Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea Energetica – Departamentul de Management - Managementul si Ingineria Afacerii

MANAGEMENTUL SERVICIILOR
Proiectarea si Optimizarea sistemului de furnizare a serviciului de instruire
in cadrul firmei EUROAPTITUDINI

1
Cuprins

Capitolul I. Descrierea serviciului

1.1 Prezentarea generala 3


1.2 Avantajele programului ECDL pentru candidaţi 4
1.3 Structura cursului 5
1.4 Echipamentele pentru furnizarea serviciului 6
1.5 Concurentii 6

Capitolul II. Descrierea proceselor și activitaților necesare

2.1 Descrierea proceselor și subproceselor serviciului 8


2.2 Activitatiile subproceselor 8
2.3 Reguli necesare 11

Capitolul III. Elaborarea diagramei flux (blueprint)

3.1. Elaborarea diagramei blueprint 12

Capitolul IV. Analiza sistemului de furnizare a serviciului

4.1. Analiza diagramei blueprint 13


4.1.1 Puncte critice 13
4.1.2 Solutiile puntelor critice 13
4.1.3 Puncte inguste 13
4.1.4 Solutii punctelor inguste 13
4.2 Analiza eficientei economice a sistemului 14
4.3 Analiza pragului de rentabilitate 16

Capitolul V. Amplasarea facilitatilor de furnizare a serviciului si a echipamentelor


5.1. Organigrama interna de furnizarea serviciului 18
5.2 Localizarea fizica a unitatii de prestarea serviciilor 18

Bibliografie 20

2
Capitolul I. Descrierea serviciului

1.1. Prezentare generala

Grupul EUROaptitudini este în prezent constituit din trei societăţi care sunt
specializate în funcţie de tipul de servicii pe care le oferă partenerilor săi.

A. EUROaptitudini

EUROaptitudini este centrul de testare şi instruire acreditat ECDL care dezvoltă la


nivel naţional o franciză de instruire modernă realizată pe baza programei ECDL, reuşind într-
un timp record să îşi construiască o carte de vizită impresionantă, promovând excelenţa în
educaţie şi ECDL-ul ca standard European de testare a cunoştinţelor de operare PC.
Pentru a furniza servicii educaţionale de cea mai bună calitate,
EUROaptitudini colaborează cu unele dintre cele mai renumite instituţii: Universitatea
Cambridge, Goethe-Institut Inter Nationes, Alliance Francaise şi Universitatea Salamanca.
După furnizarea pe piaţa românească a unor certificate de înalt renume precum ECDL,
BULATS şi TOEFL, începând din 2007, EUROaptitudini este partenerul WIFI Austria în
implementarea cursurilor şi certificărilor sub marca WIFI în România.

B. WIFI ROMANIA
În România, WIFI Austria împreună EUROaptitudini au înfiinţat WIFI ROMANIA la
sfârşitul anului 2008 pentru a aduce şi în România expertiza şi standardele de calitate în
programe de educaţie şi pregătire specializată dezvoltate de WIFI la nivel
internaţional, conferind accesul la resurse şi reţeaua internaţională de traineri.
WIFI Austria este o organizaţie de training vocaţional, parte din Camera Economică
Federală a Austriei. Succesul antreprenorial se bazează pe cunoaştere şi know-how. În
Austria, cele nouă Institute Federale pentru Promovare Economică (WIFI) precum şi alte 80
de centre teritoriale nu sunt doar parte integrantă a Camerelor Economice Austriece; ele
reprezintă partenerul nr. 1 al companiilor austriece în domeniul educaţiei vocaţionale şi a
educaţiei destinate adulţilor.
WIFI reprezintă în primul rând un dialog continuu între mediul economic şi sectorul
educaţie, promovând cunoaşterea practică, bazată pe experienţă. Acest know-how este
diseminat şi în centrele WIFI internaţionale, astfel oferta naţională este adaptată şi localizată
pentru piaţa locală specifică a ţărilor unde WIFI este prezent. WIFI oferă în acest fel aceeaşi
calitate, acelaşi standard în educaţia pentru adulţi, atât pentru companiile austriece, cât şi
internaţionale - în prezent în Ungaria, Polonia, Croaţia, Slovacia şi România.
Programele de instruire in-house sunt pachete de instruire pe abilităţi specifice,
programe pentru dezvoltarea personală dedicate întreprinderilor de toate mărimile. Sesiunile
de instruire şi programele de perfecţionare one-to-one sunt exemple de oferte individualizate
pentru educaţia continuă.

3
C. ANDRECO EDUCATIONAL GRUP

Pentru a asigura o instruire adecvată a cursanţilor, dar mai ales pentru a facilita
parcurgerea individuală a suportului de curs, EUROaptitudini, încă din anul 2003 a editat
propriul set de manuale ECDL. Parte din activitatea de bază a EUROaptitudini până în 2006,
activitatea de editură s-a separat într-o societate distinctă: Andreco Educational Grup.
Ulterior, editura a dobândit, prin aderenţa la standardele internaţionale de
profesionalism, un renume deosebit ca editură educaţională. Prin toate activităţile pe care le
întreprinde, Andreco Educational Grup doreşte să aducă în prim plan importanţa adoptării
standardelor europene în editarea de carte, completand colecţia IT cu o colecţie de titluri
economice de renume.
EUROaptitudini s-a născut din nevoia pentru o abordare diferită a conceptului de
training – educaţie a adulţilor - într-o manieră profesională şi eficientă, dedicată nevoilor
exacte ale acestora pe piaţa de specialitate. EUROaptitudini a urmărit întotdeauna calitatea
serviciilor oferite, alegând să colaboreze cu instituţii prestigioase şi să ofere certificări
internaţionale cunoscute.
Astfel, EUROaptitudini este Centru acreditat ECDL, calitate în care se bucură de
colaborări fructuoase cu numeroase corporaţii şi instituţii publice, colaborări care îi dau
încrederea reuşitei şi pentru proiectele viitoare.
Începând din 2005, EUROaptitudini este agent BULATS pentru România. Business
Language Testing Service (BULATS) este un program de evaluare a nivelului de cunoaştere a
limbilor străine, dezvoltat special pentru companii şi organizaţii. De asemenea, organizează
testări TOEFL – Test of English as a Foreign Language.
EUROaptitudini deţine o reţea naţională de centre de training în România şi Republica
Moldova (în oraşe precum Bucureşti, Iaşi, Craiova, Chişinău). A câştigat şi implementat în
parteneriat cu alte instituţii şi companii din România o serie de proiecte finanţate de Uniunea
Europeană prin programul Phare.
Certificarile ECDL (European Computer Driving Licence) sunt recunoscute la nivel
internaţional în peste 148 de ţări. Permisul oferă deţinătorului său o baza standard de
cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă
dezvoltare. ECDL este pentru domeniul IT similar cu certificări de genul TOEFL sau
Cambridge pentru atestarea cunoştinţelor de limbi străine. Permisul ECDL obtinut este valabil
pe o perioada nedeterminata.
O data cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeană mediul educaţional şi de cercetare
trebuie sa devina competitiv, axat pe calitate şi performanţă. Pentru companiile din România
acest fapt reprezintă atât deschiderea de noi oportunităţi, cât şi ameninţarea unei concurenţe
sporite.
Cursurile se adreseaza atat persoanelor care detin cunotinte prealabile in utilizarea
calculatorului, dar si celor care nu stiu sa lucreze pe calculator, oferindu-le o baza solidă de
cunoştinţe.
Permisul european de conducere a computerului (ECDL) a fost creat astfel încât să îi
ajute pe deţinătorii acestui certificat atât în carieră, cât şi în viaţa de zi cu zi. De asemenea,
Permisul ECDL reprezintă pentru deţinător şi o recomandare în faţa unui posibil angajator,
deoarece îi arată acestuia din urmă că posesorul are o calificare recunoscută, relevantă şi
garantată.

4
Pe piaţă există foarte multe cursuri de operare a calculatorului, ceea ce determină o
evaluare dificilă a calităţii acestora, atât pentru angajatori cât şi pentru persoanele private.
ECDL însă este un program standardizat, permisele ECDL eliberate sunt recunoscute la nivel
internaţional, iar valoarea sa este demonstrată de numarul mare de organizaţii, companii şi
instituţii care l-au adoptat.
De cele mai multe ori, cei care caută un loc de muncă se confruntă cu cerinţa
angajatorilor de a avea cunoştinţe de operare a calculatorului. Având însă certificatul ECDL,
potenţialul angajat are dovada cea mai bună că ştie să lucreze pe computer, sporindu-şi
şansele de a obţine un loc de muncă şi chiar un loc de muncă mai bun.
Pentru o instituţie publică sau pentru o companie care doreşte ca angajaţii săi să fie
mai performanţi şi mai eficienţi, ECDL reprezintă o investiţie bine facută şi fiabilă. Atât
potenţialii angajaţi cât şi cei deja existenţi pot dovedi, având Permisul ECDL, că au cunoştinţe
de operare pe computer. În plus, având angajaţi posesori ai certificatului, există garanţia că
vor fi reduse pierderile de timp datorate lacunelor de cunoştinţe în domeniu şi a operării
ineficiente a computerelor.
Fiind singurul certificat paneuropean, ECDL operează şi este recunoscut în statele
Uniunii Europene, dar şi în multe alte ţări. Deţinătorul certificatului are astfel siguranţa
recunoaşterii capacităţilor şi calificărilor sale peste tot în Europa, mai ales în contextul
extinderii Uniunii Europene şi aderării la piaţa de muncă europeană.
Obţinerea Permisul european de conducere a computerului este recunoscută la nivel
european şi internaţional ca un standard prin care angajatorii pot stabili abilităţile de operare
pe computer ale angajaţilor curenţi sau potenţiali şi prin care personalului îi pot creşte
pespectivele de angajare viitoare.

1.2 Avantajele programului ECDL pentru candidaţi:

• Obţinerea unei calificări recunoscute internaţional


• Deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă
• Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră
• Creşte competenţa, încrederea în sine şi motivaţia
• Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu
• Oferă o bază pentru specializări ulterioare

1.3 Structura cursului


Permisul european de conducere a computerului (ECDL) atestă faptul că
deţinătorul a promovat 7 module: un test teoretic care evaluează conceptele de bază ale
tehnologiei informaţiei şi şase teste practice care evaluează competenţa de bază a
deţinătorului în utilizarea unui computer personal şi în folosirea aplicaţiilor întâlnite în
activităţile curente. Programul folosit este Office 2003.
1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
2. Procesare de text (Word)
3. Calcul tabelar (Excel)
4. Baze de date (Access)
5. Prezentări (Power Point)
6. Informaţie şi comunicare (Internet)
7. Posta electronica (Outlook)
5
Importanta cursurilor ECDL a fost recunoscuta de Jose Manuel Barroso (Presedintele
Comisiei Europene): "Aptitudinile IT reprezintă o componentă de bază între competenţe
precum cititul şi scrisul, acesta fiind mesajul pe care Comisia Europeană îl transmite către
toţi cetăţenii europeni; în situaţia economică actuală dificilă, mulţi angajaţi vor avea nevoie
să fie reinstruiţi si competenţele IT pe care le pot dobândi îi vor ajuta să găsească noi
oportunităţi pentru o viaţă mai bună".

1.4 Echipamentele pentru furnizarea serviciului


Pentru desfasurarea cursului este nevoie de echipamentele prezentate mai jos:

1. Dotari necesare intr-o sala de curs


• 10 PC-uri pentru cursanti
• Mobilier
• 1 PC instructor
• 1 proiector
• 1 whiteboard
2. Receptia
• 1 PC
• 1 telefon
• 1 telefax
3. Backoffice
• 1 PC-uri corectori
• O multifunctionala

1.5 Concurentii

1. Credis
Centrul ECDL CREDIS din Bucuresti este unul dintre primele centre de testare
acreditate, parteneriatul cu ECDL Romania incepand din noiembrie 2002.
In data de 17 octombrie 2003, la Forumul centrelor ECDL acreditate, organizat pentru
prima data in Romania, Centrul ECDL Credis a primit Diploma de excelenta – Premiul I
pentru sectiunea Invatamant Universitar. De asemenea, in 2005 Centrul ECDL Credis a
obtinut Diploma de excelenta la sectiunea Publicitate-Promovare.
Centrul Credis are urmatoarele ramurie de activitate:
• ECDL – se adreseaza persoanelor cu sau fara cunostinte in domeniul
calculatorului. Pregatirea cursantilor se realizeaza dupa o curricula standard in
vederea obtinerii diplomei ECDL.
• Academia Cisco – cursurile se adreseaza persoanelor care doresc sa dezvolte
aria de cunostinte in domeniul retelelor de calculatoare
Certificatul obtinut este recunoscut international. Avantajul cursul este
flexibilitatea; Atat cursurile cat si examenele pot fi sustinute online. Pentru
clarificarea nelamuririlor se vor organiza intalniri periodice.
• Academia Microsoft – ofera cursuri persoanelor cu sau fara experienta, in
vederea obtinerii unei certificari Microsoft.

6
2. Inform SRL Bucuresti
Activitatea centrului consta in organizarea de cursuri de calculatoare si informatica
specializate, cu durata de 2- 5 zile. Cursurile sunt autorizate de Ministerul Educatiei si
Cercetarii.
O prima caracteristica a cursurilor este ca se pot desfasura in mod individual, fara a fi
constituite pe module, astfel incat fiecare cursant poate alege numai ceea ce il intereseaza.
Acest lucru este valabil si pentru modulul de competente digitale. Avantajul acestui tip de
organizare este economisirea de timp si bani personal, din partea cursantilor
A doua caracteristica este faptul ca se adreseaza atat persoanelor fizice cat si firmelor
sau institutiilor care doresc sa scolarizeze personalul propriu. Exista deasemenea forme de
pregatire adaptate diferitelor varste: competente digitale pentru elevii de liceu, dar si pentru
persoanele in varsta. Cursul pentru incepatori curpind"Utilizare Windows", "Initiere in Word"
si "Internet si email".
Taxele de curs includ scolarizarea, suportul de curs pe CD, examinarea si eliberarea
Certificatului de absolvire.

3. Absolute School

Centrul a fost infiintata in anul 2004, avand ca unic obiect de activitate organizarea de
cursuri. Acestea acopera mai multe domenii: informatica, contabilitate, resurse umane,
comunicare in afaceri.
In ceea ce priveste cursurile pentru dezvoltarea cunostintelor de calculator se
desfasoara dupa o curricula proprie. Acestea au ca finalitate eliberarea unei diplome
recunoscute pe plan national.
Pe baza taxei de scolarizare fiecare cursant primeste gratuit toate materialele necesare
(suport de curs, caiet de aplicatii practice, monografii, dupa caz) iar cursurile sunt interactive,
desfasurandu-se sub forma unor dezbateri (seminarii).

7
Capitolul II. Descrierea proceselor și activităților necesare

2.1. Descrierea proceselor și subproceselor serviciului

Din cadrul firmei Euroaptitudini vom analiza serviciul de training in domeniul


calculatoarelor ce au ca finalitate obtinerea Certificatului European (ECDL. Constituirea unei
grupe se va realiza de minim 5 persoane.

Procese - Obtinerea Certificatului ECDL


- Instruirea cursantilor
- Evaluarea si atestatarea cunostintelor

Subprocese:
S.1 Alegerea instructorilor
S.2 Inscrierea cursantilor
S.3 Instruirea cursantilor
S.4 Evaluarea
S.5 Atestarea

2.2 Activitatile subproceselor

SUBPROCESUL 1
A.1.1. Prezentarea curriculei
A.1.2. Instruirea instructorilor
A.1.3. Evaluare instructori

A.1.1 Prezentarea curriculei instructorilor


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
60 15 1

A.1.2 Instruirea instructorilor


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
420 105 0.14

A.1.3 Evaluare instructori


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
120 50 0.5

SUBPROCESUL 2
A.2.1. Sosirea clientului la centru
A.2.2. Intampinarea clientului de catre persoana de la receptie
A.2.3. Alegerea programului de instruire (baza, complet, avansat)
A.2.4. Incheierea contractului de prestari servicii
A.2.5. Achitarea taxelor cursului

8
A.2.6. Programarea cursantului

A.2.1 Sosirea clientului la centru


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
1 3 60

A.2.2 Intampinarea clientului de catre persoana de la receptie


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
2 1 30

A.2.3 Alegerea programului de instruire (baza, complet, avansat)


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
15 4 4

A.2.4 Incheierea contractului de prestari servicii


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
10 4 6

A.2.5 Achitarea taxelor cursului


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
3 1 20

A.2.6 Programarea cursantului


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
2 1 30

SUBPROCESUL 3
A.3.1. Oferirea materialelor de suport
A.3.2. Pornirea calculatoarelor
A.3.3. Deschiderea programelor de lucru
A.3.4. Prezentarea cursului pe module
A.3.5. Realizarea de simulari
A.3.6. Intrebari si raspunsuri

A.3.1 Oferirea materialelor de suport


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
1 1 60

A.3.2 Pornirea calculatoarelor


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
1 1 60

A.3.3 Deschiderea programelor de lucru


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
1 1 60

9
A.3.4 Prezentarea cursului pe module
Timp (minute) pentru 1 Costul total pe grupa1pentru Capacitate postului/h
modul (8h) 1 modul
480 120 0.125

A.3.5 Realizarea de simulari


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
40 5 1.5

A.3.6 Intrebari si raspunsuri


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
20 3 3

SUBPROCESUL 4
A.4.1. Inscrierea cursantilor la examen
A.4.2. Sustinere examenului
A.4.3. Corectare testelor
A.4.4. Centralizare rezultatelor

A.4.1 Inscrierea cursantilor la examen


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
5 1 12

A.4.2 Sustinerea examenului


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
60 102 1

A.4.3 Corectarea testelor


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
15 3 4

A.4.4 Centralizarea rezultatelor


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
15 1 2

SUBPROCESUL 5
A.5.1. Contactarea cursantului
A.5.2. Revenirea cursantului la sediu
A.5.3. Eliberarea diplomei

A.5.1 Contactarea cursantului


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h

1
Numarul minim de cursanti/grupa predare este de 5 persoane
2
Numarul minim de cursanti/grupaexaminare este de 5 persoane

10
1 0.5 60
A.5.2 Revenirea cursantului la sediu
Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
30 3 2

A.5.3 Eliberarea diplomei


Timp (minute) Cost Capacitate postului/h
1 7 60

2.3 Reguli necesare

Regulile pentru o buna functionare a desfasurarii cursurilor:

• Achitarea taxelor cursului de catre cursanti la termenele stabilite;


• Prezentarea cursantilor la ora stabilita de inceput a cursului;
• Respectarea normelor si regulilor de ordine interioara;
• Atitudinea cursantilor fata de instructor si viceversa trebuie sa fie bazata pe respect;
• Sustinerea corecta a examenelor (fara tentative de frauda)
• Sustinerea examenelor in cel mult 3 ani de la data finalizarii cursului pentru a putea
obtine diploma aferenta nivelului efectuat.

11
Capitolul III. Elaborarea diagramei flux (blueprint)

3.1. Elaborarea diagramei blueprint

Schema procesului de prestare a serviciului (blueprinting) este o hartǎ sau o diagramǎ


flux a tuturor tranzacţiilor pe care acestea le implicǎ.
Diagrama (blueprint) faciliteazǎ rezolvarea problemelor şi stimuleazǎ gândirea
creativǎ prin identificarea punctelor potenţiale de eşec şi reliefarea oportunitǎţilor pentru
accentuarea percepţiei serviciilor de cǎtre clienţi.
Pentru firma prestatoare de servicii educationale, de instruire am analizat diagrama
blueprint indentificand activitatile de front-office si cele de back-office, iar aceasta este
prezentata in diagrama de mai jos:

12
Capitolul IV. Analiza sistemului de furnizare a serviciului

4.1. Analiza diagramei blueprint

Analiza diagramei blueprint oferǎ posibilitatea de a identifica acele tranzacţii care pot
fi eliminate sau efectuate de clienţi, determinarea tranzacţiilor care sunt puncte potenţiale de
eşec sau unde se poate interveni pentru a ȋmbunǎtǎţii performanţa sistemului prestator.

4.1.1 Puncte critice

În diagrama blueprint sunt reprezentate următoarele puncte critice (E):

1. Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor, cod A.3.2, face posibila desfasurarea


cursului, lipsa acesteia duce la suspendarea cursului.

2. Pornire aplicatie, cod A.3.3, determina desfasurarea cursului, o defectiune de tip hardware
sau software a calculatorului duce la suspendarea cursului

4.1.2 Soluții puncte critice

Pentru fiecare punct critic trebuie sa existe o solutie care sa diminueze impactul in
momentul producerii situatiei nedorite.

1. Intreruperea cu energie electrica poate fi impiedicata de utilizarea unui generator propriu,


folosit numai in momentul intreruperii alimetarii cu energie electrica de la retea.

2. Defectarea unui calculator din motive hardware sau software poate fi preintampinata prin
verificarea periodica a bunei functionari a acestuia. O solutie este pregatirea unui calculator
de backup care va fi imediat cuplat daca aceasta situatie se va produse in momentul
desfasurarii cursului.

4.1.3 Puncte inguste

Cod activitate A.3.4 A.4.2 A.4.3


Manopera [Ron/h] 3 2 3
Timp activitate[min] 480 60 15
Rez max/ora 0.125 1 4

Costul serviciului = 8/0.125 =64 Ron/modul.


Punctul ingust este reprezentat de activitatea cu codul A.3.4 – Prezentarea cursului pe module.

4.1.4 Solutii punctelor inguste

O solutie pentru diminuarea duratei cursurilor este oferirea unei solutii online (cursuri
si testari) iar la sediu sa aiba loc doar sedinte de consultari cu instructorul.

13
O alta varianta este gruparea cursantilor dupa nivelul de cunostinte prealabile ale
acestora, in cazul celor cu nivel mediu spre avansat, se poate reduce timpul de predare, daca
ritmul de asimilare este ridicat.

4.2 Analiza eficientei economice a sistemului de furnizare a serviciului

A. Costul materiei prime, materiale auxiliare

Cost Costul
Consum pentru un Consum
Denumirea indicatorului total total
cursant total
Ron/luna Ron/an
Hartie imprimanta 15 300 30 360
Cartus imprimanta 0,05 1 80 960
Licenta soft 2,5 - 50 600
Accesorii 0,2 4 2 24
TOTAL 17,75 162 1.944

B. Cheltuieli de intretinere

Cost
Cost total
Denumire utilitati Costul pentru un cursant total
Ron/luna
Ron/an
Chirie 125 5.000 60.000
Energie electrica 7 800 9.600
Utilitati (canalizare,
5 700 8.400
salubritate)
Paza si protectie 6 1.000 12.000
Total 143 5.800 69.600

C. Cheltuieli de telefonie si Internet

Cost
Cost total
Denumire utilitati Costul pentru un cursant total
Ron/luna
Ron/an
Telefonie fixa 3 100 1.200
Internet 10 400 4.800
Intretinere site 11 450 5.400
TOTAL 24 950 11.400

14
D. Cheltuieli personal

Cost Cost
Denumire utilitati Manopera Ron/h Ore/luna total total
Ron/luna Ron/an
Receptioner 8 160 1.280 15.360
Trainer* 15 120 1.800 21.600
Examinator 10 100 1.000 12.000
Corector 12 40 480 5.760
Suport tehnic 25 10 250 3.000
Contabilitate 40 15 600 7.200
Total - 445 5.410 64.920

Premize:
• grupa va ave minim 5 persoane
• Un modul va avea 8h

E. Cheltuieli cu amortizarea

1.Amortizarea calculatoarelor

Costul pentru un calculator este de 2500 Ron. Trebuie amortizate 13 calculatoare.


Amortizarea se va face in 3 ani.

Calcul amortizare PC-uri - 3 ani


Pentru 13 PC-
Tip amortizare Pentru 1 PC
uri
Amortizare Ron/an 833,33 10.833,33
Amortizarea Ron/luna 69,44 902,78
Amortizare Ron/zi 3,47 45,14
Amortizare Ron/h 0,43 5,64

2. Amortizarea proiector
Costul proiecrorului este de 8.000 Ron, iar perioada de amortizare este de 4 ani.

Amortizare Proiector -4 ani


Amortizare Ron/an 2000,00
Amortizarea Ron/luna 166,67
Amortizare Ron/zi 8,33
Amortizare Ron/h 1,04

15
3. Amortizarea multifunctionala
Costul multifunctionalei este de 10.000Ron, iar perioada de amortizare este de 6 ani.

Amortizare Multifunctionala - 6 ani


Amortizare Ron/an 1666,67
Amortizarea Ron/luna 138,89
Amortizare Ron/zi 6,94
Amortizare Ron/h 0,87

4. Amortizarea casa de marcat


Costul casei de marcat este de 600 Ron, iar perioada de amortizare este de 3 ani.

Amortizare casa de marcat - 3 ani


Amortizare Ron/an 200,00
Amortizarea Ron/luna 16,67
Amortizare Ron/zi 0,83
Amortizare Ron/h 0,10

5. Amortizarea mobilier
Costul mobilirului este de 10.000Ron si se va amortiza in 10 ani.

Amortizare mobilier - 10 ani


Amortizare Ron/an 1000,00
Amortizarea Ron/luna 83,33
Amortizare Ron/zi 4,17
Amortizare Ron/h 0,52

Cost
Indicatori Cost Ron/produs Cost Ron/luna
Ron/an
Costuri materii prime si
materiale auxiliare 17,75 162 1.944
Total cheltuieli variabile 17,75 162 1.944
Cheltuieli cu utilitatile 187,50 5.800 69.600
Cheltuieli telefonie si Internet 23,75 950 11.400
Cheltuieli cu amortizarea 8,70 1.392 16.500
Total cheltuieli fixe 219,95 8.142 97.500

4.3. Analiza pragului de rentabilitate (un singur produs)

Pragul de rentabilitate se poate determina prin metoda grafică şi prin calcul algebric.
Pragul de rentabilitate poate fi măsurat cu ajutorul indicatorilor:

16
a) Volumul fizic critic al producţiei (qcr)

CT = CF + CV=97.500+1.944=99.444 Ron
CV = qcr ⋅ CVu
CT = CF + qcr ⋅ CVu
CA = p ⋅ qcr
p= 120 Ron/buc
Pr = CA − CT = p ⋅ qcr − CF + qcr ⋅ CVu
0 = p ⋅ qcr − CF − qcr ⋅ CVu
Pr = 0
CF 97.500
qcr = = = 954 module/an
p − CVu 120 − 17, 75
CF reprezintă suma cheltuielilor fixe pe produs;
p - preţ de vânzare unitar;
CVu - cheltuieli variabile pe unitatea de produs

b) Cifra de afaceri critică (CAcr)

CAcr = qcr ⋅ p = 954 ⋅120 = 114.425

Cifra de afaceri critică reflectă vânzările firmei pentru care profitul este egal cu zero.

c) Gradul critic de utilizare a capacității de producție (Gcr)


q
Gcr = cr ⋅100 = 38%
qmax
qmax=2.500 module/an

Pragul de rentabilitate poate fi determinat şi prin reprezentare grafică, astfel:

17
Capitolul V. Amplasarea facilitatilor de furnizare a serviciului și
a echipamentelor

5.1 Organigrama interna de furnizarea serviciului.

Firma EUROaptitudini detine mai multe centre in tara (Bucuresti, Iasi, Craiova) si in
Republica Moldova (Chisinau).

5.2 Localizarea fizica a unitatii de prestarea serviciilor

18
Amplasarea fizica a sediului din Bucuresti.

19
Bibliografie

• Managementul serviciilor (curs), Gheorge Militaru


• www.ecdl.ro
• http://www.euroaptitudini.ro/
• http://www.credis.ro/
• http://www.xabc.ro/
• http://www.absoluteschool.net

20