Sunteți pe pagina 1din 42

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA

IMPACTUL COVID -19


ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR
Sondaj de opinie
Februarie 2021 1
METODOLOGIE
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.115 subiecți 18+, la nivel național

Simplu aleatoriu, reprezentativ la nivelul populației adulte a


Tipul eșantionului:
României

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,9%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 12-15 februarie 2021

3
REZULTATE
PERCEPȚIA ASUPRA CLIMATULUI GENERAL DIN ȚARĂ
5

Q: Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Direcția este bună 25%

Direcția este greșită 72%

Nu știu/ Nu răspund 3%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

18 - 35 36 - 50 51 - 65 Stud. Stud. Stud. Transilv. + Sud+Buc. +


M F 65+ ani Urban Rural Moldova
ani ani ani elem. medii sup. Banat Dobrogea

Credeți că în
Direcția este bună 31% 19% 31% 26% 21% 21% 18% 26% 37% 28% 22% 27% 23% 27%
România lucrurile
merg într-o
Direcția este greșită 66% 77% 67% 71% 76% 74% 78% 70% 61% 70% 74% 69% 75% 71%
direcție bună sau
într-o direcție
Nu știu/ Nu răspund 3% 4% 1% 3% 4% 6% 4% 3% 3% 3% 4% 5% 3% 2%
greșită?

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
Dumneavoastră personal ați fost sau sunteți infectat cu SARS-CoV-2? 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Da, am fost bolnav de COVID-19 9%

Da, sunt bolnav de COVID-19 în prezent 0,3%

Nu 89%

Nu știu/Nu răspund 2%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
CE SCHIMBĂRI ÎN BINE A GENERAT PANDEMIA DE COVID-19 ÎN VIAȚA ROMÂNILOR? 7

Q: S-a schimbat ceva în bine semnificativ în viața dumneavoastră datorită pandemiei de COVID-19?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Da, mai multe lucruri 9%


Da, un singur lucru 7%
Nu 84%
Nu știu/ Nu răspund 0,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Apropierea de familie / Timp petrecut împreună 23%
Dezvoltarea personală / Cunoașterea sinelui 13%
Am avut mai mult timp liber 7%
Q: Ce anume Posibilitatea de a lucra de acasă 7%
Păstrarea stării de sănătate / Vaccinarea 5%
s-a schimbat
Locul de muncă (mai bun) 4%
cel mai mult în Creșterea veniturilor 4%
bine în viața Gestionarea mai bună a ieșitului în oraș fără rost 4%
dumneavoastră Igiena oamenilor 3%
din cauza Dezvoltarea abilităților cu privire la tehnologie 2%
Păstrarea locului de muncă 2%
pandemiei?
Șansa de a avea un copil 2%
Scăderea poluării 1%
Prosperitatea afacerilor 1%
Mai multă activitate de lucru 1%
Reducerea cheltuielilor / Realizarea de economii 1%
Alte mențiuni 11%
Întrebare deschisă, filtrată. Procente calculate din 16% Nimic 1%
respondenți care spun că s-a schimbat ceva în bine Nu știu/ Nu răspund 8%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
CE SCHIMBĂRI ÎN RĂU A GENERAT PANDEMIA DE COVID-19 ÎN VIAȚA ROMÂNILOR? 8

Q: S-a schimbat ceva în rău semnificativ în viața dumneavoastră din cauza pandemiei de COVID-19?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Da, mai multe lucruri 30%


Da, un singur lucru 18%
Nu 51%
Nu știu/ Nu răspund 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Lipsa libertății de mișcare / Izolarea 26%


Viața socială / interacțiunea cu ceilalți 12%
Q: Ce anume Pierderea locului de muncă 10%
s-a schimbat cel Situația financiară / Scăderea veniturilor 8%
mai mult în Starea psihică / Stresul de a nu contracta virusul 7%
rău în viața Educația on-line 5%
Alterarea stării de sănătate 5%
dumneavoastră
Lipsa locurilor de muncă 4%
din cauza
Limitarea accesului la servicii medicale 4%
pandemiei?
Decesul cuiva apropiat 2%
Obligativitatea purtării măștilor 2%
Șomajul tehnic 1%
Afectarea propriilor afaceri 1%
Întrebare deschisă, filtrată. Procente calculate din
Scumpirile 1%
48% respondenți care spun că s-a schimbat ceva în rău Alte mențiuni 11%
Nu știu/ Nu răspund 2%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
SCHIMBĂRI ÎN BINE vs. SCHIMBĂRI ÎN RĂU / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 9

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+Buc.
18 - 35 36 - 50 51 - 65 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F U R + Moldova
ani ani ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea

Da, mai multe lucruri 11% 6% 14% 8% 7% 3% 8% 7% 15% 10% 7% 8% 9% 8%


S-a schimbat ceva
în bine
semnificativ în Da, un singur lucru 6% 9% 12% 7% 4% 5% 6% 7% 12% 9% 5% 7% 7% 8%
viața
dumneavoastră Nu 83% 85% 74% 84% 88% 91% 86% 86% 74% 81% 87% 85% 84% 84%
datorită pandemiei
de COVID-19?
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Da, mai multe lucruri 31% 29% 33% 36% 29% 19% 24% 34% 34% 33% 26% 30% 31% 29%
S-a schimbat ceva
în rău semnificativ Da, un singur lucru 16% 20% 20% 18% 20% 14% 21% 16% 20% 20% 16% 15% 19% 22%
în viața
dumneavoastră din
cauza pandemiei Nu 52% 50% 46% 46% 51% 65% 54% 50% 45% 45% 58% 54% 49% 49%
de COVID-19?
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 1% 0% 0% 2% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
LECȚII ÎNVĂȚATE: CE AU ÎNVĂȚAT NOU ROMÂNII DATORITĂ PANDEMIEI DE COVID-19? 10

Q: Există ceva nou ce considerați că ați învățat datorită pandemiei de COVID-19, ceva ce credeți că nu
ați fi învățat altfel?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Da, mai multe lucruri 27%


Da, un singur lucru 30%
Nu 41%
Nu știu/ Nu răspund 3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Să respect normele de igienă / Distanțarea socială 33%


Să prețuiesc viața / sănătatea 18%
Să prețuiesc familia / pe cei apropiați 7%
Să fiu respectuos / grijuliu cu ceilalți 5%
Q: Care este cel Să petrec timp cu cei dragi 4%
mai important Să apreciez libertatea / Să trăiesc clipa 3%
Să respect regulile / legile 3%
lucru pe care
Să fiu mai bun / Să ofer iubire 3%
l-ați învățat Să apreciez unitatea / Apropierea față de ceilalți 2%
datorită pandemiei Să nu am încredere în oameni 2%
de COVID-19? Să fiu egoist / Să mă apreciez mai mult 2%
Să fiu credincios 1%
Să economisesc bani 1%
Să stau în casă mai mult timp 1%
Să folosesc tehnologia 1%
Să fiu răbdator 1%
Întrebare deschisă, filtrată. Procente calculate din 57% Să fiu responsabil 1%
respondenți care spun că există ceva nou ce au învățat
Să lucrez de acasă 0,3%
Alte mențiuni 14%
Nu știu/ Nu răspund 2%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
LIMITĂRI IMPUSE DE PANDEMIE: CE ANUME NU AU MAI PUTUT SĂ FACĂ ROMÂNII DIN
CAUZA PANDEMIEI DE COVID-19? 11

Q: Există ceva ce vă doreați foarte mult să faceți și nu ați reușit din cauza pandemiei?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Da, mai multe lucruri 25%


Da, un singur lucru 23%
Nu 52%
Nu știu/ Nu răspund 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Să merg în excursii / Călătorii în străinătate 41%


Să am libertate / Să mă deplasez 6%
Q: Care Să beneficiez de tratament / consult medical 6%
este cel Să vizitez persoane apropiate 6%
mai Să organizez/ particip la un eveniment familial (nuntă, botez etc.) 5%
Să-mi schimb locul de muncă / Să găsesc de lucru 5%
important Să construiesc o casă / Realizarea unor amenajări 4%
lucru pe Să socializez în diferite grupuri 3%
care nu ați Să îmi desfășor activitatea profesională 3%
putut să îl Să dezvolt o afacere 2%
faceți din Să particip la diferite evenimente (concerte, meciuri etc.) 2%
cauza Să plec în străinătate pentru a lucra 1%
pandemiei? Să îmi suplimentez veniturile 1%
Să fac școala de șoferi 1%
Să achiziționez un imobil 1%
Întrebare deschisă, filtrată. Procente calculate din
47% respondenți care spun există ceva ce nu au
Să merg la școală 1%
reușit să facă din cauza pandemiei Alte mențiuni 9%
Nu știu/ Nu răspund 3%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
LECȚII ÎNVĂȚATE VS. LIMITĂRI IMPUSE DE PANDEMIE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 12

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+Buc.
18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F U R + Moldova
35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
Da, mai multe lucruri 29% 25% 23% 29% 29% 25% 20% 30% 33% 29% 25% 25% 27% 29%
Există ceva nou ce
considerați că ați
Da, un singur lucru 27% 33% 28% 30% 28% 34% 33% 28% 27% 29% 30% 29% 29% 32%
învățat datorită
pandemiei de COVID-
Nu 42% 39% 48% 39% 38% 39% 41% 41% 39% 39% 43% 43% 40% 38%
19, ceva ce credeți că
nu ați fi învățat altfel?
Nu știu/ Nu răspund 2% 3% 1% 2% 6% 2% 5% 2% 1% 3% 3% 3% 3% 2%

Da, mai multe lucruri 26% 23% 25% 29% 23% 19% 25% 23% 28% 24% 25% 23% 26% 23%
Există ceva ce vă
Da, un singur lucru 22% 24% 27% 18% 24% 23% 19% 23% 30% 26% 19% 19% 24% 25%
doreați foarte mult să
faceți și nu ați reușit
Nu 51% 52% 48% 52% 51% 57% 54% 53% 41% 49% 54% 57% 48% 51%
din această cauză?
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 0% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE 13

Q: Vă rog să vă gândiți la următoarele activități și să ne spuneți dacă, în perioada pandemiei


(începând din martie 2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva mai mult, la fel, mai puțin sau
mult mai puțin decât înainte de pandemie.
Mult mai mult Ceva mai mult La fel Ceva mai puțin Mult mai puțin/ Deloc Nu era cazul înainte și nici acum
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ați fost îngrijorat/ă pentru sănătatea celor


44% 32% 14% 2% 2% 5%
dragi

Ați fost îngrijorat/ă pentru sănătatea


22% 28% 25% 4% 11% 9%
dumneavoastră

Ați luat medicamente 7% 11% 41% 5% 16% 19%

Ați mers la un medic specialist 3% 6% 22% 6% 36% 26%

Ați mers la doctorul de familie 2%4% 40% 9% 27% 19%

Diferența până la 100% o reprezintă non-răspunsurile

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 14

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
74% 78% 73% 74% 77% 82% 77% 73% 82% 76% 76% 75% 79% 72%
mai mult
La fel 15% 14% 16% 14% 16% 10% 13% 16% 12% 16% 13% 13% 15% 17%
Ați fost
îngrijorat/ă Ceva mai puțin + Mult
5% 3% 5% 5% 4% 2% 4% 5% 2% 4% 5% 6% 2% 4%
pentru sănătatea mai puțin/Deloc
celor dragi Nu era cazul înainte și
5% 5% 6% 6% 3% 6% 6% 5% 3% 4% 7% 6% 4% 7%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mult mai mult + Ceva
45% 55% 44% 47% 53% 59% 51% 49% 53% 48% 53% 48% 51% 53%
mai mult
La fel 28% 23% 24% 28% 23% 24% 22% 27% 26% 27% 23% 28% 24% 21%
Ați fost
îngrijorat/ă Ceva mai puțin + Mult
17% 13% 22% 14% 12% 10% 17% 14% 11% 15% 15% 14% 16% 13%
pentru sănătatea mai puțin/Deloc
dumneavoastră Nu era cazul înainte și
9% 9% 10% 9% 11% 5% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 8% 12%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 15

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Peste Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F 65 de Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani elem. medii sup. + Banat
ani Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
15% 21% 8% 14% 22% 31% 22% 15% 16% 18% 18% 14% 18% 23%
mai mult
La fel 36% 46% 30% 36% 48% 55% 35% 46% 41% 40% 42% 47% 38% 37%
Ceva mai puțin + Mult
25% 19% 30% 27% 17% 9% 26% 20% 16% 21% 22% 20% 22% 22%
mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
Ați luat 24% 14% 33% 24% 13% 3% 16% 19% 27% 21% 17% 18% 21% 17%
nici acum
medicamente
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%

Mult mai mult + Ceva


15% 21% 8% 14% 22% 31% 22% 15% 16% 18% 18% 14% 18% 23%
mai mult

Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 16

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
18 - 36 - 51 - Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F 35 50 65 Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai ani elem. medii sup. + Banat
ani ani ani Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
7% 5% 3% 6% 7% 7% 7% 5% 4% 5% 7% 6% 4% 9%
mai mult
La fel 38% 41% 29% 36% 45% 52% 36% 42% 41% 38% 41% 39% 39% 43%
Ați mers la Ceva mai puțin + Mult
doctorul de 34% 37% 42% 37% 33% 28% 36% 35% 35% 37% 34% 35% 36% 35%
mai puțin/Deloc
familie Nu era cazul înainte și
22% 16% 26% 21% 15% 11% 19% 17% 20% 20% 17% 19% 21% 13%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%
Mult mai mult + Ceva
8% 10% 5% 6% 10% 17% 8% 10% 7% 10% 8% 7% 10% 10%
mai mult
La fel 23% 22% 20% 17% 27% 25% 20% 22% 26% 25% 19% 24% 23% 18%
Ați mers la un Ceva mai puțin + Mult
39% 45% 39% 46% 43% 41% 48% 40% 37% 40% 46% 43% 43% 39%
medic specialist mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
29% 23% 35% 30% 20% 16% 23% 27% 29% 25% 27% 26% 24% 30%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 3%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA VIEȚII COTIDIENE 17

Q: Vă rog să vă gândiți la următoarele activități și să ne spuneți dacă, în perioada pandemiei


(începând din martie 2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva mai mult, la fel, mai puțin sau mult
mai puțin decât înainte de pandemie.

Mult mai mult Ceva mai mult La fel Ceva mai puțin Mult mai puțin/ Deloc Nu era cazul înainte și nici acum
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

V-ați uitat la televizor 23% 21% 36% 7% 8% 4%


Ați navigat pe internet 23% 20% 28% 3% 6% 19%
Ați vizionat filme 21% 20% 36% 7% 7% 9%
Ați vorbit la telefon 19% 20% 50% 6% 3%2%
Ați folosit tehnologia în scopuri de socializare/ divertisment 13% 18% 30% 6% 11% 21%
Ați folosit tehnologia în scopuri profesionale/ pentru școală 17% 11% 17% 4% 16% 34%
Ați gătit 13% 15% 48% 5% 6% 13%
Ați făcut comenzi online pentru cumpărarea de produse din magazine virtuale 11% 14% 17% 5% 22% 30%
Ați mâncat 8% 13% 63% 9% 4%2%
Ați citit cărți 7% 14% 23% 9% 21% 25%
Ați făcut comenzi online de mâncare gătită/ cumpărături 7% 10% 11% 3% 27% 42%
Ați făcut sport/ alte activități fizice de întreținere 5% 7% 30% 12% 18% 28%
Ați consumat băuturi alcoolice 1% 3% 23% 6% 24% 44%
Ați mers la salon/ coafor/ cosmetică/ frizerie 1% 1% 34% 12% 32% 19%

Diferența până la 100% o reprezintă non-răspunsurile

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-RECREATIVE, SPORTIVE,
DE CONSUM ȘI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 18

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din
martie 2020) le-ați făcut mult mai mult, Sud+Buc.
18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
ceva mai mult, la fel, mai puțin sau M F Urban Rural + Moldova
35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
mult mai puțin decât înainte de Dobrogea
pandemie
Mult mai mult + Ceva
45% 43% 35% 42% 47% 53% 44% 44% 43% 46% 41% 44% 46% 39%
mai mult
La fel 33% 39% 32% 38% 39% 36% 38% 36% 33% 35% 37% 37% 34% 39%
V-ați uitat la Ceva mai puțin + Mult
15% 14% 22% 17% 11% 7% 15% 15% 14% 13% 17% 13% 16% 16%
televizor mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte
6% 3% 11% 3% 1% 2% 2% 5% 8% 4% 4% 5% 4% 5%
și nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1%
Mult mai mult + Ceva
47% 38% 64% 49% 32% 17% 35% 43% 56% 48% 36% 44% 41% 41%
mai mult
La fel 29% 27% 31% 36% 29% 13% 21% 32% 35% 29% 27% 24% 30% 30%
Ați navigat pe Ceva mai puțin + Mult
8% 12% 2% 6% 16% 18% 12% 11% 3% 5% 15% 7% 11% 11%
internet mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte
16% 22% 2% 8% 23% 52% 32% 14% 5% 18% 21% 24% 17% 17%
și nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-RECREATIVE, SPORTIVE,
DE CONSUM ȘI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 19

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
35% 42% 46% 40% 33% 35% 35% 40% 44% 42% 35% 37% 37% 46%
mai mult
La fel 53% 47% 49% 45% 59% 48% 49% 51% 48% 49% 51% 51% 52% 43%
Ați vorbit la Ceva mai puțin + Mult
11% 8% 4% 14% 7% 13% 13% 7% 6% 8% 11% 9% 9% 10%
telefon mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
1% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0%
Mult mai mult + Ceva
44% 38% 49% 44% 30% 37% 37% 39% 55% 48% 33% 37% 45% 37%
mai mult
La fel 32% 39% 32% 31% 44% 36% 35% 38% 31% 32% 40% 35% 35% 39%
Ceva mai puțin + Mult
Ați vizionat filme 15% 12% 14% 12% 15% 14% 17% 13% 8% 12% 16% 16% 12% 13%
mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
9% 10% 4% 12% 11% 11% 11% 10% 5% 8% 11% 11% 7% 11%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-RECREATIVE, SPORTIVE,
DE CONSUM ȘI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 20

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
38% 26% 50% 36% 21% 14% 21% 34% 48% 36% 26% 28% 35% 30%
mai mult
Ați folosit La fel 31% 29% 31% 34% 34% 18% 24% 32% 37% 31% 29% 32% 28% 29%
tehnologia în
Ceva mai puțin + Mult
scopuri de 14% 21% 11% 15% 24% 22% 22% 17% 8% 15% 21% 19% 16% 19%
mai puțin/Deloc
socializare/
Nu era cazul înainte și
divertisment 16% 25% 8% 15% 22% 44% 32% 16% 7% 17% 25% 19% 21% 22%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%
Mult mai mult + Ceva
30% 26% 48% 38% 16% 5% 16% 31% 50% 32% 24% 24% 31% 31%
mai mult
Ați folosit La fel 21% 12% 18% 19% 22% 6% 13% 18% 21% 17% 16% 17% 16% 17%
tehnologia în
Ceva mai puțin + Mult
scopuri 17% 22% 16% 17% 25% 23% 29% 17% 6% 18% 22% 21% 19% 19%
mai puțin/Deloc
profesionale/
Nu era cazul înainte și
pentru școală 31% 38% 18% 24% 37% 66% 41% 33% 23% 31% 38% 37% 33% 33%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-RECREATIVE, SPORTIVE,
DE CONSUM ȘI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 21

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
24% 19% 28% 23% 20% 12% 18% 22% 26% 25% 17% 20% 22% 22%
mai mult
La fel 61% 65% 61% 63% 66% 62% 61% 65% 62% 60% 66% 63% 64% 62%
Ceva mai puțin + Mult
Ați mâncat 13% 12% 9% 10% 11% 23% 16% 11% 10% 11% 14% 13% 12% 12%
mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
2% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 4% 1% 3%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2%
Mult mai mult + Ceva
23% 32% 33% 32% 27% 16% 24% 28% 35% 30% 26% 26% 30% 26%
mai mult
La fel 41% 55% 43% 47% 50% 55% 50% 48% 45% 47% 50% 48% 46% 54%
Ceva mai puțin + Mult
Ați gătit 14% 8% 13% 8% 9% 12% 11% 12% 8% 10% 12% 12% 11% 9%
mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
21% 5% 10% 12% 13% 17% 14% 12% 12% 13% 12% 13% 14% 10%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-RECREATIVE, SPORTIVE,
DE CONSUM ȘI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 22

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
Ați făcut 30% 21% 39% 32% 18% 8% 13% 27% 51% 30% 20% 26% 27% 20%
mai mult
comenzi online
pentru La fel 21% 14% 24% 23% 12% 7% 11% 20% 25% 20% 14% 17% 18% 15%
cumpărarea de Ceva mai puțin + Mult
produse din 24% 31% 22% 29% 31% 28% 37% 26% 10% 23% 32% 26% 26% 33%
mai puțin/Deloc
magazine
Nu era cazul înainte și
virtuale 26% 34% 15% 16% 39% 57% 39% 28% 15% 27% 33% 31% 28% 32%
nici acum
Mult mai mult + Ceva
21% 13% 32% 19% 9% 4% 8% 17% 37% 22% 10% 15% 19% 14%
mai mult
Ați făcut
comenzi online La fel 14% 8% 16% 14% 7% 4% 5% 13% 19% 12% 9% 10% 11% 11%
de mâncare Ceva mai puțin + Mult
gătită/ 28% 32% 32% 33% 32% 23% 36% 30% 15% 27% 34% 32% 29% 30%
mai puțin/Deloc
cumpărături
Nu era cazul înainte și
37% 47% 19% 34% 53% 70% 51% 40% 29% 39% 46% 43% 40% 45%
nici acum

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-RECREATIVE, SPORTIVE,
DE CONSUM ȘI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 23

Vă rog să vă gândiți la următoarele activități Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
și să ne spuneți dacă, în perioada pandemiei rezidență
(începând din martie 2020) le-ați făcut mult Sud+Buc.
18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
mai mult, ceva mai mult, la fel, mai puțin sau M F Urban Rural + Moldova
35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
mult mai puțin decât înainte de pandemie Dobrogea
Mult mai mult + Ceva
21% 21% 21% 19% 17% 27% 14% 21% 37% 23% 18% 17% 19% 29%
mai mult
La fel 23% 24% 26% 23% 22% 21% 12% 27% 41% 26% 21% 24% 22% 24%
Ceva mai puțin + Mult
Ați citit cărți 27% 33% 33% 27% 34% 27% 38% 29% 15% 29% 31% 30% 34% 21%
mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
29% 22% 20% 29% 27% 24% 35% 23% 7% 22% 29% 28% 23% 24%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1%
Mult mai mult + Ceva
14% 10% 17% 12% 9% 7% 9% 12% 17% 15% 8% 14% 10% 11%
mai mult
La fel 31% 29% 30% 33% 29% 26% 23% 35% 30% 25% 36% 30% 29% 32%
Ați făcut sport/ alte
Ceva mai puțin + Mult
activități fizice de 31% 28% 33% 31% 27% 27% 28% 28% 39% 35% 24% 29% 32% 28%
mai puțin/Deloc
întreținere
Nu era cazul înainte și
23% 32% 19% 23% 35% 37% 38% 24% 14% 25% 30% 26% 28% 28%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 3% 2% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-RECREATIVE, SPORTIVE,
DE CONSUM ȘI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 24

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
6% 1% 6% 3% 1% 3% 3% 3% 6% 5% 1% 4% 4% 1%
mai mult
La fel 35% 11% 24% 26% 22% 17% 13% 26% 34% 26% 18% 20% 25% 22%
Ați consumat Ceva mai puțin + Mult
31% 28% 33% 30% 26% 28% 32% 29% 26% 27% 33% 32% 28% 29%
băuturi alcoolice mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
29% 59% 37% 41% 51% 52% 52% 42% 33% 41% 48% 43% 43% 48%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mult mai mult + Ceva
3% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 2%
mai mult
La fel 40% 28% 37% 38% 29% 31% 29% 37% 39% 39% 28% 37% 32% 34%
Ați mers la
salon/ coafor/ Ceva mai puțin + Mult
37% 52% 49% 45% 48% 35% 41% 46% 47% 44% 45% 42% 48% 40%
cosmetică/ mai puțin/Deloc
frizerie Nu era cazul înainte și
20% 18% 12% 15% 22% 31% 26% 15% 14% 15% 24% 18% 17% 24%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA BUNĂSTĂRII 25

Q: Vă rog să vă gândiți la următoarele activități și să ne spuneți dacă, în perioada


pandemiei (începând din martie 2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva mai mult, la fel,
mai puțin sau mult mai puțin decât înainte de pandemie.

Mult mai mult Ceva mai mult La fel Ceva mai puțin Mult mai puțin/ Deloc Nu era cazul înainte și nici acum
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

V-ați făcut griji pentru situația financiară a


24% 24% 21% 5% 12% 14%
dumneavoastră/ a familiei dumneavoastră

Ați cheltuit mai mult 14% 17% 40% 17% 8% 4%

Ați făcut economii 10% 13% 31% 12% 21% 12%

Diferența până la 100% o reprezintă non-răspunsurile

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA BUNĂSTĂRII/ ASOCIERI ALE VARIABILELOR 26

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
41% 54% 54% 54% 44% 35% 60% 41% 40% 48% 47% 39% 52% 52%
mai mult
V-ați făcut griji
La fel 25% 18% 18% 22% 22% 22% 14% 24% 28% 20% 23% 23% 18% 25%
pentru situația
financiară a Ceva mai puțin + Mult
19% 14% 18% 12% 18% 19% 16% 18% 15% 17% 16% 17% 19% 11%
dumneavoastră/ mai puțin/Deloc
a familiei Nu era cazul înainte și
15% 14% 10% 11% 15% 24% 10% 17% 16% 15% 13% 20% 11% 13%
dumneavoastră nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA BUNĂSTĂRII/ ASOCIERI ALE VARIABILELOR 27

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
23% 23% 29% 23% 18% 21% 20% 21% 35% 24% 22% 21% 23% 26%
mai mult
La fel 31% 31% 31% 33% 33% 26% 26% 34% 35% 29% 34% 35% 29% 30%
Ați făcut Ceva mai puțin + Mult
35% 31% 31% 36% 34% 30% 37% 32% 26% 35% 30% 31% 36% 29%
economii mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
11% 13% 9% 7% 14% 21% 15% 12% 5% 11% 13% 12% 11% 14%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0%
Mult mai mult + Ceva
30% 32% 38% 29% 26% 32% 35% 29% 28% 32% 30% 24% 37% 31%
mai mult
La fel 37% 42% 39% 38% 46% 36% 38% 41% 41% 37% 43% 43% 37% 41%
Ați cheltuit mai Ceva mai puțin + Mult
28% 21% 20% 30% 23% 24% 23% 25% 27% 26% 22% 29% 22% 22%
mult mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
3% 5% 3% 3% 5% 6% 3% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 6%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA SOCIALIZĂRII ȘI A RELAȚIILOR CU CEILALȚI
28
Q: Vă rog să vă gândiți la următoarele activități și să ne spuneți dacă, în perioada
pandemiei (începând din martie 2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva mai mult, la fel, mai
puțin sau mult mai puțin decât înainte de pandemie.

Mult mai mult Ceva mai mult La fel Ceva mai puțin Mult mai puțin/ Deloc Nu era cazul înainte și nici acum
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ați simțit nevoia să contactați pe cineva drag


29% 25% 29% 2%5% 9%
pentru a vă asigura că este bine

Ați simțit nevoia de a vorbi cu cineva drag 22% 21% 40% 3%3% 10%

Ați petrecut timp interacționând/ discutând cu


18% 18% 46% 6% 5% 6%
membrii gospodăriei

V-ați jucat cu copiii 20% 11% 22% 5% 10% 31%

V-ați simțit singur/ă 10% 9% 20% 5% 21% 35%

V-ați întâlnit cu membrii familiei apropiate 7% 5% 34% 30% 20% 3%

Ați avut discuții în contradictoriu sau certuri cu


4% 7% 22% 5% 25% 37%
partenerul sau familia

V-ați gândit să vă căsătoriți 3% 4% 7% 1% 15% 70%

V-ați întâlnit cu prietenii 1% 2% 19% 33% 38% 5%


2%
V-ați gândit să divorțați 2% 2% 25% 69%
1%

Diferența până la 100% o reprezintă non-răspunsurile

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA RELAȚIILOR CU CEILALȚI / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 29

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
50% 58% 58% 59% 55% 43% 57% 50% 59% 57% 51% 51% 54% 60%
mai mult
Ați simțit nevoia
La fel 32% 26% 30% 28% 31% 26% 22% 34% 30% 29% 29% 29% 30% 26%
să contactați pe
cineva drag Ceva mai puțin + Mult
8% 6% 4% 6% 7% 10% 8% 6% 5% 6% 8% 7% 6% 7%
pentru a vă mai puțin/Deloc
asigura că este Nu era cazul înainte și
9% 9% 7% 6% 7% 18% 12% 8% 6% 7% 11% 10% 10% 6%
bine nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 1% 0% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1%
Mult mai mult + Ceva
33% 53% 40% 41% 45% 49% 45% 42% 44% 46% 40% 37% 45% 50%
mai mult
La fel 46% 33% 45% 41% 42% 29% 33% 43% 44% 39% 41% 45% 39% 33%
Ați simțit nevoia
Ceva mai puțin + Mult
de a vorbi cu 7% 5% 8% 4% 5% 8% 8% 5% 4% 5% 7% 7% 5% 8%
mai puțin/Deloc
cineva drag
Nu era cazul înainte și
13% 7% 8% 12% 7% 11% 12% 9% 8% 9% 11% 9% 11% 9%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA RELAȚIILOR CU CEILALȚI / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 30

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva mai 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mult, la fel, mai puțin sau mult mai puțin 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
34% 38% 44% 40% 37% 21% 30% 38% 45% 39% 33% 36% 35% 41%
mai mult
Ați petrecut timp La fel 49% 44% 43% 43% 49% 51% 47% 46% 45% 45% 48% 48% 48% 39%
interacționând/
Ceva mai puțin + Mult
discutând cu 10% 12% 11% 12% 8% 14% 15% 10% 6% 12% 10% 9% 12% 14%
mai puțin/Deloc
membrii
Nu era cazul înainte și
gospodăriei 6% 5% 2% 5% 7% 12% 7% 6% 3% 4% 8% 7% 5% 6%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%
Mult mai mult + Ceva
31% 33% 44% 38% 27% 12% 34% 31% 27% 32% 31% 29% 33% 33%
mai mult
La fel 25% 19% 20% 28% 19% 20% 24% 22% 20% 19% 26% 26% 19% 22%
V-ați jucat cu Ceva mai puțin + Mult
15% 15% 8% 16% 15% 22% 15% 15% 12% 13% 16% 13% 15% 16%
copiii mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
30% 32% 28% 17% 39% 46% 26% 32% 40% 35% 26% 31% 32% 28%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA RELAȚIILOR CU CEILALȚI / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 31

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Peste Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F 65 de Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani elem. medii sup. + Banat
ani Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
13% 23% 17% 15% 17% 25% 18% 17% 23% 20% 16% 15% 20% 19%
mai mult
La fel 22% 19% 18% 19% 24% 21% 22% 20% 18% 19% 22% 21% 19% 21%
V-ați simțit Ceva mai puțin + Mult
26% 26% 34% 25% 25% 20% 26% 26% 27% 25% 28% 27% 27% 21%
singur/ă mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
39% 31% 31% 42% 34% 33% 33% 37% 33% 36% 34% 36% 33% 38%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%
Mult mai mult + Ceva
12% 11% 16% 11% 10% 6% 13% 9% 12% 13% 9% 10% 13% 10%
mai mult
Ați avut discuții La fel 24% 19% 22% 26% 21% 16% 15% 23% 33% 24% 19% 22% 21% 22%
în contradictoriu
Ceva mai puțin + Mult
sau certuri cu 25% 34% 33% 24% 32% 28% 30% 31% 22% 28% 31% 30% 30% 26%
mai puțin/Deloc
partenerul sau
Nu era cazul înainte și
familia 38% 36% 28% 39% 35% 47% 39% 36% 33% 34% 40% 37% 35% 41%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 0% 1% 4% 3% 1% 0% 1% 2% 2% 1% 1%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA RELAȚIILOR CU CEILALȚI / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 32

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie Sud+Buc
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv. .+
M F Urban Rural Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat Dobroge
puțin decât înainte de pandemie a
Mult mai mult + Ceva
14% 11% 11% 11% 12% 15% 12% 13% 10% 12% 13% 11% 14% 9%
mai mult
La fel 33% 36% 37% 30% 36% 36% 33% 36% 32% 32% 37% 38% 33% 33%
V-ați întâlnit cu
Ceva mai puțin + Mult
membrii familiei 49% 49% 50% 53% 50% 42% 49% 48% 54% 53% 45% 48% 49% 52%
mai puțin/Deloc
apropiate
Nu era cazul înainte și
3% 4% 2% 4% 2% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 2% 1% 1% 2% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 1%
Mult mai mult + Ceva
5% 2% 5% 3% 3% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 5% 3% 1%
mai mult
La fel 22% 17% 19% 22% 20% 16% 21% 20% 14% 17% 22% 22% 19% 17%
V-ați întâlnit cu Ceva mai puțin + Mult
69% 73% 72% 69% 69% 75% 66% 72% 80% 74% 67% 67% 71% 78%
prietenii mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
3% 7% 2% 5% 8% 7% 9% 4% 3% 4% 7% 5% 7% 3%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA RELAȚIILOR CU CEILALȚI / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 33

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva mai 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mult, la fel, mai puțin sau mult mai puțin 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
9% 4% 15% 4% 2% 4% 8% 6% 5% 6% 7% 4% 9% 6%
mai mult
La fel 11% 4% 18% 6% 1% 1% 4% 7% 14% 9% 5% 8% 8% 5%
V-ați gândit să vă Ceva mai puțin + Mult
14% 18% 14% 14% 21% 16% 17% 18% 10% 16% 16% 18% 15% 17%
căsătoriți mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
65% 74% 53% 74% 75% 78% 70% 69% 72% 69% 71% 70% 68% 73%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%
Mult mai mult + Ceva
3% 2% 3% 3% 3% 1% 2% 4% 1% 4% 1% 3% 2% 3%
mai mult
La fel 2% 1% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 7% 3% 1% 3% 1% 2%
V-ați gândit să
divorțați Ceva mai puțin + Mult
28% 25% 26% 33% 31% 15% 29% 26% 23% 23% 32% 30% 27% 21%
mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
66% 71% 69% 62% 64% 83% 69% 68% 70% 71% 66% 65% 69% 74%
nici acum

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII PSIHO-EMOȚIONALE 34

Q: Vă rog să vă gândiți la următoarele activități și să ne spuneți dacă, în perioada


pandemiei (începând din martie 2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva mai mult, la fel,
mai puțin sau mult mai puțin decât înainte de pandemie.

Mult mai mult Ceva mai mult La fel Ceva mai puțin Mult mai puțin/ Deloc Nu era cazul înainte și nici acum
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ați simțit că apreciați mai mult lucrurile pe


29% 24% 34% 2%
3% 7%
care le aveți

V-ați gândit la sensul vieții 18% 23% 33% 5% 7% 14%

V-ați rugat 21% 19% 42% 3%4% 10%

Ați regretat că nu ați făcut ceva 14% 14% 17% 7% 17% 29%

V-ați simțit optimist/ă 13% 14% 42% 13% 9% 10%

V-ați făcut planuri de viitor 10% 13% 30% 13% 18% 15%

Ați avut stări de tristețe/ depresie 10% 15% 14% 6% 22% 33%

V-ați gândit la moarte 7% 9% 15% 5% 31% 32%

Diferența până la 100% o reprezintă non-răspunsurile

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII PSIHO-EMOȚIONALE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 35

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
48% 57% 64% 58% 53% 32% 46% 56% 58% 54% 52% 49% 55% 55%
mai mult
La fel 40% 29% 30% 29% 36% 45% 35% 33% 37% 35% 34% 37% 34% 31%
Ați simțit că
apreciați mai Ceva mai puțin + Mult
6% 5% 4% 8% 3% 7% 8% 4% 3% 5% 6% 7% 5% 4%
mult lucrurile pe mai puțin/Deloc
care le aveți Nu era cazul înainte și
6% 7% 2% 5% 8% 14% 9% 6% 3% 6% 8% 7% 5% 10%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
Mult mai mult + Ceva
37% 44% 37% 45% 41% 39% 37% 43% 40% 39% 42% 38% 42% 42%
mai mult
La fel 36% 31% 41% 35% 29% 25% 31% 33% 41% 35% 31% 37% 31% 32%
V-ați gândit la Ceva mai puțin + Mult
11% 12% 13% 7% 14% 16% 15% 10% 8% 12% 11% 10% 13% 13%
sensul vieții mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
15% 12% 9% 13% 16% 18% 16% 13% 11% 13% 15% 14% 14% 13%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII PSIHO-EMOȚIONALE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 36

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
29% 28% 31% 27% 27% 28% 28% 27% 32% 28% 29% 24% 31% 29%
mai mult
La fel 19% 14% 18% 18% 16% 14% 15% 18% 17% 17% 17% 19% 15% 17%
Ați regretat că Ceva mai puțin + Mult
21% 27% 29% 21% 27% 20% 26% 24% 21% 24% 25% 25% 25% 22%
nu ați făcut ceva mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
28% 30% 21% 32% 29% 35% 29% 29% 29% 30% 28% 29% 28% 32%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 2% 1% 0% 3% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 0%
Mult mai mult + Ceva
26% 54% 29% 36% 47% 53% 49% 38% 28% 36% 46% 41% 41% 39%
mai mult
La fel 49% 36% 47% 48% 42% 29% 36% 46% 48% 44% 40% 45% 38% 47%
Ceva mai puțin + Mult
V-ați rugat 9% 4% 8% 5% 4% 9% 8% 5% 7% 6% 7% 5% 8% 6%
mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
15% 6% 16% 10% 7% 8% 8% 10% 17% 13% 7% 9% 13% 8%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII PSIHO-EMOȚIONALE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 37

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în perioada rezidență
pandemiei (începând din martie 2020) le-
Sud+Buc.
ați făcut mult mai mult, ceva mai mult, la 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
fel, mai puțin sau mult mai puțin decât 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
26% 28% 26% 30% 28% 21% 31% 27% 17% 22% 32% 26% 27% 27%
mai mult
La fel 45% 39% 44% 39% 43% 42% 34% 45% 49% 43% 41% 46% 40% 40%
V-ați simțit Ceva mai puțin + Mult
19% 24% 22% 20% 22% 23% 20% 20% 29% 26% 17% 19% 23% 21%
optimist/ă mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
10% 9% 8% 10% 8% 12% 14% 8% 5% 9% 10% 9% 9% 12%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%
Mult mai mult + Ceva
31% 16% 36% 24% 18% 11% 23% 23% 24% 24% 23% 22% 24% 22%
mai mult
La fel 32% 28% 36% 32% 32% 19% 23% 34% 34% 30% 31% 30% 30% 31%
V-ați făcut Ceva mai puțin + Mult
26% 35% 21% 32% 35% 36% 30% 31% 32% 32% 29% 29% 31% 33%
planuri de viitor mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
10% 20% 7% 11% 15% 30% 21% 11% 10% 14% 16% 16% 13% 15%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 2% 0% 0% 0% 1% 4% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA STĂRII PSIHO-EMOȚIONALE / ASOCIERI ALE
VARIABILELOR 38

Vă rog să vă gândiți la următoarele Mediu de


Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
activități și să ne spuneți dacă, în rezidență
perioada pandemiei (începând din martie
Sud+Buc.
2020) le-ați făcut mult mai mult, ceva 18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
mai mult, la fel, mai puțin sau mult mai 35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
puțin decât înainte de pandemie
Mult mai mult + Ceva
15% 19% 9% 12% 18% 32% 19% 15% 18% 16% 18% 14% 19% 16%
mai mult
La fel 16% 14% 16% 13% 17% 13% 13% 14% 22% 16% 13% 18% 11% 17%
V-ați gândit la Ceva mai puțin + Mult
34% 37% 40% 39% 36% 25% 39% 36% 26% 34% 37% 35% 37% 34%
moarte mai puțin/Deloc
Nu era cazul înainte și
35% 29% 36% 34% 28% 28% 29% 34% 34% 34% 30% 31% 32% 33%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0%
Mult mai mult + Ceva
18% 32% 20% 25% 23% 35% 28% 22% 28% 27% 24% 21% 28% 28%
mai mult
La fel 13% 14% 13% 13% 17% 13% 12% 14% 17% 13% 15% 13% 14% 15%
Ați avut stări de Ceva mai puțin + Mult
tristețe/ 29% 27% 35% 27% 27% 21% 27% 30% 22% 27% 29% 30% 27% 25%
mai puțin/Deloc
depresie Nu era cazul înainte și
39% 26% 32% 35% 33% 29% 32% 33% 34% 34% 31% 35% 31% 32%
nici acum
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
STAREA PSIHO-EMOȚIONALĂ ACTUALĂ A ROMÂNILOR 39

Q: În ultimele 7 zile, cât de des…

Aproape în fiecare zi/ Zilnic (6-7) În mai mult de jumătate din zile (4-5)
Într-o zi/ În câteva zile (1-3) Deloc/ În nici o zi (0)
Nu știu/ Nu răspund

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ați simțit că nu aveți


nici un interes/ nu vă
14% 5% 24% 55% 2%
face plăcere să faceți
nimic?

Ați simțit că nu puteți


să vă opriți din a vă
14% 3% 19% 62% 2%
îngrijora sau să țineți
sub control îngrijorările?

V-ați simțit trist(ă),


deprimat(ă) sau lipsit(ă) 13% 3% 21% 62% 1%
de speranță?

V-ați simțit agitat(ă),


anxios (-oasă) sau 10% 4% 29% 55% 2%
neliniștit(ă)?

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
STAREA PSIHO-EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 40

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
În ultimele 7 zile, cât de des… Sud+Buc.
18 - 35 36 - 50 51 - 65 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F U R + Moldova
ani ani ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
Deloc/ În nici o zi (0) 59% 52% 57% 58% 57% 47% 46% 58% 68% 56% 53% 58% 52% 59%
Într-o zi/ În câteva
22% 27% 24% 24% 26% 23% 27% 25% 18% 24% 25% 21% 27% 25%
Ați simțit că nu zile (1-3)
aveți nici un În mai mult de
interes/ nu vă jumătate din zile (4- 4% 5% 6% 3% 3% 6% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 3%
face plăcere să 5)
faceți nimic? Aproape în fiecare zi/
14% 14% 13% 14% 12% 17% 18% 12% 9% 13% 14% 14% 14% 12%
Zilnic (6-7)
Nu știu/ Nu răspund 2% 3% 0% 1% 2% 7% 5% 1% 0% 2% 3% 3% 2% 2%

Deloc/ În nici o zi (0) 69% 56% 72% 63% 63% 47% 52% 66% 74% 65% 59% 65% 62% 58%
Într-o zi/ În câteva
18% 23% 16% 24% 23% 19% 22% 20% 18% 21% 21% 18% 23% 21%
V-ați simțit zile (1-3)
trist(ă), În mai mult de
deprimat(ă) sau jumătate din zile (4- 3% 3% 3% 1% 3% 6% 3% 4% 2% 3% 3% 3% 3% 3%
lipsit(ă) de 5)
speranță? Aproape în fiecare zi/
9% 17% 10% 11% 10% 23% 21% 9% 5% 11% 16% 13% 11% 17%
Zilnic (6-7)
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 4% 3% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021
STAREA PSIHO-EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR / ASOCIERI ALE VARIABILELOR 41

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
În ultimele 7 zile, cât de des…
Sud+Buc.
18 - 36 - 51 - 65+ Stud. Stud. Stud. Transilv.
M F Urban Rural + Moldova
35 ani 50 ani 65 ani ani elem. medii sup. + Banat
Dobrogea
Deloc/ În nici o zi (0) 62% 49% 60% 55% 60% 45% 45% 60% 65% 59% 51% 62% 52% 51%
Într-o zi/ În câteva
24% 33% 29% 32% 26% 26% 29% 29% 28% 28% 29% 21% 33% 32%
zile (1-3)
V-ați simțit agitat(ă),
În mai mult de
anxios(-oasă) sau 3% 4% 5% 2% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 4% 3% 4%
jumătate din zile (4-5)
neliniștit(ă)?
Aproape în fiecare zi/
8% 13% 5% 8% 8% 22% 18% 6% 4% 9% 12% 10% 9% 13%
Zilnic (6-7)
Nu știu/ Nu răspund 3% 2% 1% 2% 2% 4% 4% 1% 0% 1% 3% 2% 3% 0%

Deloc/ În nici o zi (0) 71% 54% 69% 62% 62% 54% 50% 67% 77% 67% 57% 67% 61% 57%
Într-o zi/ În câteva
Ați simțit că nu puteți 14% 24% 15% 24% 20% 15% 20% 19% 17% 19% 19% 16% 20% 21%
zile (1-3)
să vă opriți din a vă
În mai mult de
îngrijora sau să țineți 1% 4% 5% 1% 2% 1% 4% 2% 2% 2% 3% 0% 3% 4%
jumătate din zile (4-5)
sub control
Aproape în fiecare zi/
îngrijorările? 10% 18% 8% 11% 14% 25% 23% 11% 4% 11% 18% 14% 12% 18%
Zilnic (6-7)
Nu știu/ Nu răspund 3% 1% 2% 1% 2% 5% 4% 1% 0% 1% 3% 2% 4% 0%

1 AN DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ROMÂNILOR


FEBRUARIE 2021

S-ar putea să vă placă și