Sunteți pe pagina 1din 3

Numar de înregistrare la angajator……. din ……………………. ANEXA NR.

1 A

SITUAŢIA
privind locurile de muncă vacante

A. Date de identificare a angajatorului:


Denumire / nume : SC DIMEA PREST CONSTRUCT SRL
Codul unic de înregistrare / codul fiscal : RO 30249144
Cod CAEN : 4762
Forma de proprietate PRIVAT
Forma de organizare: SRL
Marime (număr de personal) : 20
Adresa : CÂMPINA, STR.ALEEA VÂNĂTORI NR.7, JUDEȚ PRAHOVA
Telefon / fax . : 0244.332102
Email / pagina internet: facturare@dimea.ro

B. Date privind locurile de muncă vacante


Ocupaţia Numar locuri Oferta Condiţii minime de ocupare Perioada contractului Modul
de muncă vacante valabila Localitate Durata Durata Salari Alte Valabil de Observ
Nr. si pt. a încadrării în muncii* ul avantaj itatea dolutio aţii
Crt Cetatenii şi judeţul muncă*) *) de e ofertei nare a ******
. Uniunii în care se încad ****) ofertei )
Europen află locul are *****)
e vacant ***)
Cod Vacant No (DA/NU
Denumire COR ca urmare a u ) Vechime Studii Alte
(6 încetării cre în condiţii Data Data sfarsit
domeniu
caracte raporturilor at inceput
re) de muncă
sau de
serviciu
1. MUNCITOR 931301 - 1 NU Campina, - 8ore/zi determinata 25.02.2021 24.05.2021 8ore/zi 2300 NU NU NU
NECALIFICAT PH - -

Data 23.02.2021
Administrator ,
MOLDOVEANU ADRIAN ION
Numar de înregistrare la angajator……. din ……………………. ANEXA NR. 1 A

SITUAŢIA
privind locurile de muncă vacante

A. Date de identificare a angajatorului:


Denumire / nume : SC DIMEA PREST CONSTRUCT SRL
Codul unic de înregistrare / codul fiscal : RO 30249144
Cod CAEN : 4762
Forma de proprietate PRIVAT
Forma de organizare: SRL
Marime (număr de personal) : 20
Adresa : CÂMPINA, STR.ALEEA VÂNĂTORI NR.7, JUDEȚ PRAHOVA
Telefon / fax . : 0244.332102
Email / pagina internet: facturare@dimea.ro

B. Date privind locurile de muncă vacante


Ocupaţia Numar locuri Oferta Condiţii minime de Perioada contractului Modul
de muncă vacante valabil Localitatea ocupare Durata Durata Salari Alte Valabil de Observ
Nr. a si pt. şi judeţul în încadrării în muncii* ul avantaj itatea dolutio aţii
Crt Cetaten care se află muncă*) *) de e ofertei nare a ******
. ii locul vacant încad ****) ofertei )
Uniunii are *****)
Europe ***)
Cod COR Vacant No ne
Denumire (6 caractere) ca urmare a u (DA/N Vechi Studii Alte
încetării cre U) me condiţii Data Data sfarsit
în
raporturilor at domen
inceput
de muncă iu
sau de
serviciu
1. SUDOR - 1 NU Campina,PH - 8ore/zi determinata 01.03.2021 31.05.2021 8ore/zi 2300 NU NU NU
721208 - -

Data 24.02.2021
Administrator ,
MOLDOVEANU ADRIAN ION