Sunteți pe pagina 1din 1

NUME......................................

TEST DE EVALUARE

1.Unitatea de masura pentru forta ,exprimata in unitati de masura fundamentale in S.I.


(kg,m,s),este : 1p
-2 -2 -2
a) kg*m*s b) kg*m c) kg*s d) kg *m
2.Despre forta elastica nu este corect sa se afirme ca : 1p
a) sub actiunea ei corpul revine la forma initiala
b) este o forta care apare in interiorul unui corp deformat elastic
c) este proportionala cu valoarea deformatiei
d) este orientata in sensul cresterii deformatiei
3.Constanta elastica a unui resort: 1p
a) este direct proportionala cu forta elastica
b) se masoara in Nm
c) depinde de natura materialului din care este confectionat resortul
4. Completaţi spatiile punctuate, astfel incat sa se respecte adevarul stiintific.
1. Unitatea de masura pentru efortul unitar este……………………...........................
2. Actiunea reciproca dintre doua sau mai multe corpuri se numeste…………………
5. Un cablu din otel are aria sectiunii transversale S=1 cm 2,lungimea l0=5m,efortul unitar
σ=117,6 *106N/m2 si alungirea relativa egala cu 3.
2p

a) determinati modulul fortei deformatoare

b) modulul lui Young

c) lungimea finala a cablului

6. Enunțați principiul III al mecanicii 1p

7. Scrieți relația legii lui Hooke 1p

Se acorda 3p din oficiu

S-ar putea să vă placă și