Sunteți pe pagina 1din 2

CRED - Activitate 2.2.a.

O lectură conștientă a programei (180 min)


Identificați o competență specifică din programele disciplinelor de
primar  pe care o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs. Prezentați aici în
mod sintetic care sunt provocările principale cu care va confruntați. Faceți
apel la experiența de la clasă.

Disciplina: Geografie
Clasa a IV-a

Competența generală
4. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a țării și a lumii
contemporane
Competența specifică
4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane

Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și


umane este o competență specifică destul de greu de atins. Are un caracter amplu și se află la
granița dintre geografie, istorie, ecologie și educație civică. În programa școlară sunt prevăzute
ca activități de învățare pentru această competență specifică prezentarea unor elemente
observabile referitoare la diversitatea naturală și umană (peisaje, grupuri și colectivități
umane etc), respectiv afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană. Chiar
dacă la formarea ei își aduc aportul diverse discipline pe parcursul învățământului primar
(comunicare în limba română, limba și literatura română, dezvoltare personală, și, într-o mai
mare măsură, în clasele a III-a și a IV-a, educație civică, științe ale naturii și istoria) formarea
acestei competențe necesită o atenție deosebită din partea cadrului didactic.
Consider că este mai dificil de realizat din următoarele motive:
1. Majoritatea copiilor percep diversitatea naturală și umană mai mult din punct de
vedere teoretic (texte literare, peisaje, colectivități umane). Puțini copii au posibilitatea
să călătorească cu părinții, cei din mediul rural fiind dezavantajați.
2. Interesul copiilor la această vârstă pentru a cunoaște diversitatea naturală și
umană este mediu, deoarece puțini copii au această deschidere, preocupările lor fiind
legate de alte subiecte.
3. În școală elevii nu au suficiente resurse pentru formarea de atitudini și abilități
ce țin de această competență. În cadrul unui proiect european, într-o vizită la o școală
din Slovenia, am avut posibilitatea să văd cum elevii desfășurau activități practice de
îngrijire a unor plante și animale (”Colțul viu”).
4. Activitățile extracurriculare ce vizează organizarea unor vizite la diverse muzee
în cadrul excursiilor școlare sunt desfășurate într-un număr relativ redus. De regulă,
acestea implică costuri financiare destul de mari din partea părinților și sunt
organizate, cu precădere, în cadrul activităților din săptămâna ”Școala altfel” sau la
finalul anului școlar. Tot în cadrul vizitei în Slovenia, am constatat că școala avea un
microbuz propriu, deosebit de util în astfel de situații.
5. Implicarea părinților, atunci când merg în concedii, este adesea insuficientă vis-
a-vis de acest aspect. Foarte puțini copii merg împreună cu părinții să viziteze locuri
relevante pentru cunoașterea diversității naturale și umane (muzee, grădini zoologice,
grădini botanice, rezervații naturale).
Pentru că Geografia este percepută ca obiect care contribuie la formarea culturii generale a
unui individ și pentru că, în prezent, procesul de învățământ înseamnă informație, gândire,
simțire și voință, adică instruire, formare și educație în același timp, am încercat să cultiv
interesul elevilor pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane astfel:
- am utilizat în cadrul orelor de geografie strategii didactice activizante (Metoda
Știu/Vreau să știu/Am învățat, Harta conceptuală, Loto geografic, jocul ”O călătorie
imaginară”) care să pună elevul în postura de subiect activ al propriei formări;
- am inițiat elevii în a căuta pe internet diverse informații privind teme ce vizează
cunoașterea diversității naturale și umane;
- am încurajat utilizarea la clasă a unor reviste, atlase, enciclopedii pentru copii
care să stimuleze interesul acestora pentru lectura unor subiecte legate de această temă;
- la clasele a III-a și a IV-a, într-o perioadă de timp determinată (una - două
săptămâni), în primele 5 minute ale primei ore de curs, elevii de serviciu prezentau
”Noutatea zilei” – rubrică în care trebuiau să prezinte succint, dar convingător,
informații relevante pentru o anumită temă (Exemplu: ”Un loc de poveste din
România”, ”Țara mea de suflet din Europa”, ”O minune a lumii de pe Terra” etc);
- am implicat elevii în derularea unor proiecte precum ”România - forme de relief,
legende și povești”, ”Să cunoaștem plantele ocrotite de lege din Județul Vaslui”,
”Oameni, locuri și tradiții din Europa” etc.
- în clasa a IV-a am avut la clasă disciplina opțională cu titlul ”Enciclopedia
copiilor”, opțional la nivelul mai multor arii curriculare;
- am implicat elevii în diverse activități extracurriculare: vizitarea împrejurilmilor
orașului Vaslui, excursii tematice, vizionarea unor filme documentare 3D, vizite la
Muzeul de Istorie și Științe ale naturii din Iași;
- am organizat călătorii virtuale în diferite țări vecine cu ajutorul programului
Google Earth, cu funcția ”Street view”;
În concluzie, în didactica modernă este exclusă reducerea educației la instruire, invățarea
fiind multidimensională, iar obiectul și procesul învățării au un valoros potențial formativ
educativ.

S-ar putea să vă placă și