Sunteți pe pagina 1din 1

v.

2/20

Certificatul se va completa de oficiul central pentru proprietatea industrială


în conformitate cu articolul 78 alineatul (5) din Regulamentul privind desenele sau
modelele industriale comunitare (RDMC)

Se adeverește că

Prenume:
Nume:
Cetățenie:
Strada și
Adresa domiciliului numărul
profesional: Codul poștal
Localitatea
Țara

(solicitantul) îndeplinește condițiile stabilite la articolul 78 alineatul (4) literele (a) și (b) din
RDMC și este abilitat să reprezinte persoane fizice sau juridice exclusiv în probleme legate
de desene sau modele industriale în fața oficiului central pentru proprietatea industrială, în
conformitate cu articolul 78 alineatul (2) și cu articolul 78 alineatul (4) litera (c) din RDMC.

Dreptul solicitantului de a reprezenta rezultă din (vă rugăm să bifați o singură opțiune):

i) dreptul de a reprezenta părți terțe în fața oficiului central pentru proprietatea industrială
este condiționat de deținerea unei calificări profesionale speciale:

 solicitantul are calificarea profesională specială necesară.

ii) dreptul de a reprezenta părți terțe în fața oficiului central pentru proprietatea industrială
nu este condiționat de deținerea unei calificări profesionale speciale, caz în care:

 solicitantul a reprezentat în mod curent părți terțe în probleme legate de desene


sau modele industriale în fața acestui oficiu central pentru proprietatea
industrială, timp de cel puțin cinci ani.

sau

 solicitantul are o calificare profesională recunoscută oficial în conformitate cu


reglementările stabilite de statul membru vizat și, prin urmare, nu este supus
condiției de a fi exercitat profesia timp de cel puțin cinci ani.

Data:
Semnătura:
Numele semnatarului:
Oficiul central pentru proprietatea industrială:
Ștampila:

Avenida de Europa, 4 • 03008 Alicante, Spania


Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu