Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 6.05. 2014


UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit ”Petrache Poenaru”, Craiova
EDUCATOARE: Coteanu Andora Mihaela
GRUPA: mare Piticii
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: ”Ce și cum vreau să fiu”
SUBTEMA: ”Meserii îndrăgite de copii”
CATEGORIA ACTIVITĂȚII: Activitate pe domenii experiențiale – activitate integrată DȘ + DEC
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: ”Micii matematicieni”
FORMA DE REALIZARE: Joc didactic
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
DURATA: 35 minute

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

 Informativ: Consolidarea capacității de a înțelege și utiliza numere, cifre întrebuințând un vocabular adecvat
 Formativ: Dezvoltarea operațiilor gândirii și a calităților ei (rapiditate, flexibilitate) precum și a atenției voluntare
 Educativ: Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive

- să alcătuiască mulţimi de elemente raportând numărul la cantitate şi apoi la cifră.


- să numere în ordine crescător şi descrescător în concentrul 1-10.
- să precizeze vecinii mai mari sau mai mici ai unor numere.
- să asocieze mulţimii cu un anumit număr de elemente numărul şi cifra corespunzătoare.
- să identifice semnul operaţiei localizându-l în funcţie de situaţia dată.
- să rezolve exerciţii de adunare cu 1 -2 unități folosind cifrele şi semnele +,=.
- să rezolve independent itemii propuşi pe fişă.
- să verbalizeze acţiunile utilizând termenii: „plus” „egal”, „adunare”.

Psihomotorii:

- să acţioneze cu obiecte realizând orientarea corespunzătoare în câmpul vizual;


- să păstreze o poziție corectă pe scăunele în timpul activității;

Afective:
- să dorească realizarea sarcinilor trasate.
- să participe activ şi cu interes la activitate.
- să manifeste emoție și sentimente de mulțumire;
- să colaboreze în realizarea sarcinilor cu colegii de grupă.

RESURSE PROCEDURALE: Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, expunerea, demonstraţia, explicaţia, jocul didactic,
problematizarea.
RESURSE MATERIALE: Tablă magnetică, cifre magnetice, semnele +,-,=, imagini, jetoane cu cifre, meserii, calculator, cd cu PPt

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe perechi

EVALUARE: - continuă - observarea curentă; aprecierea verbală; chestionarea curentă;


- finală - fişe matematice.

BIBLIOGRAFIE:

 ”Curriculum pentru învățământul preşcolar (3-6/7 ani)”, M.E.C.I.-2008


Georgeta, Toma şi colaboratorii,

 ”Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar nivel 3-5 ani”, Ed. Delta, Bucureşti, 2009;
 „Activităţi matematice în grădiniţă”, Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, Ed. Polirom, 1997
 „Proiectarea activităţilor matematice în grădiniţă”, Ed. Grigore Tăbăcaru, 2000

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

NR. EVALUARE
EVENIMENTUL
CRT CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DIDACTICE (INSTRUMENTE ŞI
DIDACTIC
. INDICATORI)

MOMENT Asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea activităţii. - frontal; Deprinderea de a se


1 Aranjarea mobilierului. pregăti pentru activitate,
ORGANIZATORIC
Pregătirea materialului didactic. de a ocupa locul, de a se
Intrarea organizată a copiilor în sala de grupă. linişti.
Se poartă o mică discuție privind activitatea matematică (dacă le
REACTUALIZAREA plac activitățile matematice și ce învață din aceste activități). - frontal,
CUNOŞTINŢELOR
Se adresează câteva întrebări: - conversaţia, Răspunsurile şi
2 DOBÂNDITE
Tricicleta fuge tare,/ Roti, imi spuneti, cate are? (trei) comportamentul copiilor.
ANTERIOR
În mănușa sau ciorap,/ Cate degete încap? (cinci)
Cine este desenat/ Ca un șase răsturnat? (noua)
O, daca ar fi tăioasa,/ Ar putea servi drept coasă! (șapte)
3 CAPTAREA ATENŢIEI Poștașul aduce un colet și o scrisoare pentru grupa Piticii de la - frontal;
elevii de la școală. Educatoarea citește scrisoarea în care elevii - conversaţia;
propun copiilor de grădiniță un joc pe care și ei l-au jucat și care - colet ;
le-a plăcut foarte mult. Acest joc îi va pregăti pentru viitoarea lor -scrisoare ; Gradul de interes
meserie de elevi. manifestat pentru
Copiii sunt întrebați dacă vor să joace și ei acel joc. materialul prezentat.

Răspunsurile copiilor.
Respectând dorința copiilor educatoarea anunță jocul ”Micii -frontal Comportamentul copiilor.
ENUNŢAREA
matematicieni”, un joc în care copiii vor număra crescător / -conversaţia, explicaţia.
4 SCOPULUI ŞI A
descrescător, vor forma șirurile de numere, vor rezolva exerciții
OBIECTIVELOR
de adunare.
5 DESFĂȘURAREA Copiii vor veni pe rând și vor scoate din colet în ordine - frontal, Capacitatea de a asculta
JOCULUI crescătoare cutiile numerotate. Se denumesc materialele găsite, - explicaţia. recomandările,
iar educatoarea citește sarcina. După rezolvarea sarcinii, copilul indicaţiile.
merge la locul său. În timp ce copilul lucrează la tablă, colegii
lui grupați pe perechi, vor rezolva și ei sarcina.
Gradul de întelegere al
Jocul de probă: - frontal, individual regulilor jocului
Un copil alege din colet cutia cu numărul 1 care conține jetoane - explicaţia, demonstraţia,
cu cifre . I se cere să le așeze la panou, apoi să aleagă numărul jocul
cel mai mic, apoi pe cel mai mare. Copiii așezați la măsute aleg Jetoane cu numere 1-10
cele 2 numere. Respectarea regulilor.
Copilul desemnat de educatoare scoate din colet cutia cu
numărul 2. După ce denumește materialele găsite (cifre
magnetice) educatoarea îi cere să formeze șirul crescător, apoi - frontal, individual;
șirul descrescător. Copiii, în perechi, formează și ei șirurile. - exerciţiul, jocul; Interesul acordat jocului.
La o bătaie din palme copiii închid ochii, la două bătăi îi - cutia 2 : cifre
deschid. Educatoarea schimbă ordinea cifrelor sau scoate una din magnetice Comportamentul copiilor
cifre din șir, apoi le cere copiilor să descopere și să corecteze în timpul jocului.
greșelile.
Varianta 1 :
Un alt copil alege din colet urmatoarea cutie – 3 și denumește Răspunsurile copiilor.
materialele găsite . Educatoarea îi cere să așeze cifra la tablă,
apoi să așeze sub ea atâtea obiecte câte îi arată cifra. Copiii de la - frontal, individual;
măsuțe aleg și ei aceeași cifră și arată tot atâtea degețele. - exerciţiul,
Copiii închid ochii la o bătaie din palme timp în care jocul, problematizarea
- cutia 3 : cifra 7 și 10 Corectitudinea și
educatoarea extrage un element din mulțime, lăsând aceeasi siluete promtitudinea
cifră. După semnal copiii deschid ochii și le se cere să repare răspunsurilor.
greșeala (fie adaugă un element, fie înlocuiesc cifra).
Copilul desemnat alege din colet cutia cu numărul 4. Denumește
ceea ce a găsit, numără și pune la tablă obiectele, apoi alege cifra
care îi arată câte sunt. Copiii aleg și ei cifra potrivită.
Copiii închid ochii, iar educatoarea schimbă cifra cu una cu o
unitate mai mare. Li se cere copiilor sa deschidă ochii și să - frontal, individual;
găsească o soluție pentru a rezolva problema. - exerciţiul,
Varianta 2: jocul, problematizarea
Cutia cu numărul 5 conține o ghicitoare ilustrată. Educatoarea -cutia 4 : 9 siluete, cifre
citește ghicitoarea și cere copilului să rezolve și să așeze la tablă magnetice 1-10
operația potrivită. Copiii formează pe măsuțe oerația cu ajutorul
jetoanelor.

Copiii închid ochii la semnal iar educatoarea schimbă locul


semnelor + și =. După ce deschid ochii descoperă și corectează
greșeala - frontal, individual;
- conversația, explicația,
exercițiul,problematizarea
- cutia 5: ghicitoare
ilustrată, cifre magnetice
semnele matematice + și
=
- frontal / individual;
În cutia cu numărul 6 copiii găsesc un cd pe care îl pun la -conversația, explicația, Aprecieri verbale,
ASIGURAREA FEED-
6 calculator și rezolvă problemele propuse. exercițiul răspunsurile copiilor
BACK-ULUI
- cutia 6: cd cu PPt,
calculator
7 EVALUAREA În ultima cutie se află fișe de lucru pe care copilul le împarte
colegilor. Alți doi copii vor împărți colegilor penarele. Se - individual,
explică sarcina de lucru, se execută mișcări de încălzire a - conversatia, explicaţia, Analiza lucrărilor
musculaturii fine, apoi copiii lucrează individual. problematizarea Împărțirea medaliilor
Se dau explicații suplimentare acolo unde este necesar. - fișe de lucru, penare
Activitatea se încheie cu afișarea și analizarea lucrărilor. Copiii echipate, medalii ”Micii
primesc recompense apoi ies din clasă cu rândul (”Bat de matematicieni”
palme”)

S-ar putea să vă placă și