Sunteți pe pagina 1din 8

c  

 


  
Ratele de impozitare

Un individ venitul net impozabil este supusă ratele de impozitare progresivă a între 25% şi 50%
(plus taxe suplimentare municipale), în funcţie de valoarea veniturilor obţinute.

Cine este supusă taxei?

Persoanele fizice rezidente sunt supuse impozitului pe venitul lor din întreaga lume. Un
rezident este definit ca o persoană cu domiciliul sau centrul de interes economic este situat în
Belgia. Nerezidenţii sunt supuse impozitului pe venit non-rezident pe venitul ei castiga in Belgia
sau provin din surse belgiene.

Ce este supusă taxei?

Profitul impozabil include toate diferitele elemente de venit primite de către contribuabil. Cu
toate acestea, valoarea impozabilă netă depinde de natura a veniturilor primite. Sub rezerva
diverse deduceri, contribuabilii rezidenţi "venitul total impozabil cuprinde patru tipuri de
venituri: venituri din proprietăţi imobiliare, venituri din bunuri mobile personale (de exemplu,
dividende), veniturile de la o ocupaţie sau de afaceri, şi alte venituri. dispoziţii speciale se aplică
la non-rezidenţi.

Calculul impozitului pe venitul personal

Personal impozitului pe venit se calculează pe baza veniturilor obţinute de către contribuabil,


soţia, şi copiii aflaţi în întreţinere. Cu privire la venitul ocuparea forţei de muncă şi venitul
câştigat de către practicieni profesionale, cheltuielile legate de afaceri sunt determinate pe baza
sumei forfetare (adică, o sumă fixă se calculează de autorităţile fiscale). Cu toate acestea,
contribuabilii pot opta întotdeauna să deducă cheltuielile lor reale de afaceri (în loc de a pretinde
această sumă fixă), şi creditele fiscale sunt disponibile în funcţie de mărimea familiei
contribuabilului.

Dvs. fiscale reveni

Toate persoanele fizice rezidente în Belgia (precum şi directori non-belgian şi persoanele fizice
nerezidente ale căror total belgian venit este supus impozitului) sunt obligate să depună o
declaraţie de impozit anual nu mai târziu de data indicată în formularul corespunzător (în
general, înainte de luna iunie 30 din anul următor anului în care venitul a fost primit).
Autorităţile fiscale belgiene ar trebui să impună evaluare înainte de 30 iunie a anului următor
celui în care declaraţia în cauză a fost depusă.

Legislaţia belgiană prevede că angajatorii trebuie să deducă impozitul reţinut la sursă


profesionale din salarii plătite angajaţilor şi directorilor. persoanelor fizice care desfăşoară
activităţi independente ar trebui să plătească anticipat impozitul pe venit personale pe care le
estimare va fi plătit pe venitul lor pentru a evita o mărire a impozitului pe Facebook (de
exemplu, o creştere de impozitare a unei maxim de 6,75% din impozitul pe venit datorat).
 
Ratele de impozitare
Belgiană corporativ cota impozitului pe venit este, în general, 33,99%. Cu toate acestea, în
anumite condiţii (de exemplu, în cazul în care mai mult de 50% din acţiuni sunt deţinute de
acţionari individuali şi veniturile companiei plătitoare de impozit nu depăşeşte 322500 de euro),
o rată redusă progresiv incepand de la 24.98% se aplică. O deducere de interes considerată
("noţională deducerea dobânzilor", vă rugăm, de asemenea, a se vedea secţiunea 4) se calculează
pe capital unei companii şi poate reduce substanţial rata efectivă de impozitare.

Companiile care sunt supuse impozitului


Companiile şi organizaţiile cu scop lucrativ, care au personalitate juridică şi au sediul social,
principalul centru de afaceri, sediul sau de management în Belgia sunt supuse impozitului pe
profit belgian. sucursale inregistrati belgian (sedii permanente) de companiile non-belgiene sunt
supuse impozitului pe non-rezident pe profit.

Ce este supusă taxei?


companii belgiene sunt supuse impozitului pe profit la nivel mondial. Cu toate acestea,
profiturile obţinute dintr-un străin (non-belgian), filiala sunt scutite în cazul în care este stabilită
sucursala, într-o ţară care a încheiat un tratat de evitare a dublei impuneri cu Belgia. sucursalele
belgiene sunt doar supuse impozitului pe profit belgian-source. O companie profitul impozabil
este total de creştere / scădere a rezultatului reportat, cheltuielile nedeductibile (de exemplu,
cheltuieli de nepermis), şi dividendele distribuite acţionarilor.

Ceea ce nu este supusă taxei?


Profitul impozabil poate fi redus prin anumite elemente, cum ar fi profitul obtinut prin
sucursalele stabilite în ţări cu care Belgia a încheiat un tratat de evitare a dublei impuneri, donaţii
scutite, o scutire pentru personal suplimentar, o scutire pentru venituri din dividende (de
exemplu, dividendele primite de deducere ), şi pierderile reportate de la un an precedent. În
cazul în care sunt îndeplinite anumite condiţii, dispoziţii rău-datoriei şi câştigurile de capital pe
actiuni nu trebuie să fie incluse în venitul impozabil.

cheltuieli deductibile
În general, toate cheltuielile şi taxele suportate sau suportate în cursul perioadei de impozitare în
cauză, în scopul de a obţine sau de a reţine venituri impozabile sunt deductibile. Cheltuieli sunt
deductibile, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător şi în cazul în care beneficiarul
plăţii poate fi identificat. Unor cheltuieli specifice pot fi în întregime sau parţial nepermis.

Depreciază sau amortizarea investitiilor dumneavoastra


În general, deprecierile sunt cheltuieli deductibile şi ratele de amortizare diferă în funcţie de
tipul de active. Cea mai comună metodă utilizată pentru a deprecia un activ este metoda liniară.
În unele cazuri specifice, companiile pot opta să utilizeze metoda echilibrului în declin.

Câştigurile de capital / pierderi din investiţii dvs.


În general, orice câştig de capital realizate de o companie care vinde activele imobilizate este
supusă taxei. Cu toate acestea, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, companiile pot răspândi
această impozitare a lungul timpului, astfel încât câştigul de capital nu este impozabil dintr-o
dată. Câştigurile de capital realizate pe actiuni nu sunt impozabile atunci când sunt îndeplinite
anumite condiţii.
pierderile de capital sunt deductibile în cazul în care acestea se referă la activele fixe utilizate în
scopuri de afaceri. pierderi de capital suportate pe acţiuni sunt nedeductibile excepţia cazului în
care sunt îndeplinite anumite condiţii.

Preţurilor de transfer
Autorităţile fiscale belgiene pot opta întotdeauna pentru a investiga dacă tranzacţiile între
companii afiliate au avut loc în conformitate cu principiul deplinei concurenţe. Ce înseamnă
acest lucru este faptul că tranzacţiile între companii afiliate trebuie să fie încheiate în aceiaşi
termeni şi condiţii care ar fi aplicat avut tranzacţia a fost încheiată de către terţe părţi neafiliate.

  


   


Dividende, dobânzi, şi redevenţele plătite de către un contribuabil corporative interne sunt în
general supuse unor cote diferite de impozit reţinut la sursă. Dacă plătite unor rezidenţi din ţări
tratat, impozitul reţinut la sursă este de multe ori reduse sau scutite, în temeiul dispoziţiilor
Tratatului de dubla impunere. Pentru dividende, dobânzi, redevenţe şi plăţi plătite către societăţi
europene, o bază suplimentare pentru scutire poate fi adesea găsit în-mamă şi filialele şi dobânzi
şi a Directivelor redevente.


Orice persoană (persoană fizică sau juridică), a căror activitate economică constă în furnizarea
de bunuri sau servicii sunt supuse taxei pe valoarea adăugată. Furnizarea de bunuri şi servicii în
Belgia, importul de bunuri în Belgia din afara Uniunii Europene, şi achiziţiei intracomunitare de
bunuri în Belgia sunt toate supuse TVA-ului. Cu toate acestea, există anumite scutiri de TVA.

aplicarea TVA-ului belgian este limitat la acele livrările de bunuri şi servicii care au loc în
Belgia. În scopul de a determina locul acestor livrări, Codul TVA (olandeză: Wetboek BTW;
franceză: Codul TVA) prevede anumite reguli. Există patru cotelor de TVA, 0%, 6%, 12%, şi
21%, ultimul fiind rata cele mai frecvent utilizate. Valoarea TVA de plată este pornit împotriva
TVA-ului de intrare (de exemplu, TVA-ul plătit furnizorilor). În principiu, TVA-ul se întoarce
trebuie să fie depuse în fiecare lună, dar pot fi depuse trimestrial, în anumite condiţii. O
persoană non-rezident impozabilă care are un sediu permanent în scopuri de TVA în Belgia este
tratată ca un rezident în scopuri fiscale. Alte impozite indirecte Alte impozite indirecte includ, în
ordinea importanţei, accize, taxe de înregistrare, taxe de timbru, taxe vamale, dar şi taxe
moştenire.

c  Fiscale diferite (impozit), parafiscale, şi stimulente financiare au fost emise. Acestea sunt
gestionaţi de către autorităţile regionale sau administrate la nivel federal. Unele stimulente
importante cu privire la impozitul, R & D, ocuparea forţei de muncă, şi întreprinderile mici şi
mijlocii sunt explicate mai jos. În plus, diverse stimulente cu privire la investiţii, export, capital
de risc, care poartă, şi asupra mediului au fost emise, de asemenea.

Noţională interes deducere

Începând cu evaluarea anul 2007, companiile belgian va fi capabil să deducă fictiv (de exemplu,
considerate sau fictive), dobânda calculată pe capitalul companiei ajustat (capitaluri proprii şi
rezultatul reportat), reducerea eventual rata efectivă de impozitare a societăţii în mod
semnificativ. Această măsură se va aplica ambelor companii şi ramuri. Este de interes special
pentru centrele de trezorerie şi de capital-intensive
companii.

Advance acorduri fiscale (sistemul de guvernământ belgian)

Toţi contribuabilii (potenţiali) poate cere o "decizie în avans", în care "Deciziile Oficiului pentru
Advance", care a fost creată în cadrul Serviciului Federal de Finanţe Publice, determină modul în
care legislaţia fiscală se va aplica la o anumită situaţie sau tranzacţii specifice care, pentru
scopuri fiscale, încă nu a apărut sau a avut loc. Contribuabilii pot solicita pronunţare a unei
hotărâri cu privire la orice chestiune fiscale. Advance hotărârile fiscale sunt de special
importanţă în evaluarea profitului net posibil a unui proiect de investiţii planificate şi vă va oferi
certitudine juridică pentru o anumită perioadă de timp (în principiu cinci ani, dar regenerabile).
Investitorii străini pot obţine îndrumare şi asistenţă în acest proces de "Fiscal Departamentul
pentru Investitii Straine (FDFI)".

Reportarea pierderilor

În Belgia, pierderile fiscale pot fi reportate fără o limită de timp, care poate fi foarte interesant
pentru investitori începerea unei afaceri în Belgia. Pierderile nu pot fi transportate înapoi.

Investiţii deducere

Deducere de investiţii este posibilitatea (pentru o companie sau un individ) de a deduce din
veniturile sale impozabile un anumit procent din sumele investite în active fixe noi folosite în
scopuri de afaceri în Belgia. Există deduceri mai mari disponibile pentru investiţii specifice (de
exemplu, economisire a energiei de investiţii).

c 
 


   ??

Taxele sunt plătite în Japonia pe venit, pe proprietate şi consumul naţional, prefecturii şi


municipale niveluri. Mai jos este un rezumat al unora dintre cele mai relevante tipuri de
impozite plătite de persoanele fizice:

?ß  ??

?  
  

  
 
   ??
?? 

   
   
 ?? 


     ??

?
?Ò  
 ??

?   


  
   
 
 ??
??
 

     
 ??

?
?

? 
 
 ??

? 


   
  

   
 
??
  
 ??

?ï 
 ??

? 
 

 
   
??!
  "#$%#
?? &# 
 '??   
 
 
 

  ??

?

 ??

? 
   
  

  

 ??(
    

   
 ??  )
 
   
  

??

 

 )
  ?? )
 
  
   )
  
 $
'??*
 
 
)  
  

 
)??

?ã  ß 


??

?ß  
)   
 
 

 
  
 
??
+ 
   
  
 

 
??
   ??   
 
 


 
 ??, 
 
 
  
 
??

?
? ? ?
? ??

 

Impozitul pe venit se plăteşte anual pe veniturile obţinute pe parcursul unui an calendaristic.

Pentru scopuri fiscale, persoanele care trăiesc în Japonia, sunt clasificate în trei categorii.
Această clasificare nu este legată de tipuri de viză :
?

?ð  ??

? 
 -      
?? - ??+  
)    -  
   ??

?
?ð 
  ??

? 
 -   

   
?? - ??. +   

  
  
  - ??

?
  ??

? 
 -  
 

   
?? - ??!     - 
 ??

Reţineţi că tratatele fiscale între Japonia şi mai mult de 50 de tari, inclusiv Statele Unite ale
Americii, Marea Britanie, Canada, Australia, China, Coreea de Sud şi majoritatea ţărilor
europene, pot avea prioritate faţă de liniile directoare de mai sus.

ï
  

Impozitul pe venit în Japonia se bazează pe un sistem de auto-evaluare (o persoană determină


suma taxei însuşi sau ea însăşi prin depunerea unei declaraţii fiscale), în combinaţie cu un sistem
de reţinere la sursă (impozite sunt deduse din salariile şi indemnizaţiile şi transmisă de către
angajator).

Datorită sistemului de impozitare la sursă, cei mai multi angajati din Japonia nu trebuie să
depună o declaraţie fiscală. De fapt, angajatii au nevoie doar să depună o declaraţie de impunere
în cazul în care cel puţin una dintre următoarele condiţii este adevărată:

V ?? ? ? ? ?  ? ? ? ???


V ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
V ????? ? ? ??
V ? ?? ? ?
? ?? ? ?? ? ? ? ? ?! ??
V ??? ?
? ? ??? ? " ? ?! ??

Angajaţii, care nu au nevoie să depună o declaraţie fiscală, va avea lor impozite naţionale pe
venit reţinut din salariile lor de către angajatorul lor, precum şi o eventuală ajustare se face cu
salariul an final. Plăţile Prefectural şi municipale trebuie să fie plătite separat de către salariat în
urma notificării de către municipalitate.

Oamenii, care sunt obligaţi să depună o declaraţie fiscală, cum ar fi persoanele care desfăşoară
activităţi independente, trebuie să facă acest lucru la biroul local de impozite (zeimusho) între 16
februarie si 15 martie a anului următor. Declaraţia fiscală pentru anul 2010 trebuie să fie depuse
între 16 februarie şi 15 martie 2011.

ï 
  
Dacă nu, reţinute de angajator, impozitele pe venitul naţional sunt datorate în întregime până la
15 martie a anului următor (la mijlocul lunii aprilie în cazul în care plătiţi prin transfer bancar
automat), cu două plăţi anticipate plătit în iulie şi noiembrie ale anului fiscal de rulare. Plăţi
anticipate sunt calculate pe baza veniturilor din anul precedent, adică să nu le plătească în primul
an în Japonia.

De exemplu, dacă aveţi de a plăti impozite naţionale pe venit pentru anul 2010, acestea trebuie
să fie achitate integral de către 15 martie 2011 (sau 22 aprilie 2011 în cazul plăţii prin transfer
bancar automat), cu plăţile anticipate deja plătite în iulie şi noiembrie 2010.

impozite Prefectural şi municipale venituri sunt plătite în rate trimestriale în cursul anului
următor. De exemplu, din 2010 taxele sunt plătite în patru tranşe datorate în iunie, august şi
octombrie 2011 şi ianuarie 2012.

@

 

Rata de impozitare este determinată pe baza venitului impozabil. Ca şi în alte ţări, venitul
impozabil este castigurile totale minus o scutire de bază, scutirile pentru persoane aflate în
întreţinere şi diverse tipuri de deduceri, cum ar fi deducerile pentru primele de asigurare,
cheltuielile medicale şi cheltuielile de afaceri din activităţi independente.

?ð 
 
 ??

?  ?? ?!  ??

? &/" 0???"#  ??

?&2#    &/" 0 /3"22


?&/".11222220??
0??

?52#    11 0 515"22


?11.4/"22220??
0??

?51#    4/" 0 


?4/"./ 0??
/45"220??

?11#    / 0 &%1%


?/.&6 0??
 0??

?%2#  


  &6 0 
? &6 0??
%%2%2220??


 
  ??

?  ?? ?!  ??

??? ?%#  ??


 
  
??

?  ?? ?!  ??


??? ?4#  ??

?Ò 
  ?
? 
   
 ??

?  ?? ?!  ??

??? ?1# "#


  
 ??

S-ar putea să vă placă și