Sunteți pe pagina 1din 1

Notă informativă

privind mersul recepţiei caselor de locuit în zona sinistrată localitatea ___________________

Nr. Denumirea organizaţiei Recepţie la terminarea lucrărilor Semnături Avize Acte de primire de
crt Nr. de case Data la locatari
1 2 3 4 5 6 7

/conversion/tmp/scratch/511561300.doc

S-ar putea să vă placă și