Sunteți pe pagina 1din 1

C-0385 Eu ştiu că Domnul m-a creat (I) Alexandru Groza

# 6Prestoj j j j j j j
G G D7 G C G A m7 D D7

& 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
Eu ştiu că Dom - nul m-a cre - iat du - pă făp - tu - ra Sa El

# j j
43 ..
j œ œœœ œœ
G C G D7 G D

œ œ œ œ œ œ
5

& œ œ œ œ œ œ œœ œ. œ.
Refren

J
e o - la - rul i - ni - mii, El şti - e ce e-n ea. Cân - tă i - ni - mă şi

F#
# œ œœ œœ œ
˙ . ..
C G D7 G G G D7 G

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
10

& œ œ œ
spu - ne ma - rea mi - nu - ne la toa - tă lu - mea De dra - gos - tea Dom - nu - lui!

1 Eu ştiu că Dom-nul m-a creiat după făptura Sa


El e olarul inimii, El ştie ce e-n ea.

Refren
[: Cântă inimă şi spune marea minune la toată lumea
De dragostea Domnului! :]

2 Eu ştiu că Domnul este sfânt, noi nu-L putem vedea


El e-n lumina ochilor, e-n inima mea şi-a ta.

3 Eu ştiu că Domnul e aici, mă ţine să nu cad


El e cu noi la orice pas, ne scapă din necaz.

4 Eu ştiu că Domnul mi-e Păsator, e-al meu Mântuitor


Şi munţii de s-ar clătina, El poartă grija mea.

5 Când viaţa ni se va sfârşi vom trece în veşnicii


Atuncia noi Îl vom vedea când mântuiţi vom fi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăudaţi pe Domnul Nr. 11
Repertoriu: (C0385-Grup1-Eu ştiu că Domnul m-a creat) C0385/PCLD411