Sunteți pe pagina 1din 3

V.

2/20

Cerere de înscriere pe lista reprezentanților autorizați


în materie de mărci sau desene și modele industriale în fața EUIPO în conformitate cu
articolul 120 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene
(Regulamentul privind marca UE) și cu articolul 78 alineatul (1) literele (b) și (c) din
Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare (RDMC)

Secțiunea 1 Date privind solicitantul (câmpurile gri sunt obligatorii)

Prenume:
Nume:
Cetățenie:
Strada și numărul
Codul poștal
Adresa profesională:
Localitatea
Țara
Număr de telefon profesional:
Număr de fax profesional:
Adresa de e-mail profesională:
Strada și numărul
Codul poștal
Adresa de corespondență (dacă
Localitatea
este diferită de cea profesională):
Țara
Număr de telefon
Numele asociației (dacă este
cazul):
Oficiul central de proprietate
industrială în fața căruia
solicitantul este împuternicit să
reprezinte:

Tipul cererii (vă rugăm să bifați unul):

înscrierea pe lista reprezentanților autorizați în materie de mărci, care include


reprezentarea în chestiuni legate de desene și modele industriale [articolul 120 alineatul
(1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE și articolul 78 alineatul (1) litera (b) din
RDMC];
înscrierea pe lista specială a reprezentanților autorizați numai în materie de desene și
modele industriale [articolul 78 alineatul (1) litera (c) din RDMC].

Avenida de Europa, 4 • 03008 Alicante • Spania


Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
1
V.2/20

Secțiunea 2 Cererea de înscriere și declarația de îndeplinire a condițiilor

Solicit prin prezenta înscrierea pe lista reprezentanților autorizați în fața EUIPO, în conformitate cu
articolul 120 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE și cu articolul 78 alineatul (1)
literele (b) și (c) din RDMC.

Declar că îndeplinesc următoarele condiții (vă rugăm să bifați, după caz):

sunt cetățean al unui stat membru al Spațiului Economic European;

domiciliul meu profesional sau locul de muncă este situat în Spațiul Economic
European;

sunt împuternicit să reprezint persoane fizice sau juridice în materie de mărci sau
desene și modele industriale în fața oficiului central de proprietate industrială din
Spațiul Economic European.

Dreptul meu de a reprezenta rezultă din (vă rugăm să bifați unul):

i) dreptul de a reprezenta părți terțe în fața oficiului național este condiționat de deținerea unei
calificări profesionale speciale:

am calificarea profesională specială necesară.

ii) dreptul de a reprezenta părți terțe în fața oficiului național nu este condiționat de deținerea
unei calificări profesionale speciale, caz în care:

am reprezentat cu regularitate părți terțe în fața oficiului național de proprietate


industrială al unui stat membru al Spațiului Economic European timp de cel puțin cinci
ani;
sau
am o calificare profesională recunoscută oficial în conformitate cu reglementările
stabilite de statul membru al Spațiului Economic European și, prin urmare, nu sunt
supus condiției de a fi exercitat profesia timp de cel puțin cinci ani.

Oficiul național relevant a certificat îndeplinirea cerințelor de mai sus prin (vă rugăm să bifați
unul):

certificatul individual anexat;

certificatul colectiv transmis la

Avenida de Europa, 4 • 03008 Alicante • Spania


Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
2
V.2/20

Secțiunea 3 Semnătura

Data:

Semnătura:

Numele:

Avenida de Europa, 4 • 03008 Alicante • Spania


Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
3