Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecție

Profesor:
Data: 28.02.2019
Unitatea de învățământ:
Clasa : a VI-a
Subiectul lecției: Recunoștința pentru binele primit
Durata: 50’
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: identificarea sentimentului de recunoștință ca fiind esențial în viața omului;

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1- să recunoască în minunile Mântuitorului, dumnezeirea Acestuia şi dragostea Sa faţă de oameni;
O2-să prezinte semnificația minunii vindecării celor zece leproși și actualitatea ei;
O3-să explice importanța recunoștinței și a mulțumirii față de Dumnezeu și alți binefăcători;
O4-să identifice persoanele cărora trebuie să le fie recunoscători;
O5-să realizeze o felicitare prin care să-și exprime practic recunoștința.
Strategia didactica:
1. Metode si procedee: rugăciunea, expunerea sistematică a cunoștințelor, conversația, explicația, lectura,
problematizarea, jocul, investigația, povestirea,lucrul manual;
2. Mijloace de invatamant: manual, tablă, foi colorate, foarfecă, lipici;
3. Forme de organizare: activitate frontala și individuală, în pereche.

Resurse :
Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a;
Proiectarea unității de învățare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
Credința Ortodoxă, Trinitas, Iași ,1999.
Cucoș, Constantin , Educația religioasă, Editura “Polirom” , Iași ,1999
Șerbu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Doru, Monica, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea” ,Alba Iulia,2000
Manual Religie Cultul Ortodox, Clasa a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică, București,2018.
Scenariul didactic
Nr. Etapele lecției Ob. Timp Conținut instructiv -educativ Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. op. (min) și de învățământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 2 Salutul Rugăciunea Icoana Activitate
organizatoric Rugăciunea “ Împărate ceresc” frontală
Notarea absențelor
Pregătirea pentru începerea orei
2 Se cere elevilor să își Expunere
Pregătirea O1 2 amintească motivul pentru care sistematică a
elevilor pentru Iisus făcea minuni oamenilor din cunoștințelor Activitate Apreciere
receptarea vremea Sa și de ce Dumnezeu ne frontală verbală
noilor face și nouă astăzi minuni. Conversația
cunoștințe -Dumnezeu face minuni din
iubirea Sa față de oameni și să
arate dumnezeirea Sa.

3 Anunțarea 2 Se anunță și se scrie pe tablă


titlului și a data și titlul lecției: Recunoștința Explicația Tabla Activitate
obiectivelor pentru binele primit” frontală
lecției Se precizează obiectivele lecției.

4 Comunicarea / O2 10 Profesorul va ruga un elev să Lectura Sfânta Activitate


Însușirea de noi citească din Sfânta Scriptură, Scriptură frontală
cunoștințe Minunea Vindecării celor zece
leproși (Luca 17,11-19 ): Explicația
„Iar pe când Iisus mergea spre Icoana
Ierusalim şi trecea prin mijlocul vindecării
Samariei şi al Galileii, intrând leprosului
într-un sat, L-au întâmpinat zece Activitate
leproşi care stăteau departe, şi individuală
care au ridicat glasul şi au zis:
Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă
de noi! Şi văzându-i, El le-a zis:
Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Apreciere
Dar, pe când ei se duceau, s-au verbală
curăţit. Iar unul dintre ei, văzând
că s-a vindecat, s-a întors cu glas
mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a Activitate
căzut cu faţa la pământ la frontală
picioarele lui Iisus, mulţumindu-
I. şi acela era samaritean. Şi
răspunzând, Iisus a zis: Au nu
zece s-au curăţit? Dar cei nouă
unde sunt? Nu s-a găsit să se
întoarcă să dea slavă lui
Dumnezeu decât acesta, care este
de alt neam? Si i-a zis: Scoală-te
şi du-te; credinţa ta te-a
mântuit”.
În timp ce se citește, elevii vor
vedea icoana vindecării
leprosului, din manual, la pag.
45.
5 Fixarea O3 10 Care dintre cei zece leproși a Apreciere
cunoștințelor O4 procedat corect? verbală
-cel care s-a întors să
mulțumească. Conversația

Iisus nu a cerut să vină înapoi să


mulțumească, de ce a avut
această pretenție?

-faptul de a fi mulțumitor,
recunoștința, este ceva firesc, nu
este ceva ce se cere. Problematizarea

Ce arătăm atunci când avem Activitate


frontală
recunoștință față de Dumnezeu?
Dar față de semenii noștri?

-că trăim în pace, că suntem


bucuroși, că suntem sănătoși
sufltește.
Explicația

6 Asociere și 5 Doi elevi vor participa la un joc


generalizre în care unul este legat la ochi, Joc: Ascultă,
având nevoie de ajutor pentru a făptuiește, Eșarfă, pix. Activitate
O4 ajunge într-un anumit loc, iar mulțumește! în pereche
celălalt îl ghidează.
După ce jocul se sfârșește,
participanții la joc și ceilalți elevi Aprecieri
din clasă vor răspunde la verbale
următoarele întrebări:

Cum te-ai simțit când nu ai avut


siguranța drumului parcurs?
2 -nesigur, mi-a fost teamă să nu
mă lovesc.
Cum e important să te îndrume Conversația
sau să te ajute celălalt?
-să fie sincer, să îți spună clar, să
nu te lase la greu.
Pentru ce îi poți fi recunoscător? Activitate
-pentru că m-a ajutat să ajung la
țintă, m-a ferit să mă lovesc. frontală
Avem persoane în viața noastră Investigația
care ne-au ajutat de-a lungul
timpului? Care sunt?
-mama, tata, bunica, dna Aprecieri
învățătoare, preotul, dna Conversația verbale
dirigintă.
Cui credeți că ar trebui să îi fim
recunoscători în primul rând?
-mamelor noastre.
Pentru ce anume?
-pentru viață, pentru mâncare,
pentru iubire ș.a.
* Li se amintește elevilor
15 povestea copilului care i-a scris
O5 Povestirea
mamei o scrisoare prin care îi
cerea bani pentru fiecare lucru pe Activitate Aprecieri
care îl făcea. Mama i-a răspuns, frontală verbale
făcându-l să înțeleagă cât de mult
îi datora el ei și cât de puțin
mulțumitor era.
Foi colorate,
Pentru că se apropie ziua mamei, Lucrul manual
elevii vor realiza o felicitare în foarfecă, lipici.
care vor scrie un mesaj prin care
își manifestă recunoștința față de
mama sau o altă persoană dragă
din viața lor.
7 Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale și Activitate Apreciere
activității individuale privind atât pregătirea frontală verbală
elevilor elevilor pentru lecție cât și Notare
implicarea în predarea noilor
cunoștinte.

8 Încheierea 1 Rugăciunea “Cuvine-se cu Rugăciunea Icoana


activitătii adevărat”
Salutul.

S-ar putea să vă placă și