Sunteți pe pagina 1din 1

A.

Structurile de primire turistică

Structura de primire turistică reprezintă orice construcţie şi / sau


amenajare destinată sau folosită pentru cazarea turiştilor sau servirii mesei.

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare pot fi: hoteluri, moteluri, hosteluri, vile
turistice, cabane, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice / agroturistice etc.

 Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau corpuri de clădiri
care pune la dispoziţia turiştilor camere, garsoniere sau apartamente dotate
corespunzător, asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire,
recepţie şi de spaţii de alimentaţie publică.
 Motelul este structura de primire turistică situată în afara localităţilor, în imediata
apropiere a arterelor intens circulate dotată şi amenajată atât pentru asigurarea
serviciilor de cazare şi alimentaţie pentru turişti precum şi pentru parcarea în
siguranţă a mijloacelor de transport. Deserveşte turismul de autostradă.
 Hostel-urile sunt structuri de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere,
garsoniere sau apartamente dispuse pe unul sau mai multe nivele, amenajate de
regulă în clădiri cu o destinaţie iniţială alta decât cea turistică.
 Cabanele sunt structuri de primire turistică cu o capacitate relativ redusă,
funcţionând în structuri independente, cu arhitectură specifică, spaţii care asigură
cazarea şi alimentaţia necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în zone
montane, staţiuni turistice etc.
 Vilele sunt structuri de primire turistică cu capacitate relativ redusă funcţionând în
clădiri independente, care asigură cazarea şi sunt într-o oarecare măsură specifice
turismului curativ.
 Bungalow-rile sunt structuri de primire turistică cu o capacitate redusă, construite
din lemn. Sunt amplasate în general în perimetrul campingurilor şi satelor de vacanţă.
 Camping-urile sunt structuri de primire turistică destinate să asigure cazarea
turiştilor în corturi sau rulote.
 Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalouri, amplasat
într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii de cazare, de alimentaţie şi o
gamă de servicii suplimentare (agrement, sportive, culturale etc).
 Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistică având o capacitate de până la
15 camere şi totalizând maximum 60 de locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor
sau în