Sunteți pe pagina 1din 7

Protectia muncii

 Servicii
 Legislatie
 Norme SSM
 Instructiuni SSM
 Inspector
 Contact
 0723598256
 » Norme de protectia muncii » NSSM 96

   

NSSM 96
Norme specifice de securitate a muncii pentru industria de
prelucrare a tutunului
PREVEDERI GENERALE
Continut
Art. 1. Prezentele Norme specifice de protectie a muncii in industria de prelucrare a tutunului
cuprind masuri de protectie a muncii . pentru ,'prevenirea accidentelor de munca si a bolilor
profesionale specifice acestor activitati.
Scop
Art. 2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element
component al acestuia (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).
Domeniu de aplicare
Art. 3. Prezentele norme se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care
desfasoara activitati in industria de prelucrare a tutunului, indiferent de forma de proprietate
asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.
Conexiunea cu alte acte normative
Art. 4. (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Normele generale de
protectie a muncii. (2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor din industria de.
prelucrare a tutunului se vor aplica prevederile normelor conexe prezentate in Anexa 1
Art. 5. La executarea lucrarilor din industria de prelucrare. a tutunului se vor respecta toate
standardele in vigoare refentoare la calitatea si tehnologia de executie, precum si standardele
de protectie a muncii conexe (Anexa 1).
Revizuirea normelor
Art. 6. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modtficate sau completate ori de cate
ori este necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa si tehnica.

PREVEDERI COMUNE
Instruirea personalului
Art. 7. Instructajul de protectie a muncii se face pe faze, in conformitate cu prevederile
Normelor generale de protectie a muncii in vigoare.
Dotarea personalului cu echipament individual de protectie si de lucru
Art. 8. Agentii economici au obligatia sa acorde echipament individual de protectie si de
lucru conform Normelor generale de protectie a muncii si Normativului cadru de acordare si
utilizare a echipamentului individual de protectie.
Selectia personalului
Art. 9. Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca, inclusiv examenele
medicale la angajare si periodice, se fac in conformitate cu Normele generale de protectie a
muncii.
Organizarea locului de munca
Art. 10. La organizarea locului de munca se vor respecta caracteristicile constructive si
functionale ale echipamentelor tehnice, de pregatire si calificare a personalului, precum si
conditiile specifice factorilor de mediu.
Instructiuni proprii
Art. 11. Persoanele juridice si fizice au iobligatia de a elabora instructiuni proprii de
securitate a muncii si de lucru, in functie de particularitatile proceselor de munca si factorilor
de risc existenti in cadrul acestora.
Exploatarea echipamentelor tehnice
Art. 12. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al
protectiei muncii
Art. 13. Inainte de inceperea lucrului se verifica starea tehnica a echipamentului tehnic:
- functionalitatea sistemelor de comanda si semnalizare;
- aparatura de masura si control;
- dispozitivele de protectie.
Art. 14. Se vor elabora graficele de revizii tehnice si reparatii, de ungere, urmarindu-se
respectarea acestora.
Art. 15. In timpul functionarii eghipamentelor tehnice este interzisa efectuarea operatiilor de
revizii, reparatii, intretinere, reglare etc., cu exceptia celor prevazute in cartea tehnica, pentru
care se iau masurile suplimentare de protectie
Art. 16. La intreruperea sursei de alimentare cu energie a echipamentelor tehnice, acestea vor
fi deconectate si asigurate contra pomirii accidentale. In cazul. in care blocarea nu este
posibila se asigura paza la dispozitivele de pornire.
Art. 17. Se interzice blocarea cailor de circulatie si acces la echipamentele tehnice cu diverse
materiale; subansamble, scule si dispozitive de lucru etc.
Protectia impotriva incendiilor si a exploziilor
Art. 18. Pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor se aplica prevederile actelor normative
in domemu.
Protectia impotriva electrocutarii
Art. 19. (l) Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se vor respecta prevederile
Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de protectie a muncii pentru
transportul si distributia energiei electrice, precum si cele pentru utilizarea energiei electrice
in medii normale.
ACTIVITATEA DE TRANSPORT, MANIPULARE SI
DEPOZITARE
A MATERIILOR SI MATERIALELOR
Art. 20. Platformele de incarcare-descarcare a materialelor situate la inaltime vor fi prevazute
cu scari corespunzatoare de acces sibalustrade de protectie demontabile.
Art. 21. Mijloacele de transport actionate manual trebuie sa fie manipulate de catre salariati
prin impingere, iar dispunerea materialelor pe platforma trebuie sa permita acestora conditii
de vizibilitate a traseului pe care urmeaza sa-l parcurga.
Art. 22. Se. interzice depozitarea materialelor in stive a caror greutate depaseste sarcina
maxima a pardoselii sau a planseului depozitului. Sarcina maxima a pardoselii sau a
planseului depozitului trebuie afisata la loc vizibil in interiorul acestuia.
Art. 23. Gurile toboganului amplasate pe planseu trebuie sa fie protejate cu capace care in
pozitia deschis vor fi asigurate impotriva caderii si prevazute cu sistem de inchidere. Acestea
trebuie sa fie deschise numai in perioada cat se lucreaza.
Art. 24. Laturile gllrilor de tobogan prin care se executa alimentarea acestuia cu incarcaturi
trebuie sa fie prevazute cu praguri pentru limitarea cursei echipamentelor mecanizate de
transport.
Art. 25. Laturile gurilor de tobogan pe care nu se executa alimentare a cu materiale trebuie sa
fie asigurate cu balustrade de protectie cu Inaltimea minima de 1 m.
Art. 26. Se interzice alimentarea toboganului cu incarcaturi in acelasi timp prin gurile aflate
la niveluri diferite
Art. 27. Se vor asigura sisteme de comunicare sau semnalizare intre salariatii care lucreaza la
diferite niveluri ale gurilor de alimentare-descarcare, a materialelor transportate pe tobogan.

ACTIVITATEA DE RECEPTIE, CONDITIONARE,


DENERVURARE, UMEZIRE SI PREPARARE A
TUTUNULUI
Art. 28. Receptia tutunului livrat se face in spatii amenajate ]n acest scop.
Art. 29. Se interzice price interventie la benzile transportoare, sau cu racleti in timpul
functionarii acestora.
Art. 30. Teancurile si balurile de tutun primite vor fi depozitate astfel incat sa se previna.
alunecarea sau rasturnarea stivelor.
Art. 31. Descarcarea teancurilot si balurilor de tutun din mijloacele de transport sau scoaterea
acestora din stive se face numai din partea superioara.
Art. 32. La presarea tutunului in cutiile destinate acestui scop se vor folosi procedeele de
lucru stabilite prin tehnologie.
Art. 33. In timpul functionarii presei se interzice orice interventie asupra cutiilor, tutunului
sau a unor elemente ale instalatiei de presare.
Art. 34. Se interzice culegerea de probe de tutun in timpul functionarii dozatorului cu gheare.
Art. 35. Se interzice indepartarea tutunului de pe rolele de actionare a benzii transversale a
instalatiei de conditionare a tutunului in timpul functionarii acesteia
Art. 36. Interventiile la buncarul de umplere a cutiilor cu tutun conditionat se fac de pe
platforme mobile prevazute cu scara cu mana curenta si balustrade de protectie.
Art. 37. Se vor respecta procedeele stabilite in procesul tehnologic de alimentare cu material
de prelucrat a instalatiei de denervurare a foilor de tutun.
Art. 38. Se interzice interventia lucratorilor la organele de masini in miscare (valturi, cutite
etc.) ale instalatiei de denervurare a foilor de tutun .
Art. 39. Instalatiile de umezire in vid vor fi puse in functiune numai dupa efectuarea
verificarilor conform prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 40. Inainte de punerea in functiune a camerei de vid se va verifica pentru ca in interiorul
acesteia sa nu existe persoane.
Art. 41. Deschiderea usilor camerelor de vid se va face numai dupa ce presiunea din interior
va fi egala cu presiunea atmosferica.
Art. 42. In timpul functionarii instalatiei de umezit in vid se asigura supravegherea
permanenta a acesteia.
Art. 43. In timpul folosirii instalatiei de desfacere a balurilor de tutun vor fi puse in functiune
sistemele corespunzatoare de ventilatie.
Art. 44. Operatiile de umezire intensiva, sosare prin pulverizare, caramelizare si aromatizare
se vor efectua in spatii special amenajate, prevazute cu instalatii de ventilatie si instalatii
electrice antiex.
Art. 45. Golirea sosurilor si aromelor din recipienti se va face numai dupa realizarea
echilibrarii cu presiunea atmosferica.
Art. 46. In spatiile de preparare a sosurilor si a aromelor se va verifica functionalitatea la
parametri proiectati a sistemelor de captare si evacuare a vaporilor si substantelor nocive.
Art. 47. Transportul solutiilor de aromatizarede la locurile de preparare la cele de utilizare se
va face in recipienti inchisi si inscriptionati in ce priveste pericolul.
Art. 48. Se interzice depozitarea unei cantitati de·solutie pentru aromatizare in incaperea
instalatiei de aromatizare mai mare decat cea necesara pentru un schimb.

ACTIVITATEA DE TAIERE SI USCARE A TUTUNUUUI


Art. 49. Inainte de punerea in functiune a masinii de taiat tutun se verifica starea tehnica a
acesteia si, in mod deosebit, fixarea cutite lor, a pietrelor, precum si lipsa corpurilor straine in
instalatie.
Art. 50. Se interzice folosirea de dispozitive improvizate sau defecte la fixarea cutitelor in
instalatie.
Art. 51. Periodic se va verifica starea pietrelor de polizor luandu-se masuri pentru inlocuirea
celor defecte sau uzate peste limita admisa.
Art. 52. La uscatoarele de tutun se verifica zilnic starea sistemelor de alimentare cu abur a
dispozitivelor de protectie si, in mod deosebit, etanseitatea conductelor.
Art. 53. Se verifica zilnic starea rolelor de sustinere si de garda ale uscatorului, luandu-se
masuri de inlocuire a celor uzate sau blocate.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT PNEUMATIC SI DE


DESPRAFUIRE
Art. 54. Se verifica periodic starea instalatiilor de transport pneumatic, astfel ca acestea sa.
functioneze la parametri .proiectati.
Art. 55. Orice interventie la instalatiile de transport pneumatic se face numai dupa oprirea
acestora din functiune, luandu-se masuri de prevenire a pornirii accidentale.
Art. 56. Periodic se efectueaza determinari de noxe luandu-se masuri pentru eliminarea sau
diminuarea concentratiilor acestora sub limitele admise.

ACTIVITATEA DE CONFECTIONARE SI
IMPACHETARE A TIGARETELOR
Art. 57. In timpul functionarii masinii de confectionat tigarete (filtre) se interzice blocarea,
anularea dispozitivelor de protectie sau lucrul fara aceste dispozitive.
Art. 58. In timpul lucrarilor de curatare, intretinere sau reparatii este interzis sa se lase diferite
materiale, scule etc. intre elementele componente ale instalatiei.
Art. 59. Inainte de inceperea lucrului cu instalatiile de recuperat tutun din deseurile de
tigarete se va verifica sa nu existe piese sau diferite obiecte in instalatie.
Art. 60. La alimentare a masinilor de confectionat tigarete cu silozuri mobile si dispozitive de
alimentare mecanica se interzice folosirea de improvizatii la mecanismele de cuplare si
transportul silozurilor prin alte procedee decat impingere.
Art. 61. Ori de cate ori se constata deteriorari ale pardoselilor din spatiile de lucru se iau
masuri pentru repararea acestora.
Art. 62. La masinile de impachetat tigarete se verifica buna functionalitate a sistemelor de
semnalizare optica si sonora.
Art. 63. Zilnic se verifica functionarea corecta a cuplajului intre masina de impachetat
tigarete, celofanat posete si fardelat.
Art. 64. Se interzice curatarea partilor mobile ale masinii de impachetat tigarete, celofanat
posete si fardelat prin suflare cu aer sub presiune in timpul functionarii acesteia.
Art. 65. Inainte de pornirea masinii de impachetat tigarete si celofanat posete, operatorul se
va asigura de absenta oricarei persoane in spatiul de lucru al acesteia si va avertiza optic si
sonor.

ACTIVITATEA DE FERMENTARE
Art. 66. Se interzice accesul in camerele de fermentare a tutunului, acesta fiind permis numai
dupa oprirea din functiune a instalati ei de vaporizare si reducere a temperaturii sub limitele
prevazute de procesul tehnologic.
Art. 67. Accesul in camerele de fermentare se face numai de personal cu atributii in acest
sens (cel putin 2 persoane) , instruit special si dotat cu echipament de protectie corespunzator,
Art. 68. Stivuirea balurilor de tutun fermentat in salile de maturizare se va face astfel incat sa
fie asigurata stabilitate a acestora.
Art. 69. In timpul operatiunilor de coasere a capacelor de panza pe balurile de tutun fermentat
se va asigura un spatiu minim de 2 m intre lucratori.

PREVEDERI DE PROIECTARE
Art. 70. Cladirile in care se desfasoara procesele in industria de prelucrare a tutunului precum
si spatiile auxiliare administrative si social sanitare se amplaseaza, amenajeaza si se executa
respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii si reglementarile in vigoare
pnvind activitatea PSI.
Art. 71. Spatiie destinate pentru depozitarea reziduurilor nocive care pot impurifica apa, aerul
sau solul vor fi amplasate in locuri speciale care sa permita neutralizarea lor si evacuarea.

LISTA CU NORMELE CONEXE SAU ALTE ACTE


NORMATIVE
Norme generale de protectie a muncii
Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice
Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitare a si transportul produselor
anorganice
Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea fransportoarelor cu
banda
Norme specifice de protectie a muncii pentru producerea aerului comprimat
Norme specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei termice
Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace mecanizate si depozitarea materialelor
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul rutier
Norme specifice de protectie a muncii pentnl transportul intern
Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime

© Copyright 2006 - 2020 Aurelian Consulting − NSSM 96