Sunteți pe pagina 1din 3

Nr Indicatori 2017 2018

crt

1 Venitul din vânzări, lei

2 Total active, lei

3 Active curente, lei

4 Fond de rulment, lei (rd.3-rd.10)

5 Profit net, lei

6 Dividende, lei 10 905 241 10 905 241

7 Profit net reinvestit, lei (profit net-dividende)

8 Profit până la impozitare, lei

9 Capital propriu, lei

10 Datorii curente, lei

11 Datorii pe termen lung, lei

12 X1 (rd.4/rd.2)

13 X2 (rd.7/rd.2)

14 X3 (rd.8/rd.2)

15 X4 (rd.9/rd.11)

16 X5 (rd.1/rd.2)

17 Z

Modelul Altman

Z = 1,2Kcirc + 1,4Kpn + 3,3Kd + 0,6Kac +1,0 Kr

Interpretarea rezultatelor:

Z<1,23 – probabilitatea riscului de faliment foarte sporită (zonele riscului critic și catastrofal);

Z>1,23 – probabilitatea riscului de faliment foarte redusă (zona riscului acceptabil și în afara riscului).

Modelul Taffler

Z= 0,53X, + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4

Interpretarea rezultatelor:

În această formulă valoarea limită Z-calcul constituie 0,2.

Z<0,2- probabilitate înaltă de faliment;

Z>0,3- risc mic de faliment.


Nr Indicatori 2017 2018
1 Total active, lei

2 Active curente,
lei

3 Profit net, lei

4 Datorii curente,
lei

5 X1 (rd.3/rd.4)

6 X2 (rd.2/rd.4)

7 X3 (rd.4/rd.1)

8 X4 (rd.3/rd.1)

10 Z

Modelul Creditmen.

Z= 25X, + 25X2 + 10X3 + 20X4 + 20X5

Interpretarea rezultatelor:

Z=100 , risc scăzut de faliment:

Z¿100, situație financiară satisfacătoare;

Z¿100, situație alarmantă.

Nr Indicatori 2017 2018

crt

1 Venitul din vânzări, lei

2 Total active, lei

3 Active curente, lei


4 Capital propriu, lei

5 Datorii curente, lei

6 Creante
7 X1 (rd.3/rd.5)

8 X2 (rd.4/rd.5)

9 X3 (rd.3/rd.2)

10 X4 (rd.1/rd.6)

11 X5 (rd.6/rd.5)

12 Z