Caiete de
pentru acasa Se verifica tema calitativ si cantitativ si se fac aprecieri. individuală teme Orala
5’ Exercitiul manual Frontala
Individuala

3. Captarea atentiei Activitatea 1 Prezint elevilor plansa cu Fram ,care contine Conversatia Plansa răspunsurile
3’ si mesajul zilei.Solicit elevilor sa citeasca ghicitoarea si sa explicatia frontal fise elevilor
precizeze ce reprezinta cuvintele subliniate.Acestia descopera ca
O5 este vorba despre adjective.

4. Anunţarea lecţiei Se anunţa titlul activităţii (se scrie pe tablă) și obiectivele conversatia Frontal
noi şi a obiectivelor lecției într-o manieră accesibilă elevilor.

5. Dirijarea învăţării O1 Activitatea 2 conversaţia individual manual observarea


65’ Solicit elevii sa citeasca textul frontal sistematică
,,Fram,ursul polar “ din manual: in lant, selectiv.
Se completeaza Harta povestirii textului pentru textul fise cu harta
O2 ,,Fram,ursul polar ‘’,dupa Cezar Petrescu. exerciţiul textului
plansa cu
Se prezinta planul de recapitulare si sistematizare a harta
adjectivului.Se defineste adjectivul si se precizeaza felurile textului aprecierea
insusirilor pe care le exprima: fizice si sufletesti.Li se cer verbală
O4 exemple elevilor pentru fiecare tip. frontal
Li se cere sa sublinieze cate un adjectiv din text.Se urmareste in plansa cu
planul de recapitulare legatura adjectivului cu substantivul a exerciţiul planul de
carui insusire o prezinta.Solicit elevii sa precizeze numarul si recapitulare răspunsurile
genul adjectivelor. conversaţia frontal elevilor
Se rezolva exercitiile din fisa de lucru.(Activitatea 3)
(Anexa)
In incheirea primei ore vor interpreta cantecul ,,Fram , ursuletul
polar ‘’(Activitate integrata muzica si miscare)
Ora a II -a
Pe grupe evaluarea
O5 Cubul-activitate pe grupe ( Activitatea 4 ) Explicatia grupelor
-pregatesc elevii pentru activitatea de grup;
O6 -se reamintesc regulile metodei cubul;
-se anunta criteriile dupa care vor fi evaluate Fise de
produsele:calitatea produselor,corectitudinea rezolvarii lucru
,sarcinilor,cooperarea in cadrul grupei; Cubul Individual
-se precizeaza ca in cadrul grupului vor fi rezolvate cate orala
doua sarcini de pe fetele cubului; Postere
-se evalueaza produsul final prin afisarea posterelor.

Activitatea 5
Joc didactic-Jocul insusirilor: elevii vor extrage dintr-un bol
jetoane si vor gasi cat mai multe adjective ce pot fi asociate unor Jocul didactic Jetoane
substantive:fulg,pinguin,brad,bocanci,urs,caciula.

Activitatea integrata Stiinte ale naturii. si AV/AP 6 Conversatia


Elevii identifica in text fragmentul in care este descrisa aurora
boreala. Imagini cu
Elevii impartiti pe grupe vor picta aurora boreala in culori calde aurora
si culori reci. boreala
Activitatea 7 - activitate interactiva de invatare (manualul
O4 digital)-elevii identifica in text adjective.
Manual
digital
6. Obţinerea Activitatea 8 fişe de orala
performanţei Elevii primesc o fisa de evaluare.Se explica acestora sarcinile evaluare
7’ fisei.Se verifica fisa.(Anexa)
Explicatia individual
Exercitiul

7. Asig Voi asigura feed-backul oferind biletele elevilor pe care vor Exerciţiul individual
urarea retenţiei şi a scrie un adjectiv despre cum a fost lectia.Biletele se ataseaza in
transferului Copacul adjectivelor.
5’
8. Încheierea Voi aprecia întreaga activitate a elevilor acordând Aprecierea frontal Aprecierea
activităţii calificative, aprecieri verbale. verbala si verbala
2’ Se transmite tema pentru acasa. scrisa
FISA DE EVALUARE

1. Subliniați cu o linie adjectivul din propoziția: 2. Găseşte câte două adjective pentru fiecare din
substantivele:
Ursulețul dormea într – un culcuș cald.
iarna- ................, ..................
ger - ................, ..................
fulg - ................, ..................
stele - ................, ..................

3. Formulaţi enunţuri cu adjectivele: strălucitoare, 4.Scrieți propoziția cu forma corectă a adejectivului


albă, limpede. din paranteză.

…………………………………………………………….. Zăpada (argintiu) acoperea ținutul de gheață.


.
………………………………………………...................... …………………………………………………….........
…………………………………………………………….. ………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
.
……………………………………………………………..
.
DESCRIE
Descrie substantivul iarna adaugând adjective
potrivite.
COMPARA
Compară lumea din care vine Fram cu lumea
circului.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
ANALIZEAZĂ
Analizează cuvintele subliniate ,din următorul
enunț:

Visul lui era întotdeauna același:povestea unui pui


de urs alb,prins din fragedă vârstă de eschimoși.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
ASOCIAZA
Asociază însușirile din text pentru următoarele
substantive :

noapte,vârstă,țările,beznă

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
APLICĂ
Formulează enunțuri în care să folosești următoarele
substantive însoțite de adjective.

creste sclipitoare,lumină jucăușă


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ARGUMENTEAZĂ
Subliniază adjectivele din șirul următor și explică de
ce sunt adjective.

curcubeu,mare,cald,culcuș,u
medă,zăpezi

.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
FISĂ DE LUCRU

1.Scrieți ajectivul din paranteză în forma potrivită:

Fram avea ochii (lipit).................................

2.Treceți la numărul plural părțile de vorbire din propoziția:

Vântul târziu aducea zăpadă.

...............................................................................................................................................

3.Scrieți adjectivul înaintea substantivului din propoziția de mai jos:


Am văzut un urs alb.

..............................................................................................................................................

4.Subliniați adjectivele din cele trei exerciții si completați tabelul de mai jos.

adjectivul numărul genul

S-ar putea să vă placă și