Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE

PENTRU UN AUTOVEHICUL FOLOSIT

1. VÂNZĂTOR
 PERSOANA FIZICĂ : ________________________, act de identitate seria ____, nr______________
 PERSOANA JURIDICA: _________________________________________
Nr. înmatriculare la Registrul Comertului ______________ Reprezentată prin ___________________________
Domiciliul / sediul in _____________, str. ___________________. nr __ Bl. __ sc. _. Ap___ sector/ judet
_________________, cod _____

(Stampila in cazul persoanelor juridice)


2. CUMPĂRĂTOR
 PERSOANA FIZICĂ : ________________________, act de identitate seria ____, nr______________
 PERSOANA JURIDICA: _________________________________________
Nr. înmatriculare la Registrul Comertului ______________ Reprezentată prin ___________________________
Domiciliul / sediul in _____________, str. ___________________. nr __ Bl. __ sc. _. Ap___ sector/ judet
_________________, cod _____

(Ș tampila în cazul persoanelor juridice)


3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca ______________ tipul _________, numă r de identificare _________________ Serie motor
______________________Cilindree ____ cmc, numar de inmatriculare ___.__, data la care expira inspectia
tehnica periodica ___/___/______., numarul cartii de identitate a vehiculului ___________________________.
4. PREȚUL in cifre ____________ lei , in litere _________________________________________
5. Vânzătorul mentionat la punctul (1) declara ca vehiculul este proprietatea sa, libera de orice sarcini. De
asemenea, declara ca a predat cumparatorului mentionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fisa de
inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta pretul prevazut la punctul (4)
Cumpărătorul menționat la punctul (2) declară că a primit de la vâ nză torul menționat la punctul (1)
vehiculul, cheile, fișa de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitâ nd vâ nză torului pretul
menționat la punctul (4).

Anexa la contract :  Da  Nu

Locul incheierii contractului ________________________ Semnatura vanzatorului ____________________________

Data ___/___/__________ Semnatura cumparatorului ___________________________

Incepand cu data semnarii, cumparatorul dobandeste calitatea de proprietar de


drept si de fapt asupra vehiculului ce face obiectul prezentului contract de vanzare-
cumparare, preluand toate obligatiile prevazute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea
vehiculului pe numele sau, in maxim 30 de zile.

Am luat la cunostinta _______________________________________


(semnatura cumparator si stampila dupa caz)

www.oficial.ro formulare acte

S-ar putea să vă placă și