Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNICARE

privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante

A. Date de identificare ale angajatorului:

1. Denumire /Numele…………………………………...
2. Codul unic de înregistrare / codul fiscal...................
3. Cod CAEN................................................................
4. Forma de propietate..................................................
5. Forma de organizare.................................................
6. Marime (număr de personal)....................................
7. Adresa.......................................................................
8. Persoana de contact ......................................................
9. Telefon / fax . ..........................................................
10. E-mail .............................................

B. Date privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante

Ocupatia Situatia privind locurile


Localitatea si Data la care a Pozitia locului de
de munca vacante in care
Numarul de judetul in care fost munca ocupat in Data ocuparii
a fost comunicat vacant
locuri de munca se afla locul de comunicat situatia prin care locului de
Nr. locul de munca ocupat
Cod COR comunicate munca vacant locul acesta a fost munca
Crt. Denumirea (data situatiei completate
(6 caractere) vacante care au comunicat de munca comunicat vacant vacant
de angajator in formularul
fost ocupate vacant care a ocupat (de exemplu 1,2 (zz/ll/aa)
respectiv)
fost ocupat (zz/ll/aa) etc.)
(zz/ll/aa)

Director general
sau altă persoană autorizată,
.......................................................
L.S.

Data situatiei1)………………………….
(zz/ll/aa)

Nota:
1)
Data situaţiei se completează de angajator.