Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Științe Economice


Marketing și Logistică
La disciplina Marketing strategic

Plan strategic
al companiei

Navarh BTB SRL


Producătorul moldovenesc de iluminat cu LED sub marca LUMINALED.

Elaborat de studenții Arabadji Andrei


Busuioc Eugeniu
Grupa MK1901
Verificat de către doamna Antoci Natalia,
Doctor în științe economice.

Chișinău, 2020.
Introducere

Economia statelor dezvoltate a demonstrat ca firmele reprezintă motorul progresului, sunt acele
elemente ale economiei care asigura tot ce este necesar pentru existența unei societăți dezvoltate.

Există două tipuri, categorii de firme și companii unele care ajung să obțină succes: se dezvoltă,
cresc; alt tip sau categorie de firme și companii sunt cele care în cearcă să supraviețuiască pe o
anumita piață de servicii sau produse.

Examinarea factorilor care determină succesul sau eșecul unei firme, a determinat apariția unor
metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activității firmei sau companiei.
Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obține efecte materializate în
creșterea semnificativă a performantelor sale, în consolidarea poziției ei pe piață si anume prin
elaborarea, implementarea și controlul strategiei firmei în vederea realizării misiunii asumate și
asigurării avantajului competitiv.

Formularea strategiei firmei este procesul prin care marketingul firmei definește misiunea ei
strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizării misiunii, alege strategia adecvată
atingerii obiectivelor și precizează modalitățile punerii în opera a acesteia. Luarea deciziilor
strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei
necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializează strategia respectiva, se bazează pe
un amplu proces de analiză și evaluare a mediului de acțiune a firmei, a situației competitivității
ei in acest mediu și a situației firmei, a capacității acesteia de a înfrunta schimbările produse in
mediu.

Managementul strategic îi este specifică analiza continuă, pe de o parte, a mediului extern al


firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările din cadrul acestuia iar pe de alta parte, a
situației interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face față schimbărilor.

2
Planul strategic destinat companiei de corpuri de iluminări LED a fost elaborat în colaborare cu
datele de pe internet. (important, nu în colaborare cu reprezentanții companiei)

Pentru a elabora un plan strategic maxim de realizabilă posibilă au fost analizate toate aspectele
ce țin de elaborarea unei strategii (de menționat, toate aspectele, despre care a fost găsită
informație suplimentară)

 A fost elaborată misiunea firmei;


 S-au analizat valorile de bază a companiei;
 A fost analizată influența factorilor interni și externi asupra strategiei;
 Au fost analizate punctele slabe și forte, riscurile și oportunitățile în tabelul analizei
SWOT;

3
Capitolul I. Fundamentarea strategiei de firmă.
1.1. Profilul companiei.

Denumirea companiei companie de corpuri de iluminări


LED, Navarh BTB SRL.
Adresa juridică Uzina LuminaLED SRL este situată
în mun. Chişinău, sec. Ciocana, str.
Sadoveanu Mihail, 42.
Forma de proprietate Societate cu răspundere limitată
Termen de activitate Nelimitat
Modul de constituire Nou fondată
Director General Soții Tricolici, Valentina și Nicolai
Anul fondării 2019
Înregistrat
Codul Fiscal 1017600008492
Capital statutar 36000000 lei
Asociații Valentina Tricolici

Proiectul Uzina LuminaLED SRL, al companiei producătoare de surse de iluminat Navarh BTB,
a luat naștere în anul 2019, proiectul dat s-a manifestat în domeniul producerii corpurilor de
iluminare LED, astfel Uzina LuminaLED SRL poate propune următoarele produse:

- Corpuri de iluminat;
- Becuri și surse de iluminat;
- Cabluri electrice;
- Haine de lucru
- Electrocasnice
- Scule
- Și alte accesorii legate de iluminat și electricitate.

1.2. Istoria dezvoltării proiectului Uzina LuminaLED SRL.

4
Uzina LuminaLED a fost lansată în 2019 pe piața internă ca producător a surselor de iluminat
LED și anume becuri LED, panouri LED, tuburi LED.

Produsele sunt proiectate și dezvoltate în propriul Departament de Cercetare-Proiectare al


fabricii, în conformitate cu toate normele și standardele Uniunii Europene .

Fabrica deține de un utilaj modern, toate procesele fiind respectate cu exactitate și strictețe
pentru a obține, spre final, produse finite calitative pentru siguranța clienților noștri.

Uzina a fost construită de la zero și are o suprafață totală de 6500 mp. La parter se află un
showroom cu o suprafață de 3250 mp, unde sunt prezentate aproximativ 40.000 de produse,
legate de iluminat și electricitate.

La etajul doi pe o suprafață de 3000 mp, se întinde secția de producere, iar pe 250 mp – oficiile
companiei.

În prezent compania numără 50 de angajați dar tinde să ajungă până la 300.

Tot aici vor fi circa 35 locuri pentru persoane cu dezabilități

Nicolai Tricolici care este și co-fondatorul rețelelor Supraten și Supraten Plus a povestit că
cristalele cu LED-uri transformă 15% din energia primită în lumină, iar restul 85% în căldură.
Prin urmare problema cheie este eliminarea acestei călduri. Majoritatea producătorilor folosesc
pentru baza corpului de iluminat plasticul, care nu conduce bine căldura, și clei ieftin fixarea
acestor cristale. LuminaLED se va diferenția prin faptul că va utiliza baze de aluminiu și clei de
calitate superioară.

În ceea ce privește lămpile cu LED-uri, acestea vor putea fi comercializate la prețuri foarte
rezonabile și nu doar în magazinele specializate. LuminaLED a încheiat deja un acord cu rețeaua
de supermarketuri Nr.1 și alte câteva rețele de supermarket-uri.

1.3. Obiectivele procesului de planificare strategică.


5
În condițiile situației economice în ultimii doi ani cât pe piața Republici Moldova atât și pe
celelalte, Uzina ,,LuminaLED” SRL are câteva obiective bine determinate și planificate astfel
încât principala țintă în cazul de față este menținerea pozițiilor actuale de lider pe piața
produselor de iluminat cu LED și tot ce ține de electricitate cu mărirea numărului lucrătorilor și
cu modernizarea tehnologiilor de producție și mărirea gamei de produse oferite.

În continuare vom analiza posibilitatea realizării acestor obiective.

Un prim pas în această direcție este elaborarea misiunii firmei.

Astfel analizând domeniul de activitate precum și acțiunile Uzinei ,,LuminaLED” SRL am


format următoarele misiuni:

 Satisfacerea clienților cu produse și servicii calitative,


 Cel mai bun raport preț-calitate,
 Majorarea gamei de produse și servicii oferite clienților actuali și viitorilor clienți ai
companiei.

Varianta finala propusă și acceptată spre folosire ulterioară a fost:

 Propunerea celui mai bun raport dintre preț-calitate (oferirea produselor și serviciilor
prestate de companie în format de ceam mai înaltă calitate și la cel maxim de atrăgător
pentru clienții noștri).

Un al doilea pas este identificarea valorilor Uzinei ,,LuminaLED„ SRL.

Printre valorile depistate cu care se poate mândri Uzina ,,LuminaLED” se regăsesc


următoarele :

 Profesionalismul – Uzina producătoare de produse de iluminat cu LED LuminaLED


SRL are în componența sa doar personal de o calificare medie-înaltă, această valoare este
în permanență testată și este demonstrată de produsele create de până acum și de
mulțimea de clienți fideli și mulțumiți de produsele și serviciile oferite de Uzina
,,LuminaLED” SRL.

 Inovație – Uzina producătoare de produse de iluminat cu LED LuminaLED SRL pune


accent pe calitate, din acest motiv am deschis și un laborator modern unde putem testa
materia primă și produsele finite în conformitate cu toate normele și standardele Uniunii
6
Europene în domeniul energetic”, spun reprezentanții companiei. Produsele sunt
proiectate în cadrul departamentului de dezvoltare și cercetare a companiei, în
conformitate cu regulile și standardele Uniuni Europene. Calitatea este verificată în
cadrul unui laborator mega modern inovativ și scump, capabil să testeze produsele finite
în sute de moduri.

 Colegialitate și organizare – Aceste calități ajută mereu echipa să treacă peste tot genul
de bariere și probleme care apar în timpul lucrărilor cu brio. În colectiv se regăsesc
persoane de diferite vârste și temperament, cu toate acestea este un grup foarte unit mereu
gata de noi încercări.

 Răspundere totală față de produsele oferite și serviciile prestate – Fabrica


producătoare de produse de iluminat cu LED LuminaLED SRL și în special angajații
acestei companii se concentrează mega serios la orice proiect nou, și respectiv aceasta le
oferă posibilitatea de a oferi cea mai înaltă calitate produselor finite și permanent orice
proiect este finisat la termenul specificat în contract fără întârzieri.

Capitolul II. Analize în procesul de planificare strategică.


2.1. Analiza actorilor interni.
Au fost identificați și analizați următorii actori interni:
7
1. Fondatorul
2. Directorul general
3. Personalul
4. Departamentul de marketing
5. Departamentul contabilitate

Analiza actorilor interni și influența lor asupra companiei de iluminat cu LED

Fabrica ,,LuminaLED SRL”

Ce așteaptă actorul Ce trebuie să facem Ce se va întâmpla dacă Cum ne influențează Ce dorim de la el, de Cât de
de la noi? pentru a îndeplini așteptările nu vor fi actorul? ce avem nevoie de important
Actorul

așteptările actorului? împlinite? el? este el


pentru noi?
General Directorul

1. Menținere 1. Elaborarea 1. Situația va 1. Prin ordine 1. Colaborare

Important
a poziției strategiilor de deveni incertă directe și

Foarte
pe piața de marketing cu posibilitatea 2. Prin implicare
produse de adecvate de a pierde din exemplu în procesul
iluminat 2. Elaborarea clienți cu o propriu de de
cu LED, strategiilor de ulterioară responsabi selectare și

Ce așteaptă actorul Ce trebuie să Ce se va întâmpla Cum ne Ce dorim de la el, Cât


Actorul

de la noi? facem pentru a dacă așteptările influențează de ce avem nevoie de


îndeplini nu vor fi actorul? de el? impor
așteptările împlinite? tant
actorului? este el
Foarte
1. Salarii decente 1. Remunerarea 1. Va scădea Participă direct Performanță
Departame Personal

și la timp lucrărilor productivitate în procesul de siguranță și atenție


2. Condiții cât conform a muncii lucru față de lucru
mai bune de contractelor 2. Se va majora efectual.
Important

lucru
1. Oferirea încheiate
1. Programarea riscul de
1. Scăderea 1. Participă Cu ajutorul
1. Crearea lor are
Important

resurselor bugetului vânzărilor activ la vânzărilor


necesare companiei 2. Neîndeplinire procesul de 2. Cunosc foarte
promovării și împreună cu a unor reclamare bine piața și
reclamei reprezentanții obiective promovare și mediile de
ntul de

8
Ce așteaptă Ce trebuie să facem Ce se va întâmpla Cum ne Ce dorim Cât de
ent Departam Actorul

actorul de la noi? pentru a îndeplini dacă așteptările nu influențează de la el, de important


așteptările actorului? vor fi împlinite? actorul? ce avem este el
1. Acordarea 1. Elaborarea 1. Penalități Prin Onevoie
evidență
de pentru

Important
Foarte
la timp a strategiilor fiscale activitatea sa, contabilă
informației eficiente de 2. Scăderea ce este vitală cât mai
necesare colaborare cu eficienței pentru bună a

Concluzii : Ca rezumat a datelor obținute și analizate a companiei Fabrica ,,LuminaLED” SRL,


concluzionăm că obiectivul de bază a companiei este : ,, Menținerea poziției de lider pe piața
produselor de iluminat cu LED și a produselor legate de electricitate ținând cont de situația
de criză ”.De asemenea alte obiective la fel de importante sunt : ,, Creșterea numărului de
personal pe viitor cu posibilitatea de creștere a profitului companiei” și ,, Satisfacerea unui
segment cât mai mare de piață ”

Pentru a satisface obiectivele propuse este nevoie de o înțelegere între toți membrii care
presupune satisfacerea celorlalți participanți în activitatea firmei : personal, departament
marketing, departament contabilitate. Astfel încât problemele cu care se confruntă lucrătorii și
restul personalului trebuie luate în calcul la fel și cele ce țin de activitatea celorlalți participanți ai
companiei. În tabelul de mai sus sunt indicate metodele de satisfacere a fiecărui actor de
asemenea sunt indicate și importanța și rolul actorilor pentru companie.

2.2. Analiza actorilor externi.

În procesul de analiză au fost identificați următorii actori externi :

1. Clienții
2. Partenerii
3. Băncile
4. Concurenții
5. Statul

9
Analiza actorilor externi și influența lor asupra companiei de produse de iluminat cu LED

Fabrica ,,LuminaLED„ SRL

Ce așteaptă Ce trebuie să Ce se va Cum ne Ce dorim Cât de


Actorul

actorul de la facem pentru a întâmpla influențeaz de la el, de important


noi? îndeplini dacă ă actorul? ce avem este el
așteptările așteptăril nevoie de pentru
1. Prețuri mai 1. actorului?
Utilizarea e nu vor fi
Scăderea Direct, prin el? la
Să apeleze noi?
mici tehnicilor vânzărilor apelarea la serviciile
2. Un lucru moderne și serviciile companiei și
calitativ care ar pierderea companiei să revină de
3. Deservire permite clienților câte ori are

Foarte important
profesional reducerea nevoie
Clienții

ă și la cheltuielilor
termen 2. Folosirea
forței de
muncă înalt
calificată

Ce așteaptă Ce trebuie să Ce se va Cum ne Ce dorim de la Cât de


Băncile Partenerii Actorul

actorul de la facem pentru întâmpla dacă influențeaz el, de ce avem importa


noi? a îndeplini așteptările nu ă actorul? nevoie de el? nt este
așteptările vor fi el
actorului? împlinite? pentru
1. Un 1. Politici 1. Pierderea 1. Direct, Un parteneriat
Important Important
Foarte

parteneriat îndreptat încrederii prin de încredere și


de e spre un față de relațiile o conlucrare
încredere parteneri parteneri și pentru alte noi
2.
1. Planuri
Devenirea 1. at de
Restituire 2. Scăderea
Creșterea acordur
Direct, prin proiecte
1. Indiciîncât
Foarte

unui client a la timp penalităților și relația mai


fidel a tuturor a gradului de client- profitabili
2. Asumarea îndatoriri îndatorare bancă și o
totală și la lor față față de bancă politică

10
ii Concurenț
1. O politică 1. Elaborare 1. Considera Indirect, 1. concurenț

Important
concurenți a rea prin ă
ală loială, strategiil pozițiilor acțiunile sănătoasă
o or de de piață personale neagresivă
concurență concuren existente pot ,

Ce așteaptă Ce trebuie să Ce se va Cum ne Ce dorim de Cât de


Actorul

actorul de la noi? facem pentru întâmpla influențeaz la el, de ce important


a îndeplini dacă ă actorul? avem nevoie este el
așteptările așteptările de el? pentru
1. Achitarea 1. actorului?
Onorarea nu vor fi
Sancțiuni Direct, prin 1. Stabilitate noi?

Important
Foarte
Statul

sistematică a obligațiilo administrative acte economică


impozitelor și r legate sau chiar legislative și și politică
taxelor de stat față de stat penale modificările 2. Politici
2. Respectarea 2. Elaborarea în legislație îndreptate

Concluzii : Ca rezumat a datelor obținute și analizate a companiei Fabrica ,,LuminaLED” SRL


am ajuns la concluzia că actorii externi au de fapt o foarte mare importanță pentru activitatea
întreprinderii, întrucât toată activitatea oricărui agent economic este orientată spre unul sau mai
mulți actori externi.

Același lucru este caracteristic și companiei producătoare de produse de iluminat LED


LuminaLED SRL.

Clienții – sunt motorul de existență a fiecărei companii implicate în economia națională astfel
clienții companiei Fabrica ,,LuminaLED” SRL sunt acei datorită cărora compania se menține pe
piață pe poziția sa de lider și tot clienții sunt generatorii de lărgire a oricărei afaceri, cu cât este
mai largă baza clientelă cu atât mai multe posturi de muncă poate oferi compania și cu atât mai
calitative produse poate genera.

Partenerii – Ca și clienții, partenerii joacă un rol foarte important în dezvoltarea companiei,


aceste parteneriate sunt o necesitate pentru Fabrica „LuminaLED” deoarece pentru a ajunge la
produsul final, este nevoie de o mulțime de materiale care servesc drept materie primă, respectiv
aceste companii care aduc la Fabrica „LuminaLED” SRL materie primă, se numesc parteneriate,
și alt tip de parteneriat este cu supermarketurile și alte magazine care comercializează produsele
fabricate la Uzina LuminaLED.

La fel și băncile sunt un tip aparte de parteneriat, etc.

11
Băncile – reprezintă un partener continuu de colaborarea de care depinde în mare măsură nivelul
investițiilor efectuate de întreprindere. Băncile servesc ca suport financiar la necesitate și alte
servicii.

Concurenții – au rolul de stimulatori ai progresului, o concurență sănătoasă în care se respectă


toate regulile de piață și acestea sunt respectate de toți participanții la piață, companiile
concurente progresează în continuu, încercând în continuu să cucerească noi clienți și parteneri.
Asta ne este demonstrat de faptul că în ultimii ani concurența este din ce în ce mai aprigă și
respectiv calitatea produselor și serviciilor iese la un nivel mai înalt.

Statul – actorul de stabilitatea căruia depinde succesul sau eșecul companiilor, respectiv Fabrica
producătoare de produse cu iluminare LED LuminaLED SRL este de asemenea atinsă de
stabilitatea sau instabilitatea politică sau economică a statului.

2.3. Analiza S.W.O.T

Analiza SWO a companie producătoare de produse cu iluminare LED Fabrica


LuminaLED SRL
12
Puncte tari Puncte slabe
 Personal tehnic calificat o Necesitatea personalului implicat în
 Strategie de dezvoltare clar procesul de lucru direct
determinată pe termen scurt o Corupția în rândul salariaților
 Parteneriat cu firmele importatoare de o Dependența de partenerii importatori
materie primă de materie primă
 Folosirea tehnologiilor de standarde o Utilizarea utilajelor semi-automate
europene, raport calitate-economie o Lipsa unei mediatizări a serviciilor
 Fidelitatea clienților prestate
Oportunități Riscuri
 Lărgirea numărului de muncitori cu o Criza economică din țară
posibila creștere de capital o Scăderea puterii de cumpărare a
 Mărirea gamei de servicii propuse populației
clienților companiei o Stagnarea pieței de construcții noi și
 Parteneriatul cu supermarketuri și nu doar
magazine de construcții, și vânzarea o Calitatea înaltă a ledurilor cum poate
produselor nu doar în magazine fi un mare plus, tot așa poate fi și un
specializate mare minus
 Orientarea spre companii de
construcții care solicită iluminare LED
a blocurilor
 Depozitarea pe termen lung a
produselor deja fabricate

2.4. Identificarea problemelor strategice.

Orice companie ce activează într-o piață și are parte de o concurență sănătoasă se confruntă cu
diferite probleme, care necesită identificarea acestora, analiza și oferirea unor soluții pentru

13
ocolirea/rezolvarea problemelor date. În caz contrat compania riscă să-și piardă pozițiile pe care
le posedă pe piață, să-și piardă clienții să îndure pierderi financiare și chiar să falimenteze.

În urma studiului efectuat asupra companiei producătoare de surse de iluminare LED și a


produselor ce țin de electricitate NAVARH BTB SRL sub marca LuminaLED au fost depistate
și clasificate pe domenii următoarele probleme :

1. Domeniul Tehnic
- Necesitatea importării materialelor de o importanță majoră
- Lipsa utilajelor complet automatizate
- Necesitatea unui număr prea mare de proiecte
2. Domeniul Pieței
- Lipsa unei promovări eficiente
- Numărul scăzut al cererilor la serviciile prestate
- Un număr însemnat de concurenți
- Criza mondială și scăderea puterii de cumpărare
3. Domeniul Financiar
- Prețul mare a materiei prime
- Fluctuația cotelor bancare pentru credite
- Variația cursului valutar
- Condiții de finanțare neavantajoase
4. Domeniul Economico-Politic
- Lipsa unor proiecte concrete stimulatoare a acestei ramuri economice
- Criza financiară mondială

2.5. Analiza problemelor strategice.


Analizând problemele identificate, a fost luată hotărârea de a grupa problemele identificate în
următoarele direcții strategice după criteriile de similaritate:

14
1. Menținerea și creșterea poziției pe piața de desfacere.
- Parteneriat cu mari companii de construcții, depozite, supermarketuri, hoteluri, companii
de reclame publicitare etc;
- Modernizarea aparatajului din dotare;
- Controlul riguros al termenului de execuție al lucrărilor;

2. Diversificarea gamei de servicii oferite.


- Mărirea numărului de personal calificat;
- Mărirea posibilităților de depozitare a produselor existente;
- Mărirea posibilităților de depozitare a materiei prime pe termen maxim;

3. Mărirea nivelului de calificare a personalului.


- Identificarea metodelor de calificare a personalului;
- Parteneriat cu instituțiile de învățământ superior, cu colegiile cu școlile profesionale;

4. Dezvoltarea în departamentele centrale de funcționare a firmei.


- Investiții suplimentare în departamentul marketing;
- Investiții suplimentare în departamentul management;
- Investiții suplimentare în departamentul tehnic;
- Investiții suplimentare în personal;
- Crearea fondurilor speciale de remunerare a muncii în plus;
- Crearea condițiilor de muncă necesare pentru maximă funcționare a productivității.

În final au fost revăzute pericolele ce pot sta în fața implementării obiectivelor propuse și au fost
propuse soluții pentru aplanare a acestora:

Pericole Posibilități
1 2
Instabilitatea economică și politică în țară 1. Acest pericol oferă companiei Fabrica

15
LuminaLED SRL un stimul de a căuta
posibilități de dezvoltare pe piețele țărilor
vecine, sau chiar pe piața internațională.
2. Din cauza instabilității economice și
politice din țară, apare șansa de pierdere a
unor parteneri, dar și șansa de a căpăta
parteneriat cu companii tinere cu viitor
durabil.

Prețuri exagerate la materia primă 1. Acest pericol impune compania


LuminaLED SRL de a căuta în continuu
furnizori de materie primă locali, ceea ce
la rândul său la fel vine cu urmări
pozitive, adică oferirea companiilor
furnizoare de materie primă posibilitatea
de a crește.
Lipsa personalului calificat, competent 1. Acest pericol poate fi înlăturat prin
organizarea pentru angajați a seminarelor
de calificare.
2. O altă posibilitate de înlăturare a acestui
pericol este atragerea a noi forțe tinere și
competitive de muncă.
Erori ce țin de factorul uman 1. Aceste erori pot fi înlăturate prin controlul
mai riguros
2. Automatizarea execuțiilor lucrărilor
Lipsa de cerere pentru produsul oferit 1. Elaborarea unor politici mai accesibile
pentru diferite pături.
2. Sponsorizarea acțiunilor publicitare
masive

Concluzii

Datorită faptului că managementul strategic are un rol esențial în conceperea și fundamentarea


activității tuturor firmelor , fiind fundamental și corelat organic cu funcția de previziune, acesta
presupune descifrarea și anticiparea schimbărilor, a metodelor ce trebuie realizate în interiorul
firmelor și relațiile acestora cu mediul, receptivitatea maximă la nou, durabilitate și flexibilitate

16
în toate funcțiile manageriale, astfel încât să evite discordanțele dintre cerere și ofertă între nou și
vechi, asigurând competitivitate ridicată.

Astfel, în lucrarea de față a fost propus să se realizeze o analiză a managementului strategic și a


elaborării strategiei pentru compania Navarh BTB SRL producător autohton de iluminat cu LED
sub marca de LuminaLED.

Rezultatele analizei efectuate au fost structurate astfel:

- În capitolul I, am făcut prezentarea generală a fabricii producătoare de iluminat cu LED,


LuminaLED SRL, ce cuprinde următoarele aspecte:

A fost analizat portofoliu companiei, scurt istoric despre formarea și dezvoltarea firmei. Au
fost prezentate toate proiectele mari deja realizate în proces de execuție.

Ca punct de plecare pentru elaborarea strategiei firmei a fost determinarea misiunii și valorile
companiei de iluminat cu LED, LuminaLED SRL.

- În capitolul II, au fost prezentați actorii sociali interni și externi influențează în mod
direct aplicabilitatea strategiei în practică.

Conform analizei SWOT efectuată la fel în acest capitol au fost identificate punctele forte și
punctele slabe în cadrul întreprinderii.

De asemenea tot în acest capitol au fost identificate și analizate problemele esențiale ale
companiei.

Cuprins
Introducere...............................................................................................................2
Capitolul I. Fundamentarea strategiei de firmă...................................................4
1.1. Profilul companiei.......................................................................................4
1.2. Istoria dezvoltării proiectului Uzina LuminaLED SRL..........................5
1.3. Obiectivele procesului de planificare strategică......................................6
17
Capitolul II. Analize în procesul de planificare strategică.................................8
2.1. Analiza actorilor interni...............................................................................8
2.2. Analiza actorilor externi..........................................................................11
2.3. Analiza S.W.O.T.......................................................................................15
2.4. Identificarea problemelor strategice.......................................................16
2.5. Analiza problemelor strategice................................................................17
Concluzii.................................................................................................................19

18

S-ar putea să vă placă și