Sunteți pe pagina 1din 52

Oncologie

Revista profesioniștilor din Sănătate 2016


Prof. Dr. Florinel Bădulescu

Co-președinte SNOMR

Prof. Dr. Lucian Miron

Șef secţie Oncologie Medicală,


Institutul Regional Oncologic IAŞI

Prof. dr. Petrișor Geavlete

Şeful Clinicii de Urologie


Spitalul Sf. Ioan Bucureşti

Dr. Gabriel Kacso

General manager Amethyst Cluj

Publicaţie adresată 
cadrelor medicale
Dr. Tomulescu Victor

Medic Primar Chirurgie Generală, Spitalul Ponderas

Prof. Dr. Copăescu Cătălin

Medic Primar Chirurgie Generală, Spitalul Ponderas


Sumar

Conferinţa SNORM sub semnul progresului: „Produse


farmaceutice care erau anul trecut în trialuri sunt astăzi incluse în
tratamentul standard” Interviu cu Prof. Dr. Florinel Bădulescu
4

„Noua bază de biologie moleculară deschisa la IRO posedă


aparatură de nivel mondial pentru testarea tumorilor”
Interviul cu Prof. Dr. Lucian Miron, şef secţie Oncologie 10
Medicală, Institutul Regional Oncologic IAŞI

Recomandările NCCN (National Comprehensive Cancer Network)


din punctul de vedere al radioterapeutului,
Medic Primar Christian Chiricuţă
16

Implicarea UniCredit Leasing în proiecte de sănătate


Interviu realizat cu Marinela Mihalcea,
Head of Retail la UniCredit Leasing
22

Mammatyper: soluţie inovativă


pentru managementul terapiei pacienţilor cu cancer de sân 26

28 Receptorii androgenici în carcinoamele mamare


Dr. Mihai Ciprian Stoicea, medic anatomopatolog,
Dr. Alina Grigore, medic anatomopatolog,
Cercetător Știițific Departamentul Histopatologie Synevo
28

Premiera medicală în România: Din 2016 AMETHYST


colaborează interdisciplinar cu IC Fundeni – Centrul de Transplant
Medular Interviu realizat cu Dr. Sebastian Rotariu,
General Manager Amethyst Bucureşti
30
şi cu Dr. Gabriel Kacso, General manager Amethyst Cluj

Noutăți 2016 în diagnosticul și tatamentul de ultimă oră pentru


cancerul de vezică urinară, Prof. Dr. Petrișor Geavlete,
Șeful clinicii de Urologie, Spital Sfântul Ioan București
36

Rata fistulelor anastomotice după rezecţiile rectosigmoidiene la

30 44
pacienţii cu cancer rectal poate fi diminuată drastic,
Dr. Tomulescu Victor, Medic Primar CHirurgie Generală
şi Prof. Dr. Copaescu Cătălin, Medic Primar Chirurgie Generală

Citeşte revista în format digital


Editor: Fin Watch SRL ISSN 2285 - 651X
Calea Rahovei, nr. 266-268,
Sector 5, Bucureşti,
Electromagnetica Business Park,
Corp 60, et. 1, cam. 19
Tel: 021.321.61.23
e-mail: redactie@finwatch.ro

www.revistamedicalmarket.ro
Oncologie 3
Interviu

Conferinţa SNORM sub semnul progresului:


Produse farmaceutice care erau anul trecut în trialuri
sunt astăzi incluse în tratamentul standard

Interviu cu Prof. dr. Florinel Bădulescu co-președinte SNOMR

Care sunt noutăţile care vor tumorilor pancreatice si hepatice in


fi menţionate la lucrările stadii primitive sau avansate este în
general foarte dificilă şi cu rezultate
Conferintei SNOMR de anul mai puţin îmbucurătoare. Am des-
acesta, de la Poiana Braşov? coperit ca în China există un colec-
tiv de medici care au preocupări de
Prima noutate este o împărţire la celulele care omoară tumorile şi
în trei a întregii manifestări ştiinţi- până la crioablaţie la nanoknife.
fice pe care am considerat-o necesa- Sunt atât de buni încât chiar
ră, în functie de ce s-a întâmplat din oncologi americani se duc la ei să
punct de vedere ştiinţific în lume înveţe şi bolnavi români fără altă
începând de anul trecut. Tinând speranţă au ajuns la ei. Noi am re-
cont de imunoterapie, am conside- usit sa aducem la Congres 4 dintre
rat necesar desfăşurarea unui curs acesti mari medici din lume.
de Medicină de Precizie, cred că
este primul curs de această factură Cred ca mi-aţi răspuns
din ţară, desfaşurat sub auspiciile şi la doua întrebare. Ce
UMF din Craiova, sub coordonarea considerat că este necesar să ară- personalităţi ale oncologiei
directă a rectorului acestei Univer- tăm respectul celor de vârsta a tre-
sităţi, şi pentru a nu exista discuţii ia şi dorim să le explicăm colegilor
din România şi străinătate
am oferit acest curs spre susţinere despre terapia oncologică pe acest vor fi prezente la Congres?
dlui Dr. Doru Paul, oncolog la New segment.
York, domnia sa având o pregatire A treia parte este centrată pe câ- Consider ca orice medic onco-
clară în acest domeniu. teva teme de actualitate, mai ales în log de Oncologie medicală şi orice
A doua temă este determinată România. Acestea ar fi noutăţile. asistent care lucrează cu el de 20
de gândurile noastre către pacienţii Pentru aceste trei directii, am de ani este o personalitate cel puţin
trecuţi de o anumită vârsta. apelat la foarte mulţi lectori din afa- în lumea in care traieste, cu preju-
Se vorbeşte prea uşor despre pa- ră şi din ţară, si astfel avem invitaţi decăţi, şi cu lupta lui de a învinge
cientii în vârstă: „este în vârstă, nu din afară 20 de lectori, ceea ce este moartea care înconjură această spe-
trebuie să facă tratament, şi aşa mai extraodinar. Astfel încât lucrările cialitate. La congres vin 60-70 de
departe...”. Şi atunci celălalt preşe- româneşti vor fi transformate in personalităţi româneşti, generaţii
dinte SNORM, dl Dr. A. Grigores- postere, ca fiecare să-şi prezinte ac- care s-au ocupat de oncologie din
cu, a invitat membrii Societăţii Eu- tivităţile lui. anii 80-85, la nivel local. Existau
ropene de Oncologie Geriatrică, în Una din temele principale, cea oncologi mari în toate oraşele, şi de
frunte cu profesorul Matti Aapro, să de Imunoterapie, se desfăşoară aici posibilitatea bolnavilor oncolo-
conducă un Curs de Oncologie ge- sub auspiciile unui mare profesor gici de a-i găsi mai aproape de casă.
riatrică. Vom atinge multe aspecte din SUA, Richard Ablin, cel care a
în acest domeniu. În Europa medi- descoperit PSA-ul printre altele. Ar SNORM a colaborat la
cală şi la 92 de ani un cetăţean este mai fi o temă importantă, suntem Planul multianual national
tânăr şi merită să trăiască... Şi am între primii din Europa: abordarea integrat de control al

4 www.revistamedicalmarket.ro
DISTRIBUITOR din anul
OFICIAL 1995
Str.Aurel Vlaicu nr.39, sector 2, 020092, Bucuresti Tel: 021 - 212. 49. 09
Fax: 021 - 211. 65. 15, Mobil: 0722 . 207. 608, www.danson.ro • e-mail: office@danson.ro

Descopera excelenta imaginii ultrasonice cu ecografele SAMSUNG MEDISON


S-Fusion LIVER S-Shearwave LIVER

CardioStress Echo

CEUS+ (Improved vessel visualization) S-Detect for Breast SAMSUNG RS80A Tyroid ELASTOGRAPHY

S-Track S-Harmonic

Softuri optionale • S-Detect (lesion analysis Sonde performante Cardio ARTERY


based on Deep learning*
• S-Harmonic algorithm ) • CA1-7 Mhz ABDOMEN
• E-Breast (Elastoscan) • S-Fusion (to compare • E3-12 Mhz ENDOCAVITARA
• E Tyroid ( uses ultrasound and CT image ) • L2-9 Mhz FICAT
pulsations from the • S-Shearwave • L3-12 Mhz PEDIATRIE
adjacent Carotid • CEUS+ • LA4-18 Mhz MSK
Artery ) • S-3D arterial analysis • V5-9 Mhz 3D ENDOCAVITARA
• S-Track (for biopsy) • 3D-Realistic Vue • CV1-8 Mhz 3D ABDOMEN

CA3-10A Abdomen,Ob/Gyn, CV1-8A E3-12A 14A LA4-18


CA1-7A Abdomen,Ob/ Gyn
Pediatric Vascular Abdomen, Ob/ Gynecology Ob/Gynecology, Urology MSK,Small Parts,Vascular MSK,Small Parts, Vascular

•• ecografe Doppler Color toate specialitatile •• preluare in BUY BACK a ecografelor pentru avans RATE
DANSON •• service post-GARANTIE PRETURI MODICE •• dotari complete de cabinete si clinici medicale FARA
VA OFERA
SE RESTITUIE INTEGRAL TVA-ul LA FINALUL CONTRACTULUI AVANS
in premiera
DE RATE CU CONDITIA SA NU AVETI NICIO INTARZIERE LA PLATI 2-4 ani
Articole de specialitate Interviu

cancerului, lansat în aprilie? schimbarea unui fel de a se purta cu bună soluţie pentru acel pacient.
bolnavul oncologic. În schimb la pri- Un pacient poate fi uşor îndreptat
Cum apreciaţi o astfel de
vat i se zâmbeşte, este încurajat, etc. spre o latură psihologică sau alta,
iniţiativă, care propune Am însă rezerve asupra tuturor as- dar în timp dacă lucrurile nu merg
printre altele mai multe pectelor ce privesc tratamentele pri- bine el se trezeşte şi cade psihic.
programe de screening? Ce mite aici. O instituire de relaţii pro- Din 2002-2003 am cerut înfiinţarea
consideraţi că lipseşte unui fesionale, corecte şi financiare între obligatorie a cel puţin două posturi
cele două sisteme ar fi în beneficiul în centrele de oncologie: unul ar fi
astfel de Plan?
adevărat al pacienţilor oncologici. psihologul . Nu ştiu cum mai ac-
Nu. Deşi sunt printre autorii ceptăm astăzi astfel de centre fără
programelor naţionale de cancer, Cum apreciaţi crearea psiholog. Deşi noi oncologii ne-am
împreună cu profesorul Ghilezan unor comisii de evaluare „însuşit” şi o parte din abilităţile
de la Cluj, cred că amândoi am pu- multidisciplinară a psihologului de la comunicarea di-
tea fi întrebaţi ce gândim despre agnosticului până la deces.
program, pentru ca amândoi am
bolnavilor de cancer? Apoi cumularea unor secţii de
întocmit programe de cercetare pe Aici am declarat de zeci de ori. chimioterapie, de radio, de paleaţie,
durata de 4 ani, dar punctul nos- Nu am înţeles de ce ultimul ordin ar feri bolnavul să se trezească cu bi-
tru de vedere nu a fost necesar, cel de ministru privind declararea no- lete de trimitere în mână şi apoi „du-
puţin al meu. Am urmărit în presă minală a pacientului oncologic care te-n colo, du-te dincolo”, care l-ar
temele acestui plan care ar trebui să avea în structura lui obligativitatea face mult mai vulnerabil. Pe când un
se constituie într-un program. acestei existenţei comisii unică în a astfel de centru permite să i se arate
stabili atitudinile terapeutice, a fost unui bolnav: aceasta este uşa pe care
Cum apreciaţi per desfiinţat. Iar dacă m-am ocupat intri, şi aceasta este uşa pe care ieşi
ansamblu situaţia de adaptarea legislaţiei româneşti cu o reţetă de la specialişti în mână.
pacientului suferind de în domeniu la legislaţia europeană,
sunt împotriva celor care tolerează V-am pus anul trecut o
cancer tratat în spitalele ca un pacient să-şi dea destinul pe întrebare legată de trata-
din România anului 2016? mâna unui singur medic, care ori- mentele ţintite în oncologie:
Stat şi privat. cât ar fi corect şi pregătit nu poate
cuprinde toate domeniile care abor-
Majoritatea tratamente-
Aici sunt două lucruri: la stat nu dează boala neoplazică. lor pentru cancer ţintesc
s-au investit sumele reabilitării şi Şi noi mai avem nevoie de un celulele canceroase (che-
renovarea clădirilor în care se des- sfat din partea unui coleg specialist moterapie, inhibitori ty-
faşoară activitatea medicală. Acest în alt domeniu. Poate mai greşim. rosine kinase, terapii ge-
lucru era ieftin şi uşor de făcut. În Vom accepta aceste comisii care
schimb, s-a favorizat dezvoltarea aduc şi transparenţă în utilizarea
netice, agenţi epigenetici),
centrelor private, cu clădiri frumoa- fondurilor alocate, şi nu în ultimul sau ţesuturile cancero-
se. De aici şi până a acorda asistenţă rând, cresc şi rata de supravieţuire. ase (radiaţii, inhibitori de
medicală complexă unui bolnav cu angiogeneză, imunoterapie,
boli asociate, e o cale lungă. Cum vedeţi îngrijirea inhibitori de celule stem).
Ar trebui instaurată morali- complexă a unui bolnav Ce ne puteţi spune despre
tatea, decenţa şi profesionalismul de cancer în sec XXI şi rolul
în actul medical, astfel că bolnavii progresele înregistrate
care pot evita spitalele publice să
laturii psiho-sociale şi de în această direcţie, în ul-
fie îndrumaţi către spitale private, integrare? timul timp? În tratamentele
cu tratament de întreţinere în timp oncologice îşi fac loc, pe
ce bolnavii cu afecţiuni importante, Este o întrebare la care se poa-
complexe ar trebui să fie păstraţi te răspunde în 2-3 ore, este foarte
lângă chimioterapie care
sau să fie trimişi în clinicile cu mari realistă. Este vorba de destinul bol- şi-a dovedit limitele şi no-
rezerve terapeutice, existente la stat. navului oncologic, care ajunge pe civitatea şi imunoterapia,
În sistemul public nu s-a făcut re- unde este îndrumat, mai bine zis hormonoterapia, terapii
forma personalului în sensul adaptă- dirijat. Am susţinut că zeci de ani că ţintite s.a. Cum apreciaţi
rii numărului de medici la numărul înfiinţarea centrelor comprehensive
de pacienti şi cazuistică, precum şi la de cancer se constituie în cea mai
pătrunderea acestor noi

6 www.revistamedicalmarket.ro
În cadrul POLYTECH Health & Aesthetics, inovația face parte din viziune. În special în condițiile în care, cererile pieței
pentru chirurgie plastică, reconstructivă și estetică cresc și se diversifică constant.

În Europa, POLYTECH este singurul producător de implanturi mamare cu înveliș Microthane® (spumă micro-poliuretan).

Aceste implanturi s-a dovedit, a reduce semnificativ rata apariției contracturilor capsulare. Tehnica unică a extensorului
diferențial cu multiple compartimente permite expansiunea diferențiată a țesuturilor anatomice în vederea intervențiilor
reconstructive.

Implanturile pentru conturarea corpului: fese ,gambe și implanturi pectorale, completează gama de implanturi destinate
chirurgiei estetice și reconstructive. Pentru cazurile mai exigente de chirurgie plastică, oferim în mod suplimentar soluții indi-
viduale: implanturi făcute la comandă, care sunt proiectate și fabricate conform nevoilor speciale ale pacientului.

Sediu: Str. Evreilor Martiri, nr. 4, C17/1, 540545 Târgu Mureş, România
Tel/Fax: (+4) 0265.268.670, (+4) 0365.409.049,
office.medicale@threepharm.ro
Interviu

terapii spre bolnavii din orice s-ar întâmpla, ştiu că în fiecare


„The next big thing” moment că cu cât o celulă malignă
România şi în lupta împotri-
va căror tipuri de cancer le în tratamentul are leziuni mai puţine, creşte spe-
ranţa ca atitudinile terapeutice să le
prevedeţi un mare viitor? cancerului? omoare. Cu cât e mai diversă, mai
„rea“, cu atât este mai greu de cupat.
Acum 6 ani se prefigura o Sunt în derulare o serie de mo- Incidenta cancerelor va creşte în Ro-
schimbare în totalitate a abordării dificatori ai răspunsului biologic, 5-6 mânia. Mă întorc la una din întrebări,
a neoplaziilor maligne. În ziua de direcţii care intra în BRM (modifi- şi eu cred că depistarea precoce şi
astăzi o serie de factori genetici şi carea răspunsului biologic al orga- profilaxia primară sunt mai bune de-
imunologi sunt la îndemâna mai nismului). Şi cred că v-am spus anul cât toate studiile şi cercetarile în care
tuturor laboratoarelor româneşti. trecut, antigenicitatea foarte largă a se investeşte în Occident atât de mult.
Ce nu au la îndemâna bolnavii sunt celulei maligne nu permite în totde- Totuşi consider că prea multă
deconturile din partea sistemul de una, sunt mai sceptic, să se descopere lume decedează prin cancer, sumele
sănătate. Odată noile descoperiri unica terapie care să înlăture toate investite în medicaţie cresc enorm,
ajungând în România, şi se cam celulele. Ne uitam în fiecare moment iar fondurile şi accesul la noi terapii
face tot, inclusiv determinarea în la rezultatele studiilor care apar, dar sunt insuficiente.
circulaţie a celulelor maligne după
înlăturarea tumorilor primitive, a
favorizat apariţia de tratamente ţin-
tite. Având leziunea oncologii s-au
preocupat să cupeze acea leziune. Şi
în felul ăsta au reuşit să încetineas-
că evoluţia bolilor, pentru că sunt
aproape 160 de afecţiuni maligne,
cancerul nu e unul singur şi fieca-
re are caracteristici proprii. De anul
trecut până anul acesta progresele
sunt foarte mari, astfel încât une-
le produse farmaceutice care erau
anul trecut în trialuri clinice sunt
astăzi incluse standardizat în trata-
ment atât în SUA cât şi în UE. La
conferinţa noi aducem în discuţie
aceste noi posibilităţi terapeutice,
fără a permite promovarea unui
medicament sau altul. Ne-au pre-
ocupat de elemente de diagnostic
şi ce posibilităţi terapeutice există
pentru această boală. Consider că
este mai bine să avem o anumită re-
ţinere şi să evităm să îi spunem bol-
navului asta e medicamentul care te
salvează. Toţi guvernanţii trebuie să
stabilească cum ajung aceste terapii
în tratamentul real al bolnavilor on-
cologici, nu doar să fie înregistrate.
Uneori bolnavul vinde şi lucruri din
casă ca să şi le procure.
Să nu vindem iluzii. Să fim bine
pregătiţi profesional, să îi spunem
pacientului ce variante terapeutice
are la dispoziţie, dar şi ce ar trebui.
În rest este responsabilitatea finan-
ţatorilor bolnavilor de cancer.

8 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Noua bază de biologie moleculară


deschisa la IRO posedă aparatură de
nivel mondial pentru testarea tumorilor
Interviul cu Prof. Dr. Lucian Miron, şef secţie Oncologie Medicală,
Institutul Regional Oncologic IAŞI

Inaugurarea IRO la Iaşi


acum cca 4 ani şi jumătate
a însemnat „a giant step”
pentru bolnavii de cancer
din Moldova. Ce ne puteţi
spune despre evoluţia,
capacitatea şi dotările IRO
în aceşti aproape 5 ani?
Momentul deschiderii IRO din
Iaşi a însemnat un progres extrem
de important pentru asistenţa bol-
navilor de cancer din Moldova în
primul rând, şi din Regiunea de
Nord. Spun Regiunea de Nord, în
sensul că nu era asigurată asistenţa
oncologică multidisciplinară…IRO
a făcut acest pas. Lucrurile de la
deschidere nu au încetat să progre-
seze. În fiecare an aparatură, asis-
tenţă permanentă au fost adăugate,
iar în acest an la sfârşitul lunii au-
gust a fost inaugurată în cadrul unui incidenţa cea mai crescută sex, pentru ca să urmeze un pachet
proiect european o bază de biologie de cancere cu frecvenţă mare cum
moleculară extrem de modernă, cu
în regiunea Moldovei de la sunt cancerele sferei ORL, cancere-
aparatură de generaţie nouă, care inaugurarea IRO? le ginecologice, în special cancerele
permite analiza cinetică molecula- de col uterin, care reprezintă încă
ră a tumorilor maligne. Anul acesta Statistica frecvenţei cancerelor o problemă în România, cancerele
va fi marcat de deschiderea viitoa- se mulează perfect peste situaţia uterine ovariene, sau alte cancere
rei unităţi din Iaşi, care include un frecventei cancerului din România digestive decât cele gastrice, hepato-
cyclotron. În viitor urmărim des- şi pe plan european. Pe primul loc carcinomul care este foarte frecvent
chiderea unei secţii noi de paleație. indiscutabil este cancerul bronho- legat de virusurile Hepatice B şi C,
Sunt progrese care se adăugă unor pulmonar, frecvent la bărbat dar şi cancerele sferei urogenitale, can-
progrese constant, anuale. în creştere la sexul feminin, locul 2 cerele de prostată, cancerele de vezi-
este cancerul mamar care este frec- ca urinară. Aceasta este clasamentul
Care sunt cancerele sau vent la femei, locul 3 este ocupat de ierarhiei afecţiunilor maligne tratate
formele de cancer care au cancerul colorectal, indiferent de şi la nivel de IRO.

10 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

La ce participare vă aşteptaţi se ţine la sfârşitul anului şi aceasta Aceste terapii privesc atât celula
poziţionare ne asigura avantajul că canceroasă, dar privesc și microme-
pentru evenimentul Confer
putem face rezumatul, concluzia diul tumoral, sau sistemul imun.
(atât ca număr, cât şi calitate progreselor terapiilor şi realizărilor Chiar dacă mai dificil, asupra
a specialiştilor prezenţi la anului respectiv. În ziua de joi 24 acestor genuri de terapii, nu ne pu-
conferinţă)? Ce colaboratori organizăm un curs precongres, de tem pronunţa că au un domeniu bine
sau parteneri de peste ho- chirurgie oncologică, de oncolo- conturat. Progresele făcute în terapii
gie medicală, şi un curs de terapie (inhibitori tyrosine kinase, terapii ge-
tare vor fi prezenţi la Iaşi?
intensivă a problemelor de cancer, netice, agenţi epigenetici s.a) ţintesc
Am atins la CONFER anul tre- dar şi un curs de terapii paleative, acele molecule care controlează ciclul
cut o cifră de peste 1000 de parti- suportive . Toate aceste cursuri in- de viaţă al celulei maligne… Toate
cipanţi. Anul acesta ne aşteptam să clud actualităţile anului 2016. Fa- sunt ţinte terapeutice foarte atractive
egalăm sau să depăşim această ci- cem un rezumat a tot ceea ce a în- în terapia viitorului în cancer. Într-un
fră. Bazată pe faptul că am crescut semnat anul 2016, şi pot spune că fel se circumscriu tendinţelor actuale
treptat în prestigiu şi audienţă, am au avut loc progrese semnificative în dezvoltarea terapiilor anticancer.
asigurat un abort pluridisciplinar în în terapia cancerului, în special în
ceea ce priveşte cancerul, diagnos- ceea ce priveşte imunoterapia-imu- Ce ne puteţi spune în
ticul, dar mai ales tratamentul can- nooncologia. Recent s-a încheiat mod particular despre
cerului, precum şi prevenţia aces- Congresul ESMO, unde din nou au imunoterapie?
tuia. Pe lângă marile secţiuni cum fost prezentate rezultatele unor stu-
sunt Chirurgia oncologică, urmată dii clinice importante, susceptibile Imunoterapia reprezintă o
de Radioterapie, Oncologie medi- să schimbe practica tratamentelor armă terapeutica foarte nouă. De
cală, Hematologie clinică avem şi de zi cu zi. 2-3 ani imunoterapia a fost repusă
Biologie tumorală- o secţiune bine CONFER-ul va comenta aceste în drepturi şi regândită în terapiile
reprezentată anul acesta, precum şi rezultate, va avea chiar şi invitate cancerului, şi este într-un progres
tratamente paliative. Avem o par- personalităţi din străinătate care considerabil. Aceasta nu însemnă
ticipare mult crescută în ceea ce au contribuit la aceste rezultate. Ne că şi terapiile moleculare ţintite sau
priveşte personalităţile din străină- înscriem în această tendinţă extrem terapiile bazate pe mutaţiile geneti-
tate. Vin mult mai mulţi profesori de dinamică şi actuală care este tra- ce ale tumorii să fie neglijate. Adică
pe chirurgie, chirurgie digestivă şi tamentul oncologic modern. şi acesta este o direcţie de urmat.
chirurgie toracică, avem invitaţi în Iată de pildă că la simpozionul
număr mare pe partea de oncologie, Majoritatea tratamente- prezidenţial de la ESMO au fost
profesori din Austria, Germania, lor actuale pentru cancer prezentate actualităţile care au sur-
Spania, Anglia, vom avea invitaţi de ţintesc celulele canceroase venit din luna iunie de le preceden-
“supportive” paliativ, avem anunţate tul congres. Actualităţile constau
nume de prestigiu, din radiologie,
(chemoterapie, inhibitori în 4 studii, Au fost prezentate în 4
din terapie, specialişti în nutriţia tyrosine kinase, terapii ge- studii de sfera 3 actualităţile care
pacientului oncologic, dar şi pe he- netice, agenţi epigenetici), au survenit în cancerele sferei ORL
matologie şi pe radioterapie. Iată sau ţesuturile canceroase şi bronhopulmonare. Toate cele 4
că înregistrăm o participare foarte (radiaţii, inhibitori de an- studii care au marcat cu progrese
bună şi anul acesta, şi datorită aces- semnificative în domeniul oncolo-
tor argumente ne aşteptam la un
giogeneza, imunoterapie, giei sunt bazate pe utilizarea imu-
interes crescut, care este anunţat cu inhibitori de celule stem). noterapiei în cancer. Imunoterapia
certitudine de numărul de înscrieri, Există foarte puţine trata- continua să fie vedeta terapiilor.
dublate de tematica extrem de varia- mente care ţintesc can-
tă şi pluridisciplinara abordată. cerul la sistem la nivel de Au apărut şi în România
organism şi disrup reţeaua teste în testarea genomică/
Menţionaţi progresele detectarea genetică
în terapia tumorilor de interacţiuni între tu-
mora primară şi metasta- timpurie a cancerului,
canceroase care vă descoperite în ultimii ani,
aşteptaţi să fie descrise la zele sale, măduvă, sistem
nervos, sistemul imunitar. ce ne puteţi vorbi despre
lucrările Confer 2016. acestea?
Ce ne puteţi spune de-
Ne înscriem în trendul gene- spre progresele făcute în Progresele sunt rapide şi în Ro-
ral mondial şi european. CONFER această direcţie? mânia. Remarcăm o viteză mare cu

12 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

care sunt adoptate aceste tipuri de Credeţi că în faţa acestor ge şi celule normale. În ciuda aces-
investigaţii. Pe de o parte au apărut tor neajunsuri, nu putem renunţa
terapii şi noutăţi un
oferte din partea unor companii de la chimioterapie, care are benefi-
genetică, care sunt popularizate, tratament clasic cu ciile ei, pentru că în unele cazuri
dar foartă importantă pentru noi citostatice are vreu viitor? se obţin rezultate foarte bune încă
esta ca această nouă bază de biolo- . Chimioterapia va fi menţinută o
gie tumorală deschisă la IRO care În ciuda terapiilor ţintite şi lungă perioadă de timp, rămâne o
poseda o aparatură extraodinară progreselor făcute în terapiile armă terapeutică redutabilă şi are
capabilă să efectueză orice analiză moleculare, nu putem renunţa la un viitor cu siguranţă, poate nu
(la nivel mondial) de testare gene- chemoterapia citotoxică,în general singură, dar în asociaţie cu noile
tică tumorală. la chimioterapie, care e totuşi pu- terapii moleculare ţintite sau imu-
Dar pentru profesionişti este ţin discriminativă, adică pe lângă noterapia, direcţii care vor fi pre-
încă un mesaj de transmis. Aceas- foarte multe celule maligne distru- zentate şi la congres.
tă cercetare tumorală a pătruns ex-
trem de rapid, însă deocamdată la
momentul actual nu le cunostem pe
deplin semnificaţia practică. Adică
nu avem o imagine foarte clară ce
putem face pentru pacientul re-
spectiv. Avem un mozaic de mutaţii
ale celulei canceroase, dar nu sun-
tem performanţi cu medicamentele
pe care le aplicăm. De aceea consi-
derăm că mai avem de învăţat, pe
ideea de la ESMO,concluzia fiind
că aceste teste nu pot fi considerate
încă de rutină practică. Încă trebuie
să stratificăm şi să comparăm date-
le. Nu sunt încă un obiect de rutină
pentru oncologi.

V-aţi întors recent


de la ESMO. Cum se vede
de acolo “the next big
thing în tratamentul
cancerului”?

Considerăm că fiecare pacient


dezvoltă propria sa tumoră. Ne în-
dreptăm spre un tratament extrem
de personalizat, extrem de individu-
alizat, exista o tumoră unică care de-
termină un anumit tip de tratament.
Mergem pe individualizarea tera-
piei, care să ţintească acea tumoră
particulară a individului respectiv.
Creşte astfel eficacitatea tratamen-
tului, iar pe de altă parte, înseamnă
să diminuezi efecte secundare inu-
tile. Toate tratamentele oncologice
prezintă un grad de efecte secunda-
re, dintre care multe pot pune viaţa
pacientului în pericol. Este necesară
o atentă balanţă dintre beneficiile şi
riscurile unei terapii.

14 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Recomandările NCCN (National


Comprehensive Cancer Network) din
punctul de vedere al radioterapeutului
Dezvoltarea în ritm rapid în radioterapie prin apariţia Dr. Chiricuţă Ion - Christian
MD PhD
conceptului de volum ţintă, a utilizării noilor metode
AMETHYST Radiotherapy
imagistice (CT, RMN, PET/CT) şi a tehnicilor de ra- Center, Otopeni

F
dioterapie cu intensitate modulată (IMRT) de tipul aptul că majoritatea reco-
VMAT, RAPID ARC şi TOMOTHERAPY permit azi mandărilor în oncologie
nu sunt bazate pe studii de
obţinerea unor rezultate superioare în compararatie înaltă calitate sau pe eviden-
te arătate prin studii randomizate
cu radioterapia de acum 10 – 20 ani în care radiote- nu este o noutate. Datorită faptu-
rapia 2D din epoca cobaltului a trecut la radiotera- lui că ghidurile diferitelor socie-
tăţi naţionale sau internaţional
pia 3D (conformaţională) în perioada acceleratoru- sunt formulate de către grupuri
lui linear. Tehnicile moderne de radioterapie permit de experţi sau societăți medicale
ele sunt în general mai de grabă
aplicarea dozelor mari necesare unui control tumoral preluate ca „evidence based” de-
cât ca „authority based” şi consi-
pe volumul țintă ce cuprinde tumora primară sau a derate valide şi „de necontestat”.
patului tumoral restant după tumorectomie. Limfati- O analiză recentă a evidenţiat că
numai 6% din recomandările re-
cile tributare pot fi şi ele irradiate cu dozele necesare găsite în ghidurile NCCN au la
pentru controlul bolii tumorale microscopice. Organ- bază date „high evidence” (Level
of Scientific Evidence Underlying
ele de risc specific fiecărei localizări tumorale pot fi Recommendations Arising From
the Naţional Comprehensive
adecvat irradiate sau protejate cu doze prin care se Cancer NetworkClinical Practice
evita apariţia efectelor secundare nedorite cum ar fi Guidelines, T. K. Poonacha and
R. S. Go, J ClinOncol 29:186-191.
edemul de braţ în cazul radioterapiei cancerului ma- 2010).
mar sau cistita radică sau proctita radică în cazul ra- Apariţia ghidurilor şi reco-
mandările de aplicare a radiote-
dioterapiei cancerului de col uterin sau de prostată. rapiei pentru diferitele tumori
crează în multe cazuri un ajutor
Radioterapia teritoriilor limfatice cum ar fi axial şi real pentru a utilize şi aplică o te-
ganglionii mamari interni pentru cancerul mamar sau rapie bazată pe studii randomiza-
te corespunzătoare diferitelor sta-
ganglionii pelvisului în cazul tumorilor sferei gineco- dia patologice pentru o anumită
logice sau a cancerului rectal şi cel al canalului anal tumora primară. Nu puţine sunt
cazurile în care recomandările
pot fi asigurate fără a apărea efectele secundare. acestor ghiduri nu garantează ob-

16 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

rapie paliativă” mai rămâne de


efectuat.
Pacienţii care ajung la acei
medici ce nu au experienţa sufi-
cientă şi expertiza profesională
ce permite luarea deciziei corecte
“au avut ghinion“. Unele din aces-
te cazuri dorim să le prezentăm în
cele ce urmează şi anume pacienţi
ce au fost iradiaţi cu doze ce nu
corespund recomandărilor din
ghidul NCCN.
Tumora primară
Cazul 1. Tumora laringeană
(supra şi subglotică) înainte în stadiul cT4 cN2b M0 (carci-
de începerea terapiei Invazia cartilajului tiroidian în partea dreaptă
noma scuoamos).Terapia aplica-
tă: laserterapie pentru reducerea
tumorii laringiene urmată de chi-
mioterapia de inducţie şi de radi-
ochimioterapie cu aplicarea unei
doze totale de 74 Gy în fracţiuni
de 2 Gy/fracţiune.
La peste 2 ani de la ultima şe-
dinţă de radiochimioterapie paci-
entul este în remisiune completă
şi cu laringele functional.
Doze diferite au fost aplicate pe volume Supraimpresiune a tumorii primare cu încă 12 Gy în 6 Recomandările din ghidul
ţintă diferite (culoarea isodozei corespunde
dozei aplicate)
fracţiuni pâna la o doză totală de 74 Gyla nivelul tumorii
primare (zona marcată cu verde).
NCCN referitoare la doza totală
ce trebuie aplicată la nivelul tu-
ţinerea unor rezultate satisfăcă- loburilor inferioare sau la nivelul morii anale şi la nivelul ariilor
toare şi ele ar putea fi îmbunătăţi- loburilor pulmonare superioare. ganglionare pelvine şi inghinale
te prin aplicarea unor doze totale În funcţie de mărimea tumorii şi care se limitează la doze până la
mai mari decât cele indicate în de răspunsul la radioterapie sunt 60 Gy în fracţiuni de 2 Gy permi-
ghiduri. Două exemple sunt reco- şi cazuri când doza totală trebuie te o şansă la recidivă locală între
mandările în ghidul NCCN pen- chiar marita şi la peste 70 Gy. 25 – 33%.
tru cancerul esofagian şi pentru Implementarea recomandă- Cazul al 2-lea. Carcinom de
cancerul canalului anal. În ambe- rilor „orbeşte“ fără diferenţie- canal anal la o pacientă în vâr-
le cazuri doza totală recomandată rea pentru cazurile ce necesită o stă de 83 de ani. Terapia aplicată
nu este suficientă pentru a obţine altă decizie ce nu respecta aceea a fost o radiochimioterapie cu
un control tumoral mulţumitor din recomandarea NCCN adică aplicarea a unei doze de 50 Gy în
şi şansa recidivei locale este mai aplicarea unei doze mai mari sau fracţiuni de 2 Gy pe ariile gan-
mare de 25% în cazul cancerului iradierea unui volum tinta ce tre- glionare pelvine şi inghinale şi
de canal anal. În cazul cancerului buie individual adaptat (include- pe tumora primară din canalul
esofagian sunt recomandate doze rea unor arii ganglionare a căror anal.O supraimpresiune de încă
de între 50 şi 66 de Gy care de ase- iradiere sunt cu risc crescut la 20 Gy în 10 fracţiuni a fost apli-
menea nu oferă un control tumo- effecte secundare ca de exemplu cată la nivelul tumorii primare. O
ral adecvat. În cancerul pulmonar radioterapia ganglionilor limfa- remisiune clinică completă a fost
NSCLC (non small cell lung can- tici din lanţul mamar intern sau obţinută. Efecte secundare au fost
cer) dozele totale recomandate a ganglionilor supraclaviculari cu reduse.
au fost mărite de la 60 Gy şi sunt doze de 70 Gy în cazul când sunt Cazul al 3-lea. Tumora pul-
chiar doze totale de 70 Gy reco- invadat îşi prezintă adenopatii de monară periferică localizată la
mandate. Există diferenţe majore câţiva cm în diametru). Aplicarea nivelul LSD cu invazia peretelui
între efectele secundare la nive- de doze insuficiente duce la in- toracic şi cu metastaza ganglio-
lul parenchimului pulmonar şi succese ce sunt „pedepsite“ prin nară la nivelul grupei gaglionare
la nivelul esofagului dacă tumora o recidivă locală ce va declanşa supraclaviculare şi axilare drepte
primară este localizată la nivelul procesul metastatic şi doar o “te- însotiţă şi de un sindrom de Vena

18 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Cavă-Superioară cu metastaze
ganglionare şi la nivelul hilului
drept. Terapia aplicată: radiochi-
mioterapie cu aplicarea la nive-
lul tumorii macroscopice a unei
doze totale de 70 Gy în fracţiuni
de 2 Gy. Trei planuri de iradiere
au fost efectuate şi anume primul
plan până la o doza aplicată de 50
Gy, planul al 2-lea pentru apli-
carea a încă 10 Gy în 5 fracţiuni
şi ultimul plan pentru ultimii 10
Gy pe resturile tumorale răma-
se după aplicarea a 60 Gy. Nu au
fost semnalate efecte secundare la
nivelul parenchimului pulmonar.
Esofagita radică a necesitat un
tratament suportiv.
În partea dreaptă este indi-
Planul de iradiere al unei tumori de canal anal cu reprezentarea izodozelor la nivelul canalului anal
şi la nivelul ganglionilor pelvini şi inghinali bilateral (stânga sus) şi echipa ce a efectuat radioterapia
cată prin suprafaţa marcată cu
(dreapta sus). În rândul de jos se vede lipsa reacţiei cutanate la nivelul inghinal şi la nivelul perineal. violet volumul ţintă ce a fost ira-
diat până la doza de 50 Gy/2 Gy,
în timp ce în partea stânga prin
suprafaţa marcată cu galben este
indicat volumul iradiat după 60
Gy cu o supraimpresiune până la
doză totală de 70 Gy în fracţiuni
de 2 Gy.
Cazul al 4-lea. În cazul unei
tumori la nivelul esofagului tora-
În partea dreaptă este indicată prin suprafaţa marcată cu violet volumul ţintă ce a fost iradiat până la
cal (caz declarat inoperabil) a fost
doza de 50 Gy/2 Gy, în timp ce în partea stânga prin suprafaţa marcată cu galben este indicat volumul aplicată o doză tumorală la nive-
iradiat după 60 Gy cu o supraimpresiune până la doză totală de 70 Gy în fracţiuni de 2 Gy.
lul tumorii primare de 70 Gy în
fracţiuni de 2 Gy. Pacientul este
la peste 2 ani de la terminarea
radiochimioterapiei în remisiune
completă pentru această tumoră.
Recomandăm fiecărui radio-
terapeut şi echipei sale de fizici-
eni să aplice aceea tehnica de ira-
diere pe acel volum ţintă care ofe-
ră pacientului un control tumoral
maximal şi efecte secundare ce să
nu afecteze calitatea vieţii pacien-
ţilor. Recomandările propuse în
ghiduri rămân doar “recoman-
dări” iar radioterapeutul este cel
ce răspunde de indicaţia terape-
utică. Pacienţii nu vin pentru a
fi trataţi “orbeşte” conform unor
ghiduri ci se adresează medicului
specialist pentru terapia cea mai
indicate pentru cazul său. Experi-
Planul de iradiere a unei tumori esofagiene localizate la nivelul bifurcaţiei traheii. Pe izodoza roşie au
fost aplicaţi 70 Gy şi pe izodoza verde 50 Gy în fracţiuni de 2 Gy. Pe tot parcursul radiochimioterapiei
enţa noastră trebuie să poate răs-
pacientul a obţinut o nutriţie cu ajutorul unei sonde PEG. plăti această încredere.

20 www.revistamedicalmarket.ro
Interviu

Implicarea UniCredit Leasing


în proiecte de sănătate
Interviu realizat cu Marinela Mihalcea, Head of Retail la UniCredit Leasing

Vă rugăm să ne spuneţi câteva


cuvinte despre implicarea
în proiectele de sănătate
ale UniCredit Leasing.

Proiectul dezvoltat la nivelul grupu-


lui UniCredit de creare a unor produse
de finanţare necesară acestui segment de
business are ca scop oferirea unor soluţii
rapide şi adaptate nevoilor partenerilor
noştri, care doresc să investească în dome-
niul sănătăţii, domeniu în care se discută
tot mai activ în ultima perioadă despre o
mare nevoie de restructurare.

UniCredit Leasing a găsit


soluţii şi pentru finanţarea
proiectelor medicale.
Care sunt aceste soluţii?
În anul 2014 UniCredit Leasing a adus
în echipa sa specialişti cu experienţă clini-
că medicală, cu o vastă experienţă finan-
ciară şi în managementul de proiecte, în-
fiinţând astfel un departament specializat.
Scopul acestui departament este de a oferi
finanţare clinicilor medicale private, care
activează deja pe piaţa medicală sau sunt
nou înfiinţate (start-up), dar au un plan de
afaceri (business plan) şi un flux de nume-
rar (cash flow) bine fundamentat. Echipa-
mentele medicale solicitate sunt diverse,
acoperind o gamă largă de specialităţi, de
la investigaţii de laborator până la ima-
gistică, radiologie, oncologie, cardiologie,
ginecologie, dermatologie, chirurgie etc.

22 www.revistamedicalmarket.ro
Interviu

unei echipe de profesionişti, pregătiţi con-


Aţi vorbit despre finanţarea cli- form ultimelor standarde internaţionale.
nicilor medicale. Cum s-a impli- Obiectivul principal al noului spital este
cat UniCredit Leasing în dezvol- de a asigura servicii complete în domeniul
tarea Medisprof Cancer Center? oncologic într-un timp optim şi anume:
•• Chimioterapie în regim de spitalizare
Am pornit de la nevoia fiecărei per- de zi
soane de a avea o viaţă sănătoasă şi am •• Radioterapie
ţinut cont de capacitatea redusă a siste- •• Imagistică
mului public de a oferi la timp tratament •• Laborator de analize
pacienţilor oncologici. Radioterapia va beneficia de un apa-
UniCredit Leasing a acordat sprijinul rat de înaltă performanţă (Accelerator
necesar pentru a duce acest proiect la bun Liniar Varian -tehnică IMRT) în primul
sfârşit, a analizat în detaliu planurile de an, tratamentul urmând a fi asigurat de
business şi structura Centrului, iar apoi a două aparate începând cu cel de-al doi-
identificat nevoia de finanţare. lea an. De asemenea, datorită proiectului dit Leasing ne-a permis să parcurgem toţi
UniCredit Leasing a avut deschiderea european câştigat, vor fi achiziţionate apa- paşii necesari proiectului nostru cu mare
dincolo de cifre şi a văzut , beneficiile adu- rate de imagistică (Computer Tomograf, uşurinţă, fără a întâmpina obstacole de
se de proiect în societate cât şi implicarea Mamograf, Ecograf) pentru a preveni natură birocratică şi beneficiind în acelaşi
totală a familiei dlui. Dr. Udrea ca pe o ga- deplasarea pacienţilor în altă locaţie, aşa timp de întregul suport în consiliere din
ranţie pentru reuşită. cum se procedează în prezent. partea echipei. În acest fel, parteneriatul
Construcţia noului spital, cu echipa- Unicredit Leasing - Gammamed se trans-
mentele medicale de înaltă performanţă, a Un alt proiect finanţat de formă într-un serviciu medical de înaltă
devenit scopul principal, iar echipa creată UniCredit Leasing este cel performanţă, care aduce medicina viito-
a întregit proiectul de dezvoltare cu su- rului la îndemâna pacienţilor noştri.”
portul financiar de care aveau nevoie cei al laboratorului privat de
de la Medisprof. imagistică medicală hibridă Vă rugăm să ne daţi câteva
În 2 septembrie 2016, după finaliza- din Cluj-Napoca, GAMMAMED. informaţii despre posibilitatea
rea proiectului de construcţie a spitalului
şi dotare a acestuia cu primul accelerator
Va rugăm să ne finanţării companiilor
de radioterapie prin UniCredit Leasing, a oferiţi câteva detalii. ce doresc achiziţionarea
fost semnat un contract pentru un proiect echipamentelor medicale.
european în valoare totală de 5,7 mil euro În România, în sectorul medical mar-
denumit “Laborator de cercetare privind cat de o imagine general negativă (dotări Referitor la structura de leasing, se
terapia personalizată în oncologie”, depus la depăşite în spitale sau clinici, lipsa de inte- oferă posibilitatea unui avans pornind de
competiţia desfăşurată în cadrul PROGRA- res faţă de pacienţi) se pot regăsi şi nume- la 10%, perioada contractului de leasing
MULUI OPERAŢIONAL COMPETITIVI- roase exemple pozitive de unităţi medica- fiind de maxim 60 de luni. Există şi op-
TATE 2014-2020, ACŢIUNEA 1.1.1: MARI le care îmbină tehnologia de ultimă oră, ţiunea unei perioade de graţie de capital,
INFRASTRUCTURI DE CD, SECŢIUNEA atenţia la nevoile pacienţilor şi interesul pentru proiectele care au o justificare în
A - INVESTIŢII PENTRU DEPARTA- pentru actul medical. Dat fiind că sănăta- acest sens. Structura finală se stabileşte în
MENTELE DE CD ALE ÎNTREPRINDE- tea este o prioritate pentru fiecare dintre funcţie de specificul proiectului, având în
RILOR. Acest proiect face posibilă dotarea noi, potenţialul de dezvoltare în acest do- vedere că la analiza acestora luăm în con-
noului spital cu aparatură performantă ce meniu este semnificativ şi de aceea echipa siderare şi aspectele calitative ale proiec-
va permite terapia personalizată în oncolo- Unicredit Leasing priveşte cu atenţie către tului.
gie la standarde internaţionale. proiectele din acest domeniu. Finanţarea în leasing a echipamentelor
La fel ca Managerul General al Me- Un astfel de proiect este finanţarea medicale vine în sprijinul clienţilor noştri,
disprof, dna. dr. Carolina Udrea, avem Laboratorului de imagistică medica- oferindu-le acestora posibilitatea să îşi
convingerea că vom finaliza acest proiect lă Gammamed din Cluj-Napoca pentru păstreze capitalul disponibil pentru alte
împreună în cea mai bună formă. achiziţia de aparatură hibridă SPECT-CT. utilizări.
Clinica funcţionează din luna mai În încheiere, doresc să vă asigur că
Care este scopul deschiderii 2016 iar echipa este formată din specialişti UniCredit Leasing este un partener profe-
noului centru Medisprof? de renume cu vastă experienţă în imagis- sionist care bazându-se pe know-how-ul
tică medicală. pe acest segment de business îşi asumă o
Scopul acestui spital este de a trata un Ne bucură declaraţia dnei. Ioana Sa- responsabilitate primordială faţă de me-
număr cât mai mare de pacienţi aparţi- marghitan, managerul clinicii care ne dici şi pacienţi, contribuind astfel la îm-
nând tuturor claselor sociale, cu suportul confirmă că ”experienţa alături de Unicre- bunătăţirea calităţii actului medical.

Oncologie 23
Articole de specialitate

Mammatyper: soluţie inovativă pentru


managementul terapiei pacienților cu cancer de sân
Cancerul mamar sau cancerul de sân se formează în ţesuturile sânului şi poate să apară
cu precadere la femei dar şi la bărbaţi. Din nefericire ca şi în cazul altor tipuri de formaţiuni
maligne principala problemă o constituie detectarea precoce.
Dan Hotnog, PhD, Manager Produs, nohistochimia are limitele ei si de cele mai cul de parafina la rezultat in mai putin
Biologie Moleculara Diamedix Impex multe ori genereaza fie rezultate fals pozitive de 6 ore), automat, obiectiv (fara inter-
SA, Bucuresti, Romania fie fals negative care vor concura la alegerea ventia utilizatorului folosind un soft de
gresita a terapiei (3,4). Tehnica de biologie interpretare)
Dr. Monica Muraru, Manager Calitate,
moleculara (RT-qPCR – reverse transcrip- Bibliografie:
Diamedix Impex SA, Bucuresti,
tion quantitative polymerase chain reaction) 1. Cancer care in Countries and Societies in Transition – Indivi-
Romania

I
pe care se bazeaza testul Mammatyper este dualized Care in Focus – Michael Silbermann (Springer) ISBN
978-3-319-22911-9 – World Health Organization - cancer
n general tumorile sunt asimptomatice mult mai sensibila comparativ cu imunohis-
country profiles, Romania, 2014
iar in lipsa unor controale periodice ale tochimia si este cantitativa analizand nivelul 2. A. Goldhirsch, E. P. Winer A. S. Coates, R. D. Gelber, M. Piccart-
sanului (examinare clinica, mamografie, de expresie al genelor care codifica pentru Gebhart, B. Thürlimann & H.-J. Senn Panel members; Perso-
ecografie) acestea sunt descoperite in sta- cei 4 markeri (ERBB2 (HER2), ESR1 (ER), nalizing the treatment of women with early breast cancer:
dii avansate. Din punct de vedere statistic in PGR (PR) si MKI67 (Ki67)) esentiali pentru highlights of the St Gallen International Expert Consensus on
Romania cancerul de san este cel mai frec- subtipizare. Testul Mammatyper permite the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013; Annals of
vent dintre toate tipurile de cancer la femei obtinerea de rezultate rapide (in doar cateva Oncology, 24: 2206–2223, 2013
3. Mei-Yin C. Polley, Samuel C. Y. Leung, Lisa M. McShane, Don-
si principala cauza de deces prin cancer la ore) si reproductibile care vor ajuta medicul
gxia Gao, Judith C. Hugh, Mauro G. Mastropasqua, Giuseppe
femei. Conform FABC (Fedetatia Asociatii- oncolog in orientarea terapiei evitandu-se in Viale, Lila A. Zabaglo, Frédérique Penault-Llorca, John M.S.
lor Bolnavilor de Cancer) incidenta a fost in acest fel prescrierea eronata de medicamente Bartlett, Allen M. Gown, W. Fraser Symmans, Tammy Piper,
2014 de 8981 iar mortalitatea de 3244 cazuri ale caror efecte secundare pot fi devastatoare Erika Mehl, Rebecca A. Enos, Daniel F. Hayes, Mitch Dowsett,
(1)
. Cercetarile in domeniu au aratat ca vor- pentru pacient. In plus testul Mammatyper Torsten O. Nielsen, on behalf of the International Ki67 in
bim despre cancerul de san ca maladie la mo- pe baza subtipizarii precise poate oferi medi- Breast Cancer Working Group of the Breast International
dul general dar de fapt exista mai multe sub- cului oncolog si informatii cu privire la pro- Group and North American Breast Cancer Group; An Internati-
onal Ki67 Reproducibility Study JNCI J Natl Cancer Inst (2013)
tipuri de cancer mamar. Aceste subtipuri au gnosticul pacientei (sansa de supravietuire First published online November 7, 2013
fost stabilite de catre specialisti si sunt men- pentru urmatorii 5 ani) precum si informatii 4. Zsuzsanna Varga , Joachim Diebold , Corina Dommann-Scher-
tionate in ghidurile europene internationale legate de utilitatea chimioterapiei precum si rer , Harald Frick , Daniela Kaup , Aurelia Noske , Ellen Ober-
de tipul ESMO (European Society for Medi- de avantajele terapiei neoadjuvante (infor- mann , Christian Ohlschlegel , Barbara Padberg , Christiane
cal Oncology) sau St Gallen 2013 (2) Pentru a matii dovedite prin studii clinice FinHer) (5) Rakozy , Sara Sancho Oliver , Sylviane Schobinger-Clement
realiza subtipizarea este esential sa fie evalua- In concluzie testul Mammatyper ar pu- , Heide Schreiber-Facklam, Gad Singer, Coya Tapia, Urs Wag-
ner, Mauro G. Mastropasqua, Giuseppe Viale, Hans-Anton
te statusurile de expresie ale mai multor mar- tea fi o alternativa excelenta pentru evita-
Lehr; How Reliable Is Ki-67 Immunohistochemistry in Grade
keri si anume: receptorul pentru estrogen rea limitelor metodelor actuale de detectie 2 Breast Carcinomas? A QA Study of the Swiss Working Group
(ER), receptorul pentru progesteron (PR), a markerilor implicati in subtipizare dar de of Breast- and Gynecopathologists; PLoS ONE | www.plosone.
Her2 si Ki67. Pe baza rezultatelor obtinute se ce nu si o alternativa la testele genetice prin org 1 May 2012 | Volume 7 | Issue 5 | e37379
incadreaza tumora intr-un subtip iar ulterior informatiile de prognostic si de predictie 5. Ralph M. Wirtz1, Harri Sihto, Jorma Isola, Paivi Heikkila,
se aplica pacientului o anumita schema de pe care acesta le ofera. (6) Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Paivi Auvinen, Taina Tur-
terapie: terapie hormonala, chimioterapie, Mammatyper – utilitate clinica: peenniemi-Hujanen, Sirkku Jyrkkio, Sotiris Lakis, Kornelia
Schlombs, Mark Laible, Stefan Weber, Sebastian Eidt, Ugur Sa-
imunoterapie, terapie neoadjuvanta, etc. De- •• Alegerea terapiei adecvate de catre me-
hin, Heikki Joensuu, Biological subtyping of early breast can-
cizia terapeutica apartine medicului oncolog dicul oncolog (evitarea tratamentelor cer: a study comparing RT-qPCR with immunohistochemistry;
insa numai dupa o evaluare multidisciplina- inadecvate cu efecte secundare majore) Breast Cancer Res Treat; published online 24 may 2016.
ra si o analiza a tabloului clinic al pacientei. •• Metoda de biologie moleculara, canti- 6. Mark Laible, Kornelia Schlombs, Katharina Kaiser, Elke Veltrup,
Metoda actuala de analiza a markerilor im- tativa de evaluare a markerilor de sub- Stefanie Herlein, Sotiris Lakis, Robert Stöhr, Sebastian Eidt,
plicati in subtipizare este imunohistochimia tipizare in cancerul de san, superioara Arndt Hartmann, Ralph M. Wirtz and Ugur Sahin; Technical
iar in unele cazuri mai atipice se poate folosi imunohistochimiei. validation of an RT-qPCR in vitro diagnostic test system for the
determination of breast cancer molecular subtypes by quan-
FISH (fluorescence in situ hibidisation) sau •• Ofera informatii legate de prognostic si tification of ERBB2, ESR1, PGR and MKI67 mRNA levels from
CISH (chromogenic in situ hybridisation). terapie prin subtipizare precisa. formalinfixed paraffin-embedded breast tumor specimens;
Conform articolelor de specialitate imu- •• Genereaza un raspuns rapid (de la blo- BMC Cancer (2016) 16:398.

26 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Receptorii androgenici
Testarea AR și interpretarea reacțiilor
trebuie să respecte recomandările ASCO-
CAP referitoare la receptorii hormonali în
tumorile mamare: timp ischemic cât mai

în carcinoamele mamare redus; material tisular fixat în formol 10%


tamponat 6-72 ore, fără agresiuni termice
(e.g. preînghețare pentru examen intrao-
perator; histoprocesare și includere la pa-
rafină cu control termic pentru a nu depăși
Expresia receptorilor androgenici în carcinoamele mamare a constituit un subi- 60°C); utilizarea de clone IVD; cazurile cu
ect de cercetare dificil de translatat în practica terapeutică din cauza rezultate- expresie nucleară AR în ≥1% din celulele
lor dezamăgitoare obținute cu blocantele androgenice de primă linie. Rezistența tumorale invazive și in situ sunt conside-
primară sau secundară la terapia antiestrogenică, corelată cu apariția de rate pozitive și raportate procentual și sub
formă de scoruri (scor Allred, scor H), si-
blocante androgenice noi, a readus în prim plan necesitatea investigării expre-
milar expresiei ER și PR (Fig. 1).
siei androgenice în tumorile mamare maligne. În 2015, Societatea Americană de Prin prisma potențialelor beneficii te-
Oncologie Clinică (ASCO) recunoștea formal rezultatele spectaculoase obținute rapeutice ale tratamentului blocant speci-
în urma blocajului androgenic cu antiandrogenice sintetice nonsteroidiene (i.e. fic, testarea imunohistochimică a recepto-
enzalutamidă) în carcinomale mamare triplu negative cu expresie de receptori rilor androgenici ar trebui efectuată de ru-
tină în carcinoamele mamare, pe material
androgenici. Există trialuri clinice cu același tip de blocant și în subtipul molecu-
biopsic și excizional.
lar Her2 de carcinoame mamare, cu rezultate încurajatoare.
Figura 1. Expresie AR de intensitate predominant înaltă,
într-un carcinom mamar invaziv NST.
Dr. Mihai Ciprian Stoicea, estrogenici (ER) și progesteronici (PR). Cel
medic anatomopatolog mai frecvent, receptorii androgenici sunt
coexprimați alături de receptorii estrogenici
Dr. Alina Grigore, și progesteronici în subtipurile moleculare
medic anatomopatolog,
luminal A și luminal B; ponderea cazuri-
Cercetător Știițific
lor de predominanță androgenică este re-
Departamentul Histopatologie Synevo

S
lativ redusă în subtipul luminal A, și poate
tudiul expresiei receptorilor androge- fi întâlnită într-un sfert din carcinoamele
nici (AR) în carcinoamele mamare a luminal B. Carcinoamele mamare cu ra- Bibliografie
fost inițiat în urmă cu mai multe dece- port AR:ER≥2 prezintă un risc semnificativ 1. Garay JP, Park BH: Androgen receptor as a targeted
nii (1), cu intenția de a bloca creșterea statistic de neresponsivitate la blocada es- therapy for breast cancer. Am J Cancer Res. 2012; 2(4):
și diseminarea celulelor tumorale. Diver- trogenică și ar trebui tratate primar cu anti- 434–445.
sificarea și apariția de blocanți estrogenici androgenice (2). Pacientele cu răspuns inițial 2. Cochrane DR, Bernales S, Jacobsen BM et al: Role of
selectivi a câștigat teren în anii ‘70-’90 ai la terapia antiestrogenică prezintă scăderea the androgen receptor in breast cancer and preclini-
secolului trecut și, pe fondul rezultatelor nivelului mRNA AR și al proteinei AR; paci- cal analysis of enzalutamide. Breast Cancer Research.
dezamăgitoate ale antiandrogenicelor de entele cu rezistență la terapia antiestrogenică 2014, 16:R7. DOI: 10.1186/bcr3599.
primă linie în carcinoamele mamare, stu- vor prezenta niveluri stabile ale mRNA AR 3. Arce-Salinas C, Riesco-Martinez MC, Hanna W et al:
diile legate de acest subiect au diminuat și ale proteinei AR (2). Recurențele tumorale, Complete Response of Metastatic Androgen Recep-
considerabil. Apariția unui număr semnifi- cu precădere metastazele, dezvoltă inevitabil tor–Positive Breast Cancer to Bicalutamide: Case
cativ de carcinoame mamare cu rezistență rezistență la blocada estrogenică, cu pierde- Report and Review of the Literature. JCO, 2016; 34 (4):
primară la terapia antiestrogenică (30-50% rea expresiei ER și persistența expresiei AR e21-e24.
din cazuri) și rezistența secundară cvasito- ca mecanism de adaptare și supraviețuire. 4. Collins LC, Cole KS, Marotti JD et al: Androgen recep-
tală a metastazelor la acest tip de terapie (2) Subtipurile Her2 și triplu negativ, cu tor expression in breast cancer in relation to molecular
a determinat reluarea cercetărilor legate de morfotip apocrin frecvent, pot prezenta ex- phenotype: results from the Nurses’ Health Study. Mod
expresia receptorilor androgenici și posibi- presie androgenică până în 75% din cazuri Pathol. 2011, 24: 924-931.
litatea utilizării androblocantelor de sinteză (4, 5)
. Carcinoamele triplu negative (ER-, PR-, 5. Safarpour D, Tavassoli FA: A targetable androgen
nonsteroidiene de tipul bicalutamidei (3) și Her2-), care constituie 8-25% din totalul receptor-positive breast cancer subtype hidden among
enzalutamidei (2), cu precădere în subtipuri- neoplaziilor epiteliale maligne ale sânului, the triple-negative cancers. Arch Pathol Lab Med,
le Her2 și triplu negativ unde proporția de pot fi astfel subîmpărțite în carcinoame tri- 2015;139(5):612-7.
carcinoame AR pozitive este mai mare (4, 5, 6). plu negative cu expresie AR și carcinoame 6. Safarpour D, Pakneshan S, Tavassoli FA: Androgen
Expresia receptorilor androgenici atin- cvadruplu negative (ER-, PR-, AR-, Her2), receptor (AR) expression in 400 breast carcinomas:
ge în unele raportări 90% din cazurile in- cu un beneficiu terapeutic pentru prima is routine AR assessment justified? Am J Cancer Res,
vestigate (6), depășind expresia receptorilor subcategorie comparativ cu cea de a doua. 2014; 4(4): 353–368.

28 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Premiera medicală în România:


Din 2016 AMETHYST colaborează interdisciplinar
cu IC Fundeni – Centrul de Transplant Medular
În clinicile Amethyst se tratează anual peste 2000 de pacienţi cu diverse localizări

Interviu independent realizat în paralel cu Dr. Sebastian Rotariu, General Manager


Amethyst Bucureşti şi cu Dr. Gabriel Kacso, General manager Amethyst Cluj
De câte ori pe lună se întruneşte de existență, am desfăşurat peste 1000 de sau private care doresc să discute cazurile
comisii oncologice, adică am acumulat o proprii sau să vină cu expertiza personală
în medie o Comisie oncologică la
expertiza uriaşă în acest subdomeniu; în că valoarea daugata la comisia oncologică
clinica AMETHYST din Bucureşti? cadrulcomisiei, medicii oncologi, radio- Amethyst. Cazurile extrem de complexe
terapeuţi, nutriţionist, psiholog, farmacist se discutaşi cu profesorii R. Galalae (Uni-
Dr. Sebastian Rotariu: Suntem singu- clinician discuta diverse abordări terapeu- versitatea din Kiel), prof. G. Storme (Uni-
ră entitate medicală din România (Reţeaua tice conform ghidurilor internaţionale în versitatea din Bruxelles), prof. A. Grosu
Amethyst - Clincile București și Cluj) care vigoare şi stabilesc o strategie terapeutică (Universitatea din Freiburg), Conf. Dr. G.
desfăşoară comisii oncologi- optimă, individualizata fiecă- Kacso (UMF CLuj-Napoca) într-o comisie
ce zilnice. Preşedintele comi- rui pacient în parte, în concor- oncologică internaţională care cumulează
siei oncologice este Prof. Dr. danţă cu particularităţile clini- experienta acestor experţi în domeniu la
Christian Chiricuţă, respectiv ce, imagistice, marker, analize, nivel european.
Conf. Dr. G. Kacso. Protoco- etc. De cele mai multe ori echi-
lul clincii prevede ca membrii pa Amethyst estecompletata Dr. Gabriel Kacso: În cadrul clinici-
Comisiei Oncologice (Tumor de medici chirurgi, neurochi- lor de oncologie AMETHYST din Bucu-
Board) să discute zilnic cazuri- rurgi, ginecologi, ORL-isti, reşti şi Cluj, Comisia multidisciplinară
le venite în clinică. În cei 4 ani etc, din diverse spitale publice oncologică se întruneşte zilnic la ora 14.

30 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Puteţi să alcătuiţi un top al sub strictă recomandare a ghidurilor in- şi un farmacist clinician; pe lângă aceştia
ternaţionale în domeniu sau, după caz, şi există un department de „toxicitate” –
tipurilor de cancer tratate dorinţa pacientului, prin includerea într- inovație Amethyst în România, care mo-
prin radioterapie la Clinicile un protocol de investigarea a unor terapii nitorizează foarte atent eventualele efecte
AMETHYST în ultimul an? de ultimă oră, imediat ce acest protocol a adverse ale tratamentelor asupra pacienţi-
fost aprobat de ANM (Agenţia Naţională lor şi propun măsuri preventive şi corecti-
Dr. Sebastian Rotariu: În clinicile a Medicamentului) şi implicit de EMEA ve atunci când situaţia o impune.
Amethyst am tratat toate tipurile de can- (Agenţia Europeană a Medicamentului).
cer în ultimii ani, însă cele mai frecvente Dr. Gabriel Kacso: Oferim întreaga Dr. Gabriel Kacso: Amethyst Cluj – 4
sunt: paletă de opţiuni terapeutice: radiotera- medici radioterapeuţi, 3 medici oncologi,
pie externă, bra- 1 psiholog, 1 nutriţionist, doi farmacişti
1
Sânul şi organele
- 26,3% >10.000 şedinţe RT
hiterapie, chimi- clinicieni şi un department de „toxicitate”.
genitale feminine oterapie( Inclusiv UNIC: Cele două clinici Amethyst au
2
Organele genitale
- 21,4 >9.000 şedinţe RT
pe pompe / cale împreună capacitatea de a trata:
masculine venoasă centrală), 1. 240 pacienţi /zi prin radioterapie
3 Organe digestive - 15,6% >6.000 şedinţe RT hormonoterapie, 2. 50 pacienţi / zi prin chimioterapie
Buze, cavitatea imunoterapie şi 3. 20 pacienţi /zi prin consiliere psiho-
5 - 10,9% >4.500 şedinţe RT
orală şi faringe terapie molecula- logică
Aparatul respirator şi ră ţintita, în limita 4. 20 pacienţi / zi prin consiliere nutriţi-
4 - 10,9% >4.000 şedinţe RT
organele intratoracice indicaţiilor aprobate în România şi ram- onală
Ochi, creier şi Sistem bursate de către CNAS prin PNS Onco-
6 - 7,4% >3.000 şedinţe RT
Nervos Central logie, uneori după prealabilă aprobare a Cum aţi reuşit să închegaţi
Comisiei Naţionale de Oncologie. o astfel de echipă în scurtul
Dr. Gabriel Kacso: Cum era de aş- răstimp de la înfiinţarea clinicii
teptat conform indicatorilor de incidenţă, Câţi bolnavi de cancer s-au
şi să o menţineţi, în condiţiile în
din România, primele două poziţii sunt tratat anul trecut la clinicile
ocupate de cancerul mamar, respectiv de care mulţi specialişti oncologi
AMETHYST?
prostată. Urmează apoi cancerele diges- au emigrat?
tive în ansamblu (cu ponderea cea mai Dr. Sebastian Rotariu: În clinicile
mare între acestea fiind cancerele rectale) Amethyst se tratează anual peste 2000 de Dr. Sebastian Rotariu: Încă de la în-
iar pe locurile 4 şi 5 – aproape la egalita- pacienţi cu diverse localizări; însă numă- ceput, în cele două clinici Amethyst au fost
te- cancerele sferei ORL, respectiv bron- rul de pacienţi care trec pragul clinicilor atraşi medici valoroşi, cărora li s-au oferit
hopulmonar. Amethyst anual este de cel puţin 2 ori mai condiţii de muncă la aceleaşi standard ca
mare (fie doar pentru un consult de dia- în oricare alta clinica europeană de vârf:
La clinicile AMETHYST se gnostic, fie de rutină/post-terapeutic, fie aparatura de ultima generaţie, sisteme in-
practică şi imunoterapie, pentru o a doua opinie medicală - Second formatice de top, unii dintre cei mai buni
chimioterapie ,hormonoterapie Opinion) fizicieni medicali din ţară, o echipă de su-
Dr. Gabriel Kacso: Doar anul trecut, port bine antrenată şi orientată spre a face
sau terapii ţintite? Care sunt în Clinicile Amethyst din Cluj şi Bucu- parcursul pacientului în Amethyst cât mai
noutăţile de ultimă oră pe reşti am tratat 2288 de pacienţi. Este greu uşor de suportat, servicii adiţionale uni-
aceste segmente practicate la de imaginat că aceşti paceinti ar fi putut fi ce în România; ceea ce reiese frecvent din
clincileDvs? trataţi în celelalte centre de profil din ţară, chestionarele de satisfacţie interne: echipa
în condiţiile în care toate sunt covârşite de este extrem de importantă şi este unul din
Dr. Sebastian Rotariu: În clinici- solicitări iar multe sunt cu liste de aştepta- factorii esenţiali pentru performanta pe
le Amethyst există si compartimente de re pentru radioterapie de câteva luni . care am atins-o.
Oncologie-Chimioterapie. Specialitatea
de Radioterapie nu poate exista fără cea Prezentaţi pe scurt specialiştii şi Dr. Gabriel Kacso: Am cristalizat o
de oncologie şi viceversa. Protocolul pre- competențele clincii AMETHYST echipă în ansamblu tânără şi dinamica,
cizează că atunci când pacientul ajuns în unde vă desfăşuraţi activitatea. dintre cei mai buni în generaţiile lor, care
clinica Amethyst pentru radioterapie nu au ales să continue să lucreze în România,
are un medic oncolog în teritoriu care să îl În fiecare clinică Amethyst există o pentru binele concetăţenilor lor. Ne-am
monitorizeze şi să îi ofere tratametul chi- echipă interdisciplinară: străduit să menţinem stacheta profesio-
mioterapic/hormonal de care are nevoie, nalismului la standardele europene ac-
atunci pacientul poate opta să fie luat în Dr. Sebastian Rotariu: Amethyst tuale. Altfel spus, e ca şi cum ar lucra în
evidenţă unuia din medicii oncologi ai Bucureşti: 6 medici radioterapeuţi, 4 me- medicină occidentală, dar poate pe salarii
clincii Amethyst. Toate tratamentele se fac dici oncologi, 1 nutriţionist, 1 psiholog mai mici, la nivel egal de expertiză. Ma-

Oncologie 31
Articole de specialitate

joritatea dintre noi am lucrat şi în străi-


nătate ca medici şi avem termene realiste
de comparaţie. Personal consider că în ge-
neral, medicina tinde să se dezumanizeze
în România, pe urmele celei occidentale.
(Medicii n.r) Au rămas pentru că au ade-
rat la speranţa că impreuna- în echipa cre-
ata- putem schimba ceva în mai bine, cel
puţin pentru o parte din pacienţii oncolo-
gici. Credem că am reuşit şi aceasta ne dă
puterea să mergem mai departe, largind
echipa, spre NORMALITATE! Infrastruc-
tura modernă, ambianta colegială, rigoare
şi bun simţ sunt ingrediente suficiente.
Zâmbim mai des, între noi şi pacienţilor
noştri.

Cât timp a durat să obţineţi


toate aprobările necesare
înfiinţării unei astfel de clinici
de radioterapie în România, faţă
de una similară în Germania?

Dr. Sebastian Rotariu: Pregătirile şi


obţinerea tuturor avizelor necesare func-
ţionării până la tratarea primului pacient
au durat peste 1 an.

Dr. Gabriel Kacso: Deschiderea


unei clinici în România a durat, cu toate
aprobările, aproximativ un an şi jumătate.
În Polonia cca 1an. În Franţa a fost mai
operativ întrucât s-au preluat edificii deja
existente, de obicei cu funcţionalitate deja
medicală.

Care consideraţi că sunt


diferenţele majore dpdv status VI. Beneficiază de servicii suplimentare Care suntechipele de specialişti
social a unui pacient oncologic celor din spitalelepublice (verificări
suplimentare – gen pacient virtual străini cu care colaboraţi?
din România, dar tratat în privat Phantom Octavius, Ghidarea ajustarea Dr. Sebastian Rotariu: După cum
şi unul din Germania? zilnică a tratamentului în concordanţă am detaliat la una din intrebarileanteri-
cu particularităţile anatomice în dina- oare, colaborăm cu profesori de renume
Dr. Sebastian Rotariu: În ultima pe- mica – ghidare imagistică volumetri- de la importante centre de Radioterapie
rioadă, datorită derulării subprogramului că, etc. din UE; mai mult, în reţeaua Amethyst (2
de radioterapieprin CNAS, din ce în ce VII. Beneficiază de condiţii premium clinici în România, 3 în Franţa, 1 în Polo-
mai mulţi pacienţi au acces la tratamente de spitalizare de zi - fie la radioterapie nia şi altele în prag de inaugurare/achizi-
în clinicile private din România şi prefera fie la chimioterapie. ţionare) funcţionează un consiliu ştiinţific
să vină aici pentru că: medical European care reglementează ac-
V. Intra multmai rapid în tratament: 7-10 Dr. Gabriel Kacso: Nu cred ca sunt tivitatea medicală şi ştiinţifică din cadrul-
zile la Amethyst comparativ cu 30-90 diferenţe de statut social ale unui pacient clinicilor Amethyst şi supervizează proto-
zileintr-un spital de stat sau compara- din România tratat în privat faţă de unul coalele terapeutice, fapt care constituie o
tiv cu 14-30 zile în alte clinici private; din Germania. Avem pacienţi din toate pârghie de siguranţă suplimentară pentru
fiecare zi în plus are potenţial impact păturile sociale care optează să se trateze pacienţii noştri -Prof. Dr. R. Galalae (Uni-
în evoluţia bolii pacientului. la noi. versitatea din Kiel), Prof. Dr. G. Storme

32 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

a. Suntem singura clinica de de astăzi clinicile AMETHYST?


profil din România în care Plănuiţi să extindeţi modelul de
consultaţia iniţială la radi-
oterapeut sau oncolog du-
succes şi în alte oraşe din ţară
rează 1 ORĂ; acordăm pa- sau în ţări vecine?
cientului respectul şi atenţia
cuvenite şi individualizam Dr. Sebastian Rotariu: Clincile
fiecare terapie în concor- Amethyst au adus în radioterapia româ-
danţă cu particularităţile nească un suflu inovator, un concept nou,
clinice ale cazului. unic prin serviciile orientate puternic
b. în 2016 am performat o pre- către pacienţi şi rezolvarea problemelor
mieră medicală în România acestora, tehnicile folosite, comisia onco-
într-o strălucită colaborare logică zilnică şi nu în ultimul rând modul
interdisciplinară cu Institu- de organizare internă unic care aduce un
tul Clinic Fundeni – Cen- plus de operativitate faţă de orice altă cli-
trul de Transplant Medular nica de profil.
condus de Prof. Dr. Daniel a. Clinica din Bucureşti a fost inaugurata
Coriu: în 2012 cu două aparate (accelerator li-
• Total Body Irradiation – near) de ultima generaţie de radiotera-
Iradiere Corporală Totală pie, urmând ca în prima parte a anului
cu tehnica IMRT-VMAT – 2017 să înlocuim cele două aparate cu
procedura prin care absolut unele noi, şi să adăugăm un al treilea
toate oasele hemato-forma- aparat, dublând în acelaşi timp capaci-
toare din corpul uman sunt tatea secţiei de chimioterapie
iradiate în vederea pregăti- b. Clinica din Cluj-Napoca a pornit în
rii pacientului pentru trans- 2014 cu un accelerator linear pentru ca
plantul medular; pentru în primăvara acestui an să fie instalat
(Universitatea din Bruxelles), Prof. Dr. A. această procedură s-a stabilit un protocol pecel de-al doilea.
Grosu (Universitatea din Freiburg), Conf. strict pentru fiecare pacient tratat; Pana- c. În România – intenţionam să mai des-
Dr. G. Kacso (UMF CLuj-Napoca).Clin- acum, pentru fiecare pacient cu indicaţie chidem cel puţin două clinici în urmă-
cile Amethyst suntpartenere cu centre de pentru această procedură statul român de- torii ani, în zone defavorizate din punct
renume la nivel internaţional: OECI –Or- conta o sumă de aproximativ 200.000 euro de vedere al accesului populaţiei la ra-
ganization of European Cancer Institu- (inclusiv transplant) către alte clinici din dioterapie.
tes, IEO – InstitutoEuropeo di Oncologia UE. Primii pacienţi trataţi la Amethyst Bu- d. În Europa Centrală şi de Vest Amethyst
(Milano), EORTC – European Organiza- cureşti cu acesta tehnica au fost pro-bono are în plan câteva inaugurări de clinici
tion for Research and Treatment în Can- şi au fost un succes pentru această tehnică, noi: Germania, Polonia, Italia şi Austria
cer, Davidoff Center – Tel Aviv. fapt comunicat printr-o conferinţă de pre- în următorii ani.
să comună Amethyst-Inst. Clinic Fundeni
Dr. Gabriel Kacso: Colaborăm cu în luna iulie 2016. Dr. Gabriel Kacso: Inseamna respec-
centre de prestigiu din Franţa , Germania tarea angajamentului de a oferi fiecarui
, Belgia precum şi cu clinicile omonime Dr. Gabriel Kacso: Realizam de ruti- pacient cea mai buna calitate a tratamen-
Amethyst din Franţa şi Polonia în cel pu- na radioterapie cu modularea intensitatii tului de care dispui la momentul respectiv.
tin 3 direcţii: cercetare medicală, exper- cu tehnici rotationale (VMAT), ghidare Pacientii au dreptul sa stie ca exista calita-
tiză (aviz) medical în cazuri complicate imagistica cu tomografie computerizata la te europeana a tratamentului oncologic si
respectiv suport tehnologic pentru situaţii nevoie zilnica, brahiterapie HDR pentru la ei acasa, inclusiv la Clinicile Amethyst.
speciale (protonterapia de exemplu). cancer de prostata, san, digestive, ORL, In masura in care vom continua sa avem
sarcoame, cancere pediatrice dar si pen- buna colaborare cu Ministerul Sanatatii si
Vorbiţi-ne despre tratamentele tru afectiuni benigne (cicatrici cheloide). CNAS, da – ne oferim concursul si exper-
din clinicile AMETHYST care le Chimioterapia este pe camere implantabi- tiza pentru a dezvolta alte centre de radio-
individualizează faţă de alte le venos central. Oferim suport psihologic terapie in Romania, mai aproape de domi-
si nutritional. Tratamentul este integral ciliu pacientilor aflati in zone indepartate
clinici similare din România. ambulator. Dezvoltam iradierea stereo- fata de medicina „academica”. In marasmul
Dr. Sebastian Rotariu: 99% din paci- tactica craniana si extracraniana. in care se zbate radioterapia din domeniul
enţi sunt trataţi cu tehnica IIMRT-VMAT, public din Romania, un parteneriat public-
peste media clinicilor similare europene şi Ce înseamnă în peisajul privat ar fi benefic tuturor si in primul rand
mult peste media naţională medicinei oncologice româneşti pacientilor oncologici din tara noastra.

Oncologie 33
Articole de specialitate

Noutăți 2016 în diagnosticul și tratamentul de


ultimă oră pentru cancerul de vezică urinară

Cancerul de vezică urinară reprezintă cea mai frecventă boală malignă a tractului
urinar iar aproximativ trei sferturi dintre pacienţii diagnosticați cu această malig-
nitate prezintă tumori vezicale non-invazive, leziuni caracterizate printr-o rată de
recurenţă foarte ridicată.

Profesor doctor
Petrișor Geavlete
Șeful clinicii de Urologie
Spital Sfântul Ioan București,
Membru corespondent
al Academiei de Științe
Medicale, România

I
ncidența acestei patologii
în Uniunea Europeană este
de 27 la 100.000 în ceea ce
privește bărbații și respectiv de
6 la 100.000 pentru femei. Prin
tendința de recidivă a tumorilor
vezicale non-invazive, cancerul
vezical presupune costuri ridicate
pentru sistemele de sănătate din
țările dezvoltate, cu un impact
semnificativ asupra sănătății pu- insuficiente. Există cazuri frecven- 1) folosește anumite substanțe fo-
blice prin datorate mai ales perioa- te în care tumorile de mici dimen- tosensibile, cum ar fi acidul 5-ami-
dei de urmărire și necesității unor siuni şi leziunile plate vezicale pot nolevulinic sau hexaminolevuli-
reintervenții. fi omise determinând recurenţă pe natul, pentru a facilita delimitarea
În ceea ce privește abordul di- termen scurt şi mediu. Astfel, în zonelor de mucoasă anormal mo-
agnostic și terapeutic standard al cadrul explorării cistoscopice stan- dificată. Producerea fluorescenței
tumorilor vezicale non-invazive dard, până la 30% dintre tumori se realizează prin interacțiunea lu-
acesta este reprezentat de cistosco- pot fi omise. minii cu electronii aflați în stratu-
pia standard în lumină albă și de Din acestă cauză noi modalități rile exterioare ale moleculelor, care
rezecția monopolară transuretrală. de diagnostic optic, printre care la rândul lor pot emite un foton
Cistoscopia, o procedură en- imunofluorescența și cistoscopia secundar.
doscopică minim-invazivă, repre- prin iluminare în bandă îngustă Este necesară instilația intra-
zintă investigația principală în di- (NBI), au fost dezvoltate ca meto- vezicală a unui agent care induce
agnosticul tumorilor vezicale non- de complementare în scopul de a fluorescența. Din punct de vedere
invazive. Diagnosticul optic stan- ameliora procesul de detecție tu- economic presupune costuri ridi-
dard în lumină albă are limitele ei morală prin îmbunătățirea vizuali- cate determintate de prețul ridicat
în diagnosticul cancerului vezical zării tractului urinar. al substanței fotosensibile.
datorită acurateții vizuale uneori Cistoscopia în fluorescență (Fig. Datele din literatură cât și

36 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

în bandă îngustă) a fost dezvoltată


ca o metodă complementară cisto-
scopiei standard începând cu anul
2008, cu scopul de a îmbunătăți
detecția tumorală pe baza unui
avans înregistrat în domeniul teh-
nologiei optice, dar cu costuri mai
reduse. Sursa de lumină filtrează
lumina albă și îngustează banda
luminoasă, de unde și denumi-
rea – iluminare în bandă îngustă
(narrow band imaging).
Iluminarea în bandă îngustă
se bazează pe contrastul între pat-
tern-ul vascular şi mucoasa adia-
centă, folosindu-se astefel în mai
multe domenii medicale, având
Fig 1. Tumoră vezicală
în fluorescență la bază fenomenul fizic prin care
penetraţia luminii la nivelul mu-
coasei sporeşte odată cu creşterea
lungimii de undă
În anul 2010, metoda a fost
introdusă în premieră națională
în Clinica de Urologie a Spitalului
Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan”,
Bucureşti. (Fig. 3.)
Spre deosebire de diagnosticul
fotodinamic, acest diagnostic optic
nu necesită preoperator introduce-
Fig 2. Leziune CIS evidențiată
doar în lumină albastră rea unei substanțe exogene intrave-
zical, beneficiind astfel de un cost
redus al intervenției.
Interpretarea NBI este una
mai degrabă subiectivă bazându-
se pe abilitatea operatorului de a
detecta modificările vizuale ale
vascularizației în interiorul și în ju-
rul ariilor suspecte. Cu toate aces-
tea, leziunile maligne suplimentare
diagnosticate în NBI au fost rapor-
Fig. 3. Tumoră pTa evidenţiată
tate ca fiind chiar și 30,8 %, ceea
doar cu ajutorul NBI ce înseamnă că la aproximativ 1
pacient din 3 a fost descoperită cel
experiența noastră din clinică, ara- anatomopatologic, 96% au fost puțin o tumoră omisă în cursul cis-
tă că cistoscopia în fluorescență detectate folosind cistoscopia în toscopiei clasice.
folosind hexaminolevulinatul are fluorescență, comparativ cu 77% Aceste noi modalități de di-
o acuratețe superioară în detecția evidențiate la cistoscopia standard. agnostic optic reprezintă un pas
leziunilor de carcinom in situ În ciuda progreselor semnifica- înainte în evaluarea tumorilor
(Fig. 2), și oferă, de asemenea și o tive privind detecţia tumorală, prin vezicale, oferind o acuratețe di-
detecție superioară a leziunilor în utilizarea unei substanțe fotosensi- agnostică superioară și determi-
stadiul pTa și pT1. bile costisitoare, pot apare proble- nând o recurență redusă tumora-
În cadrul unui studiu multicen- me privind raportul cost-eficienţă lă, cu un impact semnificativ în
tric folosind hexaminolevulinatul, al metodei. îmbunătățirea prognosticului on-
dintre toate tumorile confirmate Cistoscopia NBI (iluminarea cologic al pacienților.

Oncologie 37
DISTRIBUIT DE
Cluj-Napoca, Str. Muresului 8 B,
jud. Cluj, România
Tel./Fax: +4(0)264.550.577
office@kapamed.ro
http://www.taurolock.com/ro
Articole de specialitate

Rata fistulelor anastomotice după


rezecţiile rectosigmoidiene la pacienţii
cu cancer rectal poate fi diminuată drastic
Fistulele anastomozelor colorectale reprezintă o complicaţie redutabilă în chirurgia
colorectala. Incidenta globală a acestei complicaţii variază în literatură între 1 şi 24%(1, 2).

Dr. Tomulescu Victor corticoterapia de lungă durată, sco- O anastomoză colorectal fără
Medic Primar rul AŞA, existenţa unor evenimente tensiune între cei doi parteneri
Chirurgie Generală, intraoperatorii. presupune mobilizarea unghiului
Spitalul Ponderas Dintre aceştia factorii care pot splenic al colonului şi ligature ve-
fi influenţaţi şi pot schimba ceva nei mezenterice inferioare (VMI)
Prof. Dr. Copaescu Cătălin în frecvenţa apariţiei fistulelor ana- la origine. Aceasta trebuie făcută
Medic Primar Chirurgie Generală stomozelor colorectale sunt între- cu atenţie pentru a nu determina
Spitalul Ponderas ruperea fumatului, îmbunătăţirea leziuni ale vaselor colaterale care

I
statutului nutriţional, pregătirea vascularizează unghiul splenic al
mpactul acestei complicaţii în mecanică preoperatorie a colonului colonuluisi care în absenţa arcadei
cazul rezecţiilor rectal pentru le- în vederea intervenţiei chirurgicale lui Riolan pot reprezenta singura
ziuni neoplazice este atât imedi- şi antibioterapia orală preoperato- vascularizaţie a acestei zone.
at dar şi la distant prin creşterea rie, diminuarea cantităţii de fluide Ligatura arterei mezenterice in-
frecvenţei recidivelor, scăderea su- cu care pacientul este perfuzat în ferioare se poate face într-o variantă
pravieţuirii precum şi înrăutăţirea timpul intervenţiei chirurgicale şi înalta , la 1-2 cm de emergenţă din
calităţii vieţii acestor pacienţi. scăderea duratei intervenţiei chi- aorta sau cu prezervarea arterei co-
Orice chirurg se va lovi la un rurgicale. lice stângi (ligature arterei rectal su-
moment dat în cariera lui de o ast- Factorii locali sunt: tipul de in- perioare şi a vaselor sigmoidiene),
fel de complicaţie, chiar dacă a atins tervenţie chirurgicală, nivelul la după evidarea limfoganglionara
performante tehnice deosebite. Ci- care este efectuată anastomoza, ti- locoregionala impusă de chirurgia
catrizarea unei anastomoze intesti- pul de anastomoza efectuată, exis- oncologică a cancerului de rect.
nale este un proces complex depen- tent unei tensiuni între partenerii Prezervarea arterei colice stângi
dent de o multitudine de factori fi- anastomozaţi, vascularizaţia acestor îmbunătăţeşte aportul de sânge în
ziologici, biochimici şi morfologici. parteneri, tehnica de staplare, pre- arcada marginală şi determină o
Factorii care influenţează vin- zenta radioterapiei preoperatorii, vascularizaţie mai bună a partene-
decarea anastomozei sunt factori utilizarea testelor de evaluarea a an- rului colic a anastomozei. Această
generali şi factori locali iar dintre stomozei, drenajul, efectuarea unei variantă de tehnică este de preferat
aceştia doar o parte dintre ei pot stomii de protecţie. Dintre factorii în cazul pacientiilor cu o suferinţă
fi influenţaţi şi, acţionând asupra locali, radioterapia, tipul de proce- cardiovasculară importanta (5,6).
lor,putem modifica frecventa apari- dura şi nivelul anastomozei nu pot Ajungem în acest moment la
ţiei acestei complicaţii. fi influenţaţi, fiind dependenţi de una din întrebările la care un chi-
Factorii generali sunt vârstă, localizarea tumorii şi stadializarea rurg colorectal trebuie să răspundă
sexul, prezenta obezităţii, a diabe- acesteia. în fiecare intervenţie chirurgicală:
tului, fumatul, afecţiuni pulmonare, Ceilalţi factori depind de teh- Care este modalitatea optimă de
starea de nutriţie, modalitatea de nică chirurgicală. Modalităţile de evaluare a vascularizaţiei eficiente
pregătire preoperatorie a colonului îmbunătăţire a tehnicii chirurgicale la partenerii unei anastomoze colo-
în vederea intervenţiei chirurgica- constituie tema acestui articol, sta- rectale.
le, cantitatea de fluide transfuzate bilind recomandări care pot deter- La acest moment folosim de
în timpul intervenţiei chiriurgica- mina diminuarea frecvenţei apariţi- cele mai multe ori doar metode vi-
le, durata intervenţiei chirurgicale, eI acestei complicaţii redutabile. zuale de evaluare cum sunt palpa-

44 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

foarte joase, iar studiile efectuate ul-


terior au arătat şi îmbunătăţirea ra-
tei apariţiei fistulelor prin utilizarea
acestui tip de anastomoza(7). Studi-
ile mai recente de microvasculari-
zatie şi analiza rezultatelor au arătat
că 75% din fistulele anastomozelor
colorectale ar putea fi evitate prin
utilizarea unei anastomoze colorec-
Fig 1 Fig 3 tale lateroterminale (8).
Experienţa comună a autorilor
acestui articol (pacienţi operaţi în
Spitalul Ponderas respective Cen-
trul de chirurgie Generală şi Trans-
plant al Institutului Clinic Fundeni
şi Spitalul Sf. Ioan) arătă o rată de
de fistule de 10% pentru anastomo-
zele colorectale termino-terminale
(2008- 2011, 7 pacienţi din 70) şi
doar de 2% pentru anastomozele
colorectale latero-terminale (2012-
Fig 2 (cu bunăvoinţa firmei Karl StorzEndoskope)
2016, 2 pacienţi din 100).
Pentru a obiectiva clar perfu-
zia în partenerii anastomozelor
colorectale au fost propuse mai
multe tehnici cum sunt pulse-oxi-
metria, ecografia Doppler sau mi-
croscopia intravitala. Angiografia
cu flurescenta se bazează pe vi-
zualizarea directă a fluorescentei
emise de o substanţă fluorofora
Fig 4 Fig 5 specifică(indocyanine verde, ICG)
sub un spectru lumina apropiat de
cea infraroşie (NIR) şi permite eva-
luarea în timp real a vascularizaţiei
partenerilor anastomozei(9). Aceasta
pare să fie Soluţia cea mai larg ac-
ceptată la acest moment, sistemele
laparoscopice şi robotice avansate
integrand în camerele de ultima ge-
neraţie posibilitatea de vizualizarea
în NIR tocmai pentru a putea be-
Fig 6 Fig 7
neficia de ea. De această tehnologie
beneficiem şi în Ponderas Acade-
rea vaselor sau evaluarea pulsaţiilor rezultate semnificative, o reprezintă mic Hospital ,putând obiectiva şi
acestora (chirurgia laparoscopica relocarea anastomozei din zona ter- documenta microcirculaţia adecva-
cu imaginile mărite şi o vizibilita- minal, cu o vascularizaţie mai pre- tă la nivelul partenerilor de anasto-
te superioară în High –definition cară, într-o zonă cu o vascularizaţie moza (Fig 2).
poate aduce un factor suplimentar), mai bună – realizând-o anastomoza Marea majoritate a anastomo-
culoarea peretelui colonic, secţio- latero-terminala (Fig1). zelor colorectale sunt efectuate prin
narea unui vas marginal şi evalua- Ideea nu este nouă, anastomo- tehnici de agrafare utilizând stapler
rea sângerării sau evaluarea culorii zele colorectale lateroterminale fi- de sutură mecanică. Staplerele line-
mucoasei colonice distale, dar toate ind recomandate încă din 1950 de are nu au fost gândite special pentru
aceste modalităţi de evaluare sunt către Baker că modalitate de îmbu- a fi folosite în rezectiile rectal joase
subiective. nătăţire a rezultatelor funcţionale pentru cancer şi a fi folosite într-un
O soluţie, adoptată de noi cu în cazul anastomozelor colorectale pelvis foarte adânc şi îngust. Din

Oncologie 45
Articole de specialitate

acest motiv de multe ori este nece- drenajul pelvin. Absenţa unui dre- Brandara F, Nigro C, Mazzeo P, Marniga G, Ma-
sară utilizarea a mai multor aplicaţii naj pelvin, sau absenţa ileostomei în ria G.End-to-end versus end-to-side stapled
pentru staplarea completă a rectu- condiţiile menţionate sunt factori anastomoses after anterior resection for rectal
lui. Frecvenţa de apariţie a fistulelor suplimentari de risc de fistula ana- cancer. J SurgOncol. 2009 Jan 1;99(1):75-9.
colorectale creşte atunci când sunt stomotică (16,17). 8. HodjatShekarriz, Janina Eigenwald, Bi-
janShekarriz, JyotiUpadhyay, Jasmin Shekarriz,
utilizate mai mult de 3 aplicaţii. (10,11) În concluzie recomandările au-
Danny Zoubie, Thilo Wedel, Henning Witten-
Actualmente, sunt disponibile torilor legate de tehnica chirurgica- burgAnastomotic leak in colorectal surgery: are
variantele curbe, pe care le utilizăm lă pentru a diminua rata fistulelor 75 % preventable? Int J Colorectal Dis (2015)
curent şi care se acomodeaza mai anastomotice colorectale dupa re- 30:1525–1531
uşor într-un pelvis îngust şi adanc, zecţiile cu viză oncologice sunt: 9. Boni L, Fingerhut A, Marzorati A, Rausei S, Dio-
fie pe cale deschisă (fig.3) fie pe cale •• Anstomoza colorectală lateroter- nigi G, Cassinotti E. Indocyanine green fluores-
laparoscopică (fig 4). minală cence angiography during laparoscopic low an-
Pentru îmbunătăţirea tehnicilor •• Utilizarea staplerelor ţinând cont terior resection: results of a case-matched study.
de staplare trebuie să poziţionăm de recomandările mai sus menţi- SurgEndosc. 2016 Aug 23.
10. Kawada K, Hasegawa S, Hida K, Hirai K, Okoshi
trocarele astfel încât să utilizăm onate legate de porturi de stapla-
K, Nomura A, Kawamura J, Nagayama S, Sakai
la maximum posibilităţile actua- re, precompresie, evaluarea grosi- Y.Risk factors for anastomotic leakage after la-
le oferite de staplerele de pe piaţa mii perete rectal, etc. paroscopic low anterior resection with DST ana-
(grosime, roticulare limitată). Ast- •• Verificarea constantă a tuturor stomosis. SurgEndosc. 2014 Oct;28(10):2988-
fel Soluţia utilizată de autorI este anastomozelor şi o atitudine pro- 95.
de obicei staplarea printr-un trocar activă atunci când este vorba de 11. Ito M, Sugito M, Kobayashi A, et al. Relationship
poziţionat suprapubian sau trocarul anastomoze defectuoase between multiple numbers of stapler firings
de lucru din fosa iliacă dreaptă este •• Drenajul pelvin during rectal division and anastomotic leakage
poziţionat cât mai inferior pentru a •• Ileostoma de protecţie pentru le- after laparoscopic rectal resection. Int J Colorec-
tal Dis 2008;23:703–7.
permite staplare într-unghi favora- ziunile iradiate situate în rectul
12. Nakayama S1, Hasegawa S, Nagayama S, Kato S,
bil. (fig 5) subperitoneal şi în cazul anasto-
Hida K, Tanaka E, Itami A, Kubo H, Sakai Y. The
Un lucru de multe ori uitat mozelor cu probleme. importance of precompression time for secure
este importanţa precompresiei şi a stapling with a linear stapler. SurgEndosc. 2011
selecţiei tipului de stapler (dimen- Bibliografie Jul;25(7):2382-6
siunea agrafelor) în funcţie de gro- 1. Paun BC, Cassie S, MacLean AR, Dixon E, Buie 13. Akiyoshi T1, Ueno M, Fukunaga Y, Nagayama S,
simea peretelui rectal, pentru a avea WD. Postoperative complications following sur- Fujimoto Y, Konishi T, Kuroyanagi H, Yamaguchi
o agrafare corectă (12). gery for rectal cancer. Annals of Surgery. May T.Incidence of and risk factors for anastomotic
2010;251(5):807–818 leakage after laparoscopic anterior resection
În efectuarea anastomozei cu
2. Matthiessen P1, Hallböök O, Andersson M, with intracorporeal rectal transection and dou-
staplerul circular poziţionarea aces- Rutegård J, Sjödahl R Risk factors for anasto- ble-stapling technique anastomosis for rectal
tuia astfel ca în momentul anasto- motic leakage after anterior resection of the cancer. Am J Surg. 2011 Sep;202(3):259-64
mozării (agrafare – tăiere) să se ri- rectum. Colorectal Dis. 2004 Nov;6(6):462-9. 14. I.Y. Kim, B.R. Kim, Y.W. Kim Applying reinfor-
dice şi locul în care se încrucişează 3. Fielding LP, Stewart-Brown S, Blesovsky L, Kear- cing sutures to stapled colorectal anastomosis
2 linii de agrafare secundare a mai ney G. Anastomotic integrity after operations for after low anterior resection for rectal cancer.
multor aplicaţii a staplerului liniar, large-bowel cancer: a multicenter study. Br Med European Journal of Surgical Oncology (EJSO),
ar diminua rata de fistule postope- J 1980;281:411–4. Volume 41, Issue 6, June 2015, Pages 808-809
ratorii (13) (Fig6). 4. Yao HH, Shao F, Huang Q, Wu Y, Qiang Zhu Z, 15. JiHoon Kim, Ho Young Kim, In Kyu Lee, Seung
Evaluarea constantă a fiecărei Liang W. Nomogram to predict anastomotic Teak Oh, Jun Gi Kim, Yoon Suk Lee; Intra-ope-
leakage after laparoscopic anterior resecti- rative double-stapled colorectal or coloanal
anastomoze, prin testul bulelor de
on with intracorporeal rectal transection and anastomotic complications of laparoscopic low
gaz sau endoscopic (fig 7),urmată double-stapling technique anastomosis for anterior resection for rectal cancer: double-
de aplicarea unor puncte suplimen- rectal cancer. Hepatogastroenterology. 2014 Jul- stapled anastomotic complication could result
tare de sutură sau chiar refacerea Aug;61(133):1257-61. in persistent anastomotic leakage Surg Endosc
anastomozei dacă a fost o tehnică 5. Rutegård M1, Hemmingsson O, Matthiessen (2015) 29:3117–3124
defectuoasă de agrafare preîntâm- P, RutegårdJ.High tie in anterior resection for 16. Peeters KC, Tollenaar RA, Marijnen CA, et al.
pină apariţia unor complicaţii redu- rectal cancer confers no increased risk of anasto- Risk factors for anas- tomotic failure after total
tabile (14, 15). motic leakage. Br J Surg. 2012 Jan;99(1):127-32. mesorectal excision of rectal cancer. Br J.Surg
Intervenţia chirurgicală trebu- doi: 10.1002/bjs.7712. Epub 2011 Oct 28. 2005;92:211–6
6. P1, Haapamäki MM1, Matthiessen P2, Ljung R3, 17. Akiyoshi T1, Ueno M, Fukunaga Y, Nagayama S,
ie terminată întotdeauna printr-
Rutegård J1, Rutegård M1High arterial ligation Fujimoto Y, Konishi T, Kuroyanagi H, Yamaguchi
un control atent al hemostazei şi and risk of anastomotic leakage in anterior re- T.Incidence of and risk factors for anastomotic
efectuarea unei stomii de protecţie section for rectal cancer in patients with incre- leakage after laparoscopic anterior resection
pentru leziunile iradiate situate în ased cardiovascular risk. Colorectal Dis. 2015 with intracorporeal rectal transection and dou-
rectul subperitoneal, în cazul ana- Nov;17(11):1018-27 ble-stapling technique anastomosis for rectal
stomozelor cu probleme precum şi 7. Brisinda G, Vanella S, Cadeddu F, Civello IM, cancer. Am J Surg. 2011 Sep;202(3):259-64.

46 www.revistamedicalmarket.ro
Distribuit în România prin:
S.C. Papapostolou SRL, Bd. Alexandru Ioan Cuza,
nr. 28, Sector 1, București, www.papapostolou.eu
www.pmec.ro, Tel.: 021 321 2223/4/5; Fax: 021 321 2226
Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
săracă în proteine de origine animală,
Studiu de caz bogată în crudităţi, în sucuri de fructe
şi legume.
Pacient: M. Ionescu – Bucureşti, Recomandările au urmărit să susţi-
în vârstă de 57 ani. nă pacientul pentru a ameliora efecte-
Prezintă o tuse cronică, cauzată de le bolii şi ale
fumat, tuse cu sânge în cantitate mică, tratamentului.
o respiraţie greoaie, dureri în piept, ră- După primele 2 săptămâni de ad-
guşeală continuă, pierdere în greutate ministare, starea generală a pacientu-
inexplicabilă, durere osoasă şi de cap, lui a început să se îmbunătăţească, a
stare persistentă de oboseală. crescut capacitatea de efort, tusea cu
A fost supus investigaţiilor medi- sângerare s-a redus. Notă: Bio Active MC
cale şi s-a diagnosticat existenţa unei După 3 luni de tratament, sângera-
tumori de 9 cm la nivel pulmonar rea a dispărut complet. este un supliment ali-
stâng. După 7 luni de tratament pe par- mentar şi nu înlocuieşte
Cunoscând faptul că produsul cursul cărora a consumat constant 3
BioActive MC are un conţinut ridicat pliculeţe de
tratamentul recoman-
de substanţe antitumorale şi un pu- BioActive MC, tumora s-a redus dat de medic sau un
ternic efect modulator al imunităţii, la 2 cm. regim alimentar variat.
pacientul a consumat în paralel cu În prezent se află în faţa opţiunii de
tratamentul oncologic câte 3 pliculeţe a accepta intervenţia chirurgicală pen- Rezultatele diferă în
de extract pe zi, cu o oră înainte de tru extirparea formaţiunii tumorale. funcţie de organismul
masă. Deasemeni, a adoptat o dietă Vom reveni cu rezultate noi.
fiecărei persoane, dar
este întru totul natural
şi ajută la buna funcţi-
De ce Bio-Active MC? onare a organismului.
De asemenea, prin bo-
••Deoarece sănătatea este mai nativă şi Complementară din
bună decât toate şi meriţi să Japonia.
gatul conţinut de Be-
ai parte de ea! ••Deoarece îl achiziţionezi din ta-D-Glucan, luptă cu
••Deoarece conţine 100% farmacie sau plafar, cu indi- celulele canceroase. Vă
extract din ciuperca Agari- caţii de administrare perso- recomandăm să îl achi-
cus Blazei Murill, denumită nalizate. ziţionaţi din punctele
„Ciuperca lui Dumnezeu”, ••Deoarece vezi minime îmbu- autorizate de pe site-ul
cunoscută pentru acţiunea nătăţiri ale stării de sănătate nostru, pentru a benefi-
anti-tumorală puternică. în 10-12 ZILE!
cia de sfat autorizat de
••Deoarece ciuperca este cul- ••Deoarece sănătatea este mai
tivată în mediu natural, nu bună decat toate şi meriţi să administrare.
în seră, fără îngrăşăminte ai parte de ea!
chimice. ••Conţine 120 de elemente ne- Daniela Cismaru Inescu
••Deoarece Bio Active MC îţi cesare organismului (minera- SC Euro Japan Trading,
oferă garanţia calităţii japo- le, aminoacizi, oligoelemen-
Mobil: 0723.93.30.17
neze, prin mărcile primite de te) şi este uşor de înghiţit şi
la asociaţii de Medicină Alter- uşor de asimilat! E-mail: office@ejtrading.eu •
Web: www.ejtrading.eu
Cortech Med – Adresa: Gheorghe Ţiţeica, nr. 188C, Sector 2, cod 020305, Bucureşti, România, Tel: +40 214304025, Fax: +40 318177955, email: office@cortech.ro.