Sunteți pe pagina 1din 3

INFORMAȚIA

Privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul


Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor trimestrul-I, II, III anul 2020
Nr. Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
(scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele
delegate) Bugetul Finanțe externe
autorității/institu
ției (lei)
1 Atelierul de formare regional în cadrul Ord. nr. 1-D din 20.01.2020 Diurne GIZ, CEFTA
proiectului EU „Sprijin pentru facilitarea HAIDARLÎ Iulia - șef adjunct direcție, Direcția protecția 6 221.70 lei
comerțului între părțile CEFTA„. plantelor;
Belgrad, Serbia GORNEȚ Elena - inspector principal, Direcția comerț
21.01-24.01. 2020 internațional și inspecție la frontieră.
2 Workshop-ul regional al sistemului nou al Ord. nr. 2-D DIN 20.01.2020 OIE
OIE World Animal Health Information SÎRBU Maxim – inspector principal, Direcția sănătatea și
System (OIE- WAHIS) și a sistemului bunăstarea animală.
European de notificări a bolilor animalelor
(ADIS) pentru puncte focale de notificări a
OIE în Europa.
Paris, Franța.
25.02 – 29.02.2020
3 Reuniunea grupului de lucru tehnic a Ord. nr. 3-D din 23.01.2020 ANSA
schemelor semincere OECD. NIRCA Vadim – inspector principal, Direcția semințe și 35 667.05 lei
Milano, Italia. material săditor.
25.01-02.02.2020
4 Training: Prevenirea și controlul rezistenței Ord. nr. 7-D din 31.01.2020 UE
antimicrobiene în contextul ansamblu unei KOVALIOV Ludmila – inspector principal, Direcția
abordări ”o singură sănătate” BTSF. Sesiunea sănătatea și bunăstarea animală.
a 3-a.
Zagreb, Croația.
02.02- 07.02.2020
5 Reuniunea de management regională din Ord. nr. 8 – D din 31.01.2020 FAO
Sud-Estul Europei pentru febra aftuoasă. COADĂ Elena - inspector principal, Direcția sănătatea și
Tirana, Albania bunăstarea animală.
04.02 – 07.02.2020
6 Expoziție comercială pentru produse Ord. nr. 12 – D din 10.02.2020 Proiectul Ceh ”Suport
alimentare organice ”BIOFACH”. COTICI Vladislav – Director general al Agenției. instituțional în cadrul
Nurnberg, Republica Federală Germania. agriculturii Republicii
11.02 -14.02.2020 Moldova”
7 Seminar subregional pe tema ”Standarde Ord. nr. 17 – D din 28.02.2020 ANSA OIE
OIE și proceduri pentru facilitarea mișcărilor PÎSLARU Victor – șef adjunct direcție, Direcția sănătatea și 361.54 lei
internaționale a cailor”. bunăstarea animală; (asigurarea)
Baku, Azerbaidjan. BADAN Lilian – inspector principal al Secției supravegherea
02.03 – 06.03.2020 sanitar- veterinară, Direcția teritorială pentru siguranța
alimentelor Chișinău.
8 Expedierea și însoțirea probelor destinate Ord. nr. 273 din 09.07.2020 ANSA
investigațiilor de laborator. PORCESCU Vitalie – șef Direcție sanitar-veterinară, 9096.46 lei
România siguranța și calitatea produselor alimentare de origine
14.07 – 17.07.2020 animală;
DONICA Alexandru – șef Direcție comerț internațional și
inspecție la frontieră;
DUBALARI Alexandru - șef Direcție al Postului de
inspecție la frontieră Giurgiulești.
9. Expedierea și însoțirea probelor destinate Ord. nr. 306 din 17.08.2020 ANSA
investigațiilor de laborator. PORCESCU Vitalie – șef Direcție sanitar-veterinară, 21257.75 lei
România siguranța și calitatea produselor alimentare de origine
18.08 – 22.08.2020 animală;
DONICA Alexandru – șef Direcție comerț internațional și
inspecție la frontieră;
DUBALARI Alexandru - șef Direcție al Postului de
inspecție la frontieră Giurgiulești.
10. Expedierea și însoțirea probelor destinate Ord. nr. 331 din 16.09.2020 ANSA
investigațiilor de laborator. PORCESCU Vitalie – șef Direcție sanitar-veterinară, 26242,07 lei
România siguranța și calitatea produselor alimentare de origine
29.09 – 02.10.2020 animală;
DONICA Alexandru – șef Direcție comerț internațional și
inspecție la frontieră;
DUBALARI Alexandru - șef Direcție al Postului de
inspecție la frontieră Giurgiulești.
11. Expedierea și însoțirea probelor destinate Ord. nr. 337 din 23.09.2020 ANSA
investigațiilor de laborator. GURIN Andrei – șef Direcție controlul siguranței și calității 4748.64 lei
România produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor
24.09 – 26.09.2020 alcoolice.

12. Inspectarea fermelor de păsări producătoare Ord. nr. 26-D din 25.09.2020 Ministerul Agriculturii
de ouă pentru incubație pentru import. LIȘCENCO Oleg – Director general adjunct pe siguranța din Turcia
Turcia alimentelor și protecția consumatorului ANSA;
27.09 – 01.10.2020 SÎRBU Maxim – inspector principal, Direcția sănătatea și
bunăstarea animală